rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Zamówienia publiczne Dzisiaj jest: Wtorek, 05.12.2023
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Znaleziono ogłoszeń: 5
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Remont ul. Poprzecznej nr 612 513 S w Krzyżanowicach”

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.11.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2622b465-853a-11ee-9aa3-96d3b4440790

UWAGA! Z powodu awarii Platformy e-Zamówienia ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania pn.: „Remont ul. Poprzecznej nr 612 513 S w Krzyżanowicach” wysłane do publikacji w BZP w dniu 21.11.2023r. nie zostało opublikowane w tym dniu, lecz 22.11.2023r. W zaistniałej sytuacji postępowanie zostało wszczęte 22.11.2023r. i w tym dniu Zamawiający mógł udostępnić dokumenty postępowania tj. SWZ wraz z załącznikami.
W związku z powyższym, aby zachować 14 dniowy termin na składanie ofert –wyznaczony na 06.12.2023r. zostaje przedłużony do dnia 07.12.2023r.
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ze zmienionym terminem składania ofert na 07.12.2023r. do godz. 10.00. Zmienia się także termin otwarcia ofert, termin związania ofertą oraz termin wniesienia wadium (pkt. 8, 9 i 11 SWZ).

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- ZMIENIONĄ SWZ
2023-11-22 2023-12-07
„Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach”

Zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.11.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d59a2bc-82db-11ee-9aa3-96d3b4440790

UWAGA!
W związku z wpływem dużej ilości pytań dot. przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 08.12.2023 r., tak aby wszyscy zainteresowani w równym stopniu mogli zapoznać się z wyjaśnieniami oraz uzupełnieniami dokumentacji postępowania.

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- ZMIENIONĄ SWZ
2023-11-17 2023-12-08
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w roku 2024"

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.10.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-452b0639-6e84-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.12.2023 r.
2023-10-31 2023-12-01
„Dostawa ubrań bojowych strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzyżanowice”

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.10.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63c5149f-5c3b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.10.2023 r.
2023-10-04 2023-10-12
„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.990.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Krzyżanowice w 2023 roku”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.08.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9364ca21-3827-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.09.2023 r.
2023-08-21 2023-09-20
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 157634 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM