Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Znaleziono ogłoszeń: 3
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Podniesienie efektywności energetycznej budynku świetlicy w Chałupkach przy ulicy Fabrycznej 5”

Zadanie realizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w Konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.06.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7eda136b-1cd4-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.06.2024 r.
2024-06-04 2024-06-19
„Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.05.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0f52580-fb03-11ee-b81b-aebd110f5279AKTUALIZACJA 22.05.2024 r.
UWAGA!
Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 29.05.2024 r.

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.05.2024 r.
- ZMIENIONĄ SWZ z dnia 22.05.2024 r.
- Zmieniony zał. nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy


AKTUALIZACJA 17.05.2024 r.
UWAGA!
W związku z wpływem dużej ilości pytań dot. przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 28.05.2024 r., tak aby wszyscy zainteresowani w równym stopniu mogli zapoznać się z odpowiedziami, wyjaśnieniami oraz uzupełnieniami dokumentacji postępowania.

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.05.2024 r.
- ZMIENIONĄ SWZ z dnia 17.05.2024 r.
- Zmieniony zał. nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowyInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (29.05.2024r.)

Informacja z otwarcia ofert z dn. 29.05.2024 r.
2024-05-06 2024-05-29
„Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Krzyżanowice”

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 oraz w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
2023-12-15
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://www.bip.krzyzanowice.pl/