rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Prawo miejscowe Uchwały 2015 Dzisiaj jest: Czwartek, 20.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2015

Znaleziono 19 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2015

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2015
URG_XIV_87_15.pdf [] UCHWAŁA NR 0007.XIV.87.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice 2.31 MB
URG_XIV_83_15.pdf [2.31 MB] UCHWAŁA 0007.XIV.83.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2016 rok 1.14 MB
URG_XIII_75_15.pdf [1.14 MB] UCHWAŁA 0007.XIII.75.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej 105 KB
URG_XIII_74_15.pdf [105 KB] UCHWAŁA 0007.XIII.74.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 1.56 MB
URG_XIII_73_15.pdf [1.56 MB] UCHWAŁA 0007.XIII.73.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2016 rok 184 KB
URG_XIII_72_15.pdf [184 KB] UCHWAŁA 0007.XIII.72.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 101 KB
URG_XII_68_15.pdf [101 KB] UCHWAŁA 0007.XII.68.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanow 105 KB
URG_XII_65_15.pdf [105 KB] UCHWAŁA 0007.XII.65.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz granic ich obwodów 261 KB
URG_XII_64_15.pdf [261 KB] UCHWAŁA 0007.XII.64.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 517 KB
URG_XII_63_15.pdf [517 KB] UCHWAŁA 0007.XII.63.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudyszwałd 262 KB
URG_XI_51_15.pdf [262 KB] UCHWAŁA 0007.XI.51.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29.09. 2015 r. w/s określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 255 KB
URG_VIII_34_15.pdf [255 KB] UCHWAŁA 0007.VIII.34.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie opłaty targowej 107 KB
URG_VIII_32_15.pdf [107 KB] UCHWAŁA 0007.VIII.32.2015 GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekr 535 KB
URG_VI_21_15.pdf [535 KB] UCHWAŁA 0007.VI.212015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatków i opłat 102 KB
URG_IV_12_15.pdf [102 KB] UCHWAŁA 0007.IV.12.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędnyc 175 KB
URG_IV_10_15.pdf [175 KB] UCHWAŁA 0007.IV.10.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 176 KB
URG_IV_8_15.pdf [176 KB] UCHWAŁA 0007.IV.8.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 172 KB
URG_III_5_15.pdf [172 KB] UCHWAŁA 0007.III.5.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020" 356 KB
URG_III_1_15.pdf [356 KB] UCHWAŁA 0007.III.1.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz granic ich obwodów 254 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2015-01-13 11:02:59)
Odwiedzin na tej stronie: 3012 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM