rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Piątek, 19.08.2022
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 1432118
polec strone 341822
Strona główna 209537
Zamówienia publiczne 147960
Nieruchomości 102624
Nabór pracowników 82343
Dotacje na zadania publiczne 81731
Zamówienia publiczne - szczegóły 77552
Uchwały i zarządzenia 31467
Urząd Gminy 31377
Dane Publiczne 26760
Praca Urzędu 24808
Gmina 22707
Druki do pobrania 21916
Rada Gminy Krzyżanowice 21115
Informacje o innych zamówieniach 20660
Uchwały Rady Gminy 20323
Młodzieżowa Rada Gminy 16257
Zamówienia publiczne - archiwum 15386
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 14820
Jak szukać 14536
Prawo miejscowe 14125
Statystyka strony 13128
Oświadczenia majątkowe 12705
Inne ogloszenia i informacje 12054
Jednostki Organizacyjne Gminy 11001
Informacje i ogłoszenia 10910
Załatwianie spraw 10563
Wójt Gminy 10531
Instrukcja obsługi BIP 10437
Nabór pracowników - Archiwum 9487
Budżet gminy 9421
Ośrodek Pomocy Społecznej 9361
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 9192
Urząd Stanu Cywilnego 8908
Mapa witryny 8742
Sekretarz Gminy 8713
Jednostki Pomocnicze 8649
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 8581
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 8539
Redakcja 8431
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 8415
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 8396
Skarbnik Gminy 7743
Wybory samorządowe 7729
Komisje Rady Gminy 7553
Szukaj 7488
Webmaster 7280
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 7255
Zastrzeżenia 7224
Polityka prywatności 6979
Referat Gospodarki Przestrzennej 6727
Kierownictwo Urzędu Gminy 6719
Procedury prawne 6575
Dokumenty programowe 6516
Referaty urzędu 6421
Plany postępowań 6168
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 6097
Referat Organizacyjny 5994
Tworków 5924
Statut gminy 5812
Referat Budżetu i Finansów 5792
Sprawozdania i opinie 5784
Struktura Urzędu Gminy 5691
strona83 5646
Linki 5608
Chałupki 5574
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 5507
Rok 2010 5501
Kontakt - dojazd 5468
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 5455
Krzyżanowice 5403
oswiadczenia majatkowe 2013 5223
strona132 5207
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 5107
Majątek Gminy 5102
Opłaty, czynsze i podatki 5060
Samodzielen stanowiska 5041
Oświadczenia majatkowe 2014 4895
Zastępca Wójta Gminy 4893
Wybory parlamentarne 4824
Rok 2012 4817
Bieńkowice 4785
Bolesław 4683
Nabór pracowników 4664
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 4585
Rok 2009 4549
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 4480
Rok 2011 4475
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 4474
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 4454
Regulamin pracy Urzędu Gminy 4452
Rok 2009 4450
Oświadczenia majątkowe 2016 4442
Gminna Biblioteka Publiczna 4424
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 4398
Rok 2010 4398
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 4385
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 4384
Rok 2013 4352
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 4313
Oświadczenia majątkowe 2015 4310
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 4308
Owsiszcze 4278
Rok 2008 4267
Przedszkole w Tworkowie 4266
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 4260
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 4253
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 4245
Przedszkole w Bieńkowicach 4244
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 4213
Rok 2008 4204
Zabełków 4198
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 4189
Regulamin organizacyjny urzędu 4180
Przyznanie mieszkania komunalnego 4178
Roszków 4174
Szkoły Podstawowe 4172
Rok 2010 4134
strona128 4130
Rok 2013 4121
Rok 2016 4081
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 4073
Rok 2005 4071
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 4060
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 4047
Pozostałe jednostki i instytucje 4027
Uchwały 4027
Rok 2007 4026
Rozgraniczenie nieruchomości 4026
Zameldowanie na pobyt czasowy 3989
Rejestr Działalności Regulowanej 3981
Nowa Wioska 3975
Sporządzenie aktu urodzenia 3969
Rok 2016 3957
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 3952
Przedszkole w Chałupkach 3939
Statut Urzędu Gminy 3936
Rok 2006 3925
Rok 2014 3925
Przedszkola 3914
Komisja Do Spraw Społecznych 3913
Rok 2014 3910
Przedszkole w Krzyżanowicach 3903
Pozostałe opłaty 3899
Zameldowanie na pobyt stały 3881
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3879
Wymeldowanie z pobytu stałego 3871
Rok 2015 3869
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 3861
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3850
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3848
Podział nieruchomości 3846
Sporządzenie aktu zgonu 3839
Rok 2015 3812
Rok 2012 3811
Rok 2007 3794
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3794
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 3780
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3779
Rudyszwałd 3766
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3748
Rok 2017 3742
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 3740
oswiadczenia majatkowe 2009 3734
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3730
Rok 2009 3717
Rok 2011 3704
Komisja Rewizyjna 3692
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3683
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3671
Straż Miejska 3669
RODO 3659
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 3633
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3631
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3617
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3614
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 3603
Komisja Do Spraw Gospodarczych 3596
Rok 2017 3581
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3577
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 3550
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 3547
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3523
Rok 2006 3508
Wymeldowanie z pobytu czasowego 3496
Statut 3460
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3459
Rok 2019 3459
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 3457
Rok 2011 3454
oswiadczenia majatkowe 2006 3430
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 3418
Rok 2008 3410
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 3402
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 3376
Wybory prezydenckie 3365
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 3355
2006 3354
Rok 2006 3350
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 3338
2007 3338
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 3337
Zarządzenia 3335
Rok 2007 3295
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 3293
Rok 2005 3293
oswiadczenia majatkowe 2007 3290
2015 3283
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 3282
Podatek rolny 3262
Statut 3254
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 3248
2008 3232
Oświadczenia majątkowe 2018 3222
oswiadczenie majatkowe 2009 3209
Oświadczenia majątkowe 2019 3203
Podatek od Środków transportowych 3200
Język migowy 3168
Majątek 2009 3135
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 3113
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 3100
Rok 2005 3088
Plany i programy 3083
Oświadczenia majątkowe 2017 3062
oswiadczenie majatkowe 2008 3058
Regulamin pracy 3055
oswiadczenia majatkowe 2002 3040
Rok 2019 3034
Rok 2011 3030
Regulamin organizacyjny 3026
wodociagi 3025
2011 3020
Podatek leśny 3016
oswiadczenia majatkowe 2003 3015
Regulamin organizacyjny 3009
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2993
Rok 2018 2992
Regulamin pracy 2990
Rejestry, ewidencje, archiwa 2989
Wyniki kontroli 2983
Statut 2954
Statut 2930
2007 2926
Oświadczenia majątkowe 2020 2915
oswiadczenia majatkowe 2005 2910
Majątek 2893
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2890
Majątek 2868
Statut 2829
oswiadczenia majatkowe 2004 2817
2014 2814
Plany i programy 2789
Regulamin pracy 2783
Majątek 2751
Rok 2018 2747
Regulamin organizacyjny 2742
Statut 2742
Regulamin pracy 2739
Plany i programy 2728
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 2695
Regulamin organizacyjny 2684
strona6 2683
Plany i programy 2665
Majątek 2649
Referendum ogólnokrajowe 2647
Rok 2020 2644
Regulamin organizacyjny 2638
Majątek 2635
Regulamin organizacyjny 2629
Majątek 2627
Rok 2020 2627
Statut 2624
2010 2618
Statut 2617
Regulamin pracy 2616
Archiwum 2614
Plany i programy 2608
Statut 2602
Rok 2006 2602
2016 2602
Regulamin organizacyjny 2590
Majątek 2579
Rok 2012 2576
Regulamin pracy 2557
2004 2546
Regulamin pracy 2543
Plany i programy 2540
2015 2532
Statut 2522
Statut 2519
Majątek 2506
2002 2500
Regulamin pracy 2495
2013 2486
2009 2485
Statut 2483
Statut 2478
Plany i programy 2464
2012 2464
Rok 2012 2463
Regulamin organizacyjny 2454
Statut 2448
Majątek 2443
zarzadzenia wojta 2438
2007 2436
2011 2422
2000 2415
Plany i programy 2412
Plany i programy 2405
strona2 2399
Plany i programy 2395
2007 2395
Majątek 2393
strona4 2389
Statut 2378
Majątek 2375
Regulamin pracy 2366
2003 2362
Konsultacje 2357
Regulamin organizacyjny 2354
2001 2352
Regulamin organizacyjny 2342
Majątek 2342
2012 2342
wybory pe 2009 2332
strona3 2328
2006 2328
strona6 2325
Regulamin organizacyjny 2319
Majątek 2309
2011 2307
2017 2303
2009 2301
Statut 2286
strona5 2284
2005 2283
Regulamin pracy 2282
2000 2282
strona5 2267
2010 2267
Regulamin pracy 2260
2008 2259
2008 2258
2002 2248
2001 2232
2004 2226
2006 2225
2005 2220
strona6 2217
2003 2211
Protokoły Sesji Rady Gminy 2204
strona4 2201
strona2 2189
2014 2182
zamowienia ogl 2178
strona4 2149
strona6 2133
strona5 2132
Aktualności 2132
2014 2117
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 2099
Budżet 2009 2089
2015 2087
strona3 2082
2014 2064
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 2042
strona4 2036
Rok 2021 2018
Rok 2013 2009
strona6 2007
strona5 1999
wybory pe 1987
Rok 2013 1981
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1937
Petycje 1917
2015 1910
wybory pe 2009 1909
Rok 2017 1884
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1865
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1862
Budżet 2010 1860
2017 1841
testowa20 1837
testowa12 1823
Rok 2014 1817
wybory pe 1812
2018 1802
testowa16 1801
testowa13 1795
Rok 2014 1792
Rok 2021 1781
testowa15 1780
poezja 1775
testowa19 1771
lornuive 1771
Rok 2017 1766
Poprzednia wersja serwisu 1765
he 1764
qzltzdoa 1756
Archiwum 1744
Rok 2015 1742
Rok 2015 1739
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1737
imdkrmsbky 1736
vviliblsxtmgry 1733
testowa17 1732
kwmqkiphx 1725
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1720
testowa11 1718
zqphdzsds 1711
qvnzanwjcam 1711
uttmpkge 1708
afohnvmwrwt 1708
ssnuzhyxmwe 1707
nhwgkcsbh 1704
testowa14 1701
ezlxbjfvcejeirpt 1699
qqgrpogwhagxlz 1682
Rok 2018 1682
Spisy powszechne 1682
xsfwlqjid 1677
ioezja 1674
mpfubhzq 1670
Deklaracja dostępności 1670
ckiaobcxe 1658
fhuonwdzbjq 1653
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1653
ybmwibxpm 1653
nsfmfdsuchyr 1653
zawarcie zwiazku malzenskiego 1651
mislgznfncywin 1650
2019 1649
tcctucan 1646
sszsbqjqgbanir 1642
cgbhlhruegnn 1638
bqudjqakrbgldp 1637
hoezja 1637
etta 1636
ecyilymexlm 1635
iusmxnhkhwyp 1634
strona137 1634
Rok 2017 1631
jihmhkehumurg 1630
wvbjhwaap 1628
prawo mne publiczne 1625
338e 1624
vlhsbhuzbxw 1620
2016 1620
ba8153407191791390c3eb19fe7 1617
nej w Bch 1617
2018 1617
ftkpapaxsjoscji 1616
rei-kinemat 1616
fxrpizhudwbi 1615
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1615
09b 1615
azpdxzidvo 1610
cpvripoypjrz 1610
pvcqswvju 1609
jak a 1609
indux 1609
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1604
yagutgczdsfvgn 1604
bdnmgrrcqdtypfv 1602
2016 - Wybory uzupełniające 1602
Formy Pomocy 1601
9c5ur8fee8ak714na23a 1600
jzvufkimhavt 1599
stdona6 1599
chwazqlmhqillexc 1597
xctxkltk 1596
ihjcnrvzvios 1596
stviihbzqe 1595
xlwmxxhzazp 1594
ikzgxvwvyysjt 1594
otshoqdoftduy 1592
hzehkflqsaoxanhe 1590
bppqrdbj 1590
pwlzmirkpn 1589
strona56 1589
Oświadczenia majątkowe 2021 1587
ptvjuxxtzi 1586
2463 1584
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1584
8f7150 1583
itqfuaifdn 1582
efkfafmi 1581
juqfohypzarkxif 1579
wozfzddwodpythwy 1578
ormctuldung 1574
llmglluxcn 1574
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1572
8fa97507 1572
x 1572
Archiwum 1571
strona130 1568
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1566
gykmrtqgs 1566
inder 1565
3 1564
prawo miej 1563
2018 1563
lffnpkuivczx 1560
zags 1559
strona58 1559
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1558
rada gminy krzyzanowice 1558
kallcfhtrmdstm 1557
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1554
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1554
4484-Krajobraz-Zimowy 1554
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1552
bmspgshmlmz 1550
cumifggvofwpfny 1550
mapa es-etInstituts 1549
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1548
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1548
umedhyzczbu 1548
oa-marzen 1547
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1546
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1545
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1544
Raport o stanie Gminy 1543
koledy 1539
qhwcqdyr 1538
putxisgqip 1537
mapa yitryny 1537
cnbyapxniiwi 1536
hoyaekjo 1534
issvigyqhgv 1528
ocwimjto 1528
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1526
nrtpofwecofxhyn 1526
lhswtgutypmcsssv 1524
denvtynazzduifzt 1523
strny-www 1521
dapubliczne 1521
rudyszwalh solectwo 1521
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1520
elhwpmpbxhq 1518
oswiadczenia majatkowe 2008 1518
menu 1518
c8t8cacb8d2a6 1517
page427 1515
370p8d 1512
hmarsacvud 1510
hceaa5b2cb118e5 1510
informBeratung 1509
eavtldcmx 1509
krckmwdfjetgzpk 1508
fhqkmvoisafz 1505
Rejestr instytucji kultury 1505
rfcakvnjwuy 1504
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1503
jpsrpbzljoydbyc 1503
haqlrxzoq 1503
12-rodinca 1503
eqlzofxae 1502
urznA-la-Une 1500
ujaabgomwr 1500
fpjnwtcqatwpxbe 1494
Spenden fuer Pakistan 1493
djdymkljcaq 1491
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1488
xxiintrt 1487
zaktrzezenia 1485
speyside-malt-scotch-whisky 1484
strzezenia 1484
pickmeup online 1484
main 1482
10907813b97e249163587e6246612e21 1477
redakcDa 1477
jjywzgmsduceulka 1475
8 gminy krzyzanowice 1475
vksjwlicisgn 1474
xkmsbchpjioj 1473
oajatkowego 1473
hcywe 1473
rubjajoczfzee 1472
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1471
tykalsliony 1469
propositions-0 1467
avrmxtlkosz 1466
7892 1466
6ler265rde9a4fi3ab 1464
qlencjnclmof 1461
analiza wskaznikow 1459
cata szukac 1458
izrskekkzo 1458
julyiracy urzedu 1457
phcxgjdj 1457
rMdakcjh 1456
rclhdzrhinxupdna 1451
Projekt 1449
solectwo gorki slaskie 1448
enmjudnjvq 1447
hutguwllbmc 1445
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1444
etito-a13 1443
ronde 1442
lriyayxjdc 1442
2nf raje20l5b 1440
statut biblioteka publiczna 1440
qwkotdlfyim 1440
ewwSkr y und Strategien 1439
Sprawozdania roczne 1439
qqvhfewkutselzwj 1437
wcipezrse 1436
DrivewayTestimona4 1434
oswiadczenia majatkowe 2012 1431
kkacuptqtbfxhbg 1430
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1430
fqubkvkm 1429
Przeciwdziałanie przemocy 1428
nieruchomosci 1425
2017 - Wybory uzupełniające 1425
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1424
riwoysmiu 1424
etzszgtvvkvjlhme 1424
239-hereinspaziert-pampa-live 1423
azsrbnxxyzejsj 1423
ulmuqccmeq 1422
rujestr zmian 1419
iejestr zmian 1418
dqwguyihhr 1418
mweeddplaty czynsze i podatki 1416
rwrsqackx 1416
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1415
odlacmjmiyg 1415
ihewnrhwstsj 1413
option 1412
iqkwfkmdvquggtn 1411
przedszkole w nedzy 1411
nabor pracownikow 1410
ivefktqw 1410
sprawodania 1409
vwzylaqzteip 1409
ajpuafudt 1408
wawsgrony 1406
oswiadczenia majatkowe 1406
iuvxoybwlml 1405
rada gminy krzanowice 1404
kfduotspgd 1404
06aa6eb1b53v58b37 1402
plany i programy wodociagi 1400
lkyaxvupapetes 1398
RODO 1398
mzqgcbmtlfbikyih 1394
tydkgogrnspsycgi 1392
plany 5 1391
tag 1387
xowdagcwytya 1386
adjhzqwq 1386
mkqwgqpqlrbob 1386
uexektam 1385
poezage dans la lune 1383
hnxplxeal 1383
regolamin pracy wodociagi 1380
oswiadczenia majatkowe 2010 1378
gbafrtwryelqr 1377
skwarcmisdhlinmz 1375
miny krzyzanowice 1372
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 1372
ztvtglopfx 1368
ghuycbucjc 1365
woirrmcdboru 1365
ospmoimmknabdq 1363
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 1361
kierownictwo urzedu gminy 1361
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 1361
prxvnrgywadbln 1360
ocakxgjn 1356
efpyazcvbklnerzu 1355
exnzzosebntm 1354
uploadtest 1354
xfkldiclefhzwh 1353
gtbpanelrhvycchh 1352
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 1351
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 1350
hnaitstiukojm tfolrgi bip 1350
bnnquxjibpcwukz 1349
rejestrzmian 1347
galleria 1343
pdilznigk 1340
yzygkxykrr 1339
komisje rady gminy 1337
fyugzcqgpgeaqbz 1337
xutkrrghzjwvshur 1336
Konsultacje - 2017 1336
cptejmmrvc 1335
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 1333
strona105 1332
nubzozqpu 1327
Pomoc Społeczna 1327
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 1325
urridbgujcc 1325
aegszmfcsoe 1324
phyumdank 1324
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 1323
yjttbhwdruk 1321
uccockhoz 1320
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 1318
bdlilkwwph 1317
strona118 1314
jvqmonvhaoxeknoc 1313
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 1313
rcicjzsasci 1313
czaqhkkovcqkkp 1313
2019 1313
grufekuoicnf 1311
Rok 2018 1310
fotkkwpec 1308
ilkkyajsck 1308
khjxrsrjwu 1305
loswptyhxnufqhz 1303
jednostki orgOigacyjne gminy 1301
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 1301
test 1299
mqzvteuocfyfdwno 1298
kqajnmafgefuwhn 1298
strona103 1297
jqbvuditir 1295
epzpsxoivkn 1293
yogdhmksdwvcaoo 1293
Rok 2018 1292
ukgimcnmfgkl 1291
ihzthzhkdodyit 1290
strona102 1285
lkcafbmwh 1283
Świadczenia rodzinne 1281
album 1280
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 1279
strona100 1279
jak to zalatwic 1277
aciwsxjqvtkp 1277
icqwjghhs 1276
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1274
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 1274
lyduprsbypuxiu 1270
ldryuknnvnmwi 1270
strona107 1268
fhiaxkjvhbxn 1266
ipkmaxrozmtyclu 1265
fck about 1265
Fundusz alimentacyjny 1264
aktualnosci szczegoly 1263
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 1260
strona98 1260
uqknihdmhlqssv 1259
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 1258
vuqklgkylow 1257
Świadczenie wychowawcze (500+) 1257
strona127 1256
strona99 1252
nqcujyks 1251
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 1250
uprwljwm 1249
strona111 1249
wgzembdvoelqvett 1248
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 1248
bfxbmbiqxecw 1247
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 1245
vnsqemow 1245
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 1244
ujqjktjdcvnh 1242
strona88 1242
Rok 2019 1242
strona2 1241
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 1241
strona85 1239
strona120 1238
inne i informacje 1237
strona97 1234
Zasiłek dla opiekuna 1234
1233
yoridmctxlcn 1231
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 1230
strona119 1230
Karta dużej rodziny 1230
strona114 1228
je-media-player 1226
strona104 1226
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 1225
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 1225
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 1220
strona109 1219
strona112 1218
postacie historyczne 1218
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 1218
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 1217
strona113 1216
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 1215
ojfrcimxgohx 1215
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 1213
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 1213
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 1213
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 1212
xcadfhyhtcizfgwa 1210
Świadczenie rodzicielskie 1210
strona122 1208
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 1203
Specjalny zasiłek opiekuńczy 1203
strona78 1199
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1199
strona84 1198
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 1197
strona117 1197
tv 1197
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 1196
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 1196
strona110 1196
strona116 1196
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 1194
strona123 1194
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 1191
c929f2210333206f417e3862f431776d 1191
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 1190
Zasiłek pielęgnacyjny 1189
RODO 1188
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 1186
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 1186
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 1185
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 1184
2019 1182
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 1178
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 1177
strona130 1177
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 1176
strona1 1176
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 1175
strona106 1175
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 1171
strona89 1170
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 1169
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 1166
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 1165
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 1165
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 1164
strona124 1163
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 1162
strona126 1162
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 1160
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 1160
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 1159
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 1158
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 1156
strona115 1155
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 1154
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 1154
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 1152
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 1150
531db99cb00833bcd414459069dc7387 1150
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 1149
strona87 1149
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 1148
strona125 1147
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 1146
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 1146
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 1143
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 1142
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 1141
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 1139
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 1138
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 1138
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 1138
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 1137
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 1137
Plany i programy 1136
herb 1135
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 1134
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 1133
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 1129
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 1129
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 1128
Regulamin organizacyjny 1128
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 1127
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 1127
Rok 2019 1126
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 1125
strona121 1125
a4380923dd651c195b1631af7c829187 1124
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 1123
strona90 1123
strona86 1122
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 1119
informacje ogolne 1118
Regulamin organizacyjny 1117
Dobry start 1116
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 1107
strona81 1107
Konsultacje - 2019 1105
strona108 1104
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 1104
Plany i programy 1100
strona101 1093
Regulamin pracy 1092
Rok 2020 1087
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 1086
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 1085
b2330fc4531de135266de49078c270dd 1084
Plany i programy 1084
Regulamin pracy 1083
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 1082
b59442085644532ef03417a3e5a76437 1078
Regulamin organizacyjny 1075
721e049e9903c3a740c4902878c99923 1073
55312eec654a75a08dc83de96adde735 1065
Statut 1060
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 1056
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1056
Regulamin pracy 1055
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 1054
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 1053
strona1 1052
strona173 1052
Majątek 1049
Dostępność 1049
gsd 1045
zameldowanie czasowe 1038
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 1033
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 1032
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1032
wirtualne panoramy 1025
aktualnosci 1024
Rok 2022 1016
Rok 2019 1015
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 1013
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 1006
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 1004
wybory prezydenckie 1004
010e406df2463597c58286a93f8b3160 1003
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 1002
historia 1001
2021 1001
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 1000
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 998
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 998
13 998
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 995
96204523 995
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 993
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 989
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 988
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 987
dokumenty programowe 983
e kartka 981
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 979
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 979
akty urodzenia 979
kalendarz imprez 978
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 976
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 974
96995197 974
18341305 972
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 971
29437828 969
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 967
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 965
nabor pracownikow 2 965
baza noclegowa 964
opieka medyczna 961
7155151 958
pomieszczenia urzedu 957
Rejestr petycji 957
publikacje o gminie 955
16512377 953
sekap 952
1 951
Sprawozdania roczne 949
2020 949
privacy 946
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 942
urzad gminy 942
do dane osobowe 942
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 941
gminy partnerskie 941
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 940
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 940
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 940
do utrata 940
1890153 938
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 937
dfd786998e082758be12670d856df755 936
rady soleckie 936
70130822 936
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 935
94127667 935
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 934
54887450 934
675be3930765f553975c0b140bbf0863 933
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 932
skreslenie z ewidencji 931
usage 201506 931
plan zagospodarowania 928
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 926
11 926
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 925
strona132 925
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 924
624ec1c881656ee6418604df2928494b 924
tapety 923
83009411 923
solectwa gminy 922
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 921
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 920
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 920
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 919
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 918
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 916
Bohumin 916
32434603 916
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 914
57914815 914
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 913
91660233 912
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 911
sciezka turystyczna 911
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 909
33864833 909
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 908
id 908
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 907
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 906
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 904
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 902
15203753 902
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 901
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 901
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 901
28565340 901
do zniszczenie 900
41329744 900
56783039 899
12 899
Rok 2021 899
zabytki 898
55698257 898
310614fca8fb8e5491295336298c340f 897
komunikacja 894
ksiega gosci 894
88356866 894
37857430 894
wymeldowanie stale 893
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 892
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 892
kamera internetowa 890
wymeldowanie czasowego 890
nadanie numeru porzadkowego 890
wojt gminy 889
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 888
przyroda 888
97921034 888
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 887
do waznosc 887
mlodziezowa rada gminy 886
91951614 886
97907875 886
84f2798f05d595273de40e3046329309 885
zawarcie zwiazku malzenskiego 885
49037550 885
kierownictwo urzedu 883
akty zgonu 883
srodki pozyskane 882
94686102 882
59594775 882
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 881
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 881
39996664 881
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 880
inne jednostki gminy 880
58030739 880
31005869 880
podatki czynsze oplaty 879
nabycie lokalu 879
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 879
76936223 879
75651551 879
baza firm 878
IFrameManager 878
nabycie nieruchomosci z negatywnym 877
oferty inwestycyjne 876
50423822 876
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 875
9228953 875
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 874
29284578 873
69854477 872
jednostki oswiatowe 869
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 869
outputhtml 868
96592330 868
87513721 866
41804125 866
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 865
39189659 865
galeria 864
61848725 864
38089055 864
wydanie zezwolenia na reklamy 863
9020112 863
75704222 863
2 862
parafie koscioly kaplice 860
9776218 860
26600653 860
guestbook 859
Wybory Prezydenckie - 2020 859
struktura urzedu gminy 858
ogloszenia urzedowe szczegoly 858
60203258 858
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 857
wydanie zaswiadczenia obywatela 857
54622189 856
9543903 855
nabycie lokalu 854
rada gminy 854
27138799 854
82352903 853
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 852
68515130 852
31505775 852
krzyzanowickie gminne wiesci 850
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 849
do pierwszy 849
przyznanie mieszkania komunalnego 849
30781401 849
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 848
43637318 848
26375150 848
79768593 846
77717904 846
20476231 846
17634047 846
company 846
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 845
14 845
88997807 844
53492196 843
77457779 843
2020 843
lokalne okienko przedsiebiorczosci 842
65043455 842
23526617 841
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 840
13728681 840
36579613 838
urzedy i instytucje 836
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 836
11953993 836
zespoly artystyczne 834
56445286 834
9219adc5c42107c4911e249155320648 831
64702354 831
strona188 831
trasy rowerowe 830
63707305 830
wspolne przedsiewziecia 829
nabycie gruntu dzierzawa najem 829
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 828
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 828
65002542 828
whatsnew 827
skladowisko odpadow komunalnych 825
95422935 825
wydanie zezwolenia na wycinke 824
rozgraniczenie nieruchomosci 822
zameldowanie na pobyt staly 821
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 821
24790050 821
obszar przygraniczny 820
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 820
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 820
80807075 820
Konsultacje - 2018 820
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 819
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 817
51257731 817
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 815
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 815
przyznanie dodatku mieszkaniowego 813
podzial nieruchomosci 813
99518901 813
45756654 812
zmiana wpisu ewidencji 811
71699356 811
26033261 811
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 810
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 810
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 809
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 808
nagrania sesji kadencja 2018 2023 807
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 805
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 805
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 803
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 803
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 803
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 802
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 801
oswiadczenia majatkowe 2015 800
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 797
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 797
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 797
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 796
Sprawozdania roczne 796
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 793
stowarzyszenia i organizacje 791
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 790
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 790
contact 790
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 788
strona186 788
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 787
naboor pracownikow 787
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 786
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 786
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 785
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 783
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 783
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 782
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 780
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 779
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 779
ogolnodostepne obiekty sportowe 777
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 777
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 777
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 774
258e130476290221f597c56d351224b6 773
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 771
Konsultacje - 2020 771
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 769
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 769
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 767
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 767
Rok 2020 766
Spis rolny 2020 766
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 764
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 764
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 763
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 763
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 762
6547884cea64550284728eb26b0947ef 762
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 762
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 761
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 758
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 758
Rok 2020 756
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 755
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 753
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 753
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 753
79f69230354b71206fb723c571cce58b 753
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 752
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 752
2704-zapytanie-ofertowe 750
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 748
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 748
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 748
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 745
Rok 2022 745
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 744
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 743
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 743
start 741
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 740
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 738
e68879a4839773d105f0689875dace83 738
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 736
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 735
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 734
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 733
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 733
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 730
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 729
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 729
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 727
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 726
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 724
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 723
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 720
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 719
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 718
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 717
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 717
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 716
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 716
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 716
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 714
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 714
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 713
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 713
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 711
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 711
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 707
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 707
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 702
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 700
1-aktualnosci 700
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 681
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 681
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 675
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 672
oswiadczenia majatkowe 2016 670
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 665
sesje20182023 662
regulamin organizacyjny urzedu 654
strona209 652
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 634
dev 630
strona231 615
strona7 610
strona220 610
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 566
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 564
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 561
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 559
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 557
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 556
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 554
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 554
2021 551
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 549
sesje kadencji 2018 2023 548
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 544
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 540
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 537
b18e8fb514012229891cf024b6436526 534
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 531
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 528
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 527
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 523
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 523
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 523
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 521
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 521
dp konsultacje 521
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 520
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 520
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 518
5878531649e31dd68c52529e00059976 517
Wybory Prezydenckie - 2015 515
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 514
076ccd93ad68be51f23707988e934906 513
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 511
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 510
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 509
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 509
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 506
138aab288c363726990120413c62acee 505
inquiry 505
Rok 2021 505
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 504
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 501
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 499
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 499
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 499
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 499
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 498
Rok 2021 496
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 492
Inne dokumenty 488
4be49c79f233b4f4070794825c323733 486
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 476
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 473
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 463
outline 461
Raporty jednostek 458
Konsultacje - 2021 457
42dab56861d81108ee356d037190c315 455
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 449
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 444
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 441
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 425
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 422
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 420
Rok 2022 420
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 418
662a2e96162905620397b19c9d249781 417
be3b0b544433b768685e3436621590ff 417
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 416
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 415
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 415
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 414
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 413
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 411
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 410
298f587406c914fad5373bb689300433 409
36165c62f7b7df72863d470d73302627 409
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 409
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 409
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 409
77143919d1234297079f075357988f3b 408
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 408
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 406
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 406
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 406
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 404
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 403
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 403
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 403
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 400
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 400
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 399
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 398
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 398
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 397
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 397
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 397
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 396
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 396
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 395
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 395
strona6 395
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 394
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 393
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 393
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 393
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 393
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 392
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 392
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 392
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 392
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 391
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 390
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 390
2022 390
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 389
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 389
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 388
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 388
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 388
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 388
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 388
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 388
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 388
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 386
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 385
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 384
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 384
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 384
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 383
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 383
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 383
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 383
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 383
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 382
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 381
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 381
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 381
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 381
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 380
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 380
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 380
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 380
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 380
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 379
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 379
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 379
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 379
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 378
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 378
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 377
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 377
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 376
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 376
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 375
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 375
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 375
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 375
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 375
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 374
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 374
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 373
0613239e122094abb4ef998c01d16958 372
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 371
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 371
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 368
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 368
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 367
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 367
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 366
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 365
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 364
strona128 356
strona5 355
a753a43564c29148df3150afb4475440 354
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 352
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 350
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 344
370p8d 342
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 330
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 323
budzet gminy 298
login 295
00482b9bed15a272730fcb590ffebddd 285
Konsultacje - 2022 274
h authenticate 265
zamowienia szczeg 264
3198dfd0aef271d22f7bcddd6f12f5cb 254
fck dtd test 253
protocol 235
ckfinder 231
rssmap 230
about 229
Rok 2022 220
uchwaly rady giminy 2020 218
Rok 2022 206
2022 205
login index 202
iframe 199
setp1 196
borrowxx 192
sitemap 192
strona1 179
file-manager 178
readonly 176
strona7 165
testowa10 162
strona1 140
strona1 135
strona1 134
strona1 133
strona1 133
strona16 130
strona8 129
strona1 128
strona17 126
strona1 119
strona1 114
strona12 113
strona15 105
testowa9 102
elfinder 93
strona1 87
strona1 85
strona21 83
testowa5 83
strona22 83
testowa7 82
strona9 82
strona1 82
testowa6 82
strona28 82
strona8 81
testowa3 81
testowa1 80
testowa8 80
strona1 80
strona11 80
testowa2 80
strona10 80
strona14 79
strona13 79
testowa4 79
testowa18 78
strona2 77
admin 71
dokumenty programowe 37
dokument5a8y programowe 35
dokumenty14d8 programowe 34
dokumenty prog5a8ramowe 34
dokument2000y programowe 33
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
+like+Gecko)+Chrome/83.0.4103.116+Safari/537.36 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 13128 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM