rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Prawo miejscowe Uchwały 2018 Dzisiaj jest: Środa, 24.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2018

Znaleziono 16 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2018

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2018
URG_XLVI_64_18.pdf [] UCHWAŁA NR 0007.XLVI.64.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Krzyżanowice 287 KB
URG_XLIII_48_18.pdf [287 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLIII.48.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 171 KB
URG_XLIII_44_18.pdf [171 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLIII.44.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzyżanowice 174 KB
URG_XLIII_43_18.pdf [174 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLIII.43.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Krzyżanowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w m 178 KB
URG_XLI_28_18.pdf [178 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLI.28.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzyżanowice na stałe obwody głosowania 294 KB
URG_XLI_27_18.pdf [294 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLI.27.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 169 KB
URG_XXXIX_23_18.pdf [169 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIX.23.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokume 171 KB
URG_XXXIX_21_18.pdf [171 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIX.21.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzyżanowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Krzyżanowice 263 KB
URG_XXXIX_19_18.pdf [263 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIX.19.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za 530 KB
URG_XXXVIII_12_18.pdf [530 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.12.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dn. 27 lutego 2018 r. w/s zmiany uchwały o nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10. 2017 roku w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, w 170 KB
URG_XXXVIII_11_18.pdf [170 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.11.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 168 KB
URG_XXXVII_3_18.pdf [168 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.3.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowad 260 KB
URG_XXXVII_2_18.pdf [260 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.2.2018 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów ni 171 KB
URG_II_20_18.pdf [171 KB] Uchwała NR II/20/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 r w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyżanowice 1.81 MB
URG_II_19_18.pdf [1.81 MB] Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 r w/s nadania nazwy ulicom w miejscowości Tworków 2.37 MB
URG_II_13_18.pdf [2.37 MB] Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 r w/s budżetu Gminy Krzyżanowice na 2019 rok 21.8 MB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2018-01-11 23:03:21)
Odwiedzin na tej stronie: 2091 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM