rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2014 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 17.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2014

Znaleziono 210 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2014

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2014
ZWG_0050_211_2014.pdf [] Zarządzenie Nr 0050.211.2014 z 31.12.2014 w/s zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.188.2014 z 02.12.2014 w/s określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla osób kierujących (...) 57 KB
ZWG_0050_209_2014.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.209.2014 z 31.12.2014 w/s wprowadzenia harmonogramu audytów w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, planu kontroli jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice 55 KB
ZWG_0050_208_2014.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.208.2014 z 31.12.2014 w/s udzielenia pełnomocnictwa 50 KB
ZWG_0050_206_2014.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.206.2014 z 29.12.2014 w/s powierzenia Pani Barbarze Kasza obowiązków Dyrektora Przedszkola w Tworkowie 48 KB
ZWG_0050_205_2014.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.205.2014 z 29.12.2014 w/s przekazania świątecznych iluminacji świetlnych na stan sołectw Gminy Krzyżanowice 70 KB
ZWG_0050_204_2014.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.204.2014 z 29.12.2014 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji w postępowaniach o udzielenie zamówień finansowanych z budżetu gminy i realizowanych przez Urząd Gminy Krzyżanowice (...) 69 KB
ZWG_0050_203_2014.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.203.2014 z 29.12.2014 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020" 64 KB
ZWG_0050_202_2014.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.202.2014 z 29.12.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 63 KB
ZWG_0050_201_2014.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.201.2014 z 29.12.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 80 KB
zarzadzenie_ws_powolania_komisji_dziedzictwo_narodowe.pdf [80 KB] Zarządzenie Nr 0050.200.2014 z dn. 23.12.2014 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2015 roku w dziedzinie kultury fizycznej (...) 89 KB
zarzadzenie_ws_powolania_komisji_zdrowie_niepelnosprawni.pdf [89 KB] Zarządzenie Nr 0050.199.2014 z dn. 23.12.2014 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2015 roku w dziedzinie pomocy społecznej (...) 88 KB
zarzadzenie_ws_powolania_komisji_dziedzictwo_narodowe.pdf [88 KB] Zarządzenie Nr 0050.198.2014 z dn. 23.12.2014 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2015 roku w dziedzinie kultury (...) 89 KB
ZWG_0050_197_2014.pdf [89 KB] Zarządzenie Nr 0050.197.2014 z 22.12.2014 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2014-2019 748 KB
ZWG_0050_196_2014.pdf [748 KB] Zarządzenie Nr 0050.196.2014 z 22.12.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 85 KB
ZWG_0050_195_2014.pdf [85 KB] Zarządzenie Nr 0050.195.2014 z 18.12.2014 w /s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 82 KB
ZWG_0050_194_2014.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0050.194.2014 z 18.12.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 84 KB
ZWG_0050_193_2014.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.193.2014 z 16.12.2014 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.108.2013 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.07.2013 r. w/s zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont (...) 125 KB
ZWG_0050_192_2015.pdf [125 KB] Zarządzenie Nr 0050.192.2014 z 16.12.2014 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach Pani Darii Wieczorek do pobierania opłat (...) 54 KB
ZWG_0050_191_2014.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0050.191.2014 z 08.12.2014 w/s ustalenia metodologii wyliczania wydatków na jedno dziecko zamieszkałe poza terenem Gminy Krzyzanowice, a uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Krzyżanowice 100 KB
ZWG_0050_190_2014.pdf [100 KB] Zarządzenie Nr 0050.190.2014 z 08.12.2014 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2014 r. 60 KB
ZWG_0050_189_2014.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.189.2014 z 08.12.2014 w/s zasad dofinansowania wyjazdów dzieci z Gminy Krzyżanowice na tzw. "zielone szkoły" w 2015 roku 110 KB
ZWG_0050_188_2014.pdf [110 KB] Zarządzenie Nr 0050.188.2014 z 02.12.2014 w/s określenia szczegółowych zasad i trybu przynawania nagrody rocznej dla osób kierujacych spółkami prawa handlowego, samorządowymi instytucjami kultury (...) 183 KB
ZWG_0050_187_2014.pdf [183 KB] Zarządzenie Nr 0050.187.2014 z 08.12.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 79 KB
ZWG_0050_186_2014.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.186.2014 z 08.12.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 155 KB
ZWG_0050_185_2014.pdf [155 KB] Zarządzenie Nr 0050.185.2014 z 02.12.2014 w/s upoważnienia Kierownika OPS Krzyżanowice z/s w Tworkowie do pełnienia funkcji Koordynatora Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 50 KB
ZWG_0050_184_2014.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.184.2014 z 28.11.2014 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów wyposażenia stanowiska dowodów osobistych i ewidencji ludności na dzień 30.11.2014 r. 61 KB
ZWG_0050_183_2014.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.183.2014 z 28.11.2014 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 66 KB
ZWG_0050_182_2014.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0050.182.2014 z 28.11.2014 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu pisemnego 63 KB
ZWG_0050_181_2014.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.181.2014 z dnia 28.11.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 87 KB
ZWG_0050_180_2014.pdf [87 KB] Zarządzenie Nr 0050.180.2014 z dnia 28.11.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 158 KB
ZWG_0050_179_2014.pdf [158 KB] Zarządzenie Nr 0050.179.2014 z 28.11.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 82 KB
ZWG_0050_178_2014.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0050.178.2014 z 26.11.2014 w/s instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych dla jednostki UG Krzyżanowice 825 KB
ZWG_0050_177_2014.pdf [825 KB] Zarządzenie Nr 0050.177.2014 z 25.11.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 66 KB
ZWG_0050_176_2014.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0050.176.2014 z 25.11.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 83 KB
ZWG_0050_175_2014.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.175.2014 z 14.11.2014 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów (...) 63 KB
ZWG_0050_174_2014.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.174.2014 z 14.11.2014 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0152/25/09 Wójta Gminy Krzyżanowice-Kierownika Urzędu Gminy z dnia 19.05.2009 dot. Regulaminu wynagradzania w UG Krzyżanowice 60 KB
ZWG_0050_173_2014.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.173.2014 z 14.11.2014 w/s przeprowadzenia konsultacji dwóch projektów uchwał 130 KB
ZWG_0050_172_2014.pdf [130 KB] Zarządzenie Nr 0050.172.2014 z 14.11.2014 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 47 KB
ZWG_0050_171_2014.pdf [47 KB] Zarządzenie Nr 0050.171.2014 z 14.11.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 111 KB
ZWG_0050_170_2014.pdf [111 KB] Zarządzenie Nr 0050.170.2014 z 14.11.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 88 KB
ZWG_0050_169_2014.pdf [88 KB] Zarządzenie Nr 0050.169.2014 z 12.11.2014 w/s przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice 5.06 MB
ZWG_0050_168_2014.pdf [5.06 MB] Zarządzenie Nr 0050.168.2014 z 12.11.2014 w/s przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2014 rok 14.78 MB
ZWEG_0050_167_2014.pdf [14.78 MB] Zarządzenie Nr 0050.167.2014 z 10.11.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 75 KB
ZWG_0050_166_2014.pdf [75 KB] Zarządzenie Nr 0050.166.2014 z 31.10.2014 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2014 roku 14.78 MB
ZWG_0050_165_2014.pdf [14.78 MB] Zarządzenie Nr 0050.165.2014 z 31.10.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 93 KB
ZWG_0050_164_2014.pdf [93 KB] Zarządzenie Nr 0050.164.2014 z 31.10.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 88 KB
ZWG_0050_163_2014.pdf [88 KB] Zarządzenie Nr 0050.163.2014 z 30.10.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 79 KB
ZWG_0050_162_2014.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.162.2014 z dnia 28.10.2014 w/s wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne "Górna Odra" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Roszkowie. 53 KB
ZWG_0050_161_2014.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.161.2014 z 22.10.2014 w/s przekazania sprzętu na rzecz ZSO W Chałupkach 57 KB
ZWG_0050_160_2014.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.160.2014 z 22.10.2014 w/s przekazania sprzętu na rzecz ZSO W Bieńkowicach 57 KB
ZWG_0050_159_2014.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.159.2014 z 16.10.2014 w/s ustanowienia hipoteki na rzecz WFOŚiGW z siedzibą w Katowicach w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Przedsiebiorstwo Wodciągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o, 47-450 Roszków 55 KB
ZWG_0050_158_2014.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.158.2014 z 16.10.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 660 KB
ZWG_0050_157_2014.pdf [660 KB] Zarządzenie Nr 0050.157.2014 z 16.10.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 715 KB
ZWG_0050_155_2014.pdf [715 KB] Zarządzenie Nr 0050.155.2014 z 13.10.2014 w/s wyrażenia opinii dot. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego 48 KB
ZWG_0050_154_2014.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.154.2014 z 09.10.2014 w/s upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do zastępowania Kierownika 60 KB
ZWG_0050_153_2014.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.153.2014 z 09.10.2014 w/s upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do zastępowania Kierownika 58 KB
ZWG_0050_152_2014.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.152.2014 z 09.10.2014 w/s upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do zastępowania Kierownika 58 KB
ZWG_0050_151_2014.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.151.2014 z 06.10.2014 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. wprowadzenia nazwy dla ronda w miejscowości Chałupki 216 KB
ZWG_0050_148_2014.pdf [216 KB] Zarządzenie Nr 0050.148.2014 z 03.10.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 87 KB
ZWG_0050_147_2014.pdf [87 KB] Zarządzenie Nr 0050.147.2014 z 03.10.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 147 KB
ZWG_0050_150_2014.pdf [147 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice NR 0050.150.2014 z dnia 06.10.2014 r. w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 183 KB
ZWG_0050_146_2014.pdf [183 KB] Zarządzenie Nr 0050.146.2014 z 30.09.2014 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2014 - 2019 744 KB
ZWG_0050_149_2014.pdf [744 KB] Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.149.2014 z dnia 06.10.2014 r. w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości (...) 184 KB
ZWG_0050_145_2014.pdf [184 KB] Zarządzenie Nr 0050.145.2014 z 30.09.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 82 KB
ZWG_0050_156_2014.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0050.156.2014 z dn 13.1.02014 w/s konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w Ustawie o działalności (...) 1.15 MB
ZWG_0050_144_2014.pdf [1.15 MB] Zarządzenie Nr 0050.144.2014 z 30.09.2014 w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 89 KB
ZWG_0050_143_2014.pdf [89 KB] Zarządzenie Nr 0050.143.2014 z 30.09.2014 w/s udzielenia pełnomocnictwa 63 KB
ZWG_0050_142_2014.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.142.2014 z 26.09.2014 w/s wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę opału, przeprowadzenia remontów oraz doradztwa i obsługę w zakresie bezpieczeństwa (...) 52 KB
ZWG_0050_141_2014.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.141.2014 z 26.09.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 287 KB
ZWG_0050_140_2014.pdf [287 KB] Zarządzenie Nr 0050.140.2014 2014 z 26.09.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 257 KB
ZWG_0050_139_2014.pdf [257 KB] Zarządzenie Nr 0050.139.2014 z 25.09.2014 w/s zmiany zarządzenia Nr 0050.108.2013 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11 lipca 2013 w/s zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice (...) 71 KB
ZWG_0050_138_2014.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0050.138.2014 z 12.09.2014 w/s zmian w planach finsnowych gminy na 2014 rok 76 KB
ZWG_0050_137_2014.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.137.2014 z 12.09.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 82 KB
ZWG_0050_136_2014.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0050.136.2014 z 11.09.2014 w/s udzielenia pełnomocnictwa 64 KB
ZWG_0050_135_2014.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.135.2014 z 10.09.2014 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 109 KB
ZWG_0050_134_2014.pdf [109 KB] Zarządzenie Nr 0050.134.2014 z 10.09.2014 w/s powierzenia Pani Barbarze Tomczyk obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 44 KB
ZWG_0050_133_2014.pdf [44 KB] Zarządzenie Nr 0050.133.2014 z 10.09.2014 w/s odwołania Pana Marka Tomczyszyn ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 44 KB
ZWG_0050_132_2014.pdf [44 KB] Zarządzenie Nr 0050.132.2014 z 08.09.2014 w/s rekrutacji i udziału w Projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice" 55 KB
ZWG_0050_131_2014.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.131.2014 z 08.09.2014 w/s założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2015 rok 190 KB
ZWG_0050_130_2014.pdf [190 KB] Zarządzenie Nr 0050.130.2014 z 08.09.2014 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach 76 KB
ZWG_0050_129_2014.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.129.2014 z 29.08.2014 w/s wprowadzenia do stosowania instrukcji BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowisku konserwatora 61 KB
ZWG_0050_128_2014.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.128.2014 z 29.08.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 74 KB
ZWG_0050_127_2014.pdf [74 KB] Zarządzenie Nr 0050.127.2014 z 28.08.2014 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2014-2019 673 KB
ZWG_0050_126_2014.pdf [673 KB] Zarządzenie Nr 0050.126.2014 z 28.08.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 108 KB
ZWG_0050_125_2014.pdf [108 KB] Zarządzenie Nr 0050.125.2014 z 28.08.2014 w/s ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Bolesławiu przy ul. Krótkiej 5 51 KB
ZWG_0050_124_2014.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.124.2014 z 27.08.2014 w/s udzielenia pełnomocnictwa 79 KB
ZWG_0050_123_2014.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.123.2014 z 26.08.2014 w/s powierzenia Pani Barbarze Tomczyk obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 50 KB
ZWG_0050_122_2014.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.122.2014 z 25.08.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 86 KB
ZWG_0050_121_2014.pdf [86 KB] Zarządzenie Nr 0050.121.2014 z 25.08.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 145 KB
ZWG_0050_120_2014.pdf [145 KB] Zarządzenie Nr 0050.120.2014 z 22.08.2014 w/s wprowadzenia instrukcji dot. zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz pozostałych należności w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 640 KB
ZWG_0050_119_2014.pdf [640 KB] Zarządzenie Nr 0050.119.2014 z 19.08.2014 w/s ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Chałupkach 50 KB
ZWG_0050_118_2014.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.118.2014 z 19.08.2014 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod garaż 55 KB
ZWG_0050_117_2014.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.117.2014 z 19.08.2014 w/s sprzedaży samochodu strażackiego marki STAR A200, nr rej. SRC 32MG, rok produkcji 1990 z OSP Roszków 65 KB
ZWG_0050_116_2014.pdf [65 KB] Zarządzenie Nr 0050.116.2014 z 11.08.2014 w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku 4.65 MB
ZWG_0050_115_2014.pdf [4.65 MB] Zarządzenie Nr 0050.115.2014 z 08.08.2014 w/s ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Krzyżanowice 49 KB
ZWG_0050_114_2014.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.114.2014 z 01.08.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 86 KB
ZWG_0050_113_2014.pdf [86 KB] Zarządzenie Nr 0050.113.2014 z 01.08.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 152 KB
ZWG_0050_112_2014.pdf [152 KB] Zarządzenie Nr 0050.112.2014 z 01.08.2014 w/s ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r - "Wyprawka szkolna" 183 KB
ZWG_0050_111_2014.pdf [183 KB] Zarządzenie Nr 0050.111.2014 z 30.07.2014 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2014 roku 113 KB
ZWG_0050_110_2014.pdf [113 KB] Zarządzenie Nr 0050.110.2014 z 30.07.2014 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 858 KB
ZWG_0050_109_2014.pdf [858 KB] Zarządzenie Nr 0050.109.2014 z 25.07.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 87 KB
ZWG_0050_108_2014.pdf [87 KB] Zarządzenie Nr 0050.108.2014 z 25.07.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 156 KB
ZWG_0050_107_2014.pdf [156 KB] Zarządzenie Nr 0050.107.2014 z 17.07.2014 w/s powołania Komisji Konkursowej d/s naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora/podinspektora d/s nadzoru budowlanego i kosztorysowania 52 KB
ZWG_0050_106_2014.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.106.2014 w/s zmiany Zarzadzenia Nr 0151/75/09 Wójta Gminy Krzyżanowice - Organu Wykonawczego Gminy z dnia 29.07.2009 r. w/s powołania z dniem 01.08.2009 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambultoryjnego z siedzib 61 KB
ZWG_0050_105_2014.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.105.2014 w/s przedłużenia powierzenia Pani mgr Agacie Maciąg stanowiska Dyrektora Przedszkola w Chałupkach 49 KB
ZWG_0050_104_2014.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.104.2014 z 30.06.2014 w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 60 KB
ZWG_0050_103_2014.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.103.2014 z 30.06.2014 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: " Przebudowa drogi transportu rolnego Hajkowiec w Tworkowie" 60 KB
ZWG_0050_102_2014.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.102.2014 z 30.06.2014 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2014 - 2019 589 KB
ZWG_0050_101_2014.pdf [589 KB] Zarządzenie Nr 0050.101.2013 z 24.06.2014 w/s powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn:"Budowa sieci szerokopasmowej na potrzebę przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" (...) 62 KB
ZWG_0050_100_2014.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.100.2014 z 24.06.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 81 KB
ZWG_0050_99_2014.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.99.2014 z 24.06.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 79 KB
ZWG_0050_98_2014.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.98.2014 z 23.06.2014 w/s sprzedaży samochodu strażackiego marki Magirus -Deutz nr rejestracyjny SRC 70LU, rok produkcji 1981 z OSP Krzyżanowice 64 KB
ZWG_0050_97_2014.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.97.2014 z 23.06.2014 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2014-2019 647 KB
ZWG_0050_96_2014.pdf [647 KB] Zarządzenie Nr 0050.96.2014 z 23.06.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 194 KB
ZWG_0050_95_2014.pdf [194 KB] Zarządzenie Nr 0050.95.2014 z 23.06.2014 w/s upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie do wydawania Kart Dużej Rodziny 49 KB
ZWG_0050_94_2014.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.94.2014 z 18.06.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 84 KB
ZWG_0050_93_2014.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.93.2014 z 18.06.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 137 KB
ZWG_0050_92_2014.pdf [137 KB] Zarządzenie Nr 0050.92.2014 z 16.06.2014 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy Boriński nauczyciela języka polskiego w SP w Zabełkowie 49 KB
ZWG_0050_91_2014.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.91.2014 z 16.06.2014 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Glos nauczyciela języka polskiego w ZSO w Tworkowie 50 KB
ZWG_0050_90_2014.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.90.2014 z 16.06.2014 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Ottlik nauczyciela języka polskiego w ZSO w Krzyżanowicach 50 KB
ZWG_0050_89_2014.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.89.2014 z 16.06.2014 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Piotra Hluchnik nauczyciela języka niemieckiego w ZSO w Krzyżanowicach 50 KB
ZWG_0050_88_2014.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.88.2014 z 16.06.2014 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Popławskiego nauczyciela wychowania fizycznego w ZSO w Krzyżanowicach 53 KB
ZWG_0050_87_2014.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.87.2014 z 16.06.2014 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Prusowskiej nauczyciela matematyki w ZSO w Tworkowie 51 KB
ZWG_0050_86_2014.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.86.2014 z 16.06.2014 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Kucybała nauczyciela pedagoga w ZSO w Tworkowie 50 KB
ZWG_0050_85_2014.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.85.2014 z 16.06.2014 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Adriany Otawa nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Bieńkowicach 50 KB
ZWG_0050_84_2014.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.84.2014 z 16.06.2014 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Michaeli Drobny nauczyciela nauczania początkowego w ZSO w Bieńkowicach 50 KB
ZWG_0050_83_2014.pdf [50 KB] Zarzadzenie Nr 0050.83.2014 z 09.06.2014 w/s upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w/s zasiłków dla opiekunów 48 KB
ZWG_0050_82_2014.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.82.2014 z 09.06.2014 w/s ogłoszenia czwartego przetargu ustnego niegraniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Bolesławiu przy ul. Krótkiej 5 51 KB
ZWG_0050_81_2014.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.81.2014 z dnia 06.06.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 147 KB
ZWG_0050_80_2014.pdf [147 KB] Zarządzenie Nr 0050.80.2014 z dnia 06.06.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 83 KB
ZWG_0050_79_2014.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.79.2014 z 29.05.2014 w/s wyłonienia wykonawców na realizację robót zabezpieczających i konserwatorskich ruiny zamku w Tworkowie - etap III 50 KB
ZWG_0050_78_2014.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.78.2014 z 29.05.2014 w/s udzielenia pełnomocnictwa 62 KB
ZWG_0050_77_2014.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.77.2014 z 28.05.2014 w/s powołania gminnej komisji d/s szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych wskutek deszczy nawalnych w maju 2014 roku w Gminie Krzyżanowice 62 KB
ZWG_0050_76_2014.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.76.2014 z 27.05.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 79 KB
ZWG_0050_75_2014.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.75.2014 z 23.05.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 89 KB
ZWG_0050_74_2015.pdf [89 KB] Zarządzenie Nr 0050.74.2015 z 29.05.2015 w/s przekazania sprzętu na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 59 KB
ZWG_0050_74_2014.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.74.2014 z 23.05.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 151 KB
ZWG_0050_73_2014.pdf [151 KB] Zarządzenie Nr 0050.73.2014 z 22.05.2014 w/s określenia podziału czynności przy realizacji inwestycji "Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Raciborskiej 70 w Bieńkowicach w którym znaduje się OSP" 102 KB
ZWG_0050_72_2014.pdf [102 KB] Zarządzenie Nr 0050.72.2014 z 20.05.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 82 KB
ZWG_0050_71_2014.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0050.71.2014 z 20.05.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 150 KB
ZWG_0050_70_2014.pdf [150 KB] ZarządzenieNr 0050.70.2014 z 12.05.2014 w/s zmiany Zarządzenie Nr 0050.68.2014 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.05.2014 w/s powołania obwodowych komisji wyborczych 103 KB
ZWG_0050_69_2014.pdf [103 KB] Zarządzenie Nr 0050.69.2014 z 12.05.2014 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (...) 76 KB
ZWG_0050_68_2014.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.68.2014 z 05.05.2014 w/s powołania obwodowych komisji wyborczych 330 KB
ZWG_0050_67_2014.pdf [330 KB] Zarządzenie Nr 0050.67.2014 z 30.04.2014 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 47 KB
ZWG_0050_66_2014.pdf [47 KB] Zarządzenie Nr 0050.66.2014 z 30.04.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 90 KB
ZWG_0050_65_2014.pdf [90 KB] Zarządzenie Nr 0050.65.2014 z 30.04.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 83 KB
ZWG_0050_64_2014.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.64.2014 z 29.04.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 102 KB
ZWG_0050_63_2014.pdf [102 KB] Zarządzenie Nr 0050.63.2014 z 29.04.2014 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2014-2019 660 KB
ZWG_0050_62_2014.pdf [660 KB] Zarządzenie Nr 0050.62.2014 z 29.04.2014 w/s przyjęcia darowizny 44 KB
ZWG_0050_61_2014.pdf [44 KB] Zarządzenie Nr 0050.61.2014 z 24.04.2014 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2014 roku 136 KB
ZWG_0050_60_2014.pdf [136 KB] Zarządzenie Nr 0050.60.2014 z 24.04.2014 w/s wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Spółka z o.o. w Roszkowie 52 KB
ZWG_0050_59_2014.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.59.2014 z 22.04.2014 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2013 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 577 KB
ZWG_0050_58_2014.pdf [577 KB] Zarządzenie Nr 0050.58.2014 z 16.04.2014 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: " Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Raciborskiej 70 w Bieńkowicach (...) 63 KB
ZWG_0050_57_2014.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.57.2014 z 16.04.2014 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie "Odbudowa drogi gminnej-sięgacz ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach (...) 60 KB
ZWG_0050_56_2014.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.56.2014 z 16.04.2014 w/s przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie 50 KB
ZWG_0050_55_2014.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.55.2014 z 16.04.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 84 KB
ZWG_0050_54_2014.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.54.2014 z 16.04.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 82 KB
ZWG_0050_53_2014.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0050.53.2014 z 16.04.2014 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji w postępowaniach o udzielanie zamówień finansowanych z budżetu gminy i realizowanych przez Urząd Gminy Krzyżanowice, których wartość wynosi od 3500 PLN (...) 28 KB
ZWG_0050_52_2014.pdf [28 KB] Zarządzenie Nr 0050.52.2014 z 16.04.2014 w/s określenia zasad udzielania zamówień finansowanych z budżetu Gminy Krzyżanowice i realizowanych przez Urząd Gminy, których wartość wynosi od 3500 PLN do wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych (...) 485 KB
ZWG_0050_51_2014.pdf [485 KB] Zarządzenie Nr 0050.51.2014 z 15.04.2014 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób (...) 72 KB
ZWG_0050_50_2014.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0050.50.2014 z 07.04.2014 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 46 KB
ZWG_0050_49_2014.pdf [46 KB] Zarządzenie Nr 0050.49.2014 z 07.04.2014 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonych w miejscowości Tworków i Zabełków 52 KB
ZWG_0050_48_2014.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.48.2014 z 04.04.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 78 KB
ZWG_0050_47_2014.pdf [78 KB] Zarządzenie Nr 0050.47.2014 z 04.04.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 83 KB
ZWG_0050_46_2014.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.46.2014 z 01.04.2014 w/s ogłoszenia trzeciego przetrgu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Bolesławiu przy ul. Krótkiej 5 51 KB
ZWG_0050_45_2014.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.45.2014 z 31.03.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 78 KB
ZWG_0050_44_2014.pdf [78 KB] Zarządzenie Nr 0050.44.2014 z 31.03.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 138 KB
ZWG_0050_43_2014.pdf [138 KB] Zarządzenie Nr 0050.43.2014 z 25.03.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 91 KB
ZWG_0050_42_2014.pdf [91 KB] Zarządzenie Nr 0050.42.2014 z 24.03.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 84 KB
ZWG_0050_41_2014.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.41.2014 z 24.03.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 126 KB
ZWG_0050_40_2014.pdf [126 KB] Zarządzenie Nr 0050.40.2014 z 24.03.2014 w/s sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 5.09 MB
ZWG_0050_39_2014.pdf [5.09 MB] Zarządzenie Nr 0050.39.2014 z 19.03.2014 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Przebudowa chodnika i parkingu przy ul. Bogumińskiej w Chałupkach " oraz "Wprowadzenie zmiany decelo 64 KB
ZWG_0050_38_2014.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.38.2014 z 19.03.2014 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania za zadanie; "Ustawienie trybun wraz z budową bieżni i skoczni do skoku w dal na boisku ORLIK w Tworkowie" (...) 77 KB
ZWG_0050_37_2014.pdf [77 KB] Zarządzenie Nr 0050.37.2014 z 19.03.2014 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów 128 KB
ZWG_0050_36_2014.pdf [128 KB] Zarządzenie Nr 0050.36.2014 z 18.03.2014 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania od momentu ogłoszenia postępowania na zadanie pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" 72 KB
ZWG_0050_35_2014.pdf [72 KB] Zarządzenie nr 0050.35.2014 z 19.03.2014 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie plenerowego koncertu podczas Gminno-Powiatowych Dożynek 2014 odbywających się w Bieńkowicach 49 KB
ZWG_0050_34_2014.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.34.2014 z 17.03.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 83 KB
ZWG_0050_33_2014.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.33.2014 z 17.03.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 145 KB
ZWG_0050_32_2014.pdf [145 KB] Zarządzenie Nr 0050.32.2014 z dnia 03.03.2014 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn : "Przebudowa ul. Moniuszki w Krzyżanowic 61 KB
ZWG_0050_31_2014.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.31.2014 z 03.03.2014 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 70 KB
ZWG_0050_30_2014.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.30.2014 z 28.02.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 81 KB
ZWG_0050_29_2014.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.29.2014 z 28.02.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 141 KB
ZWG_0050_28_2014.pdf [141 KB] Zarządzenie Nr 0050.28.2014 z 25.02.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 85 KB
ZWG_0050_27_2014.pdf [85 KB] Zarządzenie Nr 0050.27.2014 z 24.02.2014 w/s określenia wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych i gimnazjów dla których Gmina Krzyżanowice jest organem prowadzącym 55 KB
ZWG_0050_26_2014.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.26.2014 z 24.02.2014 w/s wprowadzenia instrukcji regulującej ewidencję i pobór opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 60 KB
ZWG_0050_25_2014.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.25.2014 z 13.02.2014 w/s określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne 45 KB
ZWG_0050_24_2014.pdf [45 KB] Zarządzenie Nr 0050.24.2014 z 10.02.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 75 KB
ZWG_0050_23_2014.pdf [75 KB] Zarządzenie Nr 0050.23.2014 z 10.02.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 84 KB
ZWG_0050_22_2014.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.22.2014 z 10.02.2014 w/s wyrażenia opinii dot. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego 48 KB
ZWG_0050_21_2014.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.21.2014 z 06.02.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 80 KB
ZWG_0050_20_2014.pdf [80 KB] Zarządzenie Nr 0050.20.2014 z 04.02.2014 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 59 KB
ZWG_0050_19_2014.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.19.2014 z 04.02.2014 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nierograniczonego przetargu ustnego 58 KB
ZWG_0050_18_2014.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.18.2014 z 04.02.2014 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 57 KB
ZWG_0050_17_2014.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.17.2014 z 30.01.2014 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, wyposażenia oraz zapasów materiałów na Składowisku Odpadów Komunalnych w Tworkwie 60 KB
ZWG_0050_16_2014.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.16.2014 z 30.01.2014 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Wzmocnienie konstrukcji hali sportowej typu A 58 KB
ZWG_0050_15_2014.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.15.2014 z 30.01.2014 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 63 KB
ZWG_0050_14_2014.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.14.2014 z 27.01.2014 w/s powołania komisji przetrgowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 61 KB
ZWG_0050_13_2014.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.13.2014 z 27.01.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 80 KB
ZWG_0050_12_2014.pdf [80 KB] Zarządzenie Nr 0050.12.2014 z 27.01.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 83 KB
ZWG_0050_11_2014.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.11.2014 z 20.01.2014 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa ulicy Nowej w Roszkowie" 60 KB
ZWG_00590_10_2014.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0050.10.2014 z 14.01.2014 w/s powołania osób, ktore mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie-ETAP 62 KB
ZWG_0050_9_2014.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.9.2014 z 14.01.2014 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Tworków 50 KB
ZWG_0050_8_2014.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2014 z 09.01.2014 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok 178 KB
ZWG_0050_7_2014.pdf [178 KB] Zarządzenie Nr 0050.7.2014 z 09.01.2014 w/s zmian w budżecie gminy na 2014 rok 298 KB
ZWG_0050_6_2014.pdf [298 KB] Zarządzenie Nr 0050.6.2014 z 07.01.2014 w/s określenia zasad udzielania zamówien publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych przez Gminę Krzyżanowice w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacy 116 KB
ZWG_0050_5_2014.pdf [116 KB] Zarządzenie Nr 0050.5.2014 z 07.01.2014 w/s określenia zasad udzielania zamówień finansowanych z budżetu Gminy Krzyżanowice i realizowanych przez UG Krzyżanowice, których wartość wynosi od 3500 PLN do wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równ 51 KB
ZWG_0050_3_2014.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.3.2014 z 03.01.2014 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2014 rok 106 KB
ZWG_0050_4_2014.pdf [106 KB] Zarządzenie Nr 0050.4.2014 z 03.01.2014 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetow 116 KB
ZWG_0050_2_14.pdf [116 KB] Zarządzenie Nr 0050.2.2014 z 02.01.2014 w/s opracowania planów finansowych na 2014 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2014 rok 962 KB
ZWG_0050_1_14.pdf [962 KB] Zarządzenie Nr 0050.1.2014 z 02.01.2014 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2014 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 46 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2014-01-21 10:09:02)
Odwiedzin na tej stronie: 4517 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM