rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Prawo miejscowe Uchwały 2013 Dzisiaj jest: Środa, 24.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2013

Znaleziono 19 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwaly 2013

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwaly 2013
URG_XXXV_88_13.pdf [] UCHWAŁA NR 0007.XXXV.88.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2014 rok 1.03 MB
URG_XXXIV_82_13.pdf [1.03 MB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.82.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2014 rok 187 KB
URG_XXXIV_81_13.pdf [187 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.81.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 315 KB
URG_XXX_70_13.pdf [315 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXX.70.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tworków. 346 KB
URG_XXX_69_13.pdf [346 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXX.69.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i o 373 KB
URG_XXX_66_13.pdf [373 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXX.66.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanowice. 309 KB
URG_XXX_65_13.pdf [309 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXX.65.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji z budżetu Gminy Krzyżanowice pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjny 449 KB
URG_XXIX_57_13.pdf [449 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIX.57.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy. 461 KB
URG_XXIX_51_13.pdf [461 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIX.51.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie do prowadzenia postępowań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 183 KB
URG_XXIX_50_13.pdf [183 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIX.50.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 285 KB
URG_XXIX_48_13.pdf [285 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIX.48.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych z 627 KB
URG_XXIX_47_13.pdf [627 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIX.47.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniana zbiorników bezodpł 189 KB
URG_XXVIII_43_13.pdf [189 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.43.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Krzyżanowice. 170 KB
URG_XXVI_26_13.pdf [170 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXVI.26.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowi 349 KB
URG_XXV_14_13.pdf [349 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXV.14.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 166 KB
URG_XXV_13_13.pdf [166 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXV.13.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 458 KB
URG_XXV_12_13.pdf [458 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXV.12.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 164 KB
URG_XXV_11_13.pdf [164 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXV.11.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 174 KB
URG_XXV_10_13.pdf [174 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXV.10.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 298 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2013-04-02 11:40:10)
Odwiedzin na tej stronie: 2994 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM