rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Zamówienia publiczne Dzisiaj jest: Wtorek, 06.12.2022
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Znaleziono ogłoszeń: 3
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Krzyżanowice w 2022 roku”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 06.12.2022r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl
2022-12-06 2022-12-14
„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 20.10.2022r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

W związku z zapytaniami oraz zmianą dokumentów zamówienia, w tym SWZ, powodującymi zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 20.10.2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2022/S 203-576766, Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania, SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie opublikowane na BIP oraz miniportalu dnia 14.11.2022r.
W związku z tym wydłużeniu ulegnie termin składania ofert.

UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na wniesione zapytania oraz zmianę dokumentów zamówienia zmienia się termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania i otwarcia ofert: 22.11.2022r.

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Zapytania wraz z odpowiedziami
- Aktualny zał. nr 6 do SWZ

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
2022-10-20 2022-11-16
„Opracowaniu ekspozycji multimedialnej wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania w celu przygotowania multimedialnej ekspozycji w Centrum Górnej Odry”
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001849 pn. „Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 01.09.2022 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl


UWAGA!!! Zmiana terminu

Z uwagi na wniesione zapytania, zmienia się: termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania i otwarcia ofert - 13.09.2022r.
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- ZMIENIONĄ SWZ


Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.09.2022 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.10.2022r.
2022-09-01 2022-09-13
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 150133 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM