rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2020 Dzisiaj jest: Wtorek, 18.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2020

Znaleziono 267 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2020

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2020
ZWG_0050_269_2020.pdf [] Zarządzenie 0050.269.2020 z 31.12.2020 w/s nieodpłatnego przejęcia na majątek Gminy Krzyżanowice samochodu strażackiego marki JELCZ 010R, rok produkcji 1999 197 KB
ZWG_0050_268_2020.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.268.2020 z 31.12.2020 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.246.2017 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w/s zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Krzyżanowice i 126 KB
ZWG_0050_267_2020.pdf [126 KB] Zarządzenie 0050.267.2020 z 31.12.2020 w/s czasowego obniżenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych w zasobie Gminy Krzyżanowice w związku z ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 310 KB
ZWG_0050_266_2020_dobry.pdf [310 KB] Zarządzenie 0050.266.2020 z 31.12.2020 w/s wprowadzenia na rok 2021 planu kontroli jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice 644 KB
ZWG_0050_265_2020.pdf [644 KB] Zarządzenie 0050.265.2021 z 31.12.2020 w/s zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2021 rok 232 KB
ZWG_0050_264_2020.pdf [232 KB] Zarządzenie 0050.264.2020 z 31.12.2020 w/s powołania stałej komisji do przekazywania środków trwałych, materiałów i wyposażenia na rzecz organizacji i stowarzyszeń nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy, zakupionych ze środków finansowych GKRPA w 207 KB
ZWG_0050_263_2020.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.263.2020 z 31.12.2020 w/s określenia zasad udzielania zamówień finansowanych z budżetu Gminy Krzyżanowice i realizowanych przez Urząd Gminy Krzyżanowice, których wartość wynosi od 3500 PLN do wartości mniejszej niż 130 000 PLN 427 KB
ZWG_0050_262_2020.pdf [427 KB] Zarządzenie 0050.262.2020 z 30.12.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 224 KB
ZWG_0050_261_2020.pdf [224 KB] Zarządzenie 0050.261.2020 z 30.12.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 226 KB
ZWG_0050_260_2020.pdf [226 KB] Zarządzenie 0050.260.2020 z 30.12.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 227 KB
ZWG_0050_259_2020.pdf [227 KB] Zarządzenie 0050.259.2020 z 30.12.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 220 KB
ZWG_0050_258_2020_dobry.pdf [220 KB] Zarządzenie 0050.258.2020 z 29.12.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 222 KB
ZWG_0050_257_2020.pdf [222 KB] Zarządzenie 0050.257.2020 z 29.12.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 219 KB
ZWG_0050_256_2020.pdf [219 KB] Zarządzenie 0050.256.2020 z 29.12.2020 w/s powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach 193 KB
zwg_0050_255_2020.pdf [193 KB] Zarządzenie 0050.255.2020 z 22.12.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 236 KB
ZWG_0050_254_2020.pdf [236 KB] Zarządzenie 0050.254.2020 z 22.12.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 226 KB
ZWG_0050_253_2020.pdf [226 KB] Zarządzenie 0050.253.2020 z 21.12.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 282 KB
ZWG_0050_252_2020.pdf [282 KB] Zarządzenie 0050.252.2020 z 16.12.2020 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki 130 KB
ZWG_0050_251_2020.pdf [130 KB] Zarządzenie 0050.251.2020 z 16.12.2020 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2020 roku 131 KB
ZWG_0050_250_2020.pdf [131 KB] Zarządzenie 0050.250.2020 z 15.12.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 224 KB
ZWG_0050_249_2020.pdf [224 KB] Zarządzenie 0050.249.2020 z 15.12.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 220 KB
ZWG_0050_248_2020.pdf [220 KB] Zarządzenie 0050.248.2020 z 14.12.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 255 KB
ZWG_0050_247_2020.pdf [255 KB] Zarządzenie 0050.247.2020 z 14.12.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 229 KB
ZWG_0050_246_2020.pdf [229 KB] Zarządzenie 0050.246.2020 z 14.12.2020 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2021 roku w obszarze "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 461 KB
ZWG_0050_245_2020.pdf [461 KB] Zarządzenie 0050.245.2020 z 14.12.2020 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2021 roku w obszarze "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzict 568 KB
ZWG_0050_244_2020.pdf [568 KB] Zarządzenie 0050.244.2020 z 14.12.2020 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w obszarze "Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnos 446 KB
ZWG_0050_243_2020.pdf [446 KB] Zarządzenie 0050.243.2020 z 07.12.2020 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 195 KB
ZWG_0050_242_2020.pdf [195 KB] Zarządzenie 0050.242.2020 z 07.12.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 275 KB
ZWG_0050_241_2020.pdf [275 KB] Zarządzenie 0050.241.2020 z 07.12.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 534 KB
ZWG_0050_240_2020.pdf [534 KB] Zarządzenie 0050.240.2020 z 03.12.2020 w/s wyłonienia instytucji finansowej do realizacji zadania pn: "Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020, poz. 1342) 192 KB
ZWG_0050_239_2020.pdf [192 KB] Zarządzenie 0050.239.2020 z 01.12.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 219 KB
ZWG_0050_238_2020.pdf [219 KB] Zarządzenie 0050.238.2020 z 01.12.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 256 KB
ZWG_0050_237_2020.pdf [256 KB] Zarządzenie 0050.237.2020 z 30.11.2020 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.211.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.11.2020 w/s szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Krzyżanowice zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 200 KB
ZWG_0050_236_2020.pdf [200 KB] Zarządzenie 0050.236.2020 z 26.11.2020 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 271 KB
ZWG_0050_235_2020.pdf [271 KB] Zarządzenie 0050.235.2020 z 26.11.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 219 KB
ZWG_0050_234_2020.pdf [219 KB] Zarządzenie 0050.234.2020 z 20.11.2020 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.212.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.11.2020 w/s opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Krzyżanowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w c 97 KB
ZWG_0050_233_2020.pdf [97 KB] Zarządzenie 0050.233.2020 z 20.11.2020 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu pisemnego 279 KB
ZWG_0050_232_2020.pdf [279 KB] Zarządzenie 0050.232.2020 z 20.11.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 248 KB
ZWG_0050_231_2020.pdf [248 KB] Zarządzenie 0050.231.2020 z 20.11.2020 w/ s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 537 KB
ZWG_0050_230_2020.pdf [537 KB] Zarządzenie Nr 0050.230.2020 z 20.11.2020 r. w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar w rejonie kościoła św. Urbana (URBANEK). 1.27 MB
ZWG_0050_229_2020.pdf [1.27 MB] Zarządzenie 0050.229.2020 z 16.11.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dotyczącej zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 280 KB
ZWG_0050_228_2020.pdf [280 KB] Zarządzenie 0050.228.2020 z 16.11.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dotyczącej określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. 206 KB
ZWG_0050_227_2020.pdf [206 KB] Zarządzenie 0050.227.2020 z 16.11.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 201 KB
ZWG_0050_226_2020.pdf [201 KB] Zarządzenie 0050.226.2020 z 12.11.2020 w/s powołania Zespołu do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Krzyżanowice i jednostkach organizacyjnych Gminy Krzyżanowice. 284 KB
ZWG_0050_225_2020.pdf [284 KB] Zarządzenie 0050.225.2020 z 12.11.2020 w/s zmiany Zarządzenia NR 0050.211.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Krzyżanowice 205 KB
ZWG_0050_224_2020.pdf [205 KB] Zarządzenie 0050.224.2020 z 12.11.2020 w/s zmiany Zarządzenia nr 0050.202.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20 października 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 193 KB
ZWG_0050_223_2020_WPF_Z.pdf [193 KB] Zarządzenie 0050.223.2020 z 12.11.2020 w/s przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice 3.35 MB
ZWG_0050_222_2020.pdf [3.35 MB] Zarządzenie Nr 0050.222.2020 z 12.11.2020 w/s przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2021 rok 2.57 MB
ZWG_0050_221_2020.pdf [2.57 MB] Zarządzenie 0050.221.2020 z 12.11.2020 w/s zmiany Zarządzenia nr 0050.195.2020 r. Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20 października 2020r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej nieobecnego Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 195 KB
ZWG_0050_220_2020_s.pdf [195 KB] Zarządzenie 0050.220.2020 z 09.11.2020 dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowan 356 KB
ZWG_0050_219_2020_s.pdf [356 KB] Zarządzenie 0050.219.2020 z 09.11.2020 dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wł. nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującyc 145 KB
ZWG_0050_218_2020_s.pdf [145 KB] Zarządzenie 0050.218.2020 z 09.11.2020 dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 181 KB
ZWG_0050_217_2020_s.pdf [181 KB] Zarządzenie 0050.217.2020 z 09.11.2020 dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 632 KB
ZWG_0050_216_2020.pdf [632 KB] Zarządzenie 0050.216.2020 z 06.11.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 252 KB
ZWG_0050_215_2020.pdf [252 KB] Zarządzenie 0050.215.2020 z 06.11.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 257 KB
ZWG_0050_214_2020.pdf [257 KB] Zarządzenie 0050.214.2020 z 04.11.2020 w/s czasowego obniżenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych w zasobie Gminy Krzyżanowice w związku z ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 98 KB
ZWG_0050_213_2020.pdf [98 KB] Zarządzenie 0050.213.2020 z 03.11.2020 w/s ustalenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice. 291 KB
ZWG_0050_212_2020_POF.pdf [291 KB] Zarządzenie 0050.212.2020 z 03.11.2020 w/s opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Krzyżanowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 112 KB
zwg_0050_211_2020.pdf [112 KB] Zarządzenie 0050.211.2020 z 03.11.2020 w/s w sprawie szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Krzyżanowice zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krzyżanowice oraz pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem, prz 223 KB
zwg_0050_210_2020.pdf [223 KB] Zarządzenie 0050.210.2020 z 02.11.2020 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.175.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice, z dnia 05.10.2020r. 266 KB
zwg_0050_209_2020.pdf [266 KB] Zarządzenie 0050.209.2020 z 30.10.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 241 KB
zwg_0050_208_2020.pdf [241 KB] Zarządzenie 0050.208.2020 z 30.10.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 236 KB
zarzadzenie_Nr_0050_207_2020.pdf [236 KB] Zarządzenie 0050.207.2020 z 27.10.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 193 KB
ZWG_0050_206_2020.pdf [193 KB] Zarządzenie 0050.206.2020 z 26.10.2020 w/s wyłonienia wykonawcy na opracowanie i publikację artykułu sponsorowanego promującego Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001992 "Odra dla Odkrywców" 97 KB
ZWG_0050_205_2020.pdf [97 KB] Zarządzenie 0050.205.2020 z 20.10.2020 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2020 roku 105 KB
ZWG_0050_204_2020.pdf [105 KB] Zarządzenie 0050.204.2020 z 20.10.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa 222 KB
ZWG_0050_203_2020.pdf [222 KB] Zarządzenie 0050.203.2020 z 20.10.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa 383 KB
ZWG_0050_202_2020.pdf [383 KB] Zarządzenie 0050.202.2020 z 20.10.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa 381 KB
ZWG_0050_201_2020.pdf [381 KB] Zarządzenie 0050.201.2020 z 20.10.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa 381 KB
ZWG_0050_200_2020.pdf [381 KB] Zarządzenie 0050.200.2020 z 20.10.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa 381 KB
ZWG_0050_199_2020.pdf [381 KB] Zarządzenie 0050.199.2020 z 20.10.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa 381 KB
ZWG_0050_198_2020.pdf [381 KB] Zarządzenie 0050.198.2020 z 20.10.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa 381 KB
ZWG_0050_197_2020_dobre.pdf [381 KB] Zarządzenie 0050.197.2020 z 20.10.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa 381 KB
ZWG_0050_196_2020.pdf [381 KB] Zarządzenie 0050.196.2020 z 20.10.2020 w/s wyznaczenia osoby zastępującej nieobecnego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Chałupkach 198 KB
ZWG_0050_195_2020.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.195.2020 z 20.10.2020 w/s wyznaczenia osoby zastępującej nieobecnego Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 200 KB
ZWG_0050_194_2020.pdf [200 KB] Zarządzenie 0050.194.2020 z 20.10.2020 w/s wyznaczenia osoby zastępującej nieobecnego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 199 KB
ZWG_0050_193_2020.pdf [199 KB] Zarządzenie 0050.193.2020 z 20.10.2020 w/s wyznaczenia osoby zastępującej nieobecnego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 199 KB
ZWG_0050_192_2020_dobry.pdf [199 KB] Zarządzenie 0050.192.2020 z 20.10.2020 w/s wyznaczenia osoby zastępującej nieobecnego Dyrektora Przedszkola w Krzyżanowicach 198 KB
ZWG_0050_191_2020.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.191.2020 z 20.10.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 227 KB
ZWG_0050_190_2020.pdf [227 KB] Zarządzenie 0050.190.2020 z 20.10.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 529 KB
ZWG_0050_189_2020.pdf [529 KB] Zarządzenie 0050.189.2020 z 16.10.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 538 KB
ZWG_0050_188_2020.pdf [538 KB] Zarządzenie 0050.188.2020 z 16.10.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o dz 238 KB
ZWG_0050_187_2020.pdf [238 KB] Zarządzenie 0050.187.2020 z 16.10.2020 w/s wyłonienia wykonawców na udzielenie zamówienia uzupełniającego - dodruk publikacji promującej Gminę Krzyżanowice w wersji językowej niemieckiej i angielskiej 198 KB
ZWG_0050_186_2020.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.186.2020 z 16.10.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 283 KB
ZWG_0050_185_2020.pdf [283 KB] Zarządzenie 0050.185.2020 z 16.10.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 245 KB
ZWG_0050_184_2020.pdf [245 KB] Zarządzenie 0050.184.2020 z 12.10.2020 w/s powołania Stałej Komisji do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej- technicznej powstałych wskutek anomalii pogodowych, powodzi i klęsk żywiołowych 120 KB
ZWG_0050_183_2020.pdf [120 KB] Zarządzenie 0050.183.2020 z 12.10.2020 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 212 KB
ZWG_0050_182_2020.pdf [212 KB] Zarządzenie 0050.182.2020 z 05.10.2020 w/s odpłatnego nabycia od Skarbu Państwa na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonych w miejscowości Zabełków 202 KB
ZWG_0050_181_2020.pdf [202 KB] Zarządzenie 0050.181.2020 z 05.10.2020 w/s wyznaczenia osoby zastępującej nieobecnego Dyrektora Przedszkola w Chałupkach 199 KB
ZWG_0050_180_2020.pdf [199 KB] Zarządzenie 0050.180.2020 z 05.10.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa 378 KB
ZWG_0050_179_2020.pdf [378 KB] Zarządzenie 0050.179.2020 z 05.10.2020 w/s wyznaczenia osoby zastępującej nieobecnego Dyrektora Przedszkola w Bieńkowicach 198 KB
ZWG_0050_178_2020.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.178.2020 z 05.10.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa 377 KB
ZWG_0050_177_2020.pdf [377 KB] Zarządzenie 0050.177.2020 z 05.10.2020 w/s wyznaczenia osoby zastępującej nieobecnego Dyrektora Przedszkola w Tworkowie 195 KB
ZWG_0050_176_2020.pdf [195 KB] Zarządzenie 0050.176.2020 z 05.10.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa 377 KB
ZWG_0050_175_2020.pdf [377 KB] Zarządzenie 0050.175.2020 z 05.10.2020 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji do przeprowadzenia zamówienia pn: "Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach" 222 KB
ZWG_0050_174_2020.pdf [222 KB] Zarządzenie 0050.174.2020 z 05.10.2020 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w roku 296 KB
ZWG_0050_173_2020.pdf [296 KB] Zarządzenie 0050.173.2020 z 02.10.2020 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie 192 KB
ZWG_0050_172_2020.pdf [192 KB] Zarządzenie 0050.172.2020 z 02.10.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 229 KB
ZWG_0050_171_2020.pdf [229 KB] Zarządzenie 0050.171.2020 z 02.10.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 227 KB
ZWG_0050_170__2020.pdf [227 KB] Zarządzenie 0050.170.2020 z 01.10.2020 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.03.2020 w/s opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 372 KB
ZWG_0050_169_2020.pdf [372 KB] Zarządzenie 0050.169.2020 z 30.09.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 256 KB
168_dobre.pdf [256 KB] Zarządzenie 0050.168.2020 z 30.09.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 532 KB
ZWG_0050_167_2020_dobry.pdf [532 KB] Zarządzenie 0050.167.2020 z 29.09.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 233 KB
ZWG_00050_166_2020.pdf [233 KB] Zarządzenie 0050_166_2020 z 21.09.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzi 185 KB
ZWG_0050_165_2020.pdf [185 KB] Zarządzenie 0050_165_2020 z 21.09.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 187 KB
ZWG_0050_164_2020.pdf [187 KB] Zarządzenie 0050.164.2020 z 21.09.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-schroniskach dla bezdomnych 187 KB
ZWG_0050_163_2020.pdf [187 KB] Zarządzenie 0050.163.2020 z 21.09.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Krzyżanowice 186 KB
ZWG_0050_162_2020.pdf [186 KB] Zarządzenie 0050.162.2020 z 21.09.2020 w/s powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 204 KB
ZWG_0050_161_2020.pdf [204 KB] Zarządzenie 0050.161.2020 z 21.09.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 285 KB
ZWG_0050_160_2020.pdf [285 KB] Zarządzenie 0050.160.2020 z 21.09.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 748 KB
ZWG_0050_159_2020.pdf [748 KB] Zarządzenie 0050.159.2020 z 16.09.2020 w/s ustalenia instrukcji użytkowania i zużycia paliw płynnych samochodów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 1.4 MB
ZWG_0050_158_2020.pdf [1.4 MB] Zarządzenie Nr 0050.158.2020 z 16.09.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzyżanowice 384 KB
ZWG_0050_157_2020.pdf [384 KB] Zarządzenie Nr 0050.157.2020 z 15.09.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 442 KB
ZWG_0050_156_2020.pdf [442 KB] Zarządzenie Nr 0050.156.2020 z 15.09.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 891 KB
ZWG_0050_155_2020.pdf [891 KB] Zarządzenie Nr 0050.155.2020 z 08.09.2020 w/s powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności 107 KB
ZWG_0050_154_2020.pdf [107 KB] Zarządzenie Nr 0050.154.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 175 KB
ZWG_0050_153_2020.pdf [175 KB] Zarządzenie Nr 0050.153.2020 z 03.09.2020 r. w/s założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2021 rok 810 KB
ZWG_0050_152_2020.pdf [810 KB] Zarządzenie Nr 0050.152.2020 z 01.09.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 526 KB
ZWG_0050_151_2020.pdf [526 KB] Zarządzenie Nr 0050.151.2020 z 01.09.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 431 KB
ZWG_0050_150_2020.pdf [431 KB] Zarządzenie Nr 0050.150.2020 z 27.08.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 1 MB
ZWG_0050_149_2020.pdf [1 MB] Zarządzenie Nr 0050.149.2020 z 24.08.2020 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa energetycznego 156 KB
ZWG_0050_148_2020.pdf [156 KB] Zarządzenie Nr 0050.148.2020 z 14.08.2020 w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku 15.17 MB
ZWG_0050_147_2020.pdf [15.17 MB] Zarządzenie Nr 0050.147.2020 z 14.08.2020 w/s ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości gruntowych oraz lokalowych stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 629 KB
ZWG_0050_146_2020.pdf [629 KB] Zarządzenie Nr 0050.146.2020 z 14.08.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 1.13 MB
ZWG_0050_145_2020.pdf [1.13 MB] Zarządzenie Nr 0050.145.2020 z 14.08.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 1.29 MB
zarzadzenie.pdf [1.29 MB] Zarządzenie Nr 0050.144.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice w spr. wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 r. w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 40 KB
ZWG_0050_143_2020.pdf [40 KB] Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 89 KB
ZWG_0050_142_2020.pdf [89 KB] Zarządzenie Nr 0050.142.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeznaczenia do użyczenia lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Krzyżanowice 76 KB
ZWG_0050_141_2020.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.141.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2020/2021 212 KB
ZWG_0050_140_2020.pdf [212 KB] Zarządzenie Nr 0050.140.2020 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 58 KB
ZWG_0050_139_2020.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.139.2020 z 22.07.2020 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2020 roku 177 KB
ZWG_0050_138_2020.pdf [177 KB] Zarządzenie 0050.138.2020 z 22.07.2020 w/s wyłonienia wykonawców na przeprowadzenie dwóch działań (wykonanie profesjonalnych zdjęć fauny i flory oraz opracowanie merytoryczne treści o Meandrach rzeki Odry) w ramach projektu : "Odra dla Odkrywców" (… 173 KB
ZWG_0050_137_2020.pdf [173 KB] Zarządzenie 0050.137.2020 z 22.07.2020 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: "Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2 997 KB
zWG_0050_136_2020.pdf [997 KB] Zarządzenie 0050.136.2020 z 16.07.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 208 KB
ZWG_0050_135_2020.pdf [208 KB] Zarządzenie 0050.135.2020 z 16.07.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 625 KB
ZWG_0050_134_2020.pdf [625 KB] Zarządzenie 0050.134.2020 z 09.07.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 553 KB
ZWG_0050_133_2020.pdf [553 KB] Zarządzenie 0050.133.2020 z 09.07.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 1.08 MB
ZWG_0050_132_2020.pdf [1.08 MB] Zarządzenie 0050.132.2020 z 07.07.2020 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Kalisz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 44 KB
ZWG_0050_131_2020.pdf [44 KB] Zarządzenie 0050.131.2020 z 06.07.2020 w/s wyłonienia wykonawców na realizację robót związanych z remontem przypór w pałacu w Chałupkach 127 KB
ZWG_0050_130_2020.pdf [127 KB] Zarządzenie 0050.130.2020 z 02.07.2020 w/s nieodpłatnego przejęcia na majątek Gminy Krzyżanowice samochodu strażackiego marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER 70A, rok produkcji 1992 133 KB
ZWG_0050_129_2020.pdf [133 KB] Zarządzenie 0050.129.2020 z 02.07.2020 w/s nieodpłatnego przejęcia na majątek Gminy Krzyżanowice samochodu strażackiego marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER 70A, rok produkcji 1993 133 KB
ZWG_0050_128_2020.pdf [133 KB] Zarządzenie 0050.128.2020 z 01.07.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 64 KB
ZWG_0050_127_2020.pdf [64 KB] Zarządzenie 0050.127.2020 z 01.07.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 242 KB
ZWG_0050_126_2020.pdf [242 KB] Zarządzenie 0050.126.2020 z 30.06.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 181 KB
ZWG_0050_125_2020.pdf [181 KB] Zarządzenie 0050.125.2020 z 25.06.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 97 KB
ZWG_0050_124_2020.pdf [97 KB] Zarządzenie 0050.124.2020 z 25.06.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 100 KB
ZWG_0050_123_2020.pdf [100 KB] Zarządzenie 0050.123.2020 z 17.06.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 340 KB
ZWG_0050_122_2020.pdf [340 KB] Zarządzenie 0050.122.2020 z 17.06.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 237 KB
ZWG_0050_121_2020.pdf [237 KB] Zarządzenie 0050.121.2020 z 16.06.2020 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację zadania pn: "Remont systemu odprowadzenia wód deszczowych do rowu przy ul. Raciborskiej w Chałupkach" 131 KB
zWG_0050_120_2020.pdf [131 KB] Zarządzenie 0050.120.2020 z 16.06.2020 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: " Budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wios 1017 KB
ZWG_0050_119_2020.pdf [1017 KB] Zarządzenie Nr 0050.119.2020 z 10.06.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 132 KB
ZWG_0050_118_2020.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.118.2020 z 10.06.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 758 KB
ZWG_0050_117_2020.pdf [758 KB] Zarządzenie 0050.117.2020 z 08.06.2020 w/s powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 1131" 1016 KB
ZWG_0050_115_2020.pdf [1016 KB] Zarządzenie 0050.115.2020 z 01.06.2020 w/s uchylenia Zarządzenie Nr 0050.80.2020 z dnia 14.04.2020 w/s szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Krzyżanowice zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krzyżanowice oraz praco 170 KB
ZWG_0050_114_2020.pdf [170 KB] Zarządzenie 0050.114.2020 z 29.05.2020 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: "Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 1117" 1 MB
ZWG_0050_113_2020.pdf [1 MB] Zarządzenie 0050.113.2020 z 29.05.2020 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 335 KB
ZWG_0050_112_2020.pdf [335 KB] Zarządzenie 0050.112.2020 z 29.05.2020 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 345 KB
ZWG_0050_111_2020.pdf [345 KB] Zarządzenie 0050.111.2020 z 29.05.2020 w/s powołania Gminnego Biura Spisowego w Krzyżanowiach 145 KB
ZWG_0050_110_2020.pdf [145 KB] Zarządzenie 0050.110.2020 z 29.05.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 496 KB
ZWG_0050_109_2020.pdf [496 KB] Zarządzenie 0050.109.2020 z 29.05.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 474 KB
ZWG_0050_108_2020.pdf [474 KB] Zarządzenie 0050.108.2020 z 28.05.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 1.88 MB
ZWG_0050_107_2020.pdf [1.88 MB] Zarządzenie 0050.107.2020 z 28.05.2020 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2020 roku 167 KB
ZWG_0050_106_2020.pdf [167 KB] Zarządzenie 0050.106.2020 z 28.05.2020 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2019 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 2.27 MB
ZWG_0050_105_2020.pdf [2.27 MB] Zarządzenie 0050.105.2020 z 25.05.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej 800 KB
ZWG_0050_104_2020.pdf [800 KB] Zarządzenie 0050.104.2020 z 25.05.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1.58 MB
ZWG_0050_103_2020.pdf [1.58 MB] Zarządzenie 0050.103.2020 z 25.05.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 2.48 MB
ZWG_0050_102_2020.pdf [2.48 MB] Zarządzenie 0050.102.2020 z 21.05.2020 w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2019 2.27 MB
ZWG_0050_101_2020.pdf [2.27 MB] Zarządzenie 0050.101.2020 z 14.05.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 187 KB
ZWG_0050_100_2020.pdf [187 KB] Zarządzenie 0050.100.2020 z 14.05.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 151 KB
ZWG_0050_99_2020.pdf [151 KB] Zarządzenie 0050.99.2020 z 12.05.2020 r. w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zwolnienia w podatku od nieruchomości 1.27 MB
ZWG_0050_98_2020.pdf [1.27 MB] Zarządzenie 0050.98.2020 z 07.05.2020 w/s przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie 621 KB
ZWG_0050_97_2020.pdf [621 KB] Zarządzenie 0050.97.2020 z 30.04.2020 w/s czasowego obniżenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych w zasobie Gminy Krzyżanowice w związku z ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze RP 298 KB
ZWG_0050_96_2020.pdf [298 KB] Zarządzenie 0050.96.2020 z 28.04.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 70 KB
ZWG_0050_95_2020.pdf [70 KB] Zarządzenie 0050.95.2020 z 28.04.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 150 KB
ZWG_0050_94_2020.pdf [150 KB] Zarządzenie 0050.94.2020 z 28.04.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 334 KB
ZWG_0050_93_2020.pdf [334 KB] Zarządzenie 0050.93.2020 z 23.04.2020 w/s udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 152 KB
ZWG_0050_92_2020.pdf [152 KB] Zarządzenie 0050.92.2020 z 23.04.2020 w/s udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie 153 KB
ZWG_0050_91_2020.pdf [153 KB] Zarządzenie 0050.91.2020 z 23.04.2020 w/s udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 158 KB
ZWG_0050_90_2020.pdf [158 KB] Zarządzenie 0050.90.2020 z 23.04.2020 w/s udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 163 KB
ZWG_0050_89_2020.pdf [163 KB] Zarządzenie 0050.89.2020 z 23.04.2020 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0050.68.2015 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.05.2015 w/s powierzenia Pani mgr Barbarze Tomczyk stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 139 KB
ZWG_0050_88_2020.pdf [139 KB] Zarządzenie 0050.88.2020 z 23.04.2020 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0050.153.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.08.2019 w/s powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach pani Monice Demanet do czasu powierzenia 142 KB
ZWG_0050_87_2020.pdf [142 KB] Zarządzenie 0050.87.2020 z 21.04.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 95 KB
ZWG_0050_86_2020.pdf [95 KB] Zarządzenie 0050.86.2020 z 21.04.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 273 KB
ZWG_0050_85_2020.pdf [273 KB] Zarządzenie 0050.85.2020 z 20.04.2020 w/s powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 40 KB
ZWG_0050_84_2020.pdf [40 KB] Zarządzenie 0050.84.2020 z 20.04.2020 w/s udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 155 KB
ZWG_0050_83_2020.pdf [155 KB] Zarządzenie 0050.83.2020 z 20.04.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 418 KB
ZWG_0050_82_2020.pdf [418 KB] Zarządzenie 0050.82.2020 z 20.04.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 442 KB
ZWG_0050_81_2020.pdf [442 KB] Zarządzenie 0050.81.2020 z 16.04.2020 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 2.550.000 złoty 211 KB
ZWG_0050_80_2020.pdf [211 KB] Zarządzenie Nr 0050.80.2020 z 14.04.2020 w/s szczegółowej organizacji pracy Urzędu Gminy Krzyżanowice zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krzyżanowice (...) 630 KB
ZWG_0050_79_2020.pdf [630 KB] Zarządzenie Nr 0050.79.2020 z 09.04.2020 w/s zmiany dla roku budżetowego 2020 terminów wystawiania upomnień 405 KB
ZWG_0050_78_2020.pdf [405 KB] Zarządzenie Nr 0050.78.2020 z 03.04.2020 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 43 KB
ZWG_0050_77_2020.pdf [43 KB] Zarządzenie Nr 0050.77.2020 z 01.04.2020 w/s czasowego obniżenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych w zasobie Gminy Krzyżanowice w związku z ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 80 KB
ZWG_00590_75_2020.pdf [80 KB] Zarządzenie Nr 0050.75.2020 z 30.03.2020 w/s sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 6.25 MB
ZWG_0050_74_2020.pdf [6.25 MB] Zarządzenie Nr 0050.74.2020 z 30.03.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 72 KB
ZWG_73_2020.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0050.73.2020 z 30.03.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 72 KB
ZWG_0050_72_2020.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0050.72.2020 z 26.03.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 205 KB
zwg_0050_71_2020.pdf [205 KB] Zarządzenie Nr 0050.71.2020 z 20.03.2020 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Tworków 231 KB
zwg_0050_70_2020.pdf [231 KB] Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z 20.03.2020 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Tworków 227 KB
zwg_0050_69_2020.pdf [227 KB] Zarządzenie Nr 0050.69.2020 z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 289 KB
zwg_0050_68_2020.pdf [289 KB] Zarządzenie Nr 0050.68.2020 z 19.03.2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 302 KB
zwg_0050_67_2020.pdf [302 KB] Zarządzenie Nr 0050.67.2020 z 19.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 973 KB
zwg_0050_66_2020.pdf [973 KB] Zarządzenie Nr 0050.66.2020 z 16.03.2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 278 KB
zwg_0050_65_2020.pdf [278 KB] Zarządzenie Nr 0050.65.2020 z 16.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 302 KB
zwg_0050_64_2020.pdf [302 KB] Zarządzenie Nr 0050.64.2020 z 16.03.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice, z dnia 02.03.2020 r. dotyczącego powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępo 253 KB
zwg_0050_63_2020.pdf [253 KB] Zarządzenie Nr 0050.63.2020 z 16.03.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice, z dnia 02.03.2020 r. dotyczącego powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępo 254 KB
zwg_0050_62_2020.pdf [254 KB] Zarządzenie Nr 0050.62.2020 z 16.03.2020 r. w sprawie szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Krzyżanowice zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krzyżanowice oraz pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem... 704 KB
zwg_0050_61_2020.pdf [704 KB] Zarządzenie Nr 0050.61.2020 z 13.03.2020 r. w sprawie stosowania procedur wewnętrznych w zamówieniach dotyczących walki z pandemią koronawirusa COVID-19 256 KB
0050.60.2020.pdf [256 KB] Zarządzenie Nr 0050.60.2020 z 13.03.2020 r. w sprawie zawieszenia organizacji imprez i wydarzeń publicznych oraz zamknięcia placówek w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy Krzyżanowice 291 KB
ZWG-0050-59-2020.pdf [291 KB] Zarządzenie Nr 0050.59.2020 z 13.03.2020 w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 538 KB
ZWG-0050-58-2020.pdf [538 KB] Zarządzenie Nr 0050.58.2020 z 13.03.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 520 KB
ZWG_0050_57_2020.pdf [520 KB] Zarządzenie Nr 0050.57.2020 z 11.03.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 831 KB
ZWG_0050_56_2020.pdf [831 KB] Zarządzenie Nr 0050.56.2020 z 11.03.2020 r. dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1.65 MB
ZWG_0050_55_2020.pdf [1.65 MB] Zarządzenie Nr 0050.55.2020 z 10.03.2020 w/s zmian w Zarządzeniu Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.03.2020 w/s opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 167 KB
ZWG_0050_54_2020.pdf [167 KB] Zarządzenie Nr 0050.54.2020 z 09.03.2020 w/s wyłonienia wykonawców na realizację robót związanych z piaskowaniem ścian wewnętrznych pomieszczenia wozowni w ruinach zamku w Tworkowie 141 KB
ZWG_0050_53_2020.pdf [141 KB] Zarządzenie Nr 0050.53.2020 z 05.03.2020 r. w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 142 KB
ZWG_0050_52_2020.pdf [142 KB] Zarządzenie Nr 0050.52.2020 z 05.03.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 217 KB
ZWG_0050_51_2020.pdf [217 KB] Zarządzenie Nr 0050.51.2020 z 03.03.2020 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 343 KB
ZWG_0050_50_2020.pdf [343 KB] Zarządzenie Nr 0050.50.2020 z 02.03.2020 w/s powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tworkowie" (...) 1.02 MB
ZWG_0050_49_2020.pdf [1.02 MB] Zarządzenie Nr 0050.49.2020 z 02.03.2020 w/s powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chałupkach" (...) 1 MB
ZWG_0050_48_2020.pdf [1 MB] Zarządzenie Nr 0050.48.2020 z 02.03.2020 w/s opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 347 KB
ZWG_0050_47_2020.pdf [347 KB] Zarządzenie Nr 0050.47.2020 z 02.03.2020 w/s ustalenia w roku 2020 przerw w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 263 KB
ZWG_0050_46_2020.pdf [263 KB] Zarządzenie Nr 0050.46.2020 z 27.02.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 299 KB
ZWG_0050_45_2020.pdf [299 KB] Zarządzenie Nr 0050.45.2020 z 27.02.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 258 KB
ZWG_0050_44_2020.pdf [258 KB] Zarządzenie Nr 0050.44.2020 z 25.02.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 593 KB
ZWG_0050_43_2020.pdf [593 KB] Zarządzenie Nr 0050.43.2020 z 21.02.2020 w/s ustalenia prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu, współczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz zwo 522 KB
ZWG_0050_42_2020.pdf [522 KB] Zarządzenie Nr 0050.42.2020 z 20.02.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa 341 KB
ZWG_0050_41_2020.pdf [341 KB] Zarządzenie Nr 0050.41.2020 z 18.02.2020 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Chałupkach na rzecz Gminy Krzyżanowice 158 KB
ZWG_0050_40_2020.pdf [158 KB] Zarządzenie Nr 0050.40.2020 z 17.02.2020 dot. projektu uchwały w/s ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Krzyżanowice 933 KB
ZWG_0050_39_2020.pdf [933 KB] Zarządzenie Nr 0050.39.2020 z 17.02.2020 w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. 366 KB
ZWG_0050_38_2020.pdf [366 KB] Zarządzenie Nr 0050.38.2020 z 17.02.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 141 KB
ZWG-0050_37_2020.pdf [141 KB] Zarządzenie Nr 0050.37.2020 z 17.02.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 109 KB
ZWG_0050_36_2020.pdf [109 KB] Zarządzenie Nr 0050.36.2020 z 11.02.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 144 KB
ZWG_0050_35_2020.pdf [144 KB] Zarządzenie Nr 0050.35.2020 z 11.02.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 66 KB
ZWG_0050_34_2020.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0050.34.2020 z 07.02.2020 w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 150 KB
ZWG_0050_33_2020.pdf [150 KB] Zarządzenie Nr 0050.33.2020 z 06.02.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 3.73 MB
ZWG_0050_32_2020.pdf [3.73 MB] Zarządzenie Nr 0050.32.2020 z 06.02.2020 w/s powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzyżanowice 183 KB
ZWG_0050_31_2020.pdf [183 KB] Zarządzenie Nr 0050.31.2020 z 05.02.2020 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa ul. Fabrycznej w Chałupkach" 1 MB
ZWG_0050_30_2020.pdf [1 MB] Zarządzenie Nr 0050.30.2020 z 03.02.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2020 r. 2 MB
ZWG_0050_29_2020.pdf [2 MB] Zarządzenie Nr 0050.29.2020 z 03.02.2020 w/s powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 152 KB
ZWG_0050_28_2020.pdf [152 KB] Zarządzenie Nr 0050.28.2020 z 31.01.2020 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 398 KB
ZWG_0050_27_2020.pdf [398 KB] Zarządzenie Nr 0050.27.2020 z 31.01.2020 w/s udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 384 KB
ZWG_0050_26_2020.pdf [384 KB] Zarządzenie Nr 0050.26.2020 z 31.01.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 158 KB
ZWG_0050_25_2020.pdf [158 KB] Zarządzenie Nr 0050.25.2020 z 31.01.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 294 KB
ZWG_0050_24_2020.pdf [294 KB] Zarządzenie Nr 0050.24.2020 z 23.01.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok 207 KB
ZWG_0050_23_2020.pdf [207 KB] Zarządzenie Nr 0050.23.2020 z 23.01.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 210 KB
ZWG_0050_22_2020.pdf [210 KB] Zarządzenie Nr 0050.22.2020 z 21.01.2020 w/s określenia wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych dla których Gmina Krzyżanowice jest organem prowadzącym 2.29 MB
ZWG_0050_21_2020.pdf [2.29 MB] Zarządzenie Nr 0050.21.2020 z 21.01.2020 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 299 KB
ZWG_0050_20_2020.pdf [299 KB] Zarządzenie Nr 0050.20.2020 z 21.01.2020 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 399 KB
ZWG_0050_19_2020.pdf [399 KB] Zarządzenie Nr 0050.19.2020 z 16.01.2010 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2019/2020 663 KB
ZWG_0050_18_2020.pdf [663 KB] Zarządzenie Nr 0050.18.2020 z 15.01.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmiany statutu Gminy Krzyżanowice 140 KB
ZWG_0050_17_2020.pdf [140 KB] Zarządzenie Nr 0050.17.2020 z 10.01.2020 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 339 KB
ZWG_0050_16_2020.pdf [339 KB] Zarządzenie Nr 0050.16.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Chałupkach 331 KB
ZWG_0050_15_2020.pdf [331 KB] Zarządzenie Nr 0050.15.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Krzyżanowicach 344 KB
ZWG_0050_14_2020.pdf [344 KB] Zarządzenie Nr 0050.14.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Tworkowie 344 KB
ZWG_0050_13_2020.pdf [344 KB] Zarządzenie Nr 0050.13.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Bieńkowicach 345 KB
ZWG_0050_12_2020.pdf [345 KB] Zarządzenie Nr 0050.12.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 355 KB
ZWG_0050_11_2020.pdf [355 KB] Zarządzenie Nr 0050.11.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 362 KB
ZWG_0050_10_2020.pdf [362 KB] Zarządzenie Nr 0050.10.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 364 KB
ZWG_0050_9_2020.pdf [364 KB] Zarządzenie Nr 0050.9.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 367 KB
ZWG_0050_8_2020.pdf [367 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2020 z 07.01.2020 dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Nr 0007.XXII.50.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 136 KB
ZWG_0050_7_2020.pdf [136 KB] Zarządzenie Nr 0050.7.2020 z 02.01.2020 w/s wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług informacyjnych i promocyjnych w formie 36 newsów po 2,5 minuty, o łącznym czasie ekranowym 90 minut 158 KB
ZWG_0050_6_2020.pdf [158 KB] Zarządzenie Nr 0050.6.2020 z 02.01.2020 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację dwunastu radiowych audycji informacyjnych o czasie trwania 9 minut każda, z zakresu działalności oraz poszczególnych spraw realizowanych przez Gminę Krzyżanowice 163 KB
ZWG_0050_5_2020.pdf [163 KB] Zarządzenie Nr 0050.5.2020 z 02.01.2020 w/s powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 133 KB
ZWG_0050_4_2020.pdf [133 KB] Zarządzenie Nr 0050.4.2020 z 02.01.2020 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2020 rok 265 KB
ZWG_0050_3_2020.pdf [265 KB] Zarządzenie Nr 0050.3.2020 z 02.01.2020 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetow 290 KB
ZWG_0050_2_2020.pdf [290 KB] Zarządzenie Nr 0050.2.2020 z 02.01.2020 w/s opracowania planów finansowych na 2020 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek (...) 3.53 MB
ZWG_0050_1_2020.pdf [3.53 MB] Zarządzenie Nr 0050.1.2020 z 02.01.2020 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2020 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 106 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2020-01-07 11:24:59)
Odwiedzin na tej stronie: 3219 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM