rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Prawo miejscowe Uchwały 2016 Dzisiaj jest: Środa, 24.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2016

Znaleziono 19 plik(ów) do pobrania.

Prawo miejscowe - uchwały 2016

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo miejscowe - uchwały 2016
URG_XXV_82_16.pdf [] UCHWAŁA NR 0007.XXV.82.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 177 KB
URG_XXV_76_16.pdf [177 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXV.76.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2017 rok 1.12 MB
URG_XXIV_74_16.pdf [1.12 MB] UCHWAŁA NR 0007.XXIV.74.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia "Zbiornik przeciwpowodz 1.02 MB
URG_XXIV_68_16.pdf [1.02 MB] UCHWAŁA NR 0007.XXIV.68.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany granicy miejscowości Tworków i Bieńkowice w Gminie Krzyżanowice 422 KB
URG_XXIV_64_16.pdf [422 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIV.64.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 96 KB
URG_XXIV_63_16.pdf [96 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIV.63.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2017 rok 188 KB
URG_XXIV_62_16.pdf [188 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIV.62.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 103 KB
URG_XXIII_61_16.pdf [103 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIII.61.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kr 354 KB
URG_XXII_54_16.pdf [354 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXII.54.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 417 KB
URG_XXII_51_16.pdf [417 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXII.51.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29.09.2016 r. w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zami 180 KB
URG_XXII_50_16.pdf [180 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXII.50.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice". 292 KB
URG_XX_41_16.pdf [292 KB] UCHWAŁA NR 0007.XX.41.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyżanowice 309 KB
URG_XX_38_16.pdf [309 KB] UCHWAŁA NR 0007.XX.38.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 21.06.2016 r. w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 186 KB
URG_XX_37_16.pdf [186 KB] UCHWAŁA NR 0007.XX.37.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 293 KB
URG_XIX_30_16.pdf [293 KB] UCHWAŁA NR 0007.XIX.30.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej 375 KB
URG_XIX_29.16.pdf [375 KB] UCHWAŁA NR 0007.XIX.29.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 293 KB
URG_XVII_20_16.pdf [293 KB] UCHWAŁA 0007.XVII.20.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dn. 30.03.2016 r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia 543 KB
URG_XVI_14_16.pdf [543 KB] UCHWAŁA 0007.XVI.14.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędny 178 KB
URG_XV_1_16.pdf [178 KB] UCHWAŁA 0007.XV.1.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 21.01.2016 r. w/s określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum 343 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2016-01-18 09:59:35)
Odwiedzin na tej stronie: 3146 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM