rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2006 Dzisiaj jest: Środa, 24.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2006

Uchwała Nr III/25/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyznania diet za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Uchwała nr III/24/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy

Uchwała Nr III/23/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru przewodniczącego  rady gminy

Uchwała nr III/22/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego rady gminy

Uchwała Nr III/21/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice

Uchwała NR III/20/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Krzyżanowice miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

Uchwała Nr III/19/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dla Wójta Gminy Krzyżanowice

Uchwała nr III/18/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanowice

Uchwała NR III/17/06 Rady Gminy Krzyzanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanowice na 2007 rok

Uchwała Nr III/16/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

Uchwała Nr III/15/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007

Uchwała Nr III/14/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu

Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 04 grudnia 2006 roku w     sprawie podatku od środków  transportowych na 2007 rok 

Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

UCHWAŁA Nr I/6/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji rady gminy

UCHWAŁA Nr I/5/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia liczby członków komisji rady oraz składów osobowych tych komisji

UCHWAŁA Nr I/4/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzyżanowice

UCHWAŁA Nr I/3/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy

UCHWAŁA Nr I/2/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy

UCHWAŁA Nr I/1/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy

 

 

UCHWAŁA Nr XLI/33/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 października 2006 roku w sprawie wzniesienia pomnika „Poległych Mieszkańców  Krzyżanowic podczas I Wojny Światowej”

UCHWAŁA Nr XLI/32/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr XXXII(73)05 z dnia 01 grudnia 2005 roku

UCHWAŁA Nr XLI/31/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XLI/30/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Gminie Krzyżanowice do roku 2020

UCHWAŁA Nr XL/29/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XL/28/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 14 września 2006 roku w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi Raciborskiemu

UCHWAŁA Nr XL/27/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanowice

UCHWAŁA Nr XL/26/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 14 września 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Krzyżanowice opracowanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach

UCHWAŁA Nr XL/25/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 14 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

UCHWAŁA Nr XL/24/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XXXIX/23/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/18/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotyczącej zasad udzielania pomocy regionalnej dla przedsiębiorców na terenie gminy Krzyżanowice

UCHWAŁA Nr XXXIX/22/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w uchwale Nr IX/70/ 99 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

UCHWAŁA Nr XXXIX/21/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XXXIX/20/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Krzyżanowicach

UCHWAŁA Nr XXXIX/19/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr PN-N-0911/302/R/06 z dnia 07 czerwca 2006 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/18/06  Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/17/06  Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie przekazania  nieodpłatnego samochodu strażackiego marki ŻUK  A-156 SRC  96 EM  rok prod. 1988 z OSP Tworków

UCHWAŁA Nr XXXVII/16/06  Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie uchylenia w całości uchwały XXXIII/82/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2005 roku dot. regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Krzyżanowice opracowanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach

UCHWAŁA Nr XXXVII/15/06  Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia wartości punktu oraz najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania

UCHWAŁA Nr XXXVII/14/06  Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/13/06  Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia kodeksu etycznego radnego Gminy Krzyżanowice

UCHWAŁA Nr XXXVII/12/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2005 rok

UCHWAŁA Nr XXXVI/11/06 Rady Gminy Krzyżanowice  z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice”

UCHWAŁA Nr XXXVI/10/06  Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XXXVI/9/06  Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2005

UCHWAŁA Nr XXXVI/8/06  Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach

UCHWAŁA Nr XXXVI/7/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmian w uchwale Nr V/45/2003 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie inkasa podatków i opłat

UCHWAŁA Nr XXXVI/6/06  Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach.

UCHWAŁA Nr XXXV/5/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XXXV/4/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice”.

UCHWAŁA Nr XXXV/3/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie: wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

UCHWAŁA Nr XXXV/2/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzyżanowice na lata 2006-2013

UCHWAŁA Nr XXXIV/1/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rokUdostępniający: Marcin Kucza
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kucza
Czas udostępnienia: 2009-01-22 11:17:44
Czas wytworzenia: 2009-01-22 11:15:34
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 4610 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM