rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Zamówienia publiczne Dzisiaj jest: Czwartek, 23.05.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Znaleziono ogłoszeń: 4
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.05.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0f52580-fb03-11ee-b81b-aebd110f5279AKTUALIZACJA 22.05.2024 r.
UWAGA!
Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 29.05.2024 r.

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.05.2024 r.
- ZMIENIONĄ SWZ z dnia 22.05.2024 r.
- Zmieniony zał. nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy


AKTUALIZACJA 17.05.2024 r.
UWAGA!
W związku z wpływem dużej ilości pytań dot. przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 28.05.2024 r., tak aby wszyscy zainteresowani w równym stopniu mogli zapoznać się z odpowiedziami, wyjaśnieniami oraz uzupełnieniami dokumentacji postępowania.

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.05.2024 r.
- ZMIENIONĄ SWZ z dnia 17.05.2024 r.
- Zmieniony zał. nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

2024-05-06 2024-05-29
„Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fc2e3a7-cf10-11ee-875e-a22221c84ba7

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 07.03.2024 r.
2024-02-21 2024-03-07
„Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja szósta - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5db1f8f5-d0a5-11ee-875e-a22221c84ba7

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 07.03.2024 r.
2024-02-21 2024-03-07
„Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Krzyżanowice”

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 oraz w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
2023-12-15
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 162232 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM