rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2021 Dzisiaj jest: Niedziela, 16.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2021

Znaleziono 228 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2021

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2021
227_2021.pdf [] Zarządzenie 0050.227.2021 z 31.12.2021 w/s powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej 196 KB
ZWG_0050_226_2021_1.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.226.2021 z 31.12.2021 w/s zmiany Zarządzenia 0050.77.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.05.2019 dot. Regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 215 KB
ZWG_0050_225_2021.pdf [215 KB] Zarządzenie 0050.225.2021 z 31.12.2021 w/s zasad prowadzenia kontroli w komórkach i jednostkach organizacyjnych gminy Krzyżanowice oraz innych podmiotach 851 KB
ZWG_050_224_2021.pdf [851 KB] Zarządzenie 0050.224.2021 z 31.12.2021 w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzyżanowice 999 KB
ZWG_0050_223_2021.pdf [999 KB] Zarządzenie 0050.223.2021 z 31.12.2021 w/s wprowadzenia na rok 2022 planu kontroli jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice 218 KB
ZWG_0050_222_2021.pdf [218 KB] Zarządzenie 0050.222.2021 z 31.12.2021 w/s zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2022 rok 215 KB
ZWG_0050_221_2021.pdf [215 KB] Zarządzenie 0050.221.2021 z 31.12.2021 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 222 KB
ZWG_0050_220_2021.pdf [222 KB] Zarządzenie 0050.220.2021 z 31.12.2021 w/s ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości gruntowych oraz lokalowych stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 355 KB
ZWG_0050_219_2021.pdf [355 KB] Zarządzenie 0050.219.2021 z 30.12.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 131 KB
ZWG_0050_218_2021.pdf [131 KB] Zarządzenie 0050.218.2021 z 30.12.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 130 KB
ZWG_0050_217_2021.pdf [130 KB] Zarządzenie 0050.217.2021 z 29.12.2021 w/s odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 95 KB
ZWG_0050_216_2021.pdf [95 KB] Zarządzenie 0050.216.2021 z 27.12.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 129 KB
ZWG_0050_215_2021.pdf [129 KB] Zarządzenie 0050.215.2021 z 22.12.2021 w/s przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice 220 KB
ZWG_0050_214_2021.pdf [220 KB] Zarządzenie 0050.214.2021 z 22.12.2021 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2021 roku 199 KB
ZWG_0050_213_2021.pdf [199 KB] Zarządzenie 0050.213.2021 z 22.12.2021 w/s Regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Krzyżanowice oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice 605 KB
ZWG_0050_212_2021.pdf [605 KB] Zarządzenie 0050.212.2021 z 22.12.2021 w/s nie wykonania prawa pierwokupu 196 KB
ZWG_0050_211_2021.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.211.2021 z 20.12.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 135 KB
ZWG_0050_210_2021.pdf [135 KB] Zarządzenie 0050.210.2021 z 15.12.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 164 KB
ZWG_0050_209_2021.pdf [164 KB] Zarządzenie 0050.209.2021 z 15.12.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 291 KB
ZWG_0050_208_2021.pdf [291 KB] Zarządzenie 0050.208.2021 z 14.12.2021 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0005.194.2021 z dnia 30 listopada 2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 141 KB
ZWG_005_207_2021.pdf [141 KB] Zarządzenie 0050.207.2021 z 13.12.2021 w/s udzielenia pełnomocnictwa 125 KB
ZWG_0050_206_2021.pdf [125 KB] Zarządzenie 0050.206.2021 z 13.12.2021 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 197 KB
ZWG_0050_205_2021.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.205.2021 z 13.12.2021 w/s wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 205 KB
ZWG_0050_204_2021.pdf [205 KB] Zarządzenie 0050.204.2021 z 13.12.2021 w/s sprzedaży gminnej sieci światłowodowej 267 KB
ZWG_0050_203_2021.pdf [267 KB] Zarządzenie 0050.203.2021 z 10.12.2021 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2022 roku w obszarze" Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób 256 KB
ZWG_0050_202_2021.pdf [256 KB] Zarządzenie 0050.202.2021 z 10.12.2021 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2022 roku w obszarze "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzic 324 KB
ZWG_0050_201_2021.pdf [324 KB] Zarządzenie 0050.201.2021 z 10.12.2021 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2022 roku w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 334 KB
ZWG_0050_200_2021.pdf [334 KB] Zarządzenie 0050.200.2021 z 08.12.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 138 KB
ZWG_199.pdf [138 KB] Zarządzenie 0050.199.2021 z 08.12.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 282 KB
ZWG_0050_198_2021.pdf [282 KB] Zarządzenie 0050.198.2021 z 07.12.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 141 KB
ZWG_0050_197_2021.pdf [141 KB] Zarządzenie 0050.197.2021 z 03.12.2021 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 196 KB
ZWG_0050_196_2021.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.196.2021 z 30.11.2021 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. zamówień publicznych 196 KB
ZWG_0050_195_2021.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.195.2021 z 30.11.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 159 KB
ZWG_0050_194_2021.pdf [159 KB] Zarządzenie 0050.194.2021 z 30.11.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 298 KB
ZWG_0050_193_2021.pdf [298 KB] Zarządzenie 0050.193.2021 z 29.11.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 212 KB
ZWG_0050_192_2021.pdf [212 KB] Zarządzenie 0050.192.2021 z 24.11.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 154 KB
ZWG_0050_191_2021.pdf [154 KB] Zarządzenie 0050.191.2021 z 24.11.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 292 KB
ZWG_0050_190_2021.pdf [292 KB] Zarządzenie 0050.190.2021 z 24.11.2021 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.182.2021 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.11.2021 dot. przygotowania, przeprowadzenia i udziału w ćwiczeniu wojewódzkim p. k. "Górny Śląsk" 198 KB
ZWG_0050_189_2021_d.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.189.2021 z 18.11.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 426 KB
ZWG_0050_188_2021_d.pdf [426 KB] Zarządzenie 0050.188.2021 z 18.11.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 419 KB
ZWG_0050_187_2021.pdf [419 KB] Zarządzenie 0050.187.2021 z 15.11.2021 w/s przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości, będącej własnością Gminy Krzyżanowice w celu umieszczenia na niej pomiarowej stacji opadowej V rzędu "Chałupki" 209 KB
Z_186.pdf [209 KB] Zarządzenie 0050.186.2021 z 15.11.2021 w/s przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2022 rok 5 MB
ZWG_0050_185_2021.pdf [5 MB] Zarządzenie 0050.185.2021 z 15.11.2021 w/s przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na 2022 rok 3.67 MB
ZWG_0050_184_2021.pdf [3.67 MB] Zarządzenie 0050.184.2021 z 08.11.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 144 KB
ZWG_0050_183_2021.pdf [144 KB] Zarządzenie 0050.183.2021 z 08.11.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 346 KB
ZWG_0050_182_2021.pdf [346 KB] Zarządzenie 0050.182.2021 z 05.11.2021 w/s przygotowania, przeprowadzenia i udziału w ćwiczeniu wojewódzkim p. k. "Górny Śląsk 2021" 208 KB
ZWG_0050_181_2021.pdf [208 KB] Zarządzenie 0050.181.2021 z 02.11.2021 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: "Odbudowa drogi gminnej nr 612104s ul. Drzymały w Tworkowie w km 0+000 do 0 187 KB
ZWG_0050_180_2021.pdf [187 KB] Zarządzenie 0050.180.2021 z 29.10.2021 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadnie pn: "Odbudowa drogi gminnej nr 612405s ulicy Wrzosowej w Nowej Wiosce w km 0+000 188 KB
ZWG_0050_179_2021.pdf [188 KB] Zarządzenie 0050.179.2021 z 28.10.2021 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: "Odbudowa drogi gminnej nr 612403s ulicy Leśnej w Nowej Wiosce w km 0+000 d 188 KB
ZWG_0050_178_2021.pdf [188 KB] Zarządzenie 0050.178.2021 z 28.10.2021 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Chałupki 201 KB
ZWG_0050_177_2021.pdf [201 KB] Zarządzenie 0050.177.2021 z 28.10.2021 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 226 KB
ZWG_0050_176_2021.pdf [226 KB] Zarządzenie 0050.176.2021 z 28.10.2021 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 208 KB
ZWG_0050_175_2021.pdf [208 KB] Zarządzenie 0050.175.2021 z 28.10.2021 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 207 KB
ZWG_0050_174_2021.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.174.2021 z 28.10.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 180 KB
ZWG_0050_173_2021.pdf [180 KB] Zarządzenie 0050.173.2021 z 28.10.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 149 KB
ZWG_0050_172_2021.pdf [149 KB] Zarządzenie 0050.172.2021 z 26.10.2021 w/s maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Krzyżanowice 199 KB
ZWG_0050_171_2021.pdf [199 KB] Zarządzenie 0050.171.2021 z 26.10.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 177 KB
ZWG_0050_170_2021.pdf [177 KB] Zarządzenie 0050.170.2021 z 26.10.2021 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2021 roku 388 KB
ZWG_050_169_2021.pdf [388 KB] Zarządzenie 0050.169.2021 z 25.10.2021 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki 197 KB
ZWG_0050_168_2021.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.168.2021 z 22.10.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 156 KB
ZWG_0050_167_2021.pdf [156 KB] Zarządzenie 0050.167.2021 z 22.10.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 153 KB
ZWG_0050_166_2021.pdf [153 KB] Zarządzenie 0050.166.2021 z 19.10.2021 w/s powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 197 KB
ZWG_0050_165-2021_1.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.165.2021 z 18.10.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 417 KB
ZWG_0050_164a_2021.pdf [417 KB] Zarządzenie 0050.164A.2021 z 14.10.2021 w/s odpłatnego nabycia od Skarbu Państwa na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Zabełków 202 KB
ZWG_0050_164_2021.pdf [202 KB] Zarządzenie 0050.164.2021 z 13.10.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 143 KB
ZWG_0050_163_2021.pdf [143 KB] Zarządzenie 0050.163.2021 z 13.10.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 319 KB
ZWG_0050_162_2021.pdf [319 KB] Zarządzenie 0050.162.2021 z 07.10.2021 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżano 187 KB
ZWG_0050_161_2021.pdf [187 KB] Zarządzenie 0050.161.2021 z 06.10.2021 w/s udzielenia upoważnienia pani Katarzynie Dastig - Pracownikowi socjalnemu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 194 KB
ZWG_0050_160_2021.pdf [194 KB] Zarządzenie 0050.160.2021 z 06.10.2021 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji w postępowaniach o udzielenie zamówień finansowanych z budżetu gminy i realizowanych przez Urząd Gminy Krzyżanowice (…) 99 KB
ZWG_0050_159_2021.pdf [99 KB] Zarządzenie 0050.159.2021 z 04.10.2021 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 210 KB
ZWG_0050_158_2021.pdf [210 KB] Zarządzenie 0050.158.2021 z 04.10.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 158 KB
ZWG_0050_157_2021.pdf [158 KB] Zarządzenie 0050.157.2021 z 04.10.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 147 KB
ZWG_0050_156_2021.pdf [147 KB] Zarządzenie 0050.156.2021 z 30.09.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 169 KB
ZWG_0050_155_2021.pdf [169 KB] Zarządzenie 0050.155.2021 z 27.09.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 126 KB
ZWG_0050_154_2021.pdf [126 KB] Zarządzenie 0050.154.2021 z 23.09.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 144 KB
ZWG_0050_153_2021.pdf [144 KB] Zarządzenie 0050.153.2021 z 23.09.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 131 KB
ZWG_0050_152_2021.pdf [131 KB] Zarządzenie 0050.152.2021 z 22.09.2021 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.05.2019 dot. Regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 238 KB
ZWG_0050_151_2021.pdf [238 KB] Zarządzenie 0050.151.2021 z 20.09.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (…) 859 KB
150_dobre.pdf [859 KB] Zarządzenie 0050.150.2021 z 20.09.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy 656 KB
ZWG_0050_149_2021_dobre.pdf [656 KB] Zarządzenie 0050.149.2021 z 09.09.2021 w/s utworzenia tymczasowego dodatkowego punktu kasowego w Nowej Wiosce dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 199 KB
ZWG_0050_148_2021.pdf [199 KB] Zarządzenie 0050.148.2021 z 07.09.2021 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: "Odbudowa kluczowych urządzeń systemu przeciwpowodziowego w infrastrukturze gminnej na terenie sołec 190 KB
ZWG_0050_147_2021.pdf [190 KB] Zarządzenie 0050.147.2021 z 07.09.2021 w/s założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2022 rok 1.26 MB
ZWG_0050_146_2021.pdf [1.26 MB] Zarządzenie 0050.146.2021 z 06.09.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 131 KB
ZWG_0050_145_2021.pdf [131 KB] Zarządzenie 0050.145.2021 z 06.09.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 276 KB
ZWG_0050_144_2021.pdf [276 KB] Zarządzenie 0050.144.2021 z 02.09.2021 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 209 KB
ZWG_0050_143_2021.pdf [209 KB] Zarządzenie 0050.143.2021 z 02.09.2021 w/s przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej boisko piłkarskie wraz z zapleczem sportowym, będącego własnością Gminy Krzyżanowice 208 KB
ZWG_0050_142_2021.pdf [208 KB] Zarządzenie 0050.142.2021 z 02.09.2021 w/s udzielenia pełnomocnictwa 123 KB
ZWG_0050_141_2021.pdf [123 KB] Zarządzenie 0050.141.2021 z 02.09.2021 w/s wyznaczenia osoby zastępującej nieobecnego Dyrektora Przedszkola w Tworkowie 94 KB
ZWG_0050_140_2021.pdf [94 KB] Zarządzenie 0050.140.2021 z 31.08.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 131 KB
ZWG_0050_139_2021_popraw.pdf [131 KB] Zarządzenie 0050.139.2021 z 31.08.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 185 KB
ZWG_0050_138_2021.pdf [185 KB] Zarządzenie 0050.138.2021 z 30.08.2021 w/s odwołania Pani Beaty Bobrowskiej ze stanowiska Dyrektora Przedszkola w Tworkowie 95 KB
ZWG_0050_137_2021.pdf [95 KB] Zarządzenie 0050.137.2021 z 30.08.2021 w/s powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chałupkach Pani Barbarze Tomczyk 94 KB
ZWG_0050_136_2021.pdf [94 KB] Zarządzenie 0050.136.2021 z 30.08.2021 w/s powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Krzyżanowicach Pani Iwonie Fajger-Grochowskiej 94 KB
ZWG_0050_135_2021.pdf [94 KB] Zarządzenie 0050.135.2021 z 25.08.2021 w/s powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krzyżanowicach 207 KB
ZWG_0050_134-2021.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.134.2021 z 24.08.2021 w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku 2.91 MB
ZWG_0050_133_2021_dobry.pdf [2.91 MB] Zarządzenie 0050.133.2021 z 23.08.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 417 KB
ZWG_0050_132_2021.pdf [417 KB] Zarządzenie 0050.132.2021 z 20.08.2021 w/s przeznaczenia do użyczenia lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Krzyżanowice 209 KB
ZWG_0050_131_2021.pdf [209 KB] Zarządzenie 0050.131.2021 z 20.08.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 127 KB
ZWG_0050_130_2021.pdf [127 KB] Zarządzenie 0050.130.2021 z 20.08.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 274 KB
ZWG_0050_129_2021.pdf [274 KB] Zarządzenie 0050.129.2021 z 18.08.2021 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach" 366 KB
ZWG_005_128_2021.pdf [366 KB] Zarządzenie 0050.128.2021 z 17.08.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 410 KB
ZWG_0050_127_2021.pdf [410 KB] Zarządzenie 0050.127.2021 z 17.08.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 701 KB
ZWG_0050_126_2021.pdf [701 KB] Zarządzenie 0050.126.2021 z 30.07.2021 w/s udzielenia pełnomocnictwa 379 KB
ZWG_0050_125_2021.pdf [379 KB] Zarządzenie 0050.125.2021 z 30.07.2021 w/s powołania Komisji Socjalnej 190 KB
ZWG_0050_124_2021.pdf [190 KB] Zarządzenie 0050.124.2021 z 30.07.2021 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka w Tworkowie 201 KB
ZWG_0050_123_2021.pdf [201 KB] Zarządzenie 0050.123.2021 z 29.07.2021 w/s sprzedaży samochodu strażackiego marki STAR 244, nr rej. SRC 7V48, rok produkcji 1983 z OSP Chałupki 267 KB
ZWG_0050_122_2021.pdf [267 KB] Zarządzenie 0050.122.2021 z 28.07.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 401 KB
ZWG_0050_121_2021.pdf [401 KB] Zarządzenie 0050.121.2021 z 28.07.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 605 KB
ZWG_0050_120_2021.pdf [605 KB] Zarządzenie 0050.120.2021 z 28.07.2021 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Tworkowie 385 KB
ZWG_0050_119_2021.pdf [385 KB] Zarządzenie 0050.119.2021 z 27.07.2021 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2021 roku 210 KB
ZWG_0050_118_2021.pdf [210 KB] Zarządzenie 0050.118.2021 z 26.07.2021 w/s zmiany Zarządzenia w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy Referent w Referacie Organizacyjnym 198 KB
ZWG_0050_117_2021.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.117.2021 z 26.07.2021 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 212 KB
ZWG_0050_116_2021.pdf [212 KB] Zarządzenie 0050.116.2021 z 26.07.2021 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Roszkowie na rzecz Gminy Krzyżanowice 201 KB
ZWG_0050_115_2021.pdf [201 KB] Zarządzenie 0050.115.2021 z 26.07.2021 w/s nie wykonania prawa pierwokupu 197 KB
ZWG_0050_114_2021.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.114.2021 z 22.07.2021 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zadania: "Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022" 178 KB
ZWG_0050_113_2021.pdf [178 KB] Zarządzenie 0050.113.2021 z 21.07.2021 w/s powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Tworkowie pani Barbarze Adamczyk 96 KB
ZWG_0050_112_2021.pdf [96 KB] Zarządzenie 0050.112.2021 z 21.07.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 412 KB
ZWG_0050_111_2021.pdf [412 KB] Zarządzenie 0050.111.2021 z 21.07.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 409 KB
ZWG_0050_110_2021.pdf [409 KB] Zarządzenie 0050.110.2021 z 19.07.2021 w/s powołania komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Żłobka w Tworkowie 195 KB
ZWG_0050_109_2021.pdf [195 KB] Zarządzenie 0050.109.2021 z 19.07.2021 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy Referent w Referacie Organizacyjnym 195 KB
ZWG_0050_108_2021.pdf [195 KB] Zarządzenie 0050.108.2021 z 19.07.2021 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie "Przebudowa drogi transportu rolnego w Bieńkowicach -działka nr 53 i 302 a.m. Bieńkowic 366 KB
ZWG_0050_107_2021.pdf [366 KB] Zarządzenie 0050.107.2021 z 12.07.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 411 KB
ZWG_0050_106_2021.pdf [411 KB] Zarządzenie 0050.106.2021 z 12.07.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 411 KB
ZWG_0050_105_2021.pdf [411 KB] Zarządzenie 0050.105.2021 z 07.07.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2021/2022 535 KB
ZWG_0050_104_2021.pdf [535 KB] Zarządzenie 0050.104.2021 z 07.07.2021 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Kolonko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Tworkowie 207 KB
ZWG_0050_103_2021.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.103.2021 z 07.07.2021 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Wiolety Andreczko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Owsiszczach 207 KB
ZWG_0050_102_2021.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.102.2021 z 07.07.2021 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Michaeli Sigmund-Lasak nauczyciela wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabełkowie 207 KB
ZWG_0050_101_2021.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.101.2021 z 07.07.2021 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Grażyny Zygar nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 206 KB
ZWG_0050_100_2021.pdf [206 KB] Zarządzenie 0050.100.2021 z 30.06.2021 w/s udzielenia pełnomocnictwa 382 KB
ZWG_0050_99_2021.pdf [382 KB] Zarządzenie 0050.99.2021 z 30.06.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 239 KB
ZWG_0050_98_2021.pdf [239 KB] Zarządzenie 0050.98.2021 z 30.06.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 533 KB
ZWG_0050_97_2021.pdf [533 KB] Zarządzenie 0050.97.2021 z 28.06.2021 w/s powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprzętu elektronicznego będącego na stanie Urzędu Gminy Krzyżanowice 202 KB
ZWG_0050_96_2021_dobry.pdf [202 KB] Zarządzenie 0050.96.2021 z 28.06.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 293 KB
ZWG_0050_95_2021_dobre.pdf [293 KB] Zarządzenie 0050.95.2021 z 16.06.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 401 KB
ZWG_0050_94_2021.pdf [401 KB] Zarządzenie 0050.94.2021 z 16.06.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 693 KB
ZWG_0050_93_2021.pdf [693 KB] Zarządzenie 0050.93.2021 z 02.06.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 395 KB
ZWG_0050_92_2021.pdf [395 KB] Zarządzenie 0050.92.2021 z 02.06.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 397 KB
ZWG_0050_91_2021.pdf [397 KB] Zarządzenie 0050.91.2021 z 01.06.2021 w/s nie wykonania prawa pierwokupu 197 KB
ZWG_0050_90_2021.pdf [197 KB] Zarządzenie 0050.90.2021 z 31.05.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 429 KB
ZWG_0050_89_2021.pdf [429 KB] Zarządzenie 0050.89.2021 z 31.05.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 701 KB
ZWG_0050_88_2021.pdf [701 KB] Zarządzenie 0050.88.2021 z 27.05.2021 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie plenerowego autorskiego koncertu podczas Festiwalu Krainy Górnej Odry, odbywającego się w 26.06.2021 r. w Chałupkach 200 KB
ZWG_0050_87_2021.pdf [200 KB] Zarządzenie 0050.87.2021 z 27.05.2021 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: " Zagospodarowanie terenu centrum wsi Bieńkowice - etap I budowa centrum przesiadkowego" 213 KB
ZWG_0050_86_2021.pdf [213 KB] Zarządzenie 0050.86.2021 z 24.05.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 390 KB
ZWG_0050_85_2021.pdf [390 KB] Zarządzenie 0050.85.2021 z 24.05.2021 w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2020 198 KB
ZWG_0050_84_2021.pdf [198 KB] Zarządzenie 0050.84.2021 z 21.05.2021 w/s informacji z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2020 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 676 KB
ZWG_0050_83_2021.pdf [676 KB] Zarządzenie 0050.83.2021 z 19.05.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 403 KB
ZWG_0050_82_2021.pdf [403 KB] Zarządzenie 0050.82.2021 z 19.05.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 692 KB
ZWG_0050_81_2021.pdf [692 KB] Zarządzenie 0050.81.2021 z 18.05.2021 w/s odwołania alarmu przeciwpowodziowego wprowadzonego na terenie Gminy Krzyżanowice 190 KB
ZWG_0050_80_2021.pdf [190 KB] Zarządzenie 0050.80.2021 z 18.05.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 396 KB
ZWG_0050_79_2021.pdf [396 KB] Zarządzenie 0050.79.2021 z 14.05.2021 w/s powołania Komisji do oszacowania skutków zniszczeń spowodowanych przez intensywne opady deszczu, mających miejsce na terenie Gminy Krzyżanowice 405 KB
ZWG_0050_78_2021.pdf [405 KB] Zarządzenie 0050.78.2021 z 13.05.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 392 KB
ZWG_0050_77_2021.pdf [392 KB] Zarządzenie 0050.77.2021 z 13.05.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 392 KB
ZWG_0050_76_2021.pdf [392 KB] Zarządzenie 0050.76.2021 z 12.05.2021 w/s ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego 190 KB
ZWG_0050_75_2021.pdf [190 KB] Zarządzenie 0050.75.2021 z 12.05.2021 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie artystycznego występu podczas koncertu z okazji Dnia Matki w 2021 roku 196 KB
ZWG_0050_74_2021.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.74.2021 z 12.05.2021 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: " Przebudowa ul. Pomnikowej 612 605S w Roszkowie" 153 KB
ZWG_0050_73_2021.pdf [153 KB] Zarządzenie 0050.73.2021 z 06.05.2021 w/s wydzielenia i likwidacji wydawnictw stanowiących wyposażenie biblioteczki urzędu gminy 489 KB
ZWG_0050_72_2021.pdf [489 KB] Zarządzenie 0050.72.2021 z 04.05.2021 dot. przeprowadzenia projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień zło 391 KB
ZWG_0050_71_2021.pdf [391 KB] Zarządzenie 0050.71.2021 z 28.04.2021 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie "Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie" 277 KB
ZWG_0050_70-2021_poprawne.pdf [277 KB] Zarządzenie 0050.70.2021 z 28.04.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 414 KB
ZWG_0050_69_2021.pdf [414 KB] Zarządzenie 0050.69.2021 z 28.04.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 410 KB
ZWG_0050_68_2021.pdf [410 KB] Zarządzenie 0050.68.2021 z 27.04.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 429 KB
ZWG_0050_67_2021_dobre.pdf [429 KB] Zarządzenie 0050.67.2021 z 23.04.2021 w/s udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej " - edycja 2021 541 KB
ZWG_0050_66_2021_dobre.pdf [541 KB] Zarządzenie 0050.66.2021 z 23.04.2021 w/s udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie do realizacji Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021 555 KB
ZWG_0050_65_2021.pdf [555 KB] Zarządzenie 0050.65.2021 z 23.04.2021 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2021 roku 209 KB
ZWG_0050_64_2021.pdf [209 KB] Zarządzenie 0050.64.2021 z 15.04.2021 w/s określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych przez jednostki podległe 204 KB
ZWG_0050_63_2021.pdf [204 KB] Zarządzenie 0050.63.2021 z 15.04.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 403 KB
ZWG_0050_62_2021.pdf [403 KB] Zarządzenie 0050.62.2021 z 15.04.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 229 KB
ZWG_0050_61_2021.pdf [229 KB] Zarządzenie 0050.61.2021 z 12.04.2021 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 196 KB
ZWG_0050_60_2021.pdf [196 KB] Zarządzenie 0050.60.2021 z 08.04.2021 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 211 KB
ZWG_0050_59_2021.pdf [211 KB] Zarządzenie 0050.59.2021 z 08.04.2021 w/s cofnięcia upoważnienia pani Annie Krzykała prowadzenia określonych spraw gminy 200 KB
ZWG_0050_58_2021.pdf [200 KB] Zarządzenie 0050.58.2021 z 08.04.2021 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 225 KB
ZWG_0050_57_2021.pdf [225 KB] Zarządzenie 0050.57.2021 z 01.04.2021 w/s ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 207 KB
ZWG_0050_56_2021.pdf [207 KB] Zarządzenie 0050.56.2021 z 01.04.2021 w/s czasowego obniżenia stawek czynszu za najem lokali w zasobie Gminy Krzyżanowice z ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 390 KB
ZWG_0050_55_2021.pdf [390 KB] Zarządzenie 0050.55.2021 z 31.03.2021 w/s odpłatnego nabycia od Skarbu Państwa na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Chałupki 201 KB
ZWG_0050_54_2021.pdf [201 KB] Zarządzenie 0050.54.2021 z 31.03.2021 w/s powierzenia Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej prowadzenia określonych spraw gminy 199 KB
ZWG_00509_53_2021.pdf [199 KB] Zarządzenie 0050.53.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 433 KB
ZWG_0050_52_2021.pdf [433 KB] Zarządzenie 0050.52.2021 z 31.03.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 226 KB
ZWG_0050_51_2021.pdf [226 KB] Zarządzenie 0050.51.2021 z 30.03.2021 w/s sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 6.63 MB
ZWG_0050_50_2021.pdf [6.63 MB] Zarządzenie 0050.50.2021 z 30.03.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 437 KB
ZWG_0050_49_2021.pdf [437 KB] Zarządzenie 0050.49.2021 z 30.03.2021 w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach pani Monice Demanet 99 KB
ZWG_0050_48_2021.pdf [99 KB] Zarządzenie 0050.48.2021 z 29.03.2021 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Krzyżanowice 95 KB
ZWG_0050_47_2021.pdf [95 KB] Zarządzenie 0050.47.2021 z 29.03.2021 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chałupkach 114 KB
ZWG_0050_46_2021.pdf [114 KB] Zarządzenie 0050.46.2021 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 195 KB
ZWG_0050_45_2021.pdf [195 KB] Zarządzenie 0050.45.2021 z 22.03.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 234 KB
ZWG_0050_44_2021.pdf [234 KB] Zarządzenie 0050.44.2021 z 22.03.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 527 KB
ZWG_0050_43_2021.pdf [527 KB] Zarządzenie 0050.43.2021 z 18.03.2021 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Tworków 200 KB
ZWG_0050_42_2021.pdf [200 KB] Zarządzenie 0050.42.2021 z 18.03.2021 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Chałupkach 97 KB
ZWG_0050_41_2021.pdf [97 KB] Zarządzenie 0050.41.2021 z 18.03.2021 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Krzyżanowicach 96 KB
ZWG_0050_40_2021.pdf [96 KB] Zarządzenie 0050.40.2021 z 12.03.2021 w/s wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 200 KB
ZWG_0050_39_2021.pdf [200 KB] Zarządzenie 0050.39.2021 z 12.03.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w/s przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2026" 455 KB
ZWG_0050_38_2021.pdf [455 KB] Zarządzenie 0050.38.2021 z 11.03.2021 w/s powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprzętu komputerowego i biurowego będącego na stanie Urzędu Gminy w Krzyżanowicach 200 KB
ZWG_0050_37_2021.pdf [200 KB] Zarządzenie 0050.37.2021 z 10.03.2021 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 310 KB
ZWG_0050_36_2021.pdf [310 KB] Zarządzenie Nr 0050.36.2021 z 04.03.2021 w/s zmian w Zarządzeniu Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.03.2020 r. w/s opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 373 KB
ZWG_0050_35_2021.pdf [373 KB] Zarządzenie 0050.35.2021 z 04.03.2021 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 432 KB
ZWG_0050_34_2021.pdf [432 KB] Zarządzenie 0050.34.2021 z 04.03.2021 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 429 KB
ZWG_0050_33_2021.pdf [429 KB] Zarządzenie 0050.33.2021 z 25.02.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 220 KB
ZWG_0050_32_2021.pdf [220 KB] Zarządzenie 0050.32.2021 z 24.02.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 236 KB
ZWG_0050_31_2021.pdf [236 KB] Zarządzenie 0050.31.2021 z 24.02.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 527 KB
zarzadzeniepos2021_2024.pdf [527 KB] Zarządzenie Nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.02.2021r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2024'' 227 KB
ZWG_0050_29_2021.pdf [227 KB] Zarządzenie 0050.29.2021 z 23.02.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 248 KB
ZWG_0050_28_2021.pdf [248 KB] Zarządzenie 0050.28.2021 z 19.02.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczo 242 KB
ZWG_0050_27_2021.pdf [242 KB] Zarządzenie 0050.27.2021 z 19.02.2021 w/s ustalenia prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu, współczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz zwoln 630 KB
ZWG_0050_26_2021.pdf [630 KB] Zarządzenie 0050.26.2021 z 08.02.2021 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w B 444 KB
ZWG_0050_25_2021.pdf [444 KB] Zarządzenie 0050.25.2021 z 04.02.2021 w/s oddania w najem lokalu użytkowego w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 45 209 KB
ZWG_0050_24_2021.pdf [209 KB] Zarządzenie 0050.24.2021 z 04.02.2021 w/s wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za koordynację szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, na terenie Gminy Krzyżanowice 192 KB
ZWG_0050_23_2021.pdf [192 KB] Zarządzenie 0050.23.2021 z 04.02.2021 w/s powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 195 KB
ZWG_0050_22_2021.pdf [195 KB] Zarządzenie 0050.22.2021 z 04.02.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. uchwalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświato 456 KB
ZWG_0050_21_2020.pdf [456 KB] Zarządzenie 0050.21.2021 z 04.02.2021 w/s ustalenia w roku 2021 przerw w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 383 KB
ZWG_0050_20_2021.pdf [383 KB] Zarządzenie 0050.20.2021 z 04.02.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok 237 KB
ZWG_0050_19_2021.pdf [237 KB] Zarządzenie 0050.19.2021 z 04.02.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 221 KB
ZWG_0050_18_2021.pdf [221 KB] Zarządzenie 0050.18.2021 z 01.02.2021 w/s czasowego obniżenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych w zasobie Gminy Krzyżanowice w związku z ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 124 KB
ZWG_0050_17_2021.pdf [124 KB] Zarządzenie 0050.17.2021 z 28.01.2021 w/s zmian w planach finansowych na 2021 rok 232 KB
ZWG_0050_16_2021.pdf [232 KB] Zarządzenie 0050.16.2021 z 28.01.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 233 KB
ZWG_0050_15_2021.pdf [233 KB] Zarządzenie 0050.15.2021 z 26.01.2021 w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz sp 115 KB
ZWG_0050_14_2021.pdf [115 KB] Zarządzenie 0050.14.2021 z 25.01.2021 w/s powołania Gminnego Biura Spisowego w Krzyżanowicach 200 KB
ZWG_0050_13_2021.pdf [200 KB] Zarządzenie 0050.13.2021 z 14.01.2021 w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 201 KB
ZWG_0050_12_2021.pdf [201 KB] Zarządzenie 0050.12.2021 z 14.01.2021 w/s określenia wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do szkół podstawowych dla których Gmina Krzyżanowice jest organem prowadzącym 684 KB
ZWG_0050_11_2021.pdf [684 KB] Zarządzenie 0050.11.2021 z 14.01.2021 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 108 KB
ZWG_0050_10_2021.pdf [108 KB] Zarządzenie 0050.10.2021 z 14.01.2021 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 104 KB
ZWG_0050_9_2021.pdf [104 KB] Zarządzenie 0050.9.2021 z 11.01.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały dot. przyjęcia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji do demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie 217 KB
ZWG_0050_8_2021.pdf [217 KB] Zarządzenie 0050.8.2021 z 08.01.2021 w/s rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Krzyżanowicach 190 KB
ZWG_0050_7_2021.pdf [190 KB] Zarządzenie 0050.7.2021 z 05.01.2021 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji w postępowaniach o udzielenie zamówień finansowanych z budżetu gminy i realizowanych przez Urząd Gminy Krzyżanowice, których wartość wynosi od 3500 PLN do wartośc 202 KB
ZWG_0050_6_2021.pdf [202 KB] Zarządzenie 0050.6.2021 z 04.01.2021 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 105 KB
ZWG_0050_5_2021.pdf [105 KB] Zarządzenie 0050.5.2021 z 04.01.2021 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2021 rok 104 KB
ZWG_0050_4-2021.pdf [104 KB] Zarządzenie 0050.4.2021 z 04.01.2021 w/s opracowania planów finansowych na 2021 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2021 rok 702 KB
ZWG_0050_3_2021.pdf [702 KB] Zarządzenie 0050.3.2021 z 04.01.2021 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2021 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 95 KB
ZWG_0050_2_2021.pdf [95 KB] Zarządzenie 0050.2.2021 z 04.01.2021 w/s wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług informacyjnych i promocyjnych w 2021 roku, w formie 36 newsów po 2,5 minuty, o łącznym czasie ekranowym 90 minut 97 KB
ZWG_0050_1_2021.pdf [97 KB] Zarządzenie 0050.1.2021 z 04.01.2021 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację dwunastu radiowych audycji informacyjnych o czasie trwania 9 minut każda z zakresu działalności oraz poszczególnych spaw realizowanych przez Gminę Krzyżanowice w 2021 roku 97 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2021-01-12 09:36:22)
Odwiedzin na tej stronie: 2912 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM