rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Prawo miejscowe Uchwały 2019 Dzisiaj jest: Wtorek, 18.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2019

Znaleziono 43 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2019

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2019
URG_XVI_114_2019.pdf [] Uchwała Nr XVI/114/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych 123 KB
URG_XVI_112_19.pdf [123 KB] Uchwała Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2020 rok. 1.22 MB
URG_XV_108_19.pdf [1.22 MB] UCHWAŁA Nr XV/108/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 04.12.2019 r w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 79 KB
URG_XIV_104_19.pdf [79 KB] UCHWAŁA Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2019 r w/s zmiany uchwały nr 0007.IV.10.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 88 KB
URG_XIV_100_19.pdf [88 KB] Uchwała Nr XIV/100/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2019 roku w/s kreślenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 116 KB
URG_XIII_99_19.pdf [116 KB] UCHWAŁA NR XIII/99/2019 Rady Gminy Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2019 r w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Krzyżanowice 199 KB
URG_XIII_96_19.pdf [199 KB] UCHWAŁA NR XIII/96/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29.10.2019 r w/s wyznaczenia aglomeracji Krzyżanowice 1.68 MB
URG_XIII_93_19.pdf [1.68 MB] UCHWAŁA Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2019 r w/s zmiany uchwały Nr 0007.XXII.50.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 133 KB
URG_XIII_92_19.pdf [133 KB] UCHWAŁA Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2019 r w/s zmiany uchwały Nr 0007.XXII.51.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów k 158 KB
URG_XII_89_19.pdf [158 KB] Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 września 2019 roku w/s określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice. 224 KB
URG_XI_79_19.pdf [224 KB] Uchwała NR XI/79/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie. 45 KB
URG_XI_77_19.pdf [45 KB] Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice. 52 KB
URG_XI_76_19.pdf [52 KB] UCHWAŁA NR XI/76/2019 RADY GMINY Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 57 KB
URG_XI_75_19.pdf [57 KB] Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy części ulicy w miejscowości Bieńkowice 218 KB
URG_X_70_19.pdf [218 KB] Uchwała Nr X/70/2019 z dnia 31.07.2019 r w/s nadania Statutu Żłobka w Tworkowie 199 KB
URG_IX_64_19.pdf [199 KB] UCHWAŁA NR IX/64/2019 RADY GMINY Krzyżanowice z dnia 19.06.2019 r. w sprawie: utworzenia Żłobka w Tworkowie i nadania mu statutu. 164 KB
URG_IX_63_19.pdf [164 KB] Uchwała NR IX/63/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.06.2019 r w/s ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice. 79 KB
URG_IX_62_19.pdf [79 KB] Uchwała NR IX/62/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.06.2019r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. 417 KB
URG_VI_46_19.pdf [417 KB] UCHWAŁA Nr VI/46/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019r w sprawie opłaty targowej 106 KB
URG_VI_45_19.pdf [106 KB] UCHWAŁA Nr VI/45/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 72 KB
URG_VI_44_19.pdf [72 KB] Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Wioska 57 KB
URG_VI_43_19.pdf [57 KB] Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zabełków 56 KB
URG_VI_42_19.pdf [56 KB] Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rudyszwałd 56 KB
URG_VI_41_19.pdf [56 KB] Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Roszków 56 KB
URG_VI_40_19.pdf [56 KB] Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krzyżanowice 56 KB
URG_VI_39_19.pdf [56 KB] Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Owsiszcze 58 KB
URG_VI_38_19.pdf [58 KB] Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tworków 57 KB
URG_VI_37_19.pdf [57 KB] Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chałupki 56 KB
URG_VI_36_19.pdf [56 KB] Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bolesław 55 KB
URG_VI_35_19.pdf [55 KB] Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bieńkowice 56 KB
URG_VI_31_19.pdf [56 KB] Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice 479 KB
URG_V_30_19.pdf [479 KB] UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 marca 2019 r. w/s zmiany uchwały nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2017r w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 82 KB
URG_V_27_19.pdf [82 KB] UCHWAŁA NR V/27/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2019 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanowice 74 KB
URG_V_22_19.pdf [74 KB] UCHWAŁA NR V/22/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26.03.2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, 86 KB
URG_IV_19_19.pdf [86 KB] Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Krzyżanowice 1.18 MB
URG_IV_18_19.pdf [1.18 MB] UCHWAŁA NR IV/18/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 r. w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 97 KB
URG_IV_12_19.pdf [97 KB] UCHWAŁA NR IV/12/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawc 158 KB
URG_IV_10_19.pdf [158 KB] UCHWAŁA Nr IV/10/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lu 807 KB
URG_III_6_19.pdf [807 KB] Uchwała Nr III/6/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s opłaty targowej 2.36 MB
URG_III_5_19.pdf [2.36 MB] Uchwała Nr III/5/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie 2.51 MB
URG_III_4_19.pdf [2.51 MB] Uchwała Nr III/4/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s upoważnienia Kierownika OPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10. 1.77 MB
URG_III_3_19.pdf [1.77 MB] Uchwała Nr III/3/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "P 2.25 MB
URG_III_1_19.pdf [2.25 MB] Uchwała Nr III/1/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 1.72 MB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2019-01-08 13:01:19)
Odwiedzin na tej stronie: 1677 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM