rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Druki do pobrania Dzisiaj jest: Poniedziałek, 15.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Znaleziono 47 plik(ów) do pobrania.

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Referat Budżetu i Finansów
deklaracje_osoby_prawne.zip [] Deklaracje podatkowe dla osób prawnych 373 KB
informacje_osoby_fizyczne.zip [373 KB] Informacje podatkowe dla osób fizycznych 424 KB
Referat Gospodarki Przestrzennej
wniosek-zmiana-sposobu-uzytkowania.pdf [424 KB] Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania obiektu 230 KB
wniosek-zmiana-przeznaczenia-dzialki-w-mpzp.pdf [230 KB] Wniosek o zmianę przeznaczenie nieruchomości działki, działek 226 KB
wniosek-zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-terenu-w-mpzp.pdf [226 KB] Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki 224 KB
wniosek-wypis-i-wyrys-z-mpzp.pdf [224 KB] Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 243 KB
wniosek-przydzial-mieszkania-komunalnego.pdf [243 KB] Wniosek o przydział lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 348 KB
wniosek_o_lokalizacje_urzadzen_technicznych_niezwiazanych_z_zarzadem_drog-.pdf [348 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 55 KB
wniosek-o-zgode-na-odprowadz.-wod.pdf [55 KB] Wniosek o zgodę na odprowadzanie wód 140 KB
wniosek-o-zajecie-pasa-drogowego-prowadzenie-robot-1.pdf [140 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 77 KB
wniosek-o-utwardzenie-terenu.pdf [77 KB] Wniosek o utwardzenie terenu 54 KB
wniosek-o-umieszczenie-urzadzen.pdf [54 KB] Wniosek o umieszczenie urządzeń 67 KB
wniosek-o-lokalizacje-reklamy.pdf [67 KB] Wniosek o lokalizację reklamy 66 KB
wniosek-o-lokalizacje-przebudowe-na-zjazd.pdf [66 KB] Wniosek o lokalizację/przebudowę na zjazd 55 KB
wniosek_na_awaryjne_zajecie_pasa_drogowego.pdf [55 KB] Wniosek o awaryjne zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii 65 KB
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami oraz LOP
Klauzula_zgoda_do_wszystkich_wnioskow.pdf [65 KB] Klauzula RODO jako załącznik do wszystkich wniosków 611 KB
Zgloszenie_wyciecie_drzewa_osoba_fizyczna.pdf [611 KB] Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa - OSOBA FIZYCZNA 156 KB
Wniosek_na_wycinke_drzewa_2021_z_RODO.pdf [156 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew - OSOBA PRAWNA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 156 KB
Wniosek_o_nadanie_numeru_porzadkowego.pdf [156 KB] Wniosek o nadanie numeru porządkowego 189 KB
Wniosek_o_rozgraniczenie_nieruchomosci.pdf [189 KB] Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 191 KB
Wniosek_o_podzial_nieruchomosci.pdf [191 KB] Wniosek o podział nieruchomości 195 KB
deklaracjaod2021odpadykomunalne.doc [195 KB] Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 stycznia 2021r. 91 KB
wniosek_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych_i_transport_nieczystosci_cieklych.pdf [91 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 350 KB
Wniosekowykreslenierdr.pdf [350 KB] Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krzyżanowice 366 KB
Formularzscieki.pdf [366 KB] Formularz do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 597 KB
RDRwzorwniosku.pdf [597 KB] Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 564 KB
wniosekazbest2021.pdf [564 KB] Wniosek - dotacja do demontażu i utylizacji azbestu 438 KB
wnioseknapiec2021zRODO.pdf [438 KB] Wniosek - montaż pieca ekologicznego 294 KB
wnioseknasolarpompaciepla2021zRODO.pdf [294 KB] Wniosek - montaż instalacji solarnej 376 KB
klauzula_rodo_do_zezwolen_alkoholowych.pdf [376 KB] Klauzula RODO jako załącznik do wniosków o zezwolenia na sprzedaż alkoholu 190 KB
wniosek_o_zezwolenia_na_sprzedaz_nap_alkohol_sc.pdf [190 KB] Wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu s. c. 193 KB
wniosek_o_zezwolenia_na_sprzedaz_alkoholu.pdf [193 KB] Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 191 KB
Wniosek_o_wygaszenie_zezwolenia.pdf [191 KB] Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190 KB
wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_wysprzedaz_posiadanych_zapasow_napojw_alkoholowych.doc [190 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych 26 KB
Wniosek_o_dokonanie_zmian_w_zezwoleniu_na_sprzedaz_alkoholu.pdf [26 KB] Wniosek o dokonanie zmian w zezwoleniu na sprzedaż alkoholu 196 KB
Oswiadczenieowartoscisprzedazywrokuogolnym.pdf [196 KB] Oświadczenie o wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 218 KB
wniosek_o_wydanie_jednorazowego_zezwolenia_na_sprzedaz.pdf [218 KB] Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 284 KB
Klauzula_informacyjna_dotyczy_Prawa_Wodnego.pdf [284 KB] Klauzula informacyjna dot. Prawa Wodnego 215 KB
oswiadczenie_gmina_retencja.pdf [215 KB] Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji wodnej 419 KB
Wniosekozmianewpisudorejestrudzialalnosciregulowanejwzakresieodbieraniaodpadow.pdf [419 KB] Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzyżanowice 245 KB
Zgloszenieprzydomowej.pdf [245 KB] Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków 187 KB
Urząd Stanu Cywilnego
USC_podanie_o_zmiane_imion_i_nazwisk.doc [187 KB] Podanie o zmiane imion i nazwisk 27 KB
USC_podanie_o_zadwiadczenie_zdolnosci_prawnej.doc [27 KB] Podanie o zaświadczenie zdolności prawnej 23 KB
USC_podanie_o_wydanie_aktu_al.doc [23 KB] Podanie o wydanie aktu 26 KB
USC_podanie_o_umiejsc_bezprot_i_uzup.doc [26 KB] USC_podanie_o_umiejsc_bezprot_i_uzup.doc 26 KB
USC_podanie_o_sprostowanie.doc [26 KB] Podanie o sprostowanie 23 KB
USC_ankieta_zmiana_imion_i-nazwisk.doc [23 KB] Ankieta zmiana imienia i nazwiska 28 KB
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 24786 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM