Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Gmina Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice leży u wrót obniżenia miedzy Sudetami a Karpatami, zwanego Bramą Morawską, na południu Kotliny Raciborskiej, Jej obszar zamknięty jest od południowego zachodu granicą państwową z Czechami, od zachodu sąsiaduje z gminą Krzanowice, od północy z miastem Racibórz, a od wschodu jej granice stanowi rzeka Odra oddzielająca gminy Lubomia i Gorzyce.

Przez obszar gminy przechodzą dwie linie kolejowe relacji Racibórz - Bohumin i Rybnik - Bohumin oraz drogi krajowe nr 45 i 78, a także droga wojewódzka nr 936. Dzięki temu istnieją dogodne połączenia z wszystkimi większymi miastami w regionie: Raciborzem, Wodzisławiem Śląskim, Rybnikiem, a po stronie czeskiej: Bohuminem i Ostrawą.

Przekraczanie granicy polsko-czeskiej (po wejściu Polski i Czech do strefy Schengen) jest możliwe na 7 łączących oba kraje drogach - dawnych przejściach granicznych:

  • Nowe Chałupki - Bohumin (ruch samochodowy z wyłączeniem ruchu pieszego),
  • Chałupki - Stary Bohumin (ruch pieszy i rowerowy, docelowo uruchomiony zostanie ruch samochodowy),
  • Chałupki/Rudyszwałd - Šilheřovice (ruch samochodowy do 3,5 tony),
  • Rudyszwałd - Hať (ruch samochodowy do 3,5 tony),
  • Tworków - Hať (ruch samochodowy do 3,5 tony),
  • Owsiszcze - Píšť (ruch samochodowy do 3,5 tony),
  • Bolesław - Pišť (ruch pieszy, rowerowy i transportu rolnego).

Gmina Krzyzanowice zajmuje powierzchnię 69 km 2 i zamieszkuje ją około 11,500 mieszkańców. Gestość zaludnienia sięga 170 os./km 2 . Powierzchnia użytków rolnych wynosi 5532 ha. Gmina Krzyżanowice jest gminą typowo rolniczą. Przemysł nie związany z rolnictwem tworzą dwa zakłady eksploatacji kruszywa w miejscowościach Roszków i Krzyżanowice. Obszar gminy podzielony jest na 10 wsi (sołectw).

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://www.bip.krzyzanowice.pl/