rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Prawo miejscowe Uchwały 2002 Dzisiaj jest: Środa, 24.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2002

Znaleziono 22 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2002

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2002
URG_XXXIV_70_02.pdf [] Uchwała Nr XXXIV/70/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia10.10.2002 r w/s uchwalenia regulaminu dostarczania wody 38 KB
URG_XXXIV_65_02.pdf [38 KB] Uchwała Nr XXXIV/65/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 10.10.2002 r w/s zmiany uchwały Nr XX/40/2002 z dnia 24.08.2000 r dot. uchwalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauchycielom zatrudnionym w 84 KB
URG_XXXIV_56_02.pdf [84 KB] Uchwała Nr XXXIV/56/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 10.10.2002 r w/s uchwalenia Statutu Gminy Krzyżanowice 2.03 MB
URG_XXXIV_55_02.pdf [2.03 MB] Uchwała Nr XXXIV?55/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 10.10.2002 r w/s zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice. 251 KB
URG_XXXIV_54_02.pdf [251 KB] Uchwała Nr XXXIV/54/2002 rady Gminy Krzyżanowice z dnia 10.10.2002 r w/s zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenu Gminy Krzyżanowice. 336 KB
URG_XXXIV_53_02.pdf [336 KB] Uchwała Nr XXXIV/53/2002 rady Gminy Krzyżanowice z dnia 10.10.2002 r w/s zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenu Gminy Krzyżanowice. 893 KB
URG_XXXIII_52_02.pdf [893 KB] Uchwała Nr XXXIII/52/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.08.2002 r w/s zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy 295 KB
URG_III_32_02.pdf [295 KB] Uchwała Nr III/32/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku Rady Gminy w Krzyżanowicach r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzyżanowice 118 KB
URG_XXXII_30_02.pdf [118 KB] Uchwała Nr XXXII/30/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2002 r w/s uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach. 45 KB
URG_III_30_02.pdf [45 KB] U C H W A Ł A Nr III/30/02 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 30.12.2002 roku w/s ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w miejscu s 127 KB
URG_XXXII_29_02.pdf [127 KB] Uchwała Nr XXXII/29/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2002 r w/s uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. 49 KB
URG_XXXII_28_02.pdf [49 KB] Uchwała Nr XXXII/28/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2002 roku w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 330 KB
URG_XXXII_25_02.pdf [330 KB] Uchwała Nr XXXII/25/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 czerwca 2002 roku w/s podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych w każdym okręgu wyborczym 111 KB
URG_XXXI_23_02.pdf [111 KB] Uchwała Nr XXXI/23/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2002 roku w/s zatwierdzenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych 47 KB
URG_III_21_02.pdf [47 KB] Uchwała Nr III/21/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2003 rok. 2.58 MB
URG_XXXI_19_02.pdf [2.58 MB] Uchwała Nr XXXI/19/02 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.04.2002 r w/s zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krzyżanowice, oraz uruchamiających działalność w zakresie usług ni 172 KB
URG_XXXI_13_02.pdf [172 KB] Uchwała Nr XXXI/13/02 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.04.2002 r w/s zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice. 450 KB
URG_XXX_12_02.pdf [450 KB] Uchwała Nr XXX/12/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.04.2002 r w/s przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2001 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy w Krzyżanowicach 52 KB
URG_II_12_02.pdf [52 KB] U C H W A Ł A Nr II/12/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 12 grudnia 2002 w sprawie: opłaty targowej 123 KB
URG_II_11_02.pdf [123 KB] UCHWAŁA nr II/11/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. 1.02 MB
URG_II_10_02.pdf [1.02 MB] UCHWAŁA NR II/10/2002 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie: podatku od środków transportowych na 2003 rok. 130 KB
URG_II_9_02.pdf [130 KB] UCHWAŁA nr II/9/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok 124 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2014-01-21 10:09:47)
Odwiedzin na tej stronie: 3020 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM