rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2016 Dzisiaj jest: Wtorek, 25.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2016

Znaleziono 86 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2016

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2016
URG_XXV_86_16.pdf [] UCHWAŁA Nr 0007.XXV.86.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r. 155 KB
URG_XXV_85_16.pdf [155 KB] U C H W A Ł A Nr 0007.XXV.85.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia programu polityki zdrowotnej o nazwie; "Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z terenu Gminy Krzyżanowice na 540 KB
URG_XXV_84_16.pdf [540 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXV.84.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 757 KB
URG_XXV_83_16.pdf [757 KB] Uchwała nr 0007.XXV.83.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanowice 128 KB
URG_XXV_82_16.pdf [128 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXV.82.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 177 KB
URG_XXV_81_16.pdf [177 KB] U C H W A Ł A Nr 0007.XXV.81.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. 417 KB
URG_XXV_80_16.pdf [417 KB] Uchwała Nr 0007.XXV.80.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 126 KB
URG_XXV_79_16.pdf [126 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXV.79.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Krzyżanowice uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze u 123 KB
URG_XXV_78_16.pdf [123 KB] Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.78.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy rady Gminy Krzyżanowice na 2017 rok 280 KB
URG_XXV_77_16.pdf [280 KB] Uchwała Nr 0007.XXV.77.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020 666 KB
URG_XXV_76_16.pdf [666 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXV.76.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2017 rok 1.12 MB
URG_XXV_75_16.pdf [1.12 MB] UCHWAŁA Nr 0007.XXV.75.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIV.82.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 360 KB
URG_XXIV_74_16.pdf [360 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIV.74.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia "Zbiornik przeciwpowodz 1.02 MB
URG_XXIV_73_16.pdf [1.02 MB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIV.73.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIV.82.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2 357 KB
URG_XXIV_72_16.pdf [357 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIV.72.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 755 KB
URG_XXIV_71_16.pdf [755 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIV.71.2016 RADY GMINY Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanowice. 203 KB
URG_XXIV_70_16.pdf [203 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIV.70.2016 RADY GMINY Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabełkowie 208 KB
URG_XXIV_69_16.pdf [208 KB] Uchwała nr 0007.XXIV.69.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice 119 KB
URG_XXIV_68_16.pdf [119 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIV.68.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany granicy miejscowości Tworków i Bieńkowice w Gminie Krzyżanowice 422 KB
URG_XXIV_67_16.pdf [422 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIV.67.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie poparcia koncepcji budowy kanału Odra - Dunaj oraz zmiany przeznaczenia zbiornika Racibórz Dolny 339 KB
URG_XXIV_66_16.pdf [339 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIV.66.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibą w Tworkowie 135 KB
URG_XXIV_65_16.pdf [135 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIV.65.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibą w Tworkowie dla jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice 140 KB
URG_XXIV_64_16.pdf [140 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIV.64.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 96 KB
URG_XXIV_63_16.pdf [96 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIV.63.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2017 rok 188 KB
URG_XXIV_62_16.pdf [188 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIV.62.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 103 KB
URG_XXIII_61_16.pdf [103 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIII.61.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kr 354 KB
URG_XXIII_60_16.pdf [354 KB] Uchwała nr 0007.XXIII.60.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice 118 KB
URG_XXIII_59_16.pdf [118 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIII.59.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIV.82.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 20 360 KB
URG_XXIII_58_16.pdf [360 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXIII.58.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 912 KB
URG_XXIII_57_16.pdf [912 KB] Uchwała nr 0007.XXIII.57.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabełkowie 120 KB
URG_XXIII_56_16.pdf [120 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXIII.56.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 465 KB
URG_XXIII_55_2016.pdf [465 KB] Uchwała Nr 0007.XXIII.55.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poży 294 KB
URG_XXII_54_16.pdf [294 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXII.54.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 417 KB
URG_XXII_53_16.pdf [417 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXII.53.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIV.82.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-20 308 KB
URG_XXII_52_16.pdf [308 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXII.52.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 498 KB
URG_XXII_51_16.pdf [498 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXII.51.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29.09.2016 r. w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zami 180 KB
URG_XXII_50_16.pdf [180 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXII.50.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice". 292 KB
URG_XXII_49_16.pdf [292 KB] Uchwała Nr 0007.XXII.49.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Tworków i Bieńkowice dotyczących zmiany granicy pomiędzy miejscowościami Tworków i Bieńkowice w Gminie Krzyż 250 KB
URG_XXI_48_16.pdf [250 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXI.48.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.08.2016 r. w/s zmiany Uchwały Nr 0007.XIV.82.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 396 KB
URG_XXI_47_16.pdf [396 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXI.47.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 366 KB
URG_XXI_46_16.pdf [366 KB] Uchwała Nr 0007.XXI.46.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.08.2016 roku w/s zmiany uchwały Nr: 0007.XVI.10.2016 z dnia 29.02.2016r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teren 141 KB
URG_XXI_45_16.pdf [141 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XXI.45.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.08.2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 127 KB
URG_XXI_44_16.pdf [127 KB] Uchwała Nr 0007.XXI.44.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.08.2016 r. w/s zmian w uchwale Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.I.4.2014 z dnia 28.11.2014 r. w/s ustalenia liczby członków Komisji Rady oraz składów osobowych tych Komisji 128 KB
URG_XX_43_16.pdf [128 KB] Uchwała Nr 0007.XX.43.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice. 833 KB
URG_XX_42_16.pdf [833 KB] Uchwała Nr 0007.XX.42.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.06.2016 r. w/s zmiany Uchwały Nr 0007.II.13.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 22.12.2014 r., w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżan 173 KB
URG_XX_41_16.pdf [173 KB] UCHWAŁA NR 0007.XX.41.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyżanowice 309 KB
URG_XX_40_16.pdf [309 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XX.40.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIV.82.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 398 KB
URG_XX_39_16.pdf [398 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XX.39.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 912 KB
URG_XX_38_16.pdf [912 KB] UCHWAŁA NR 0007.XX.38.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 21.06.2016 r. w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 186 KB
URG_XX_37_16.pdf [186 KB] UCHWAŁA NR 0007.XX.37.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 293 KB
URG_XIX_36_16.pdf [293 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XIX.36.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanowice". 2.02 MB
URG_XIX_35_16.pdf [2.02 MB] Uchwała Nr 0007.XIX.35.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.05.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice 22.97 MB
URG_XIX_34_16.pdf [22.97 MB] UCHWAŁA Nr 0007.XIX.34.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIV.82.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 350 KB
URG_XIX_33_16.pdf [350 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XIX.33.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 473 KB
URG_XIX_32_16.pdf [473 KB] Uchwała Nr 0007.XIX.32.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 199 KB
URG_XIX_31_16.pdf [199 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XIX.31.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2015 rok 409 KB
URG_XIX_30_16.pdf [409 KB] UCHWAŁA NR 0007.XIX.30.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej 375 KB
URG_XIX_29.16.pdf [375 KB] UCHWAŁA NR 0007.XIX.29.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 293 KB
URG_XIX_28_16.pdf [293 KB] Uchwała Nr 0007.XIX.28.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2015 rok 127 KB
URG_XIX_27_16.pdf [127 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XIX.27.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015 687 KB
URG_XVIII_26_16.pdf [687 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XVIII.26.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.04.2016 r. w/s upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do podpisywania Porozumień o współpracy w ramach Mikroprojektów – Typ A przeznaczonych do realizacji ze środków Funduszu Mikropro 204 KB
URG_XVIII_25_16.pdf [204 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XVIII.25.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 813 KB
URG_XVIII_24_16.pdf [813 KB] Uchwała Nr 0007.XVIII.24.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii 128 KB
URG_XVII_23_16.pdf [128 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XVII.23.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIV.82.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 351 KB
URG_XVII_22_16.pdf [351 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XVII.22.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 620 KB
URG_XVII_21_16.pdf [620 KB] Uchwała Nr 0007.XVII.21.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach 125 KB
URG_XVII_20_16.pdf [125 KB] UCHWAŁA 0007.XVII.20.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dn. 30.03.2016 r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia 543 KB
URG_XVII_19_16.pdf [543 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XVII.19.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015. 342 KB
URG_XVI_18_16.pdf [342 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XVI.18.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 luty 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIV.82.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 388 KB
URG_XVI_17_16.pdf [388 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XVI.17.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 luty 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 743 KB
URG_XVI_16_16.pdf [743 KB] Uchwała Nr 0007.XVI.16.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 127 KB
URG_XVI_15_16.pdf [127 KB] Uchwała Nr 0007.XVI.15.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu zweryfikowanego planu aglomeracji Racibórz 130 KB
URG_XVI_14_16.pdf [130 KB] UCHWAŁA 0007.XVI.14.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędny 178 KB
URG_XVI_13_16.pdf [178 KB] Uchwała Nr 0007.XVI.13.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 lutego 2016 r. w/s utraty mocy obowiązującej uchwały Nr 0007.IV.12.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.02.2015 r w/s określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do prze 130 KB
URG_XVI_12_16.pdf [130 KB] UCHWAŁA NR 0007.XVI.12.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 lutego 2016 roku w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe 139 KB
URG_XVI_11_16.pdf [139 KB] Uchwała Nr 0007.XVI.11.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice 345 KB
URG_XVI_10_16.pdf [345 KB] Uchwała Nr 0007.XVI.10.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2016 r. 361 KB
URG_XV_9_16.pdf [361 KB] UCHWALA Nr 0007.XV.9.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.01. 2016 r. w/s upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu pn. "Zaczynamy razem bez granic" przeznaczonego do realizacji w ramach Program 411 KB
URG_XV_8_16.pdf [411 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XV.8.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.01.2016 r. w/s upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu pn. "Przez Śląsk na Morawy – wspólnie podążamy śladami naszego dziedzictw 487 KB
URG_XV_7_16.pdf [487 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XV.7.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.01.2016 r. w/s upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu pn. "Poprawa bezpośredniej dostępności komunikacyjnej do atrakcji kulturowo-prz 488 KB
URG_XV_6_16.pdf [488 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XV.6.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.01.2016 r. w/s upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu pn. "Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" przeznaczon 486 KB
URG_XV_5_15.pdf [486 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XV.5.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.01.2016 r. w/s upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu pn. "Utworzenie kulturalno-edukacyjnych centrów CZ-PL" przeznaczonego do realiz 486 KB
URG_XV_4_16.pdf [486 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XV.4.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.01.2016 r. w/s upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu pn. "Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza" przeznaczonego do re 487 KB
URG_XV_3_16.pdf [487 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XV.3.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.01.2016 r. w/s zmiany Uchwały Nr 0007.XIV.82.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 299 KB
URG_XV_2_16.pdf [299 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XV.2.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 350 KB
URG_XV_1_16.pdf [350 KB] UCHWAŁA 0007.XV.1.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 21.01 2016 r. w/s określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum 343 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2016-01-18 09:54:17)
Odwiedzin na tej stronie: 4677 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM