Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Konsultacje - 2023

Znaleziono 58 plik(ów) do pobrania.

Konsultacje - 2023

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Konsultacje - 2023
informacja1.pdf [] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. 119 KB
wyniki1.pdf [119 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objęt 119 KB
wyniki2.pdf [119 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 97 KB
Wyniki1.pdf [97 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 97 KB
wynikikonsultacji1.pdf [97 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich u 97 KB
wynikikonsultacji.pdf [97 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krzyżanowice na rzecz ich użytkowników wieczystych 96 KB
konsultacje1.pdf [96 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na z 175 KB
konsultacje.pdf [175 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w dom 175 KB
Ogloszenie_o_konsultacjach_zasady_przeznaczania_do_sprzedazy.pdf [175 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży 273 KB
Ogloszenie_o_konsultacjach_szczegolowe_warunki_sprzedazy.pdf [273 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzyżanowice na rzecz ich użytkowników wieczystych 273 KB
wyniki.pdf [273 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędnych 110 KB
konsultacje1.pdf [110 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 394 KB
konsultacje.pdf [394 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. 294 KB
konsultacje.pdf [294 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 296 KB
INFORMACJA_O_WYNIKACH_KONSULTACJI.pdf [296 KB] INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Krzyżanowice 99 KB
informacja_o_wynikach_konsultacji_OPS.pdf [99 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób... 505 KB
Informacja_o_wynikach_konsultacji_programu_wspolpracy.pdf [505 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. 203 KB
Konsultacje.pdf [203 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, poł 540 KB
konsultacje3.pdf [540 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjal 1.02 MB
konsultacje.pdf [1.02 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 542 KB
Infor_o_wynikach_konsultacji.pdf [542 KB] Informacja Wójta Gminy z dnia 25.08.2023 r. o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administra 98 KB
Infor_o_wynikach_konsultacji_22_08_2023.pdf [98 KB] Informacja Wójta Gminy z dnia 22.08.2023 r. o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXII.73.2021 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać prz 289 KB
Konsultacje2.pdf [289 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice do konsultacji w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia w 320 KB
konsultacje1.pdf [320 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Krzyżanowice. 790 KB
konsultacje_.pdf [790 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXII.73.2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiega 330 KB
wyniki_konsultacje_oplara_targowa.pdf [330 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.07.2023 dot. wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s opłaty targowej 287 KB
wyniki_konsultacje_126.pdf [287 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 dot. wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i ad 200 KB
wyniki_konsultacje_118.pdf [200 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.06.2023 dot. wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 207 KB
konsultacje_128.pdf [207 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie opłaty targowej. 195 KB
konsultacje_117.pdf [195 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Krzyżanowice. 151 KB
konsultacje_126.pdf [151 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice o konsultacjach w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub (...) 392 KB
konsultacje_118.pdf [392 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę (...) 610 KB
konsultacje_125.pdf [610 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023 r. 873 KB
konsultacje_124.pdf [873 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice dot. przeprowadzenia konsultacji w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (...) 985 KB
konsultacje_123_2023.pdf [985 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 885 KB
konsultacje_122_2023.pdf [885 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych (...) 1.04 MB
informacja_wyniki_konsultacje.pdf [1.04 MB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.06.2023 r. o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróż 288 KB
konsultacje_uchwala_ZWG_115.pdf [288 KB] Zarządzenie 0050.115.2023 z 01.06.2023 dot. ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbior 462 KB
wyniki_konsultacje.pdf [462 KB] Informacja dot. wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach 198 KB
wyniki_konsultacje_plan.pdf [198 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.04.2023 o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie B 431 KB
konsultacje_GOK.pdf [431 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 17.04.2023 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach 870 KB
konsultacje_plan.pdf [870 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.03.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bie 1.41 MB
wnyniki_konsultacje_posilek_pr_zywn.pdf [1.41 MB] Informacja dot. wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem 199 KB
wyniki_konsultacke_posilek_kryt_dochod.pdf [199 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 201 KB
wyniki_konsultacje_statut_ops.pdf [201 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 198 KB
konsultacje_38.pdf [198 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.02.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 780 KB
konsultacje_37.pdf [780 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.02.2023 o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały nr III/3/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z 29.01.2019 w/s określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 967 KB
konsultacje_36.pdf [967 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.02.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały nr III/1/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z 29.01.2019 w/s podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia 964 KB
ZWG_0050_33_2023.pdf [964 KB] Zarządzenie 0050.33.2023 z 06.02.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023 r. 597 KB
wyniki_konsultacke_odbior_odpdy.pdf [597 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2023 dot. wyników konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchom 197 KB
wyniki_konsultacje_regulamin.pdf [197 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2023 dot. wyników konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 196 KB
wyniki_konsultacje_0050_18_2023.pdf [196 KB] Informacja z dnia 24.01.2023 r. o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokument 206 KB
wyniki_konsultacje_0050_17_2023.pdf [206 KB] Informacja z dnia 24.01.2023 r. dot. wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2009r. w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 207 KB
konsultacje_0050_18_2023.pdf [207 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 17.01.2023 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżan 562 KB
konsultacje_0050_17_2023.pdf [562 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dna 17.01.2023 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany uchwały nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2009 w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli 558 KB
konsultacje_ZWG_0050_12_2023.pdf [558 KB] Zarządzenie 0050.12.2023 z 09.01.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 612 KB
konsultacje_0050_15_2023.pdf [612 KB] Zarządzenie 0050.15.2023 z 09.01.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych (…) 794 KB
KONSULTACJE_0050_13_2023.pdf [794 KB] Zarządzenie 0050.13.2023 z 09.01.2023 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowan 640 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://www.bip.krzyzanowice.pl/