rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dane Publiczne Informacje i ogłoszenia Inne ogloszenia i informacje 2022 Dzisiaj jest: Wtorek, 18.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2022

Znaleziono 38 plik(ów) do pobrania.

Inne ogłoszenia i informacje 2022

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Inne ogłoszenia i informacje 2022
Ogloszenie-o_wszczeciu_postepowania.pdf [] Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 222 KB
obwieszczenie_04_11_22.pdf [222 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 04.11.2022 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 28 obszarów położonych w sołectwach: Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska, Rudyszw 333 KB
Informacjawegielbip1.pdf [333 KB] Informacja o przystąpieniu Gminy Krzyżanowice do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022r. 363 KB
Dane_przestrzenne_uchw_XLVII-56-2022.xml [363 KB] Dane przestrzenne do uchwały nr XLVII/56/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 września 2022 r. 19 KB
obwieszczeniekololowieckiebazant2022_2023.pdf [19 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 21 października 2022 dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr. 2 ,,BAŻANT'' w okresie od 30.10.2022 do 08.02.2023 290 KB
Decyzja-podanie_do_informacji_publicznej.pdf [290 KB] Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 219 KB
Decyzja_6220.07.2022_przebudowa_drogi_3511S_Krzyzanowice-Owsiszcze.pdf [219 KB] Podanie do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 664 KB
obwieszczenie_decyzja.pdf [664 KB] Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 218 KB
Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Krzyzanowice_z_dnia_23.09.2022r..pdf [218 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.09.2022 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 358 KB
zakonczenie_postepowania.pdf [358 KB] Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 273 KB
dane_przestrzenne_do_uchwaly_XXXIX_93_2021.xml [273 KB] Dane przestrzenne do uchwały nr XXXIX/93/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 r. 10 KB
obwieszczenie.pdf [10 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 22.08.2022 dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 269 KB
obwieszczenie_plan.pdf [269 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.08.2022 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 220 KB
Dane_przestrzenne_uchw_XLIV_28_2022.xml [220 KB] Dane przestrzenne do uchwały nr XLIV/28/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 maja 2022 r. 17 KB
Obwieszczenie_Roszkow-okazanie_projektu_scalenia_gruntow.pdf [17 KB] Obwieszczenie Starosty Raciborskiego z dnia 14.07.2022r. o okazaniu na gruncie projektu scalenia na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków. 2.98 MB
wszczecie_postepowania.pdf [2.98 MB] Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 455 KB
Zalacznik_nr_4-Oswiadczenie.pdf [455 KB] Załącznik nr 4 do Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.07.2022r. o I publicznym przetargu na sprzedaż Gminnej Sieci Światłowodowej - Oświadczenie 195 KB
Ogloszenie_o_I_przetargu_na_sprzedaz_Gminnej_Sieci_Swiatlowodowej.pdf [195 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.07.2022r. o I publicznym przetargu na sprzedaż Gminnej Sieci Światłowodowej + załączniki 983 KB
decyzja_scalenie_Roszkow_drogi_i_rowy.pdf [983 KB] Decyzja SG.661.2.1.2020 Starosty Raciborskiego z dnia 4.07.2022r. w sprawie zatwierdzenia części projektu scalania gruntów na terenie obrębu Roszków, dotyczącej dróg i rowów 5.1 MB
ogloszenie_plan.pdf [5.1 MB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 04.07.2022 r. dot. wszczęcia postępowania w/s ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 418 KB
Obwieszczenielos.pdf [418 KB] Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2022 w sprawie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr. 1 ,,ŁOŚ'' z siedzibą w Raciborzu, skr. Pocztowa 38, w okresie od 18.09.2022 do 26.02.2023. 206 KB
zawiadomienie24sierp.pdf [206 KB] Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach GL.ZUZ.1.4210.295.2022.IA RKW-2022-7758 z dnia 24 sierpnia 2022r. 81 KB
ZMIANA_STUDIUM_DO_WYLOZENIA.zip [81 KB] OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE Z DNIA 20.05.2022 ROKU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice wraz prognozą oddziaływania na środowisko - PLIKI 17.36 MB
OGLOSZENIE_O_WYLOZENIU_ZMIANA_STUDIUM.pdf [17.36 MB] OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE Z DNIA 20.05.2022 ROKU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice wraz prognozą oddziaływania na środowisko 426 KB
obwieszczenie_projektscalaniawczescdrogirowyRoszkow.pdf [426 KB] Obwieszczenie ws. możliwości zapoznania się z aktami przed wydaniem decyzji ws. (projekt scalania w części- drogi i rowy) scalania gruntów objętych postępowaniem na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice. 482 KB
Decyzja_podanie_do_informacji_publicznej.pdf [482 KB] Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 218 KB
Decyzja_Budowa_zbiornika_na_rowie_H14.pdf [218 KB] Podanie do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 450 KB
obwieszczenie_decyzja.pdf [450 KB] Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 278 KB
1_MPZP_Bienkowice_OBWIESZCZENIE.pdf [278 KB] OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice, przy ul. Myśliwskiej. 397 KB
dane_przestrzenne_do_uchwaly_XXXII-49-2021.zip [397 KB] Dane przestrzenne dot. Uchwały Nr XXXII/49/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2021 r. 15 KB
Ogloszenie_o_zakonczeniu_postepowania.pdf [15 KB] Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 215 KB
Obwieszczenie_decyzja_srodowiskowa_Nowa_Wioska.pdf [215 KB] Obwieszczenie o o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Scalanie Nowa Wioska 277 KB
Obwieszczenie_decyzja_srodowiskowa_Owsiszcze.pdf [277 KB] Obwieszczenie o o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Scalanie Owsiszcze 727 KB
Zawiadomienie_podanie_do_publicznej_wiadomosci.pdf [727 KB] Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 637 KB
Obwieszczenie_Nowa_Wioska.pdf [637 KB] Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Scalanie gruntów na obszarze wsi Nowa Wioska w Gminie Krzyżanowice" 337 KB
Obwieszczenie.pdf [337 KB] Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Scalanie gruntów na obszarze wsi Owsiszcze w Gminie Krzyżanowice" 820 KB
Ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf [820 KB] Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 221 KB
obwieszczenie.pdf [221 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IF.XIII.7820.17.2021 z dnia 19.01.2022 dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: " Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK 45, DK 11, DK 46, DK 78, D 60 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2022-01-11 00:19:28)
Odwiedzin na tej stronie: 1335 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM