Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Webmaster/Udostępniający

Webmasterem - zarządzającym stroną i udostępniającym informację w Biuletynie Informacji Publicznej w Gminie Krzyżanowice jest:

 WEBMASTER/UDOSTĘPNIAJĄCY
Imię Nazwisko:  
Telefon kontaktowy:

 
 

Fax:   
E-mail kontaktowy:

 
 

Do webmastera/udostępniającego serwisu BIP Gminy Krzyżanowice zwracać się można również korespondencją tradycyjną, pod adresem:

Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://www.bip.krzyzanowice.pl/