rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dane Publiczne Konsultacje - 2020 Dzisiaj jest: Wtorek, 25.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Konsultacje - 2020

Znaleziono 42 plik(ów) do pobrania.

Konsultacje - 2020

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Konsultacje - 2020
konsultacje_monika.pdf [] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 17.12.2020 o wynikach konsultacji społecznych w/s projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obszar w rejonie kościoła św. Urbana (URBANEK) 84 KB
konsultacje_monika.pdf [84 KB] Ogłoszenie z dnia 20.11.2020 w/s rozpoczęcia konsultacji społecznych dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar w rejonie kościoła św. Urbana (URBANEK) 302 KB
ogloszenie_konsultacje_16112020_3.pdf [302 KB] Ogłoszenie z dnia 16.11.2020 r. w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 295 KB
ogloszenie_konsultacje_16112020_2.pdf [295 KB] Ogłoszenie z dnia 16.11.2020 r. w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. 220 KB
ogloszenie_konsultacje_16112020_1.pdf [220 KB] Ogłoszenie z dnia 16.11.2020 r. w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 216 KB
ogloszenieokonsultacjachspolecznychwsprawieszczegloowegosposobuswiadczeniauslug_odpady.pdf [216 KB] Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela n 338 KB
ogloszenieokonsultacjachspolecznychwsprawiee_deklaracjiodpady.pdf [338 KB] Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 154 KB
ogloszenieokonsultacjachspolecznychwspraiweczesciowego_zwolnieniazoplatyzaodpady.pdf [154 KB] Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 128 KB
ogloszenieokonsultacjachspoelcznychwsprawiewzoru_deklaracjiodpady.pdf [128 KB] Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 555 KB
konsultacje_aniela.pdf [555 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.10.2020 r. dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 534 KB
konsultacje_danka_2020.pdf [534 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.10.2020 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia "Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi (…)" 706 KB
konsultacje_danka.pdf [706 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 28.09.2020 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzyżanowice 204 KB
konsultacje_zasilki_celowe.pdf [204 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasiłki okresowe i celow 264 KB
konsultacji_uslugi_opiekuncze.pdf [264 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 266 KB
konsultacje_schroniska_bezdomni.pdf [266 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-schroniskach dla bezdomnych 264 KB
konsultacje_mieszkania_chronione.pdf [264 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Krzyżanowice 264 KB
konsultacje_166.pdf [264 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 21.09.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na eko 287 KB
konsultacje_165.pdf [287 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 21.09.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalis 314 KB
konsultacje_164.pdf [314 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 21.09.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-schroniskach dla bezdomnych 314 KB
konsultacje_163.pdf [314 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 21.09.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Krzyżanowice 295 KB
konsultacje_danka.pdf [295 KB] Ogłoszenia Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 17.09.2020 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (…) 321 KB
ZWG_0050_141_2020.pdf [321 KB] Zarządzenie Nr 0050.141.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2020/2021 155 KB
konsultacje_105_aniela.pdf [155 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.05.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji e 754 KB
konsultacje_aniela_104.pdf [754 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.05.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1.53 MB
konsultacje_103_aniela.pdf [1.53 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.05.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 2.44 MB
konsultacje_paulina.pdf [2.44 MB] Informacja dot. wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie 226 KB
konsultacje_martyna.pdf [226 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.05.2020 r. dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zwolnienia w podatku od nieruchomości 1.18 MB
konsultacje_gzoksit.pdf [1.18 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 07.05.2020 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w/s wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie 578 KB
konsultacje_aniela_57.pdf [578 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.03.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektron 785 KB
konsultacje_aniela_56.pdf [785 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.03.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1.57 MB
aniela_15_2.pdf [1.57 MB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.02.2020 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków budżetu gminy (...) 195 KB
aniela_15_1.pdf [195 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.02.2020 o wynikach konsultacji projektu uchwały dot. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2020 r. 169 KB
aniela_50.pdf [169 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.02.2020 r. o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały dot. "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 127 KB
konsultacje_sabina.pdf [127 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.02.2020 o wynikach konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Krzyżanowice 192 KB
konsultacje_sabina.pdf [192 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 17.02.2020 r. w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Krzyżanowice 820 KB
konsultacje_aniela.pdf [820 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 07.02.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych ka 3.69 MB
konsultacje_aniela.pdf [3.69 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.02.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (...) 1.95 MB
konsultacje_paulina.pdf [1.95 MB] Informacja z dnia 29.01.2020 dot. wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2019/2020 191 KB
konsultacje_magda.pdf [191 KB] Informacja z dnia 29.01.2020 dot. wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany statutu Gminy Krzyżanowice 185 KB
konsultacje_paliwo.pdf [185 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.01.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2019/2020 634 KB
konsultacje_magda.pdf [634 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.01.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany statutu Gminy Krzyżanowice 112 KB
ZWG_0050_8_2020.pdf [112 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2020 z 07.01.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 605 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2020-01-07 11:24:54)
Odwiedzin na tej stronie: 1138 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM