rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2012 Dzisiaj jest: Wtorek, 18.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2012

Znaleziono 82 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2012

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2012
URG_XXIII_82_12.pdf [] Uchwała Nr 0007.XXIII.82.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 27.12.2012 w/s: poparcia apelu Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. w/s planowanego wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr 158 na trasie Wodzisław Śl. – Chałupki oraz planowanego ograniczen 123 KB
URG_XXIII_81_12.pdf [123 KB] U C H W A Ł A Nr 0007.XXIII.81.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 182 KB
URG_XXIII_80_12.pdf [182 KB] Uchwała Nr 0007.XXIII.80.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice 125 KB
URG_XXIII_79_12.pdf [125 KB] Uchwała Nr 0007.XXIII.79.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów w Tworkowie 605 KB
URG_XXIII_78_12.pdf [605 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIII.78.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 824 KB
URG_XXIII_77_12.pdf [824 KB] Uchwała Nr 0007.XXIII.77.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanowice na 2013 rok 317 KB
URG_XXIII_76_12.pdf [317 KB] Uchwała Nr XXIII.76.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018 1.19 MB
URG_XXIII_75_12.pdf [1.19 MB] UCHWAŁA NR 0007.XXIII.75.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2013 rok. 1.01 MB
URG_XXIII_74_12.pdf [1.01 MB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIII.74.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XII.66.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 393 KB
URG_XXII_73_12.pdf [393 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXII.73.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28.11.2012 r. w/s wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor 164 KB
URG_XXII_72_12.pdf [164 KB] Uchwała Nr 0007.XXII.72.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 .11.2012 r. w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 100 KB
URG_XXII_71_12.pdf [100 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXII.71.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. 347 KB
URG_XXII_70_12.pdf [347 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXII.70.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krzyżanowice na okręgi wyborcze 188 KB
URG_XXII_69_12.pdf [188 KB] Uchwała Nr 0007.XXII.69.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.11.2012r. w sprawie.: wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiące własność Gminy Krzyżanowice. 135 KB
URG_XXII_68_12.pdf [135 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXII.68.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 508 KB
URG_XXII_67_12.pdf [508 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXII.67.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2013 rok. 187 KB
URG_XXII_66_12.pdf [187 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXII.66.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. 168 KB
URG_XXI_65_12.pdf [168 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXI.65.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krzyżanowice na okręgi wyborcze 185 KB
URG_XXI_64_12.pdf [185 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXI.64.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie: odmowy do usunięcia naruszenia prawa 70 KB
URG_XXI_63_12.pdf [70 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXI.63.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 157 KB
URG_XXI_62_12.pdf [157 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXI.62.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dn. 25.10.2012 r. w/s wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu n 160 KB
URG_XXI_61_12.pdf [160 KB] Uchwała Nr 0007.XXI.61.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: poparcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 202 KB
URG_XXI_60_12.pdf [202 KB] Uchwała Nr 0007.XXI.60.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego o nazwie: "Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci Niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2012-2016" 557 KB
URG_XXI_59_12.pdf [557 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXI.59.2012 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 0007.XIX.42.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia poręczenia 127 KB
URG_XXI_58_12.pdf [127 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXI.58.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XII.66.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanow 555 KB
URG_XXI_57_12.pdf [555 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXI.57.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowie 125 KB
URG_XXI_56_12.pdf [125 KB] UCHWAŁA Nr 0007. XXI.56.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowicach 125 KB
URG_XXI_55_12.pdf [125 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXI.55.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 418 KB
URG_XX_54_12.pdf [418 KB] UCHWAŁA NR 0007.XX.54.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25.09.2012 r.w/s zmiany uchwały Nr 0007.XIX.44.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.08.2012 r. w/s nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Kr 160 KB
URG_XX_53_12.pdf [160 KB] UCHWAŁA NR 0007.XX.53.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25.09.2012 r. w/s wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia s 168 KB
URG_XX_52_12.pdf [168 KB] Uchwała Nr 0007.XX.52.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.09.2012 roku w sprawie.: wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiące własność Gminy Krzyżanowice. 135 KB
URG_XX_51_12.pdf [135 KB] Uchwała Nr 0007.XX.51.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.09.2012 roku w sprawie.: wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiące własność Gminy Krzyżanowice. 139 KB
URG_XX_50_12.pdf [139 KB] Uchwała Nr 0007.XX.50.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.09.2012r w/s zawarcia porozumienia o partnerstwie w realizacji zadania publicznego "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45" w ramach konku 126 KB
URG_XX_49_12.pdf [126 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XX.49.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 września 2012 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 124 KB
URG_XX_48_12.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XX.48.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 737 KB
URG_XIX_47_12.pdf [737 KB] Uchwała Nr 0007.XIX.47.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia 121 KB
URG_XIX_46_12.pdf [121 KB] UCHWAŁA NR 0007.XIX.46.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28.08.2012 r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze 422 KB
URG_XIX_45_12.pdf [422 KB] Uchwała Nr 0007.XIX.45.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.08.2012 r. w/s: Upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" przeznaczonego do wni 129 KB
URG_XIX_44_12.pdf [129 KB] UCHWAŁA NR 0007.XIX.44.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. 284 KB
URG_XIX_43_12.pdf [284 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XIX.43.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XII.66.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 719 KB
URG_XIX_42_12.pdf [719 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XIX.42.2012 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia poręczenia 128 KB
URG_XIX_41_12.pdf [128 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XIX.41.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2012 roku w/szmiany Uchwały Nr 0007.XIV.7.2012 z dnia 01 marca 2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Przeds 129 KB
URG_XIX_40_12.pdf [129 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XIX.40.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 867 KB
URG_XVIII_39_12.pdf [867 KB] Uchwała nr 0007.XVIII.39.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dn.25.06.2012r. w/s uchylenia Uchwały Nr 0007.XVI.21.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 26.042012 roku w/s przyjęcia programu zdrowotnego o nazwie" Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci Niepełn 118 KB
URG_XVIII_38_12.pdf [118 KB] Uchwała Nr 0007.XVIII.38.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 25.06 2012r. w/s Upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra" przezn 129 KB
URG_XVIII_37_12.pdf [129 KB] Uchwała Nr 0007.XVIII.37.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dn.25.06 2012 r.w/s zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 246 KB
URG_XVIII_36_12.pdf [246 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XVIII.36.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dn.25.06.2012 roku w/s zmiany Uchwały Nr 0007.XII.66.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.12.2011 r w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2012-2016 538 KB
URG_XVIII_35_12.pdf [538 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XVIII.35.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 508 KB
URG_XVIII_34_12.pdf [508 KB] UCHWAŁA NR 0007.XVIII.34.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25.06.2012 r. w/s nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie stanowiącym załącznik do Uchwały. 137 KB
URG_XVII_33_12.pdf [137 KB] UCHWAŁA NR 0007.XVII.33.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieńkowice. 178 KB
URG_XVII_32_12.pdf [178 KB] UCHWAŁA NR 0007.XVII.32.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tworków 171 KB
URG_XVII_31_12.pdf [171 KB] Uchwała NR 0007.XVII.31.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 5.06. 2012 r.w/s zmiany uchwały Nr XVIII/36/08 RGK z dnia 24.04.2008 r. w/s ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przeds 70 KB
URG_XVII_30_12.pdf [70 KB] UCHWAŁA NR 0007.XVII.30.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 05 czerwca 2012 r.w/s określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicac 154 KB
URG_XVII_29_12.pdf [154 KB] UCHWAŁA NR 0007.XVII.29.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. 200 KB
URG_XVII_28_12.pdf [200 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XVII.28.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 05 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu. 123 KB
URG_XVII_27_12.pdf [123 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XVII.27.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 726 KB
URG_XVII_26_12.pdf [726 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XVII.26.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 05 czerwca 2012 r.w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2011 541 KB
URG_XVII_25_12.pdf [541 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XVII.25.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 05 czerwca 2012 r.w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2011 rok 506 KB
URG_XVII_24_12.pdf [506 KB] Uchwała Nr 0007.XVII.24.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 05 czerwca 2012 r.w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2011 rok 126 KB
URG_XVII_23_12.pdf [126 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XVII.23.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 05 czerwca 2012 r.w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 614 KB
URG_XVI_22_12.pdf [614 KB] Uchwała Nr 0007.XVI.22.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.04.2012 roku ws. zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice 130 KB
URG_XVI_21_12.pdf [130 KB] Uchwała Nr 0007.XVI.21.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dn.26.04 2012 roku ws. przyjęcia programu zdrowotnego o nazwie: "Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci Niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2012-2016" 556 KB
URG_XIV_20_12.pdf [556 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XVI.20.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 26.04.2012 r w/s zmiany Uchwały Nr0007.XIV.7.2012 w/s zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach, w którym mieści s 128 KB
URG_XIV_19_12.pdf [128 KB] Uchwała Nr 0007.XVI.19.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIV.8.2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 123 KB
URG_XIV_18_12.pdf [123 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XVI.18.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 858 KB
URG_XVI_17_12.pdf [858 KB] Uchwała Nr 0007.XVI.17.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wystąpienia Gminy Krzyżanowice z aglomeracji Racibórz 121 KB
URG_XV_16_12.pdf [121 KB] UCHWAŁA NR 0007. XV.16.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dn.29.03.2012 r. ws. określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. 152 KB
URG_XV_15_12.pdf [152 KB] UCHWAŁA NR 0007.XV.15.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29.03.2012 r. ws. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. 126 KB
URG_XV_14_12.pdf [126 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XV.14.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011. 136 KB
URG_XV_13_12.pdf [136 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XV.13.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 674 KB
URG_XIV_12_12.pdf [674 KB] Uchwała Nr 0007.XIV.12.2012 mRady Gminy Krzyżanowice z dnia 01.03.2012 r. w/s wystąpienia do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w związku z likwidacją linii kolejowej Chałupki - Wodzisław Śl. 124 KB
URG_XIV_11_12.pdf [124 KB] Uchwała Nr 0007.XIV.11.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01.03.2012 r. w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice 290 KB
URG_XIV_10_12.pdf [290 KB] Uchwała Nr. 0007.XIV.10.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 03.01.2012 r. w/s rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Krzyżanowice na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 135 KB
URG_XIV_9_12.pdf [135 KB] UCHWAŁA NR 0007.XIV.9.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01.03.2012 r. w/s zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 595 KB
URG_XIV_8_12.pdf [595 KB] Uchwała Nr 0007.XIV.8.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01.03.2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 124 KB
URG_XIV_7_12.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XIV.7.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01.03.2012 r. w/s zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia i garaż OSP" 129 KB
URG_XIV_6_12.pdf [129 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XIV.6.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01.03.2012 rokuw sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 676 KB
URG_XIII_1_12.pdf [676 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XIII.1.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 492 KB
URG_XIII_5_12.pdf [492 KB] Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice nr 0007.XIII.5.2012 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice 74 KB
URG_XIII_4_12.pdf [74 KB] Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice nr 0007.XIII.4.2012 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr XXX/22/2009 z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Twoja szansa" – programu aktywizacji 85 KB
URG_XIII_3_12.pdf [85 KB] Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice nr 0007.XIII.3.2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odra 71 KB
URG_XIII_2_12.pdf [71 KB] Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice nr 0007.XIII.2.2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie dofinansowania Powiatu Raciborskiego 69 KB
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 5485 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM