rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2012 Dzisiaj jest: Sobota, 22.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2012

Znaleziono 218 plik(ów) do pobrania.

Zarzadzenia ogloszenia obwieszczenia wojta 2012

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarzadzenia ogloszenia obwieszczenia wojta 2012
ZWG_0050_178a_2012.pdf [] Zarządzenie Nr 0050.178a.2012 z 06.11.2012 w/s wprowadzenia obowiązku stosowania w Urzędzie Gminy Krzyżanowice systemu komunikacji wewnętrznej obejmującej sieć Intranet oraz elektroniczne wewnętrzne komunikatory głosowe (...) 68 KB
ZWG_0050_117a_2012.pdf [68 KB] Zarzadzenie Nr 0050.117a.2012 z 30.07.2012 w/s ustalenia daty rozpoczęcia procesu opisu i wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Krzyżanowice w celu weryfikacji i opracowania projektów aktualizacji regulaminu wynagradzania (...) 134 KB
ZWG_0050_116a_2012.pdf [134 KB] Zarządzenie Nr 0050.116a.2012 z 30.07.2012 w/s wprowadzenia obowiązku oraz ustalania zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Krzyżanowice w celu weryfikacji i opracowania projektów aktualizacji regulaminu wynagradzania ( 704 KB
ZWG_0050_115a_2012.pdf [704 KB] Zarządzenie Nr 0050.115a.2012 z 30.07.2012 w/s wprowadzenia precedury dokonywania pomiaru satysfakcji pracowników Urzędu Gminy Krzyżanowice 696 KB
ZWG_0050_213_2012.pdf [696 KB] Zarządzenie Nr 0050.213.2012 z 31.12.2012 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji w postępowaniu o udzielenie zamówień finansowanych z budżetu gminy i realizowanych z przez UG Krzyżanowice, których wartość wynosi od 3500 PLN do wartości n 57 KB
ZWG_0050_114a_2012.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.114a.2012 z 30.07.2012 w/s wprowadzenia procedury dokonywania pomiaru satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krzyżanowice 854 KB
ZWG_0050_212_2012.pdf [854 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.212.2012 z 31.12.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 73 KB
ZWG_0050_211_2012.pdf [73 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.211.2012 z 31.12.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 63 KB
ZWG_0050_210_2012.pdf [63 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.210.2012 z 27.12.2012 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2012-2016 348 KB
ZWG_0050_209_2012.pdf [348 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.209.2012 z 27.12.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 93 KB
ZWG_0050_208_2012.pdf [93 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.208.2012 z 21.12.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 78 KB
ZWG_0050_207_2012.pdf [78 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.207.2012 z 21.12.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 65 KB
ZWG_0050_206_2012.pdf [65 KB] Zarządzenie Nr 0050.206.2012 z 12.12.2012 w/s wprowadzenia harmonogramu audytów w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 49 KB
ZWG_0050_205_2012.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.205.2012 z 12.12.2012 w/s zatwierdzenia planu kontroli jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice oraz zadań Gminy w 2013 roku 52 KB
ZWG_0050_204_2012.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.204.2012 z 12.12.2012 w/s wprowadzenia precedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 499 KB
ZWG_0050_203_2012.pdf [499 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.203.2012 z 12.12.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 86 KB
ZWG_0050_202_2012.pdf [86 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.202.2012 z dnia 12.12.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 72 KB
ZWG_0050_201_2012.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0050.201.2012 z 04.12.2012 w/s pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki Nr 172/4 k. m 1 w Chałupkach wraz zabudowaniami gospodarczymi 106 KB
tomek.pdf [106 KB] Zarządzenie Nr 0050.200.2012 z 04.12.2012 w/s pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie budynku mieszkalnego z zabudowaniami gospodarczymi w Bolesławiu przy ul. Krótkiej 5 119 KB
ZWG_0050_199_2012.pdf [119 KB] Zarządzenie Nr 0050.199.2012 z 04.12.2012 w/s pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie mieszkania położonego w Krzyżanowicach przy ul. Tworkowskiej 20/2 107 KB
ZWG_0050_198_2012.pdf [107 KB] Zarządzenie Nr 0050.198.2012 z 03.12.2012 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Owsiszcze 64 KB
ZWG_0050_197_2012.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.197.2012 z 03.12.2012 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2012 roku w Urzedzie Gminy Krzyżanowice 48 KB
ZWG_0050_196_2012.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.196.2012 z 03.12.2012 w/s wyrażenia opinii dot. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w 2013 roku 48 KB
ZWG_0050_195_2012.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.195.2012 z 30.11.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 68 KB
ZWG_0050_194_2012.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.194.2012 z 30.11.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 78 KB
ZWG_0050_193_2012.pdf [78 KB] Zarządzenie Nr 0050.193.2012 z 30.11.2012 w/s przekazania sprzętu komputerowego na rzecz Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Tworkowie 52 KB
ZWG_0050_192_2012.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.192.2012 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 75 KB
ZWG_0050_191_2012.pdf [75 KB] Zarządzenie Nr 0050.191.2012 z 29.11.2012 dot. przeprowadzenia konsultacji 3 projektów uchwał stanowiących akty prawa miejscowego 164 KB
ZWG_0050_190_2012.pdf [164 KB] Zarządzenie Nr 0050.190.2012 z 29.11.2012 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2012 roku 69 KB
ZWG_0050_189_2012.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.189.2012 z 29.11.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 102 KB
ZWG_0050_188_2012.pdf [102 KB] Zarządzenie Nr 0050.188.2012 z 29.11.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 81 KB
ZWG_0050_187_2012.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.187.2012 z 28.11.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 77 KB
ZWG_0050_186_2012.pdf [77 KB] Zarządzenie Nr 0050.186.2012 z 23.11.2012 w/s powołania audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Krzyżanowice oraz określenia jego odpowiedzialności i uprawnień 84 KB
ZWG_0050_185_2012.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.185.2012 z 23.11.2012 w/s wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Krzyżanowice oraz powołania pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 175 KB
ZWG_0050_184_2012.pdf [175 KB] Zarządzenie Nr 0050.184.2012 z 12.11.2012 r. w/s przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice 1.21 MB
ZWG_0050_183_2012.pdf [1.21 MB] Zarządzenie Nr 0050.183.2012 z 12.11.2012 w/s przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2013 rok 2.98 MB
ZWG_0050_182_2012.pdf [2.98 MB] Zarządzenie Nr 0050.182.2012 z 12.11.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 96 KB
ZWG_0050_181_2012.pdf [96 KB] Zarządzenie Nr 0050.181.2012 z 12.11.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmian w Zarządzeniu Nr 0050.175.2012 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30.10.2012 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 84 KB
ZWG_0050_180_2012.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.180.2012 z 12.11.2012 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów i wyposażenia stanowiska dowodów osobistych i ewidencji ludności na dzień 30 listopada 2012 roku 62 KB
ZWG_0050_179_2012.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.179.2012 z 06.11.2012 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 94 KB
ZWG_0050_178_2012.pdf [94 KB] Zarządzenie Nr 0050.178.2012 z 06.11.2012 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 101 KB
ZWG_0050_177_2012.pdf [101 KB] Zarządzenie Nr 0050.177.2012 z 06.11.2012 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 103 KB
ZWG_0050_176_2012.pdf [103 KB] Zarządzenie Nr 0050.176.2012 z 30.10.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 84 KB
ZWG_0050_175_2012.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.175.2012 z 30.10.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 72 KB
ZWG_0050_174_2012.pdf [72 KB] Zarządzenia Nr 0050.174.2012 z 30.10.2012 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2012 - 2016 356 KB
ZWG_0050_173_2012.pdf [356 KB] Zarządzenie Nr 0050.173.2012 z 30.10.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (...) 71 KB
ZWG_0050_172_2012.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0050.172.2012 z 26.10.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 70 KB
ZWG_0050_171_2012.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.171.2012 z 26.10.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 70 KB
ZWG_0050_170_2012.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.170.2012 z 25.10.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 75 KB
ZWG_0050_169_2012.pdf [75 KB] Zarządzenie Nr 0050.169.2012 z 23.10.2012 w/s oddania w drzerżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 58 KB
ZWG_0050_168_2012.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.168.2012 z 23.10.2012 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2012 r. 92 KB
ZWG_0050_167_2012.pdf [92 KB] Zarządzenie Nr 0050.167.2012 z 22.10.2012 w/s upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 47 KB
ZWG_0050_166_2012.pdf [47 KB] Zarządzenie Nr 0050.166.2012 z 19.10.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 92 KB
ZWG_0050_165_2012.pdf [92 KB] Zarządzenie Nr 0050.165.2012 z 19.10.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 69 KB
ZWG_0050_164_2012.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.164.2012 z 12.10.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 77 KB
ZWG_0050_163_2012.pdf [77 KB] Zarządzenie Nr 0050.163.2012 z 12.10.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 67 KB
ZWG_0050_162_2012.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0050.162.2012 z 10.10.2012 w/s organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Krzyżanowice 80 KB
zarzadzenie_nr_0050.161.2012.pdf [80 KB] Zarządzenie nr 0050.161.2012 z dn 02.10.2012r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników b 79 KB
zarzadzenie_nr_0050.160.2012.pdf [79 KB] Zarządzenie nr 0050.160.2012 z dn. 02.10.2012r. dotyczące przeprowadzenia konsulatcji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 75 KB
zarzadzenie_nr_0050.159.2012.pdf [75 KB] Zarządzenie nr 0050.159.2012 z dn 02.10.2012r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 84 KB
zarzdzenie_nr_0050.158.2012.pdf [84 KB] Zarządzenie nr 0050.158.2012 z dn 02.10.2012r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne 94 KB
ZWG_0050_157_2012.pdf [94 KB] Zarządzenie Nr 0050.157.2012 z 01.10.2012 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 102 KB
ZWG_0050_156_2012.pdf [102 KB] Zarządzenie Nr 0050.156.2012 z 27.09.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 79 KB
ZWG_0050_155_2012.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.155.2012 z 27.09.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 69 KB
ZWG_0050_154_2012.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.154.2012 z 25.09.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 81 KB
ZWG_0050_153_2012.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.153.2012 z 21.09.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 77 KB
ZWG_0050_152_2012.pdf [77 KB] Zarządzenie Nr 0050.152.2012 z 21.09.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 63 KB
ZWG_0050_151_2012.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.151.2012 z 13.09.2012 w/s wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 68 KB
ZWG_0050_150_2012.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.150.2012 z 13.09.2012 w/s założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2013 rok. 185 KB
ZWG_0050_149_2012.pdf [185 KB] Zarządzenie Nr 0050.149.2012 z 12.09.2012 w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie : " Wykonanie odwodnienia ulicy Wałowej w Chałupkach" 60 KB
ZWG_0050_148_2012.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.148.2012 z 12.09.2012 w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie: "Utrzymanie zimowe dróg gminnych w okresie zimowym 2012/2013 w sołectwach na terenie Gminy Krzyżanowice (...)" 63 KB
ZWG_0050_147_2012.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.147.2012 z 07.09.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 77 KB
ZWG_0050_146_2012.pdf [77 KB] Zarządzenie Nr 0050.146.2012 z 07.09.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 68 KB
ZWG_0050_145_2012.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.145.2012 z 05.09.2012 w/s przeglądu, przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej Gminy Krzyżanowice 46 KB
ZWG_0050_144_2012.pdf [46 KB] Zarządzenie Nr 0050.144.2012 z 04.09.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 79 KB
ZWG_0050_143_2012.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.143.2012 z 04.09.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 68 KB
ZWG__0050_142_2012.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.142.2012 z 03.09.2012 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach 65 KB
ZWG_0050_141_2012.pdf [65 KB] Zarządzenie Nr 0050.141.2012 z 03.09.2012 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 66 KB
ZWG_0050_140_2012.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0050.140.2012 z 03.09.2012 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie 65 KB
ZWG_0050_139_2012.pdf [65 KB] Zarządzenie Nr 0050.139.2012 z 03.09.2012 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Krzyżanowicach 69 KB
ZWG_0050_138_2012.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.138.2012 z 03.09.2012 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Tworkowie 64 KB
ZWG_0050_137_2012.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.137.2012 z 03.09.2012 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Bieńkowicach 65 KB
ZWG_0050_136_2012.pdf [65 KB] Zarządzenie Nr 0050.136.2012 z 03.09.2012 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Chałupkach 70 KB
ZWG_0050_135_2012.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.135.2012 z 03.09.2012 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Zabełkowie 64 KB
ZWG_0050_134_2012.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.134.2012 z 03.09.2012 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zabełkowie 64 KB
ZWG_0050_133_2012.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.133.2012 z 03.09.2012 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach 66 KB
ZWG_0050_132_2012.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0050.132.2012 z 31.08.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wymagań, jakie powinien spełniać przesiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzęt 94 KB
ZWG_0050_131_2012.pdf [94 KB] Zarządzenie Nr 0050.131.2012 z 29.08.2012 r. w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 80 KB
ZWG_0050_130_2012.pdf [80 KB] Zarządzenie Nr 0050.130.2012 z 29.08.2012 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 69 KB
ZWG_0050_129_2012.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.129.2012 z 28.08.2012 w/s gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych (...) 53 KB
ZWG_0050_128_2012.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.128.2012 z 28.08.2012 r. w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 93 KB
ZWG_0050_127_2012.pdf [93 KB] Zarządzenie Nr 0050.127.2012 z 28.08.2012 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2012-2016 348 KB
ZWG_0050_126_2012.pdf [348 KB] Zarządzenie Nr 0050.126.2012 z 27.08.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 76 KB
ZWG_0050_125_2012.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.125.2012 z 27.08.2012 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 67 KB
ZWG_0050_124_2012.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0050.124.2012 z 24.08.2012 r. w/s nie wykonania prawa pierwokupu 50 KB
ZWG_0050_123_2012.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.123.2012 z 22.08.2012 w/s zwiększenia liczby godzin zajęć edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 62 KB
ZWG_0050_122_2012.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.122.2012 z 14.08.2012 w/s zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Krzyżanowice i jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 4.37 MB
ZWG_0050_121.2012.pdf [4.37 MB] Zarządzenie Nr 0050.121.2012 z 14.08.2012 w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku 4.09 MB
ZWG__0050_120_2012.pdf [4.09 MB] Zarządzenie Nr 0050.120.2012 z 13.08.2012 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie: "Wykonanie dwóch przegród spowalniających spływ wód oraz przebudowa przepustu na rowie H -14 w Nowej W 61 KB
ZWG_0050_119_2012.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.119.2012 z 06.08.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 84 KB
ZWG_0050_118_2012.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.118.2012 z 06.08.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmian w Zarządzeniu Nr 0050.115.2012 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30.07.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 74 KB
Zarzadzenie_Nr_0050.117.2012_z_dnia_30_lipca_2012_roku.pdf [74 KB] Zarządzenie Nr 0050.117.2012 z dnia 30 lipca 2012 roku w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2012 roku 89 KB
ZWG_0050_116_2012.pdf [89 KB] Zarządzenie Nr 0050.116.2012 z 30.07.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 83 KB
ZWG_0050_115_2012.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.115.2012 z 30.07.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 68 KB
ZWG_0050_114_2012.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.114.2012 z 20.07.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych ze środków budżetu gminy pochodzących z opłat środowiskowych 128 KB
ZWG_0050_113_2012.pdf [128 KB] Zarządzenie Nr 0050.113.2012 z 16.07.2012 w/s wyłonienia wykonawców na wykonanie zadania: "Opracowanie dokumentacji technicznej projektu, jego uzgodnienie, uzyskanie decyzji, pozwolenia na budowę w ramach projektu: "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury 51 KB
ZWG_0050_112_2012.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.112.2012 z 16.07.2012 w/s przedłużenia powierzenia Pani mgr Beacie Szczepanowskiej stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach 70 KB
ZWG_0050_111_2012.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.111.2012 z 16.07.2012 w/s przedłużenia powierzenia Pani mgr Barbarze Somerla stanowiska Dyrektora Przedszkola w Bieńkowicach 69 KB
ZWG_0050_110_2012.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.110.2012 w/s przedłużenia powierzenia Pani mgr Iwonie Krupa stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabełkowie 69 KB
ZWG_0050_109_2012.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.109.2012 z 16.07.2012 w/s przedłużenia powierzenia Panu mgr Dariuszowi Krawczyk stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach 70 KB
ZWG_0050_108_2012.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.108.2012 z 16.07.2012 w/s przedłużenia powierzenia Pani mgr Beacie Bobrowskiej stanowiska Dyrektora Przedszkola w Tworkowie 68 KB
ZWG_0050_103_2012.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.103.2012 z 10.07.2012 w/s przekazania elementów placu zabaw na rzecz Przedszkola w Tworkowie 55 KB
ZWG_0050_107_2012.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.107.2012 z 16.07.2012 w/s przedłużenia powierzenia Panu mgr Markowi Tomczyszyn stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 71 KB
ZWG_0050_106_2012.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0050.106.2012 z 16.07.2012 w/s ustalenia terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – "Wyprawka szkolna" 74 KB
ZWG_0050_105_2012.pdf [74 KB] Zarządzenie Nr 0050.105.2012 z 11.07.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 158 KB
ZWG_0050_104_2012.pdf [158 KB] Zarządzenie Nr 0050.104.2012 z 11.07.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 122 KB
ZWG_0050_102_2012.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.102.2012 z 10.07.2012 w/s wprowadzenia zasad dezynfekcji na Składowisku Odpadów Komunalnych w Tworkowie 97 KB
ZWG_0050_101_2012.pdf [97 KB] Zarządzenie Nr 0050.101.2012 z 10.07.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w /s nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 54 KB
ZWG_0050_100_2012.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0050.100.2012 z 29.06.2012 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2012 - 2016 314 KB
ZWG_0050_99_2012.pdf [314 KB] Zarządzenie Nr 0050.99.2012 z 29.06.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 77 KB
ZWG_0050_98_2012.pdf [77 KB] Zarządzenie Nr 0050.98.2012 z 29.06.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 66 KB
ZWG_0050_97_2012.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0050.97.2012 z 28.06.2012 w/s powołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Częściowe zabezpieczenie skarpy stawu Trzeciok w Tworkowie". 82 KB
ZWG_0050_96_2012.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0050.96.2012 z 28.06.2012 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Tworków 52 KB
ZWG_0050_95_2012.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.95.2012 z 28.06.2012 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Violetty Nowak nauczyciela języka angielskiego w Zespołe Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 50 KB
ZWG_0050_94_2012.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.94.2012 z 28.06.2012 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Justyny Wojda nauczyciela geografii i przyrody w Zespołe Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie 59 KB
ZWG_0050_93_2012.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.93.2012 z 28.06.2012 r. w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Brygidy Białuska nauczyciela kształcenia specjalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach 49 KB
ZWG_0050_92_2012.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.92.2012 z 28.06.2012 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Gajęckiej nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach 50 KB
ZWG_0050_91_2012.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.91.2012 z 27.06.2012 w/s sporządzenia skonsolidowanego bilansu 279 KB
ZWG_0050_90_2012.pdf [279 KB] Zarządzenie Nr 0050.90.2012 z 25.06.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 80 KB
ZWG_0050_89_2012.pdf [80 KB] Zarządzenie Nr 0050.89.2012 z 22.06.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 79 KB
ZWG_0050_88_2012.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.88.2012 z 22.06.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 64 KB
ZWG_0050_87_2012.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.87.2012 z 19.06.2012 w/s opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Krzyżanowice 57 KB
ZWG_0050_86_2012.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.86.2012 z 15.06.2012 w/s przejęcia na własność gminy nieruchomości Skarbu Państwa stanowiące drogę położoną w miejscowości Chałupki 52 KB
ZWG_0050_85_2012.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.85.2012 z 05.06.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 76 KB
ZWG_0050_84_2012.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.84.2012 z 31.05.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 74 KB
ZWG_0050_83_2012.pdf [74 KB] Zarządzenie Nr 0050.83.2012 z 31.05.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 63 KB
pomoc_BIP_2012_skarbnik.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.82.2012 z 30.05.2012 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2011 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 535 KB
ZWG_0050_81_2012.pdf [535 KB] Zarządzenie Nr 0050.81.2012 z 28.05.2012 w/s wyłonienia wykonawców na realizację robót zabezpieczających i konerwatorskich ruiny zamku w Tworkowie - ETAP V - skrzydło zachodnie c. d. 65 KB
ZWG_0050_80_2012.pdf [65 KB] Zarządzenie Nr 0050.80.2012 z 25.05.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok. 136 KB
ZWG_0050_79_2012.pdf [136 KB] Zarządzenie Nr 0050.79.2012 z 25.05.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 131 KB
ZWG_0050_78_2012.pdf [131 KB] Zarządzenie Nr 0050.78.2012 z 24.05.2012 w/s inwentaryzacji sprzętu oraz środków Obrony Cywilnej w Gminie Krzyżanowice 58 KB
ZWG_0050_77_2012.pdf [58 KB] Zarzadzenie Nr 0050.77.2012 z 24.05.2012 w/s powołania komisji kwalifikacyjnej do ustalenia strefy pożarowej oraz strefy zagrożenia wybuchem na SOK w Tworkowie 48 KB
ZWG_0050_76_2012.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.76.2012 z 23.05.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie 90 KB
ZWG_0050_75_2012.pdf [90 KB] Zarządzenie Nr 0050.75.2012 z 17.05.2012 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Tworków 51 KB
ZWG_0050_74_2012.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.74.2012 z 17.05.2012 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 55 KB
ZWG_0050_73_2012.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.73.2012 z 14.05.2012 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0152/11/2010 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 14.04.2010 r. 51 KB
ZWG_0050_72_2012.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.72.2012 z 14.05.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 73 KB
ZWG_0050_71_2012.pdf [73 KB] Zarządzenie Nr 0050.71.2012 z 14.05.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 64 KB
ZWG_0050_70_2012.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.70.2012 z 09.05.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. nadania nazwy ulicy w miejscowosci Tworków 140 KB
ZWG_0050_69_2012.pdf [140 KB] Zarządzenie Nr 0050.69.2012 z 09.05.2012 w/s powołania osób, które mogą wchodzć w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zadania: " Wykonanie rekreacyjno-rehabilitacyjnego parku dla dorosłych w Chałupkach, objetego projektem (...)" 68 KB
ZWG_0050_68_2012.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.68.2012 z 09.05.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 63 KB
ZWG_0050_67_2012.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.67.2012 z 09.05.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 79 KB
ZWG_0050_66_2012.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.66.2012 z 09.05.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 77 KB
ZWG_0050_65_2012.pdf [77 KB] Zarządzenie Nr 0050.65.2012 z 07.05.2012 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zadania: "Przebudowa drogi transportu rolnego w Rudyszwałdzie ul. Zagumnie o dł. 670 m". 62 KB
ZWG_0050_64_2012.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.64.2012 z 07.05.2012 w/s powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 51 KB
ZWG_0050_63_2012.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.63.2012 z 27.04.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 80 KB
ZWG_0050_62_2012.pdf [80 KB] Zarządzenie Nr 0050.62.2012 z 27.04.2012 w/z zmian w budżecie gminy na 2012 rok 76 KB
ZWG_0050_61_2012.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.61.2012 z 26.04.2012 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2012 - 2016 320 KB
ZWG_0050_60_2012.pdf [320 KB] Zarządzenie Nr 0050.60.2012 z 26.04.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 407 KB
ZWG_0050_59_2012.pdf [407 KB] Zarządzenie Nr 0050.59.2012 z 25.04.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zmiany uchwały Nr XVIII/36/08 Rady Gminy Krzyżanowice z 24.04.2008 w/s ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (...) 54 KB
ZWG_0050_58_2012.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0050.58.2012 z 25.04.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 105 KB
ZWG_0050_57_2012.pdf [105 KB] Zarządzenie Nr 0050.57.2012 z 25.04.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 71 KB
ZWG_0050_56_2012.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0050.56.2012 z 23.04.2012 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej na przygotowania i przeprowadzenia zadania: "Poprawa dostępności komunikacyjnej DK 45 i DW 936 poprzez przebudowę ul. Dworcowej w Krzyżanowicach 63 KB
ZWG_0050_55_2012.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.55.2012 z 23.04.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. nadania nazwy ulicy w miejscowości Tworków 155 KB
ZWG_0050_54_2012.pdf [155 KB] Zarządzenie Nr 0050.54.2012 z 23.04.2012 w/s informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartal 2012 roku 121 KB
ZWG_0050_53_2012.pdf [121 KB] Zarządzenie Nr 0050.53.2012 z 23.04.2012 w/s sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie za rok 20 54 KB
ZWG_0050_52_2012.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0050.52.2012 z 16.04.2012 w/s wyłonienia wykonawców na realizację remontu instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz robót murarskich pomieszczeń w Hotelu Zamek w Chałupkach przy ul. Bogumińskiej 30 49 KB
ZWG_0050_51_2012.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.51.2012 z 16.04.2012 w/s ustalenia stawki bazowej czynszu regulowanego lokali mieszkalnych na terenie Gminy Krzyżanowice 67 KB
ZWG_0050_50_2012.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0050.50.2012 z 16.04.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 83 KB
ZWG_0050_49_2012.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.49.2012 z 16.04.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 82 KB
ZWG_0050_48_2012.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0050.48.2012 z 30.03.2012 w/s określenia podziału czynności przy realizacji zadania "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia i garaż OSP" 91 KB
ZWG_0050_47_2012.pdf [91 KB] Zarządzenie Nr 0050.47.2012 z 29.03.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 74 KB
ZWG_0050_46_2012.pdf [74 KB] Zarządzenie Nr 0050.46.2012 z 29.03.2012 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 56 KB
ZWG_0050_45_2012.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.45.2012 z 29.03.2012 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 56 KB
ZWG_0050_44_2012.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.44.2012 z 29.03.2012 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 56 KB
ZWG_0050_43_2012.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.43.2012 z 27.03.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 71 KB
ZWG_0050_42_2012.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0050.42.2012 z 27.03.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 72 KB
ZWG_0050_41_2012.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0050.41.2012 z 27.03.2012 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zadania: " Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia i garaż O 53 KB
ZWG_0050_40_2012.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.40.2012 z 27.03.2012 w/s sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 5.33 MB
ZWG_0050_39_2012.pdf [5.33 MB] Zarządzenie Nr 0050.39.2012 z 22.03.2012 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2012 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 41 KB
ZWG_0050_38_2012.pdf [41 KB] Zarządzenie Nr 0050.38.2012 w/s organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Krzyżanowice 89 KB
ZWG_0050_37_2012.pdf [89 KB] Zarządzenie Nr 0050.37.2012 z 15.03.2012 w/s powołania osób, ktore mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie" Przebudowa części przedłużenia ulicy Zabełkowskiej w Chałupkach" 55 KB
ZWG_0050_36_2012.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.36.2012 z 15.03.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 80 KB
ZWG_0050_35_2012.pdf [80 KB] Zarządzenie Nr 0050.35.2012 z 15.03.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 78 KB
ZWG_0050_34_2012.pdf [78 KB] Zarządzenie Nr 0050.34.2012 z 12.03.2012 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: "Przebudowa łącznika ulic Krzyżanowskiej i Dwrorcowej w Tworkowie". 70 KB
ZWG_0050_33_2012.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.33.2012 z 12.03.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieńkowice 116 KB
ZWG_0050_32_2012.pdf [116 KB] Zarządzenie Nr 0050.32.2012 z 06.03.2012 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzilenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Odbudowa ulicy Okrężnej w ramach usuwania skutków powodzi 201 61 KB
ZWG_0050_31_2012.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.31.2012 z 06.03.2012 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: "Remont i modernizacja oraz zagospodarowanie terenu Centrum Kultury w Tworkowie". 92 KB
ZWG_0050_30_2012.pdf [92 KB] Zarządzenie Nr 0050.30.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok oraz zmian w Zarzadzeniu Nr 0050.12.2012 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.01.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 55 KB
ZWG_0050_29_2012.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.29.2012 z 06.03.2012 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2012 r. oraz zmian w Zarządzeniu Nr 0050.11.2012 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.01.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 53 KB
ZWG_0050_28_2012.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.28.2012 z 06.03.2012 r. w/s przekazania środków trwałych na rzecz Ludowego Klubu Sportowego w Zabełkowie 51 KB
ZWG_0050_27_2012.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.27.2012 z 01.03.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 75 KB
ZWG_0050_26_2012.pdf [75 KB] Zarządzenie Nr 0050.26.2012 z 01.03.2012 w/s zwiększenia liczby godzin zajęć edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 62 KB
ZWG_0050_25_2012.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.25.2012 z 01.03.2012 r. w/s przejęcia na własność gminy nieruchomości stanowiącej drogę w miejscowości Krzyżanowice 50 KB
ZWG_0050_24_2012.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.24.2012 z 21.02.2012 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: " Wykonanie remontów cząstkowych i nakładki dróg gminnych, wg 61 KB
ZWG_0050_23_2012.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.23.2012 z 14.02.2012 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Projektu pn: " Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia" 104 KB
ZWG_0050_22_2012.pdf [104 KB] Zarządzenie Nr 0050.22.2012 z 14.02.2012 w/s gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 90 KB
ZWG_0050_21_2012.pdf [90 KB] Zarządzenie Nr 0050.21.2012 z 08.02.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 78 KB
ZWG_0050_20_2012.pdf [78 KB] Zarządzenie Nr 0050.20.2012 z 08.02.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 76 KB
ZWG_0050_19_2012.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.19.2012 z 01.02.2012 r. w/s oddania w drzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 57 KB
ZWG_0050_18_2012.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.18.2012 z 31.01.2012 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice za lata 2012 - 2016 136 KB
ZWG_0050_17_2012.pdf [136 KB] Zarządzenie Nr 0050.17.2012 Wójta Gminy Krzyżanowice z 30.01.2012 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2012 roku w dziedzinie pomocy społecznej, zd 131 KB
ZWG_0050_16_2012.pdf [131 KB] Zarządzenie Nr 0050.16.2012 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2012 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2012 roku w dziedzinie kultury i ochron 128 KB
ZWG_0050_15_2012.pdf [128 KB] Zarządzenie Nr 0050.15.2012 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2012 r. w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2012 roku w dziedzinie kultury fizyc 132 KB
ZWG_0050_14_2012.pdf [132 KB] Zarzadzenie Nr 0050.14.2012 z 27.01.2012 w/s zmainy Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.142.2011 z dnia 30.12.2011 r. 58 KB
ZWG_0050_13_2012.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.13.2012 z 26.01.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 68 KB
ZWG_0050_12_2012.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.12.2012 z 26.01.2012 w/s zmian w planach finansowych na 2012 rok 76 KB
ZWG_0050_11_2012.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.11.2012 z 26.01.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 72 KB
ZWG_0050_10_12.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0050.10.2012 z 24.01.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 51 KB
ZWG_0050_9_2012.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.9.2012 z 24.01.2012 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu dot. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice 88 KB
ZWG_0050_8_2012.pdf [88 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2012 z 18.01.2012 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia c 290 KB
ZWG_0050_7_2012.pdf [290 KB] Zarzadzenie Nr 0050.7.2012 z 18.01.2012 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2012 rok 97 KB
ZWG_0050_6_2012.pdf [97 KB] Zarządzenie Nr 0050.6.2012 z 18.01.2012 w/s sprzedaży samochodu strażackiego marki ŻUK A 06, nr rej. SRC 04HW, rok produkcji 1988 z OSP Nowa Wioska 67 KB
ZWG_0050_5_2012.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0050.5.2012 z 17.01.2012 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 55 KB
ZWG_0050_4_2012.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.4.2012 z 16.01.2012 w/s ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzyżanowicach 49 KB
ZWG_0050_3_12.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.3.2012 z 13.01.2012 w/s zmian w budżecie gminy na 2012 rok 207 KB
ZWG_0050_2_12.pdf [207 KB] Zarządzenie Nr 0050.2.2012 z 10.01.2012 w/s opracowania planów finansowych na 2012 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2012 rok 1.12 MB
ZWG_0050_1_12.pdf [1.12 MB] Zarządzenie Nr 0050.1.2012 z 02.01.2012 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2012 r. dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 42 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2012-01-25 13:05:53)
Odwiedzin na tej stronie: 4358 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM