rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Prawo miejscowe Uchwały 2004 Dzisiaj jest: Wtorek, 18.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2004

Znaleziono 31 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2004

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2004
URG_XXI_120_04.pdf [] Uchwała Nr XXI/120/2004 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzyżanowice. 124 KB
URG_XXI_118_04.pdf [124 KB] UCHWAŁA NR XXI(118)04 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 29 grudnia 2004 roku W sprawie: zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Krzyżanowice 124 KB
URG_XXI_117_04.pdf [124 KB] UCHWAŁA NR XXI(117)04 Rady Gminy Krzyżanowice Z dnia 29 grudnia 2004 roku W sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy. 128 KB
URG_XXI_114_04.pdf [128 KB] Uchwała Nr XXI /114/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2004 roku w/s uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok. 3.54 MB
URG_XX_113_04.pdf [3.54 MB] Uchwała Nr XX/113/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wioska. 310 KB
URG_XX_112_04.pdf [310 KB] Uchwała Nr XX/112/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Zabełków. 307 KB
URG_XX_111_04.pdf [307 KB] Uchwała Nr XX/111/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Rudyszwałd. 306 KB
URG_XX_110_04.pdf [306 KB] Uchwała Nr XX/110/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Roszków. 305 KB
URG_XX_109_04.pdf [305 KB] Uchwała Nr XX/109/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołtctwa Krzyżanowice. 305 KB
URG_XX_108_04.pdf [305 KB] Uchwała Nr XX/108/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Owsiszcze. 306 KB
URG_XX_107_04.pdf [306 KB] Uchwała Nr XX/107/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Tworków. 307 KB
URG_XX_106_04.pdf [307 KB] Uchwała Nr XX/106/04 Rady GminyKrzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Chałupki. 303 KB
URG_XX_105_04.pdf [303 KB] Uchwała Nr XX/105/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Bolesław. 306 KB
URG_XX_95_04.pdf [306 KB] Uchwała Nr XX/95/2004 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Bieńkowice. 305 KB
URG_XX_87_04.pdf [305 KB] Uchwała Nr XX/87/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/49/2004 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lipca 2004 r. dotyczącej opłaty targowej 123 KB
URG_XX_86_04.pdf [123 KB] Uchwała Nr XX/86/04 rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok. 70 KB
URG_XIX_73_04.pdf [70 KB] Uchwała Nr XIX/73/04 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 7 października 2004 r. w sprawie: porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania projektu "SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM" 152 KB
URG_XIX_72_04.pdf [152 KB] Uchwała Nr XIX/72/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 07.10.2004r. w/s Aneksu do Porozumienia Międzygminnego w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszcz 128 KB
URG_XVIII_59_04.pdf [128 KB] Uchwała NrXVIII(59/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego. 163 KB
URG_XVIII_53_04.pdf [163 KB] Uchwała Nr XVIII/53/2004 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.08.2004 r w/s zmiany Statutu Gminy Krzyżanowice 91 KB
URG_XVII_49_04.pdf [91 KB] U C H W A Ł A Nr XVII/49/2004 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie: opłaty targowej 140 KB
URG_XVI_45_04.pdf [140 KB] Uchwała Nr XVI/45/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.06.2004 r. w sprawie: ustalenia opłat za szyldy i reklamy umieszczane na obiektach i terenach komunalnych. 69 KB
URG_XVI_44_04.pdf [69 KB] Uchwała Nr XV/44/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.06.2004 r. w sprawie: zasad umieszczania reklam i szyldów na obiektach i terenach komunalnych. 71 KB
URG_XV_38_04.pdf [71 KB] Uchwała Nr XV/38/2004 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.04.2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 3.25 MB
URG_XV_22_04.pdf [3.25 MB] Uchwała Nr XV/22/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.04.2004r. w sprawie: zasad umieszczania reklam i szyldów oraz pobierania opłat za reklamy i szyldy na obiektach i terenach komunalnych. 124 KB
URG_XV_21_04.pdf [124 KB] Uchwała Nr XV/21/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.04.2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. 138 KB
URG_XV_20_04.pdf [138 KB] Uchwała Nr XV/20/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie: wprowadzenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – w strefie płatnego parkowania oraz ustalenia sposobu ich pobierania. 139 KB
URG_XV_19_04.pdf [139 KB] UCHWAŁA Nr XV / 19 /04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr II/12/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty targowej. 139 KB
URG_XV_18_04.pdf [139 KB] Uchwała Nr XV/18/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie: zasad udzielania pomocy regionalnej dla przedsiębiorców na terenie gminy Krzyżanowice 133 KB
URG_XIV_9_04.pdf [133 KB] Uchwała Nr XIV/9/04 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie: ustalania stawek odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawy programowe w przedszkolach publicznych 126 KB
URG_XIII_1_04.pdf [126 KB] Uchwała Nr XIII/1/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 stycznia 2004 r w/s budzetu Gminy na 2004 rok 2.49 MB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2012-08-16 14:45:41)
Odwiedzin na tej stronie: 3029 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM