rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dane Publiczne Konsultacje - 2022 Dzisiaj jest: Wtorek, 18.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Konsultacje - 2022

Znaleziono 30 plik(ów) do pobrania.

Konsultacje - 2022

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Konsultacje - 2022
informacja_konsultacje_przedszkola.pdf [] Informacja z dnia 13.12.2022 r. dot. wyników konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 210 KB
informacja_konsultacje_regulamin_wynagradzania.pdf [210 KB] Informacja z dnia 13.12.2022 r. dot. wyników konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 209 KB
konsultacje_0050_215_2022.pdf [209 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.12.2022 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2009 w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycie 557 KB
konsultacje_0050_214_2022.pdf [557 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.12.2022 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany uchwały nr 0007.XXXVIII.11.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.02.2018 w/s ustalenia opłat za korzystanie z wycho 623 KB
informacja_konsultacje.pdf [623 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.11.2022 o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w Gmi 290 KB
ogloszenie_konsultacje_podatki.pdf [290 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.11.2022 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 616 KB
konsultacje_198.pdf [616 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.11.2022 o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz 633 KB
informacja_konsultacje_184.pdf [633 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.10.2022 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmiany uchwały XLI/7/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.02.2022 w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP z 200 KB
konsultacje_regulamin_wynagradzania.pdf [200 KB] Informacja z dnia 17.10.2022 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2009 w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 208 KB
konsultacje_Program_wspolpracy.pdf [208 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 17.10.2022 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi (….) 204 KB
konsultacje_184_2022.pdf [204 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.10.2022 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmiany Uchwały XLI/7/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.02.2022 w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężneg0 członkom 425 KB
konsultacje_183.pdf [425 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.10.2022 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr XXVIII/1/2009 z dnia 22.01.2009 w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli 558 KB
konsultacje_0050_182_2022.pdf [558 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.10.2022 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Uchwały nr 0007.XXVI.1.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01.02.2017 r w/s ustalenia opłat za korzystanie z wychowania 626 KB
konsultacje_program.pdf [626 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.10.2022 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (…)" 531 KB
konsultacje_wyniki.pdf [531 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.09.2022 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Krzyżanowice instrumentem płatniczym 204 KB
konsultacje.pdf [204 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.08.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Krzyżanowice instrumentem płatniczym 682 KB
konsultacje.pdf [682 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 21.07.2022 dot. rozpoczęcia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w/s przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzyżanowice na lata 2022-2027" 1.75 MB
konsultacje_wyniki.pdf [1.75 MB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2022 dot. wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom (….) 109 KB
wyniki_konsultacje.pdf [109 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.06.2022 w/s wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2022/2023 205 KB
ZWG_0050_107_2022.pdf [205 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.05.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2022/2023 230 KB
konsultcje.pdf [230 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.05.2022 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku w Tworkowie 206 KB
konsultacje.pdf [206 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.05.2022 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (… 200 KB
ZWG_0050_102_2022.pdf [200 KB] Zarządzenie 0050.102.2022 z 12.05.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku w Tworkowie 462 KB
konsultacje_oplaty-srodowisko.pdf [462 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.05.2022 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowi 720 KB
konsultacje_regulamin.pdf [720 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.03.2022 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (…) 205 KB
konsultacje_oplata_targowa.pdf [205 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.03.2022 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie opłaty targowej 203 KB
Informacja_o_wynikach_konsultacji_osp.pdf [203 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzyżanowice 97 KB
konsultacje_regulamin_34.pdf [97 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.02.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz "Regulaminu określającego za 1.01 MB
konsultacke_oplata_targowa_33.pdf [1.01 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.02.2022 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s opłaty targowej 480 KB
konsultcje_OSP.pdf [480 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.02.2022 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP z terenu Gminy Krzyżanowice 466 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2022-01-11 00:19:29)
Odwiedzin na tej stronie: 814 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM