rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2010 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 15.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2010

Znaleziono 78 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2010

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2010
URG_III_18_10.pdf [] U C H W A Ł A Nr III/18/2010 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 grudnia 2010 roku w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. 241 KB
URG_III_17_10.pdf [241 KB] Uchwała Nr III/17/10 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w/s ustalenia składników wynagrodzenia dla Wójta Gminy Krzyżanowice 120 KB
URG_III_16_10.pdf [120 KB] UCHWAŁA Nr III/16/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 127 KB
URG_III_15_10.pdf [127 KB] Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w/s programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 158 KB
URG_III_14_10.pdf [158 KB] Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.12.2010r w/s ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów w Tworkowie 171 KB
URG_III_13_10.pdf [171 KB] Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.12.2010r w/s zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice 184 KB
URG_III_12_10.pdf [184 KB] UCHWAŁA Nr III/12/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 145 KB
URG_III_11_10.pdf [145 KB] UCHWAŁA Nr III/11/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 1.07 MB
URG_III_10_10.pdf [1.07 MB] Uchwała Nr III/ 10 /2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w/s przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanowice na 2011 rok 239 KB
URG_III_8_10.pdf [239 KB] Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2011-2015 1.58 MB
URG_II_7_10.pdf [1.58 MB] UCHWAŁA Nr II/7/10 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 13.12. 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały NR XXI/121/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2004 roku dotyczącej uchwalenia opłat z obiektów użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Krzyż 127 KB
URG_II_6_10.pdf [127 KB] UCHWAŁA Nr II/6/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 711 KB
URG_I_5_10.pdf [711 KB] Uchwała nr I / 5 /10 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02.12. 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy 119 KB
URG_I_4_10.pdf [119 KB] Uchwała nr I / 4 /10 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02.12.2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rady oraz składów osobowych tych Komisji 127 KB
URG_I_3_10.pdf [127 KB] Uchwała nr I /3 /10 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02.12. 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 117 KB
URG_I_2_10.pdf [117 KB] Uchwała nr I / 2 /10 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02.12. 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 117 KB
URG_I_1_10.pdf [117 KB] Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr I/1/2010 z dnia 02.12.2010r w/s uchwalenia Regulaminu Wyboru Przewodniczacego i Wiceprzewodniczacego Rady Gminy. 118 KB
URG_XLVIII_60_10.pdf [118 KB] Uchwała nr XLVIII/60/10 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 10.11. 2010 roku w sprawie skargi Pana Lothara Wittek. 118 KB
URG_XLVIII_59_10.pdf [118 KB] UCHWAŁA NR XLVIII/59/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 10.11 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice. 122 KB
URG_XLVIII_58_10.pdf [122 KB] UCHWAŁA Nr XLVIII/58/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 10.11 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 885 KB
URG_XLVII_57_10.pdf [885 KB] UCHWAŁA NR XLVII/57 2010Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. 506 KB
URG_XLVII-56_10.pdf [506 KB] Uchwała Nr XLVII 56 2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 października 2010 r.w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. 128 KB
URG_XLVII_55_10.pdf [128 KB] Uchwała Nr XLVII/ 55 /2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia opinii dot. dokonania przekształcenia SP ZLA z siedzibą w Krzyżanowicach polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świ 122 KB
URG_XLVII_54_10.pdf [122 KB] Uchwała Nr XLVI /54 2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLVI / 46 /2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publiczne 122 KB
URG_XLVII_53_10.pdf [122 KB] Uchwała Nr XLVII/ 53 2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały NrXLVI/45 /201RadyGminyKrzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczn 122 KB
URG_XLVII_52_10.pdf [122 KB] UCHWAŁA NR XLVII/52/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.10.2010 roku w sprawie : zawarcia porozumienia z Miastem Racibórz w zakresie prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 124 KB
URG_XLVII_51_10.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr XLVII/51/10 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/35/2010 R. G .Krzyżanowice w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a 67 KB
URG_XLVII_50_10.pdf [67 KB] UCHWAŁA Nr XLVII/50/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 1.21 MB
URG_XLVII_49_10.pdf [1.21 MB] Uchwała Nr XLVII/49/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok 62 KB
URG_XLVII_48_10.pdf [62 KB] Uchwała Nr XLVII/48/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 rok. 66 KB
URG_XLVII_47_10.pdf [66 KB] Uchwała Nr XLVII/47/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 66 KB
URG_XLVI_46_10.pdf [66 KB] Uchwała Nr XLVI/46/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.09.2010r w/s zatwierdzenia jednolitego tekstu Satutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. 506 KB
URG_XLVI_45_10.pdf [506 KB] Uchwała Nr XLVI/45/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.09.2010r w/s zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. 130 KB
URG_XLVI_44_10.pdf [130 KB] Uchwała Nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.09.2010r w/s określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 70 KB
URG_XLVI_43_10.pdf [70 KB] Uchwała Nr XLVI/43/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.09.2010r w/s trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. 505 KB
URG_XLVI_42_10.pdf [505 KB] Uchwała Nr XLVI/42/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.09.2010 r w/s udzielenia poręczenia. 126 KB
URG_XLVI_41_10.pdf [126 KB] Uchwała NrXLVI/41/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.09.2010r. w/s zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 187 KB
URG_XLVI_40_10.pdf [187 KB] Uchwała Nr XLVI/40/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.09.2010r w/s zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 981 KB
URG_XLVI_39_10.pdf [981 KB] Uchwała Nr XLVI/39/2010 RG Krzyżanowice z 23.09.2010 w/s wyrażenia opinii dot. dokonania przekształcenia SP ZOZ Szpitala Rejonowego im.DR. J.Rostka w Raciborzu polegajacego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczen poprzez likwid 122 KB
URG_XLV_38_10.pdf [122 KB] Uchwała Nr XLV/38/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.08.2010 r. w/s zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tworków przedlożonego przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Tworków. 5.58 MB
URG_XLV_37_10.pdf [5.58 MB] Uchwała Nr XLV/37/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.08.2010r. w/s Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego w realizacji projektu pn:"Poprawa dostepności komunikacyjnej do drogi keajowej nr.45 poprzez przebudowę ul. Wiejskiej w Roszkowie 111 KB
URG_XLV_36_10.pdf [111 KB] Uchwała Nr XLV/36/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.08.2010 r. w/s ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice. 61 KB
URG_XLV_35_10.pdf [61 KB] Uchwała Nr XLV/35/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.08.2010 w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także udzielania ulg w spłacie tych należności przypadających Gminie i jej jedn. 633 KB
URG_XLV_34_10.pdf [633 KB] Uchwała Nr XLV/34/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.08.2010 w/s zmiany Uchwały Nr XLII/18/2010 Rady Gminy Krzyżanowice dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu. 51 KB
URG_XLV_33_10.pdf [51 KB] Uchwała Nr XLV/33/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.08.2010 w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu. 49 KB
URG_XLV_32_10.pdf [49 KB] Uchwała Nr XLV/32/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.08.2010 w/s zmiany uchwały Nr XLIII/20/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 27.05.2010 dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Krz 51 KB
URG_XLV_31_10.pdf [51 KB] Uchwała Nr XLV/31/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 .08.2010 w/s zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 456 KB
URG_XLIV_30_10.pdf [456 KB] Uchwała Nr XLIV/30/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.06.2010 r w/s uchylenia uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcacego w Krzyżanowicach. 50 KB
URG_XLIV_29_10.pdf [50 KB] Uchwała Nr XLIV/29/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.06.2010 r w/s upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do podpisywania porozumień o współpracy i składanych wniosków o dofinansowanie a także realizowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu S 50 KB
URG_XLIV_28_10.pdf [50 KB] Uchwała Nr XLIV/28/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.06.2010 r w/s zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzyżanowice przedłożonego przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Krzyżanowice. 8.16 MB
URG_XLIV_27_10.pdf [8.16 MB] Uchwała Nr XLIV/27/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.06.2010r w/s zawarcia umowy partnerskiej z czeską gminą Bohumin. 48 KB
URG_XLIV_26_10.pdf [48 KB] Uchwała Nr XLIV/26/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.06.2010 r w/s okreslenia wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciagnąć zobowiazania przekraczajace rok budżetowy. 46 KB
URG_XLIV_25_10.pdf [46 KB] Uchwała Nr XLIV/25/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.06.2010 r w/s okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za I półrocze 2010 roku. 62 KB
URG_XLIV_24_10.pdf [62 KB] Uchwała Nr XLIV/24/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.06.2010 r w/s zmiany Uchwały Nr XLIII/20/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.05.2010 r. dot. zaciagnięcia długoterminowej pozyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Prze 51 KB
URG_XLIV_23_10.pdf [51 KB] Uchwała Nr XLIV/23/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.06.2010 r w/s zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 449 KB
URG_XLIV_22_10.pdf [449 KB] Uchwała Nr XLIV/22/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.06.2010r. w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu planowanego zbiornika retencyjnego "Racibórz Dolny" 341 KB
URG_XLIII_21_10.pdf [341 KB] Uchwała Nr XLIII/21/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.05.2010r w/s zmiany Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXXII/37/2009 z dn. 28.05.2009r w/s ustalenia wysokości składek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. 62 KB
URG_XLIII_20_10.pdf [62 KB] Uchwała Nr XLIII/20/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.05.2010r w/s zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Krzyżanowicach". 62 KB
URG_XLIII_19_10.pdf [62 KB] Uchwała Nr XLIII/19/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.05.2010r w/s zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 273 KB
URG_XLII_18_10.pdf [273 KB] Uchwała Nr XLII/18/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.04.2010r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu. 49 KB
URG_XLII_17_10.pdf [49 KB] Uchwała Nr XLII/17/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.04.2010r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu. 50 KB
URG_XLII_16_10.pdf [50 KB] Uchwała Nr XLII/16/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.04.2010 r. w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2009. 88 KB
URG_XLII_15_10.pdf [88 KB] Uchwała Nr XLII/15/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.04.2010 r w/s zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze srodków budżetu Gminy pochodzących z wpływów z tytulu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pienięznych za 380 KB
URG_XLII_14_10.pdf [380 KB] Uchwała Nr XLII/14/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.04.2010 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2009. 50 KB
URG_XLII_13_10.pdf [50 KB] Uchwała Nr XLII/13/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.04.2010r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedziba w Krzyżanowicach za 2009 rok. 49 KB
URG_XLII_12_10.pdf [49 KB] Uchwała Nr XLII/12/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.04.2010 r, w/s zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 442 KB
URG_XLII_11_10.pdf [442 KB] Uchwała Nr XLII/11/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.04.2010 roku w /s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2009 rok. 81 KB
URG_XLI_10_10.pdf [81 KB] Uchwała Nr XLI/10/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice", 1.52 MB
URG_III_9_10.pdf [1.52 MB] Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2011 rok. 1.66 MB
URG_XLI_9_10.pdf [1.66 MB] UCHWAŁA Nr XLI/9/10 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Krzyżanowice na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki. 58 KB
URG_XLI_8_10.pdf [58 KB] UCHWAŁA Nr XLI/8/10 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 54 KB
URG_XLI_7_10.pdf [54 KB] Uchwała Nr XLI/7/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 25.03.2010 r w/s ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadani 137 KB
URG_XLI_6_10.pdf [137 KB] UCHWAŁA Nr XLI/6/10 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 409 KB
URG_XL_5_10.pdf [409 KB] Uchwała Nr XL/5/10 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżanowicach. 51 KB
URG_XL_4_10.pdf [51 KB] Uchwała Nr XL/4/10 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 luty 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 67 KB
URG_XXXIX_3_10.pdf [67 KB] Uchwała Nr XXXIX/ 3 /2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.01.2010 roku w/s wyrażenia opinii dot. likwidacji SPZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51. 50 KB
URG_XXXIX_2_10.pdf [50 KB] UCHWAŁA Nr XXXIX/2/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.01.2010 roku w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie 64 KB
URG_XXXIX_1_10.pdf [64 KB] UCHWAŁA Nr XXXIX/1/10 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 287 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2010-01-06 09:40:31)
Odwiedzin na tej stronie: 6083 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM