rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Wtorek, 05.12.2023
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 1753637
polec strone 350973
Strona główna 239703
Zamówienia publiczne 157637
Nieruchomości 110987
Nabór pracowników 90548
Dotacje na zadania publiczne 85842
Zamówienia publiczne - szczegóły 81922
Uchwały i zarządzenia 36009
Urząd Gminy 34147
Dane Publiczne 29776
Praca Urzędu 27920
Gmina 24547
Informacje o innych zamówieniach 23938
Rada Gminy Krzyżanowice 23930
Druki do pobrania 23641
Uchwały Rady Gminy 23112
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 17640
Jak szukać 16996
Młodzieżowa Rada Gminy 16681
Zamówienia publiczne - archiwum 16619
Prawo miejscowe 15432
Oświadczenia majątkowe 14538
Statystyka strony 14072
Inne ogloszenia i informacje 13110
Jednostki Organizacyjne Gminy 12003
Informacje i ogłoszenia 11946
Załatwianie spraw 11661
Instrukcja obsługi BIP 11440
Wójt Gminy 11009
Ośrodek Pomocy Społecznej 10458
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 10216
Budżet gminy 10097
Nabór pracowników - Archiwum 10075
Urząd Stanu Cywilnego 9547
Plany postępowań 9490
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 9452
Mapa witryny 9426
Jednostki Pomocnicze 9408
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 9336
Redakcja 9271
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 9258
Sekretarz Gminy 9184
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 9131
Wybory samorządowe 8386
Szukaj 8327
Skarbnik Gminy 8183
Komisje Rady Gminy 8011
Webmaster 7942
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 7864
Zastrzeżenia 7851
Polityka prywatności 7601
Kierownictwo Urzędu Gminy 7382
Referat Gospodarki Przestrzennej 7343
Dokumenty programowe 7198
Referaty urzędu 7172
Procedury prawne 7100
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 7082
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 6656
Referat Organizacyjny 6542
Tworków 6463
Sprawozdania i opinie 6391
Statut gminy 6359
Referat Budżetu i Finansów 6271
Struktura Urzędu Gminy 6264
Linki 6192
Chałupki 6163
Kontakt - dojazd 6110
strona83 5965
Rok 2010 5918
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 5915
Krzyżanowice 5899
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 5834
Opłaty, czynsze i podatki 5598
Samodzielen stanowiska 5593
Wybory parlamentarne 5571
Majątek Gminy 5568
oswiadczenia majatkowe 2013 5500
strona132 5487
Zastępca Wójta Gminy 5390
Oświadczenia majatkowe 2014 5356
Bieńkowice 5340
Rok 2012 5318
Nabór pracowników 5278
Bolesław 5149
Regulamin pracy Urzędu Gminy 5121
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 5092
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 4989
Przedszkole w Tworkowie 4984
Gminna Biblioteka Publiczna 4981
Przedszkole w Bieńkowicach 4973
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 4953
Rok 2009 4918
Oświadczenia majątkowe 2016 4909
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 4868
Oświadczenia majątkowe 2015 4861
Rok 2011 4848
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 4836
Rok 2010 4823
Rok 2013 4818
Rok 2009 4802
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 4785
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 4776
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 4736
Owsiszcze 4709
RODO 4684
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 4656
Zabełków 4631
Roszków 4630
Rok 2008 4629
Regulamin organizacyjny urzędu 4618
Szkoły Podstawowe 4601
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 4600
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 4595
Rok 2008 4582
Rok 2013 4577
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 4567
Uchwały 4540
Przedszkole w Chałupkach 4532
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 4531
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 4530
Przedszkole w Krzyżanowicach 4527
Rok 2016 4517
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 4516
Rok 2005 4514
Przyznanie mieszkania komunalnego 4492
Rok 2010 4487
Rejestr Działalności Regulowanej 4473
Pozostałe jednostki i instytucje 4455
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 4447
Nowa Wioska 4440
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 4437
Rok 2007 4418
strona128 4380
Rok 2014 4380
Statut Urzędu Gminy 4367
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 4343
Rok 2006 4329
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 4329
Rozgraniczenie nieruchomości 4321
Rok 2016 4321
Pozostałe opłaty 4318
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 4316
Rok 2015 4313
Zameldowanie na pobyt czasowy 4310
Przedszkola 4305
Rok 2014 4300
Komisja Do Spraw Społecznych 4289
Sporządzenie aktu urodzenia 4276
Rok 2017 4274
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 4270
Rok 2015 4262
Rudyszwałd 4230
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 4228
Rok 2012 4221
Rok 2007 4185
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 4170
Wymeldowanie z pobytu stałego 4170
Zameldowanie na pobyt stały 4170
Podział nieruchomości 4160
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 4140
Sporządzenie aktu zgonu 4126
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 4119
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 4096
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 4088
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 4073
Rok 2011 4073
Rok 2009 4053
Straż Miejska 4052
Komisja Rewizyjna 4050
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 4036
Rok 2017 4031
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3970
Komisja Do Spraw Gospodarczych 3966
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3959
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 3947
oswiadczenia majatkowe 2009 3945
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3935
Rok 2019 3932
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3929
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3919
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 3891
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3868
Rok 2006 3857
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 3851
Statut 3841
Rok 2011 3835
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 3830
Wybory prezydenckie 3822
Zarządzenia 3810
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 3799
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3795
Wymeldowanie z pobytu czasowego 3784
Rok 2008 3773
Oświadczenia majątkowe 2019 3739
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3736
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 3735
Oświadczenia majątkowe 2018 3728
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 3727
Rok 2006 3724
2006 3724
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 3720
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 3713
Rok 2005 3712
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 3698
2007 3692
2015 3677
oswiadczenia majatkowe 2006 3659
Statut 3647
Podatek rolny 3636
2008 3633
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 3631
Rok 2007 3623
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 3620
Oświadczenia majątkowe 2020 3619
Podatek od Środków transportowych 3576
Rok 2019 3571
Język migowy 3569
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 3566
Oświadczenia majątkowe 2017 3554
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 3527
oswiadczenia majatkowe 2007 3523
Rok 2005 3480
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 3476
Majątek 2009 3476
Rok 2018 3465
Plany i programy 3464
Regulamin pracy 3436
oswiadczenie majatkowe 2009 3423
Regulamin organizacyjny 3396
Rok 2011 3383
Regulamin organizacyjny 3364
Podatek leśny 3362
Regulamin pracy 3362
2011 3350
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 3336
Statut 3320
Wyniki kontroli 3312
Rejestry, ewidencje, archiwa 3292
oswiadczenie majatkowe 2008 3292
Rok 2020 3285
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 3279
wodociagi 3278
Statut 3276
2007 3261
Majątek 3251
oswiadczenia majatkowe 2002 3243
oswiadczenia majatkowe 2003 3228
Majątek 3214
Rok 2018 3209
2014 3158
Statut 3152
Plany i programy 3151
Plany i programy 3138
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 3122
oswiadczenia majatkowe 2005 3119
Referendum ogólnokrajowe 3092
Majątek 3088
Regulamin pracy 3087
Rok 2020 3079
Statut 3066
Regulamin pracy 3059
Archiwum 3047
Regulamin organizacyjny 3044
oswiadczenia majatkowe 2004 3039
Regulamin organizacyjny 3004
Plany i programy 2986
2010 2979
2016 2976
Majątek 2966
Majątek 2960
Majątek 2945
Statut 2943
Regulamin organizacyjny 2940
Regulamin organizacyjny 2940
Statut 2933
Konsultacje 2933
Regulamin organizacyjny 2920
Regulamin pracy 2917
Plany i programy 2911
strona6 2901
2007 2894
Regulamin pracy 2886
2004 2886
Majątek 2879
2015 2876
Statut 2867
Regulamin pracy 2863
Rok 2006 2859
Plany i programy 2858
2002 2855
Majątek 2842
2009 2836
2013 2830
Oświadczenia majątkowe 2021 2830
Petycje 2829
Statut 2828
Statut 2828
Regulamin pracy 2826
2012 2805
Statut 2804
Rok 2012 2802
Statut 2797
Regulamin organizacyjny 2791
Plany i programy 2785
2000 2778
Plany i programy 2772
2003 2769
Statut 2765
2011 2759
Majątek 2748
2012 2746
2007 2741
Majątek 2733
Statut 2724
Plany i programy 2722
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 2719
Plany i programy 2713
2001 2707
zarzadzenia wojta 2704
Rok 2012 2687
Rok 2021 2679
Regulamin pracy 2676
Majątek 2675
2006 2672
Regulamin organizacyjny 2671
2017 2669
Regulamin organizacyjny 2662
Regulamin organizacyjny 2653
Aktualności 2650
2011 2643
Majątek 2642
2010 2630
Majątek 2629
2009 2627
Regulamin pracy 2623
strona2 2617
strona4 2616
2005 2613
2000 2612
Statut 2611
2008 2611
Regulamin pracy 2610
2008 2580
2002 2567
2006 2562
2004 2550
strona3 2548
2005 2548
wybory pe 2009 2547
2003 2540
2001 2539
strona6 2527
2014 2526
Sprawozdania roczne 2523
zamowienia ogl 2521
strona5 2509
Rok 2021 2508
strona5 2499
Protokoły Sesji Rady Gminy 2466
Spisy powszechne 2455
2015 2448
2014 2446
strona6 2428
strona4 2418
strona2 2408
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 2400
2014 2392
strona4 2362
strona6 2348
strona5 2342
strona3 2315
Budżet 2009 2294
strona4 2273
2015 2260
Rok 2013 2244
2017 2241
Deklaracja dostępności 2240
Rok 2017 2231
strona6 2222
wybory pe 2220
strona5 2216
Rok 2013 2195
RODO 2178
Rok 2022 2166
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2165
Rok 2023 2165
wybory pe 2009 2163
2018 2147
Raport o stanie Gminy 2119
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2102
Rok 2017 2091
Archiwum 2082
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2081
Budżet 2010 2068
2016 2068
lornuive 2047
wybory pe 2041
Rok 2018 2039
testowa20 2038
testowa12 2036
kwmqkiphx 2036
qzltzdoa 2033
Rok 2014 2032
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2029
2019 2029
testowa16 2020
Rok 2014 2009
Rok 2022 2009
testowa13 2008
poezja 2007
Rok 2015 2007
testowa19 2004
Archiwum 2003
testowa15 1997
Formy Pomocy 1989
imdkrmsbky 1986
he 1983
Poprzednia wersja serwisu 1980
vviliblsxtmgry 1980
ioezja 1972
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1967
Rok 2017 1962
2018 1959
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1956
Dostępność 1954
afohnvmwrwt 1949
Rok 2015 1949
testowa17 1942
2018 1939
qvnzanwjcam 1935
ssnuzhyxmwe 1933
zqphdzsds 1933
uttmpkge 1930
ezlxbjfvcejeirpt 1930
testowa11 1927
nsfmfdsuchyr 1925
2016 - Wybory uzupełniające 1922
nhwgkcsbh 1918
Rejestr instytucji kultury 1912
testowa14 1909
qqgrpogwhagxlz 1902
fhuonwdzbjq 1899
xsfwlqjid 1893
mpfubhzq 1888
zawarcie zwiazku malzenskiego 1887
ckiaobcxe 1885
strona137 1885
mislgznfncywin 1875
vlhsbhuzbxw 1874
bqudjqakrbgldp 1873
tcctucan 1870
koledy 1868
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1865
hoezja 1864
ecyilymexlm 1864
prawo mne publiczne 1861
ybmwibxpm 1858
sszsbqjqgbanir 1855
cgbhlhruegnn 1853
etta 1853
wvbjhwaap 1851
jihmhkehumurg 1848
rei-kinemat 1847
338e 1847
ba8153407191791390c3eb19fe7 1845
iusmxnhkhwyp 1844
yagutgczdsfvgn 1840
2463 1837
jzvufkimhavt 1834
09b 1834
ftkpapaxsjoscji 1833
stdona6 1832
fxrpizhudwbi 1830
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1829
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1827
nej w Bch 1827
otshoqdoftduy 1826
pwlzmirkpn 1825
pvcqswvju 1825
indux 1824
cpvripoypjrz 1823
jak a 1822
chwazqlmhqillexc 1821
mapa yitryny 1821
strona58 1821
azpdxzidvo 1819
Projekt 1818
xctxkltk 1817
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1814
xlwmxxhzazp 1813
ihjcnrvzvios 1813
wozfzddwodpythwy 1812
stviihbzqe 1812
9c5ur8fee8ak714na23a 1812
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1811
bdnmgrrcqdtypfv 1810
bppqrdbj 1809
issvigyqhgv 1809
ikzgxvwvyysjt 1808
strona56 1806
hzehkflqsaoxanhe 1805
itqfuaifdn 1803
ptvjuxxtzi 1801
efkfafmi 1799
strona130 1798
eavtldcmx 1793
8f7150 1792
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1791
juqfohypzarkxif 1791
x 1790
llmglluxcn 1788
hcywe 1788
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1785
ormctuldung 1784
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1783
lffnpkuivczx 1783
prawo miej 1782
8fa97507 1782
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1781
inder 1780
mapa es-etInstituts 1780
zags 1780
nrtpofwecofxhyn 1779
3 1779
gykmrtqgs 1777
4484-Krajobraz-Zimowy 1777
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1776
rada gminy krzyzanowice 1775
bmspgshmlmz 1773
putxisgqip 1771
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1770
Przeciwdziałanie przemocy 1770
cumifggvofwpfny 1768
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1766
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1765
umedhyzczbu 1765
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1764
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1762
oa-marzen 1761
kallcfhtrmdstm 1758
c8t8cacb8d2a6 1756
menu 1754
qhwcqdyr 1748
cnbyapxniiwi 1747
2017 - Wybory uzupełniające 1746
hoyaekjo 1745
strny-www 1744
ujaabgomwr 1741
RODO 1741
denvtynazzduifzt 1740
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1739
strzezenia 1739
rudyszwalh solectwo 1739
lhswtgutypmcsssv 1738
ocwimjto 1738
elhwpmpbxhq 1735
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1733
oswiadczenia majatkowe 2008 1732
krckmwdfjetgzpk 1731
dapubliczne 1731
zaktrzezenia 1730
370p8d 1729
fhqkmvoisafz 1725
hmarsacvud 1725
informBeratung 1723
page427 1722
eqlzofxae 1721
djdymkljcaq 1721
hceaa5b2cb118e5 1719
12-rodinca 1717
haqlrxzoq 1716
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1714
rfcakvnjwuy 1714
jpsrpbzljoydbyc 1714
xxiintrt 1713
fpjnwtcqatwpxbe 1711
urznA-la-Une 1711
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1709
10907813b97e249163587e6246612e21 1707
Spenden fuer Pakistan 1707
qwkotdlfyim 1707
speyside-malt-scotch-whisky 1706
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1704
lriyayxjdc 1702
jjywzgmsduceulka 1701
pickmeup online 1700
main 1698
izrskekkzo 1697
przedszkole w nedzy 1695
avrmxtlkosz 1692
xkmsbchpjioj 1692
redakcDa 1692
8 gminy krzyzanowice 1690
tykalsliony 1689
2019 1689
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 1688
vksjwlicisgn 1684
rubjajoczfzee 1683
analiza wskaznikow 1682
oajatkowego 1680
6ler265rde9a4fi3ab 1679
qlencjnclmof 1679
7892 1678
propositions-0 1676
rwrsqackx 1675
phcxgjdj 1674
kkacuptqtbfxhbg 1674
solectwo gorki slaskie 1673
julyiracy urzedu 1668
cata szukac 1668
rMdakcjh 1667
oswiadczenia majatkowe 2012 1666
strona105 1663
Pomoc Społeczna 1663
enmjudnjvq 1662
ulmuqccmeq 1661
wawsgrony 1660
rclhdzrhinxupdna 1660
Oświadczenia majątkowe 2022 1658
239-hereinspaziert-pampa-live 1657
iqkwfkmdvquggtn 1655
ewwSkr y und Strategien 1654
statut biblioteka publiczna 1654
ronde 1652
etito-a13 1652
DrivewayTestimona4 1651
hutguwllbmc 1651
wcipezrse 1651
2nf raje20l5b 1650
ivefktqw 1650
qqvhfewkutselzwj 1650
nieruchomosci 1648
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1644
nabor pracownikow 1643
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 1643
dqwguyihhr 1641
riwoysmiu 1640
lkyaxvupapetes 1640
fqubkvkm 1640
etzszgtvvkvjlhme 1639
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1637
xowdagcwytya 1637
rujestr zmian 1636
iejestr zmian 1633
option 1633
kfduotspgd 1633
azsrbnxxyzejsj 1631
iuvxoybwlml 1629
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 1628
ihewnrhwstsj 1625
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1624
mkqwgqpqlrbob 1624
mweeddplaty czynsze i podatki 1623
sprawodania 1622
ajpuafudt 1622
Rok 2018 1622
Świadczenia rodzinne 1621
odlacmjmiyg 1620
rada gminy krzanowice 1620
vwzylaqzteip 1619
Rok 2018 1619
plany i programy wodociagi 1615
tydkgogrnspsycgi 1613
oswiadczenia majatkowe 1612
adjhzqwq 1611
oswiadczenia majatkowe 2010 1610
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1610
plany 5 1609
06aa6eb1b53v58b37 1608
uploadtest 1608
tag 1607
Konsultacje - 2017 1605
xutkrrghzjwvshur 1604
regolamin pracy wodociagi 1603
mzqgcbmtlfbikyih 1600
uexektam 1600
skwarcmisdhlinmz 1598
gbafrtwryelqr 1594
hnxplxeal 1593
Rok 2019 1593
poezage dans la lune 1592
ztvtglopfx 1591
Fundusz alimentacyjny 1590
kierownictwo urzedu gminy 1589
Świadczenie wychowawcze (500+) 1589
miny krzyzanowice 1588
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 1587
galleria 1585
ghuycbucjc 1581
woirrmcdboru 1580
strona100 1579
prxvnrgywadbln 1578
xfkldiclefhzwh 1578
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 1577
yzygkxykrr 1577
ospmoimmknabdq 1577
exnzzosebntm 1576
Zasiłek dla opiekuna 1576
efpyazcvbklnerzu 1573
ocakxgjn 1570
Karta dużej rodziny 1570
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 1567
gtbpanelrhvycchh 1564
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 1564
bnnquxjibpcwukz 1563
1562
hnaitstiukojm tfolrgi bip 1561
rejestrzmian 1561
pdilznigk 1560
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 1559
cptejmmrvc 1557
fyugzcqgpgeaqbz 1554
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 1552
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 1551
urridbgujcc 1550
komisje rady gminy 1549
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 1545
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 1544
aegszmfcsoe 1544
phyumdank 1543
strona107 1543
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 1541
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 1540
uccockhoz 1540
jvqmonvhaoxeknoc 1537
2019 1537
czaqhkkovcqkkp 1536
yogdhmksdwvcaoo 1535
nqcujyks 1535
bdlilkwwph 1533
yjttbhwdruk 1532
ilkkyajsck 1531
strona103 1531
Zasiłek pielęgnacyjny 1530
Świadczenie rodzicielskie 1530
nubzozqpu 1529
jqbvuditir 1527
fotkkwpec 1526
grufekuoicnf 1525
strona118 1523
rcicjzsasci 1522
test 1522
mqzvteuocfyfdwno 1520
loswptyhxnufqhz 1520
uprwljwm 1519
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 1519
strona120 1519
khjxrsrjwu 1516
jednostki orgOigacyjne gminy 1515
fck about 1515
Specjalny zasiłek opiekuńczy 1514
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 1512
kqajnmafgefuwhn 1511
ukgimcnmfgkl 1511
Rejestr petycji 1511
ihzthzhkdodyit 1508
fhiaxkjvhbxn 1508
epzpsxoivkn 1507
bfxbmbiqxecw 1504
aciwsxjqvtkp 1503
album 1499
strona102 1498
lkcafbmwh 1494
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 1493
strona99 1493
jak to zalatwic 1491
lyduprsbypuxiu 1490
icqwjghhs 1490
ldryuknnvnmwi 1489
strona113 1488
strona98 1484
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 1481
vuqklgkylow 1480
uqknihdmhlqssv 1480
ipkmaxrozmtyclu 1479
strona2 1478
c929f2210333206f417e3862f431776d 1477
aktualnosci szczegoly 1476
Rok 2023 1475
strona127 1472
strona88 1472
strona114 1471
strona111 1469
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1469
wgzembdvoelqvett 1468
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1465
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 1464
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 1462
Rok 2019 1458
strona97 1457
ujqjktjdcvnh 1456
strona85 1456
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 1455
strona84 1454
vnsqemow 1453
Plany i programy 1453
strona122 1452
yoridmctxlcn 1451
inne i informacje 1451
Regulamin organizacyjny 1449
Dobry start 1448
strona119 1447
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 1445
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 1436
ojfrcimxgohx 1436
strona104 1436
je-media-player 1435
strona112 1434
postacie historyczne 1433
Rok 2020 1433
xcadfhyhtcizfgwa 1432
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 1431
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 1431
Regulamin organizacyjny 1431
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 1430
strona109 1429
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 1427
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 1426
strona110 1426
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 1425
strona116 1424
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 1421
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 1419
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 1418
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 1418
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 1416
strona117 1416
strona78 1415
Regulamin organizacyjny 1414
strona123 1413
tv 1413
Plany i programy 1413
strona106 1410
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 1409
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 1408
strona130 1406
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 1404
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 1401
Regulamin pracy 1401
Regulamin pracy 1401
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 1400
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 1399
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 1398
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 1397
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 1397
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 1397
strona124 1397
strona1 1396
Majątek 1396
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 1394
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 1392
Plany i programy 1390
strona89 1389
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 1385
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 1384
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 1384
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 1384
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 1381
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 1380
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 1378
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 1378
2021 1377
strona126 1375
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 1374
Statut 1372
Konsultacje - 2019 1372
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 1370
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 1369
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 1367
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 1366
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 1366
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 1365
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 1364
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 1363
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 1363
strona87 1363
strona125 1363
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 1362
531db99cb00833bcd414459069dc7387 1361
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 1359
Regulamin pracy 1359
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 1357
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 1357
strona115 1355
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 1353
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 1352
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 1352
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 1351
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 1351
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 1350
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 1350
strona121 1349
herb 1349
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 1344
strona86 1344
strona90 1344
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 1340
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 1340
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1340
informacje ogolne 1339
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 1336
strona108 1335
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 1333
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 1333
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 1333
a4380923dd651c195b1631af7c829187 1333
Rok 2019 1333
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 1331
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 1330
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 1329
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 1328
strona81 1327
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 1326
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 1319
b59442085644532ef03417a3e5a76437 1317
strona101 1311
Sprawozdania roczne 1311
721e049e9903c3a740c4902878c99923 1304
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 1293
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 1292
2020 1287
b2330fc4531de135266de49078c270dd 1283
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 1281
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 1279
strona1 1274
aktualnosci 1274
gsd 1272
strona173 1270
zameldowanie czasowe 1268
55312eec654a75a08dc83de96adde735 1266
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 1265
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 1265
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 1255
Rok 2021 1249
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 1247
wirtualne panoramy 1247
historia 1246
96204523 1246
94127667 1243
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 1240
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 1235
wybory prezydenckie 1228
kalendarz imprez 1226
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 1224
29437828 1222
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 1219
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 1218
2020 1218
privacy 1215
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 1212
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 1212
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 1211
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 1211
96995197 1209
010e406df2463597c58286a93f8b3160 1207
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 1204
13 1204
baza noclegowa 1202
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 1200
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 1199
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 1198
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 1197
dokumenty programowe 1195
11953993 1195
e kartka 1194
18341305 1193
nabor pracownikow 2 1191
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 1190
mlodziezowa rada gminy 1185
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 1184
gminy partnerskie 1184
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 1183
akty urodzenia 1183
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 1182
urzad gminy 1182
7155151 1180
zawarcie zwiazku malzenskiego 1177
39996664 1177
sekap 1176
pomieszczenia urzedu 1170
16512377 1170
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 1168
zabytki 1167
2022 1167
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 1166
opieka medyczna 1165
publikacje o gminie 1164
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 1163
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 1161
skreslenie z ewidencji 1160
1 1159
rady soleckie 1158
kamera internetowa 1157
tapety 1156
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 1154
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 1154
do dane osobowe 1154
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 1153
32434603 1151
strona132 1150
1890153 1150
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 1148
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 1147
70130822 1145
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 1143
do utrata 1143
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 1142
dfd786998e082758be12670d856df755 1142
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 1141
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 1140
solectwa gminy 1139
54887450 1139
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 1138
usage 201506 1137
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 1136
plan zagospodarowania 1136
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 1132
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 1131
675be3930765f553975c0b140bbf0863 1131
Wybory Prezydenckie - 2020 1130
Bohumin 1129
15203753 1129
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 1128
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 1127
624ec1c881656ee6418604df2928494b 1127
83009411 1126
11 1125
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 1122
sciezka turystyczna 1122
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 1121
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 1120
przyroda 1120
33864833 1120
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 1119
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 1119
do waznosc 1119
nadanie numeru porzadkowego 1119
wymeldowanie czasowego 1118
96592330 1118
id 1118
57914815 1117
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 1116
do zniszczenie 1116
84f2798f05d595273de40e3046329309 1115
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 1114
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 1114
56783039 1114
struktura urzedu gminy 1112
53492196 1112
91660233 1112
Spis rolny 2020 1111
97907875 1110
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 1108
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 1108
ksiega gosci 1108
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 1107
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 1107
oferty inwestycyjne 1107
Rok 2020 1107
komunikacja 1105
41329744 1105
12 1105
wymeldowanie stale 1104
wojt gminy 1104
59594775 1104
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 1103
nabycie lokalu 1102
28565340 1102
55698257 1102
310614fca8fb8e5491295336298c340f 1101
60203258 1101
31005869 1101
77457779 1101
37857430 1100
9228953 1099
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 1098
75651551 1098
Sprawozdania roczne 1098
63707305 1097
88356866 1096
podatki czynsze oplaty 1095
inne jednostki gminy 1094
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 1094
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 1093
30781401 1093
41804125 1093
Konsultacje - 2018 1092
baza firm 1091
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 1091
58030739 1091
kierownictwo urzedu 1090
srodki pozyskane 1090
akty zgonu 1090
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 1089
31505775 1088
49037550 1088
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 1087
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 1086
jednostki oswiatowe 1086
91951614 1086
26600653 1086
76936223 1085
IFrameManager 1084
94686102 1083
69854477 1082
50423822 1082
97921034 1082
rozgraniczenie nieruchomosci 1079
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 1078
nabycie nieruchomosci z negatywnym 1078
outputhtml 1077
Rok 2020 1076
20476231 1075
29284578 1075
27138799 1074
38089055 1074
2 1074
galeria 1073
wydanie zezwolenia na reklamy 1073
9020112 1073
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 1072
ogloszenia urzedowe szczegoly 1072
39189659 1071
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 1070
61848725 1070
zespoly artystyczne 1069
23526617 1068
87513721 1068
nabycie gruntu dzierzawa najem 1067
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 1067
54622189 1067
krzyzanowickie gminne wiesci 1066
wydanie zaswiadczenia obywatela 1066
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 1066
nabycie lokalu 1065
rada gminy 1064
75704222 1064
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 1063
9543903 1063
77717904 1063
82352903 1061
9776218 1061
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 1058
parafie koscioly kaplice 1057
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 1057
guestbook 1057
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 1056
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 1056
68515130 1056
company 1056
do pierwszy 1055
przyznanie mieszkania komunalnego 1055
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 1054
14 1053
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 1052
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 1052
26375150 1052
naboor pracownikow 1052
wspolne przedsiewziecia 1051
79768593 1051
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 1050
17634047 1050
88997807 1050
lokalne okienko przedsiebiorczosci 1049
urzedy i instytucje 1046
43637318 1046
65043455 1046
45756654 1044
13728681 1042
trasy rowerowe 1041
36579613 1041
skladowisko odpadow komunalnych 1036
zameldowanie na pobyt staly 1036
strona188 1035
nagrania sesji kadencja 2018 2023 1035
Konsultacje - 2020 1035
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 1034
9219adc5c42107c4911e249155320648 1034
64702354 1034
56445286 1033
zmiana wpisu ewidencji 1032
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 1032
whatsnew 1031
wydanie zezwolenia na wycinke 1030
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 1027
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 1027
80807075 1027
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 1026
65002542 1026
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 1025
obszar przygraniczny 1023
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 1022
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 1022
95422935 1022
podzial nieruchomosci 1021
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 1020
strona186 1020
51257731 1018
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 1017
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 1017
2704-zapytanie-ofertowe 1017
26033261 1016
99518901 1015
przyznanie dodatku mieszkaniowego 1014
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 1014
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 1010
24790050 1010
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 1008
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 1007
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 1006
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 1006
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 1005
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 1005
71699356 1005
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 1004
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 1003
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 1003
oswiadczenia majatkowe 2015 1003
stowarzyszenia i organizacje 998
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 998
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 997
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 997
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 996
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 995
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 995
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 994
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 993
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 992
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 992
contact 992
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 991
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 990
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 989
ogolnodostepne obiekty sportowe 988
6547884cea64550284728eb26b0947ef 988
Rok 2022 988
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 987
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 986
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 985
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 983
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 982
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 978
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 978
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 976
258e130476290221f597c56d351224b6 976
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 973
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 973
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 972
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 970
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 968
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 968
79f69230354b71206fb723c571cce58b 966
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 965
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 965
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 964
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 960
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 959
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 957
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 957
start 956
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 955
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 955
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 954
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 951
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 949
e68879a4839773d105f0689875dace83 948
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 947
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 946
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 944
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 944
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 943
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 943
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 943
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 942
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 941
2021 941
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 939
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 934
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 933
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 932
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 930
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 930
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 929
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 929
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 929
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 928
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 926
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 926
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 925
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 925
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 925
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 922
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 922
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 921
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 918
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 916
Inne dokumenty 915
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 914
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 913
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 912
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 912
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 911
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 910
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 907
1-aktualnosci 904
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 893
sesje20182023 883
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 877
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 876
oswiadczenia majatkowe 2016 872
regulamin organizacyjny urzedu 867
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 864
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 857
strona209 853
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 844
Raporty jednostek 844
Rok 2021 842
Rok 2021 834
dev 831
strona7 817
strona231 817
strona220 813
Wybory Prezydenckie - 2015 780
sesje kadencji 2018 2023 775
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 767
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 767
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 764
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 759
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 758
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 755
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 748
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 748
inquiry 745
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 740
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 735
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 734
b18e8fb514012229891cf024b6436526 734
Konsultacje - 2021 734
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 733
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 732
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 731
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 730
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 728
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 725
5878531649e31dd68c52529e00059976 724
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 724
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 723
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 721
dp konsultacje 721
2023 720
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 719
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 719
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 717
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 713
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 710
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 708
076ccd93ad68be51f23707988e934906 706
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 703
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 703
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 702
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 701
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 700
138aab288c363726990120413c62acee 699
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 699
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 697
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 697
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 689
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 689
Ośwaidczenia majątkowe 2023 685
4be49c79f233b4f4070794825c323733 684
Konsultacje - 2022 684
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 681
outline 674
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 673
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 667
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 663
42dab56861d81108ee356d037190c315 660
strona128 656
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 649
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 648
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 643
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 633
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 622
Rok 2022 621
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 617
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 617
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 617
strona6 617
2022 616
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 614
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 613
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 611
662a2e96162905620397b19c9d249781 611
77143919d1234297079f075357988f3b 610
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 609
298f587406c914fad5373bb689300433 609
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 609
be3b0b544433b768685e3436621590ff 608
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 606
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 606
Rok 2022 606
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 605
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 605
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 605
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 604
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 604
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 604
Rok 2023 604
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 603
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 603
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 603
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 602
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 602
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 602
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 601
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 601
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 600
36165c62f7b7df72863d470d73302627 600
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 600
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 599
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 599
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 597
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 596
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 595
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 594
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 593
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 592
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 592
login 592
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 591
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 590
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 589
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 589
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 589
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 588
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 588
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 587
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 587
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 587
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 587
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 586
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 586
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 585
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 585
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 585
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 585
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 584
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 584
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 584
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 584
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 583
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 582
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 582
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 582
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 581
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 581
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 581
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 579
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 579
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 579
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 579
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 579
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 578
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 578
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 578
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 578
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 577
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 577
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 577
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 577
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 577
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 577
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 576
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 576
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 575
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 574
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 574
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 573
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 573
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 573
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 572
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 572
0613239e122094abb4ef998c01d16958 571
strona5 571
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 570
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 570
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 570
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 567
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 567
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 566
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 566
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 565
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 564
370p8d 564
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 563
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 563
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 558
a753a43564c29148df3150afb4475440 550
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 541
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 537
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 527
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 524
budzet gminy 493
protocol 478
00482b9bed15a272730fcb590ffebddd 474
2023 470
h authenticate 462
zamowienia szczeg 456
fck dtd test 454
3198dfd0aef271d22f7bcddd6f12f5cb 442
sitemap 430
ckfinder 420
borrowxx 415
about 415
rssmap 411
uchwaly rady giminy 2020 405
iframe 399
Dane przestrzenne 397
Konsultacje - 2023 394
setp1 391
strona7 390
login index 386
strona16 374
testowa10 365
strona1 364
file-manager 361
readonly 361
2023 359
strona1 358
strona1 354
Rok 2023 342
strona1 340
strona1 337
strona1 327
strona1 326
strona8 322
strona1 321
strona1 316
strona17 314
Rok 2023 306
strona12 299
elfinder 298
strona15 294
testowa9 287
testowa18 284
strona2 281
strona1 277
strona22 277
strona1 276
strona28 275
testowa7 274
strona21 274
strona1 272
strona8 271
strona9 271
testowa2 270
testowa1 269
strona11 269
strona10 268
testowa8 267
testowa5 267
testowa6 267
strona14 267
strona13 266
testowa3 265
strona1 264
testowa4 263
admin 262
dokumenty programowe 228
dokumenty prog5a8ramowe 228
guestimage 226
dokumenty14d8 programowe 224
dokument2000y programowe 223
dokument5a8y programowe 223
Wybory ławników 209
list 201
webconsole 191
e4npjde2 179
captcha 178
logon 177
home 177
SysMgr 174
NonExistent 173
SeleniumLog 173
copyright 172
webcam 170
qm4h9t0e 169
wwwboard 168
LocalIndex 168
tmcm about 168
release-notes 167
GeneralChassisConfig 167
6r6iut18 166
vti inf 166
sapmc 165
am about 165
ElxWyoQO ZcX 162
WebAdmin 162
historyFrame 162
preview 158
idxasp 155
szczegoly 152
328-rewitalizacja-budynku-dawnej-wozowni-przy-ruinach-zamku-w-tworkowie 126
content 77
gzoksit 75
sekretarz 69
license 65
elfinder-cke 63
FioriLaunchpad 62
android 60
setup 59
groovyconsole 57
outside 56
userimage 55
custom 54
examples 54
tmindex 53
default 49
prawo miejscow zarzadzenia 2023 48
wiadomosci 17
99f16d388736f651ac198bf317974481 17
2fdf132bc31b24922316fa3a6ec7c196 16
ca07544bf48826672810e8afd6575408 16
24f2f931f12a4d9149876a5bef93e96a 16
55acf8539596d25624059980986aaa78 16
243facb29564e7b448834a7c9d901201 16
3f59bced6cb38237762e1d2b8cd4e086 16
a1d438de7c606094c7a374b8da4418ad 16
376d41c34fac1e911e7e197b6a28270e 16
070dbb6024b5ef93784428afc71f2146 16
rss 15
b81132591828d622fc335860bffec150 15
716e1b8c6cd17b771da77391355749f3 15
69adc1e107f7f7d035d7baf04342e1ca 15
706608cfdbcc1886bb7eea5513f90133 15
b58ac8403eb9cf17fae1dcd16df71fde 15
20f07591c6fcb220ffe637cda29bb3f6 15
38db3aed920cf82ab059bfccbd02be6a 15
555d6702c950ecb729a966504af0a635 15
be83ab3ecd0db773eb2dc1b0a17836a1 15
6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 15
cb9c528565c30d49b548831022bc9b32 15
25d0a45ccd9e33b6b1ef8760801b6841 15
71c1806ca28b555c76650f52bb0d2810 15
340f2a36d43c3b00e592cf08cef006f1 15
f0682320ccbbb1f1fb1e795de5e5639a 15
a3a51080d3fcd1adab3a44996fd6b977 15
87a1ce4101713d067ef68c3dba223ab3 15
2dfbd2f04b3ac1f6441719a9f1f40f38 15
b71cad1aa2846b5979cb84c34f7ca880 15
048e2f1447691907b18b2a37e7ed2322 15
7c9e9afa5a9dc68ccaf27d9effeb9383 15
b6846b0186a035fcc76b1b1d26fd42fa 15
57827ddd068a17ad6dfc6690962241e5 15
fd2ae8ec902471d8956fca3486031013 15
a9e18cb5dd9d3ab420946fa19ebbbf52 15
5a4be1fa34e62bb8a6ec6b91d2462f5a 15
7ffb4e0ece07869880d51662a2234143 15
e88f243bf341ded9b4ced444795c3f17 15
4e477793df9bdde030226dcd3a262a4a 15
3953630da28e5181cffca1278517e3cf 15
23fc4cba066f390a8cc729c7592b6ee8 15
17f98ddf040204eda0af36a108cbdea4 15
9fa8671d6d5f2796100bbd67eca81450 15
c59bb6bab3096620efe78bdeb031f027 15
1bd413de70f32142f4a33a94134c5690 15
2547399267ae0ffdef2b531c96c88a76 15
b16e8712b35e498857df08af3944b127 15
39b8f721582654655a6999aabe905204 15
50c1f44e426560f3f2cdcb3e19e39903 15
10976997a55826d2efd10358e23511de 15
0c215f194276000be6a6df6528067151 15
2e0aca891f2a8aedf265edf533a6d9a8 15
44ac09ac6a149136a4102ee4b4103ae6 15
31b91e3a8737fd8dd3d4b0c8c679049b 15
a56af13f4c4a6a4ed77f24e59794cf39 14
829807aa78485041f87d209b458fcdf3 14
3dde11a7673e90ad96fafd0b3b27a477 14
e95a45d0b1f5afdf0ab9cde82b4b1d06 14
eefc7bfe8fd6e2c8c01aa6ca7b1aab1a 14
be929a31e71b3acf2b3dd3b71c858614 14
7b3564b05f78b6739d06a2ea3187f5ca 14
9a83eabfb7fa303a2d85dbc6f37483e5 14
504c296f8eb5fd521e744da4e8371f28 14
88e1ce84f9feef5a08d0df0334c53468 14
38811c5285e34e2e3319ab7d9f2cfa5b 14
528aecdf9cf67e516dfd5eaa675ccfd9 14
ddcb155487b88aaa80aed158006bdbdf 14
f87522788a2be2d171666752f97ddebb 14
12e086066892a311b752673a28583d3f 14
f023559c6d59c04e3804209f573dbff9 14
c20a7ce2a627ba838cfbff082db35197 14
eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69 14
274ad4786c3abca69fa097b85867d9a4 14
705f2172834666788607efbfca35afb3 14
3a30be93eb45566a90f4e95ee72a089a 14
c1d0f19c3f827daf0edd3e69c3b195a9 14
60a70bb05b08d6cd95deb3bdb750dce8 14
f507783927f2ec2737ba40afbd17efb5 14
9c8661befae6dbcd08304dbf4dcaf0db 14
79514e888b8f2acacc68738d0cbb803e 14
3f7bcd0b3ea822683bba8fc530f151bd 14
c91e3483cf4f90057d02aa492d2b25b1 14
16a5cdae362b8d27a1d8f8c7b78b4330 14
502e4a16930e414107ee22b6198c578f 14
c24cd76e1ce41366a4bbe8a49b02a028 14
03c6b06952c750899bb03d998e631860 14
19f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4 14
3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb 14
e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 14
ba4849411c8bbdd386150e5e32204198 14
f2ece8b7033187c53bdec16c369964e7 14
8c12cbc89eb07068855968f976662a18 14
cf372cbe6eae54c6a6dfb3ebbcdc3404 14
ecfb953d9d17e80aa226d13ff9dd04a8 14
7f3fcfed9109f27a4b9e4abd169d6e43 14
71dd9b48ff8928e726d4d21a5af243f3 14
b458201027eb55a7a6dcb41b0af61993 14
3d127bfaea921dcdb38685db1cf60c42 14
553c3741e8d893fe9789a3eb8a162821 14
b5a4fecffcf98386694f96c74b302131 14
ae385516bf05975c06778418ba30dc0a 14
191b624691ab236e4958bcac976a1de6 14
b30958093daeed059670b35173654dc9 14
367ac971f08b41f2fe1248a63e28e837 14
51e12869e03348d481ca682359282739 14
709491516820c9f43b1249622a98a2fa 14
5f7f02b7e4ade23430f345f954c938c1 14
8e03849e6e9b743611d4f3d35aca26cc 14
b2fb19fe374529d3658197da0657ab0c 14
1e65040d77567934e4ffed55c656a3cc 14
97df5fa177f4f8e4361304cf5dcacbf5 14
5df0385cba256a135be596dbe28fa7aa 14
17ab7b5bb7ca18f6d5f33dfbcbaee1a2 14
6dcb94fb55921f2416219b454651bffc 14
4f20f7f5d2e7a1b640ebc8244428558c 14
3d9f8ee1db299aa712a029a0e3a2d6f4 14
20754aeb165b7072f49615f07ab6122e 14
cd19a3a0867f69f400961b5dd502fbc6 14
18085327b86002fc604c323b9a07f997 14
d347df3d73566108aa6d1b5d37b59703 14
161882dd2d19c716819081aee2c08b98 14
f7bdb0e100275600f9e183e25d81822d 14
417fbbf2e9d5a28a855a11894b2e795a 14
f1daf122cde863010844459363cd31db 14
ac71e0079799a57cc6616312cbbbaf84 14
13d4635deccc230c944e4ff6e03404b5 14
02052c0f4599c2aa6bead905338f1214 14
427e3427c5f38a41bb9cb26525b22fba 14
4a11654ad1e1e48352252859ff3032a0 14
ef0d17b3bdb4ee2aa741ba28c7255c53 14
b4a721cfb62f5d19ec61575114d8a2d1 14
0e900ad84f63618452210ab8baae0218 14
3a1dd98341fafc1dfe9bcf36360e6b84 14
00650747d878eecae4d468a880de38b2 14
4e5c557bee41e0e7451c68b1223eafe4 14
0ade14765069c05180284d03b3097202 14
4738aad4137d4c3d49b67e8d4e2db4c5 14
46994a3cd8d943d03b44b8fc9792d435 14
b219918ba61d50f59ffcac4f2dda83f1 14
658953f1f681915f543a40eef9acb562 14
6e0cf80a83327822a972bcde3c1d9740 14
8eec1a372e8a99076315db9ea4d24b2c 14
d9b64cee05c46d31b10b9869a3198a6d 14
2f46b9c859dfc08b8cdeb961418d126d 14
ca751e6ab38280edada823df9cb45a93 14
90968598e1b1d4ae4838f0ad8e39bf11 14
532a082cc38eaffa923d73bce41b4061 14
657e31ff3231b847d7604f6647a2dfc9 14
08d562c1eedd30b15b51e35d8486d14c 14
fd11043c50c15f9e700a52b3f00136f8 14
130214d369d555e15e6b1621771809ad 14
2b296ab4f2db709cc20056f93c4b04ee 14
e464656edca5e58850f8cec98cbb979b 14
e32084632d369461572832e6582aac36 14
c6a024f688cd57cf6fd4495dbc50e353 14
049a632efba268d49b6a861759a4268a 14
4793db902bf3f6e97069337540625c11 14
b71155d90aef3bc38cb92db5a9afe4ce 14
c63a5650dcd0bf04b35bd712466010bc 14
26639a69fd612eeaf1f8a17cc9d1ca6f 14
26ed695e9b7b9f6463ef4bc1fd74fc87 14
3bff829dde3583558708865f6de7be37 14
021e1ea77bd91aaa0fc4d01a943a654e 14
450ad5ed12c018f57a29c8f0ea7008ff 14
37cfff3c04f95b22bcf166df586cd7a9 14
100d5d9191f185eeb98d6e291756954a 14
1e9491470749d5b0e361ce4f0b24d037 14
239786e7cc274460b889c47f6dcdc2f3 14
40b5c8b6d8b88afbe7ab4a75ba11f9f2 14
c34a21126c8d41640188993dd093d25e 14
234833147b97bb6aed53a8f4f1c7a7d8 14
9808ae38758804501ca3fc0697050e03 14
a18630ab1c3b9f14454cf70dc7114834 14
c5d736809766d46260d816d8dbc9eb44 14
f4d2f2d6500412c8a6da7c426bbc7e69 13
3f8e8bb571cc086ca44e9605ad23ffde 13
8383f931b0cefcc631f070480ef340e1 13
da0dba87d95286d836e37ca60ab1e734 13
8dbdbf0cedc89e9a82967a7d983c11ca 13
3b2acfe2e38102074656ed938abf4ac3 13
4f0bf7b7b1aca9ad15317a0b4efdca14 13
a64bd53139f71961c5c31a9af03d775e 13
b299ad862b6f12cb57679f0538eca514 13
d6bcb486f72ae7b5dc68b5b7df7ec887 13
57aeee35c98205091e18d1140e9f38cf 13
74db120f0a8e5646ef5a30154e9f6deb 13
bcbe3365e6ac95ea2c0343a2395834dd 13
e96ed478dab8595a7dbda4cbcbee168f 13
45fbc6d3e05ebd93369ce542e8f2322d 13
7a430339c10c642c4b2251756fd1b484 13
980a875ff6ef9c2d75e74307cbf5d205 13
b98249b38337c5088bbc660d8f872d6a 13
72b386224056bf940cd5b01341f65e9d 13
c819904dde95535c60452b16c1c494f6 13
cc9657884708170e160c8372d92f3535 13
fd8c07a31f8a85910ad8476f5f7efb27 13
52b738b303d90a884137546353e09ebb 13
bfbb56bee68d99affaa64f189045d5f2 13
d296c101daa88a51f6ca8cfc1ac79b50 13
9c838d2e45b2ad1094d42f4ef36764f6 13
0f49c89d1e7298bb9930789c8ed59d48 13
e3796ae838835da0b6f6ea37bcf8bcb7 13
d395771085aab05244a4fb8fd91bf4ee 13
d96409bf894217686ba124d7356686c9 13
077e29b11be80ab57e1a2ecabb7da330 13
621bf66ddb7c962aa0d22ac97d69b793 13
cb70ab375662576bd1ac5aaf16b3fca4 13
539fd53b59e3bb12d203f45a912eeaf2 13
289dff07669d7a23de0ef88d2f7129e7 13
9b04d152845ec0a378394003c96da594 13
b803a9254688e259cde2ec0361c8abe4 13
8dace006f34038186ff908851cb7f09c 13
451ee190d0efc1f77c8bcc7238979ac1 13
eb76c4a54e67598df815abe79dda4b97 13
05128e44e27c36bdba71221bfccf735d 13
001ab2fa029c064a45e41f8b2644a292 13
95688ba636a4720a85b3634acfec8cdd 13
967c2ae04b169f07e7fa8fdfd110551e 13
6fae4e7975cfb72a356e6a8682456c6e 13
ef9280fbc5317f17d480e4d4f61b3751 13
ba5451d3c91a0f982f103cdbe249bc78 13
6828f61cee49c7a4da0f9c1d3e03b857 13
064d5929fb1f298f64353d6f3e25ffac 13
1ec12035e5b91874abca57cefbd59200 13
d18b09180684862f5665e1932fdb54fb 13
006bfae3a90bab38e29382170867e962 13
83b7e1c6a22424f5b4c47bb30798b770 13
b26be92d375bc16823077bd874693e9c 13
93fc5aed8c051ce4538e052cfe9f8692 13
21a38ed2ee0c2c081c31286d29db2acc 13
020e3e36116fa2175efc76885d034450 13
ebc2aa04e75e3caabda543a1317160c0 13
6275d7071d005260ab9d0766d6df1145 13
119cfdda78d6eb10cb33fa329c735eb4 13
570badcfe14697bf2a244e2e25b93e59 13
a56fd138b4e913761cd5a28a8ad30174 13
b15c09f68d56c3bd35de82aefd6702bd 13
a1a2c3fed88e9b3ba5bc3625c074a04e 13
4d171e8c3b2ef70c7afb02614b99e632 13
73c83a253e66cb5877f2d7f8beeba07f 13
ed26bf3020dc871cb758fb451ef6f820 13
18064d61b6f93dab8681a460779b8429 13
acb55f9af76808c5fd5522dcdb519fde 13
20bcff97cc5fb24cbe58ebb037401bd9 13
a891af9b4934fe765b5778469d1f1f45 13
a729d76292a6a72fc99598bbc1e33ae6 13
8ad3c1db0f3411d9825cb088de789857 13
8ef897e468650c19f3f31529712fc500 13
d0379e4d73faa565d3e7f22b307c80f7 13
d6428eecbe0f7dff83fc607c5044b2b9 13
161fd33f67dbfd29138ce3f165d5e5dd 13
6d6081760ded88d3807d3562178ecabb 13
1977ab8c9f9473d8594671be4ddf9e7f 13
774412967f19ea61d448977ad9749078 13
bd9dc58c7af906cdbac364aedd4c0848 13
40f4da34bbe180214c23b9e55da4f772 13
7f367281bba91bd682d613522a67949a 13
c1b8bf9e071c0dabb899e7a27f353762 13
b4d6f2b565ca0eef1f9245403aac366a 13
a62178a8e59f8331e1cb4f057cbf0a55 13
4e093aa7417fe0881bc5fbda7322a74e 13
ef70e26a0b5da778eda3f48014d087cd 13
c4ef9c39b300931b69a36fb3dbb8d60e 13
615299acbbac3e21302bbc435091ad9f 13
9f16b57bdd4400066a83cd8eaa151c41 13
0f34132b15dd02f282a11ea1e322a96d 13
08ad21c6f9da6bdf51ae0b971f43d96d 13
675f9820626f5bc0afb47b57890b466e 13
15ae3b9d6286f1b2a489ea4f3f4abaed 13
926c11cc055de9b8d697b6a587d40c4d 13
c2368d3d45705a56e51ec5940e187f8d 13
c6e81542b125c36346d9167691b8bd09 13
00003e3b9e5336685200ae85d21b4f5e 13
b645e524a1512ce68947d3b9c948aa46 13
2bf7e9e8f3f3bce1ac5212f22414aa57 13
a3147b88259a8e5745ebd59394aee83e 13
86c51678350f656dcc7f490a43946ee5 13
1597d21403f63da1bb0539592597a525 13
916d3891a243c10fede49f9c276f1a20 13
3569df159ec477451530c4455b2a9e86 13
ebf12cb74e96e67e63783d93c534ef27 13
766e428d1e232bbdd58664b41346196c 13
1c67df9e0a5cfefa030b853983324004 13
6244b2ba957c48bc64582cf2bcec3d04 13
0b7e926154c1274e8b602ff0d7c133d7 13
fecf2c550171d3195c879d115440ae45 13
999600eb275cc7196161261972daa59b 13
11833d4b4ec685c371ae6d1a65cc341e 13
6b5617315c9ac918215fc7514bef514b 13
cc580a0617b08b2ce02582e0af20875c 13
38d6996f11a4b0f404d4219625ca24c2 13
aed8c38949e3efc60bb86697f5c07c98 13
d40590c3ee951eb9b3992820fda32227 13
73eae46e2ba0a8705e9c75ca5720f3b5 13
afd7de3f825e55b48cbc839e095326a4 13
61b3faf77e874a963096975a8ebd2279 13
9843a745d90a5a55cb0039aadeea32c0 13
df155694b52c187021971ad5e3123819 13
86ef0ad0a49f303beba23d4e796fc50b 13
5f15805708a114ef82febede1e7419ac 13
7e0ff37942c2de60cbcbd27041196ce3 13
894a200a66c2b57205af564d6883882a 13
9455664174358cac2500dec3f80dc833 13
6b54185ccddbef6cc10b6586179db501 13
3063682597f05e7a82731afefaf55300 13
ddfa8a1fa86914072eb6e3e55c253856 13
7f96b48eff9b7a8f8ebe955363b7b260 13
24ac838a6b14395dda537b1c38cde219 13
4ca82b2a861f70cd15d83085b000dbde 13
e41e164f7485ec4a28741a2d0ea41c74 13
77bdfcff53815626ecab7f6a1454f007 13
38a77aa456fc813af07bb428f2363c8d 13
70876df606415b050df59005c3cff238 13
86f3f50a6f945bbfa351e55faac043fb 13
1319c26b37ea5c6413750b06f30f6b6a 13
ed7336aa18ce41622a5b41a6a62f4fea 13
0b7acbba52fb92b2e9c818f7f56bac99 13
4219840f5b401ebe7639efe00a1fb982 13
19781cfbcf60d73cb688a6c6ca5e55ff 13
234dd9e577ac5892481bc60663ffa405 13
405075699f065e43581f27d67bb68478 13
1514f187930072575629709336826443 13
2e907f44e0a9616314cf3d964d4e3c93 13
4efa8b668ee1198289bb15965d9705b6 13
4f53d60aee2ffa2af10e3463da26b784 13
319a67432f51ed53938542b809320dd2 13
1e14bfe2714193e7af5abc64ecbd6b46 13
7a70c831f7cd407750d00c839b23a496 13
0b32f1a9efe5edf3dd2f38b0c0052bfe 13
4bd6a600d4cb755c07712c599a95da2b 13
3f8b2a81da929223ae025fcec26dde0d 13
46e2516e4be5d286ca371505494592b4 13
25b30eed5ea113ce7f09e62d2db55577 13
617974172720b96de92525536de581fa 13
083c0f60735f1a0780b49d66523427ed 13
59378da7650a0c665518961273af6b05 13
0b36451530d9491114523d4b66253837 13
3a90164865f389b757673ab3eafbcad9 13
4830891d089fc2c90e9fd352fd77dad6 13
185afe2ab60395b0fb41349aa1469a7f 13
228bbc2f87caeb21bb7f6949fddcb91d 13
761c7920f470038d4c8a619c79eddd62 13
426f990b332ef8193a61cc90516c1245 13
37d097caf1299d9aa79c2c2b843d2d78 13
1943102704f8f8f3302c2b730728e023 13
3b92d18aa7a6176dd37d372bc2f1eb71 13
2de7cf2043693db2ee898479a6e44529 13
2d71b2ae158c7c5912cc0bbde2bb9d95 13
2bd2e3373dce441c6c3bfadd1daa953e 13
2b64c2f19d868305aa8bbc2d72902cc5 13
327708dd10d68b1361ad3addbaca01f2 13
1cdf14d1e3699d61d237cf76ce1c2dca 13
956685427c5cd9dcb04f784272727336 13
e84401ad27c4cfb9815776eb9432ff17 13
2172fde49301047270b2897085e4319d 13
456048afb7253926e1fbb7486e699180 13
6e187996e9cc9d93c5f4452695768290 13
421b0ea70ab7fd681ae63a8f12695199 13
3103deb68465747643608bb0f506dee6 13
37841383bc8c327de7912cf44790f3fd 13
43904aa51d7dce2190fcebed0eed1409 13
334467d41d5cf21e234465a1530ba647 13
2a0f97f81755e2878b264adf39cba68e 13
4bbdcc0e821637155ac4217bdab70d2e 13
9a85c12a21b76392747906fc7b2aff92 13
e3a54649aeec04cf1c13907bc6c5c8aa 12
a5ae355fbd0de73bbc8ab3da0084a3a8 12
ab2ce2a4bbb59dab4f43dada87ef0e23 12
fca758e52635df5a640f7063ddb9cdcb 12
032dd17b77fab7d51a476c5ff2b5659c 12
ae3539867aaeec609a4260c6feb725f4 12
544a4f59f691574154a60b8539ebf914 12
0f46c64b74a6c964c674853a89796c8e 12
7eabe3a1649ffa2b3ff8c02ebfd5659f 12
d1c38a09acc34845c6be3a127a5aacaf 12
645e6bfdd05d1a69c5e47b20f0a91d46 12
946e3ece1fc8b24bd656449d88eca941 12
9ddb9dd5d8aee9a76bf217a2a3c54833 12
a495eebbfa243b79c5b9b224c482d0c2 12
2b323d6eb28422cef49b266557dd31ad 12
63923f49e5241343aa7acb6a06a751e7 12
fe131d7f5a6b38b23cc967316c13dae2 12
6c9882bbac1c7093bd25041881277658 12
0266e33d3f546cb5436a10798e657d97 12
335f5352088d7d9bf74191e006d8e24c 12
49b44fc23736ae85aededcc798f22c4a 12
7009013ce4f4fe6dee54211571cc3198 12
531d29a813ef9471aad0a5558d449a73 12
8fbf752a03d27d94c949ca816b453196 12
d37eb50d868361ea729bb4147eb3c1d8 12
8ad56037830fcf5c6396aa69b1c252d0 12
01922cbeae89ad4d79ab769e84e7c5da 12
034e2db715b4e796a5e72861ce06963a 12
eef6f4457ee96f8bae1893f5b234d238 12
73601bc3bd5a961a61a973e92e29f169 12
d1f157379ea7e51d4a8c07aff102a43f 12
8f1bac3967e0ff70ebc09d8ca5e08633 12
f675d8aec99e98b4e62c6aae5fb12fb6 12
9352d6848d5f8868810d431499d34639 12
f4380fd29ac34f2610014e8361d088fb 12
c0c3a9fb8385d8e03a46adadde9af3bf 12
6ba9580871babd8d9c620aa5fb366abf 12
18fe8ebf5d52c8992581f439ba783aa3 12
042551811c82ef07fbe3289501b5ab28 12
fb6c4e0b4b90ebfb5a35ca7a9cbf1d16 12
46ba59a6994802347d659680875fb173 12
dde16b86c64390f0af01275a44d3a42d 12
ef452c63f81d0105dd4486f775adec81 12
154f596a0e4aec4cf23ee4b76ae3d34a 12
fe663a72b27bdc613873fbbb512f6f67 12
37bf8bb245c5ae952fb107153f18958f 12
5edc4f7dce28c711afc6265b4f99bf57 12
47257279d0b4f033e373b16e65f8f089 12
4ee78d4122ef8503fe01cdad3e9ea4ee 12
866d90e0921ac7b024b47d672445a086 12
856b503e276cc491e7e6e0ac1b9f4b17 12
b030afbb3a8af8fb0759241c97466ee4 12
443dec3062d0286986e21dc0631734c9 12
169779d3852b32ce8b1a1724dbf5217d 12
49e863b146f3b5470ee222ee84669b1c 12
97208e4cb6de9c04b325c2185316439f 12
7fb89619c7a1215bebdd9f53c27fe39e 12
0f34314d2dd0c1b9311cb8f40eb4f255 12
26325336b22306af9defd5aaad5e6151 12
9040276ea7561f9eb34bc0d3c32f47df 12
0a6fbee9b5f6092233b7921f39554a33 12
d3b8cf8b9c797942fe68565e4ed2d8c3 12
9d58963592071dbf38a0fa114269959c 12
ada71870b639ce542d6541ea178e4f25 12
959a464736661e9d1fbe59d2d1743276 12
a2fe8c05877ec786290dd1450c3385cd 12
dd95829de39fe21f384685c07a1628d8 12
12d16adf4a9355513f9d574b76087a08 12
afcb7a2f1c158286b48062cd885a9866 12
80568f6743b6126cb61be9f97c55ba85 12
bc8741c4e92bbbca75ab9fe51f54664a 12
85ffb002f52455e760e4c90cc3b71ac3 12
e9d36f808f1dda1039aa9b194ba12104 12
4e0db76ef57112b337ab492a727a6069 12
2e3e809d4082093c8bbf499ae9966cfc 12
1b308c0bf9f1e621437a73c326840a20 12
b56baf5ddf91123f42fa39ebb461e126 12
37e79373884f0f0b70b5cb91fb947148 12
4df5bde009073d3ef60da64d736724d6 12
31c49b512f199bc6f8734034a87dd9fa 12
cc26f87f3f9f7c0fbf2d36ad880a9a4e 12
17257e81a344982579af1ae6415a7b8c 12
3783f31a590c99846281c4534e05bc6b 12
848c4965359e617d5e16c924b4a85fd9 12
47e338b3c082945eff04de6d65915ade 12
f3a3a63a79eb1831b0a2776bfd20d838 12
a10463df69e52e78372b724471434ec9 12
d2cb583f4b5bdc51b965ae555ee6bca5 12
cdf6581cb7aca4b7e19ef136c6e601a5 12
cba4fab5fe82032158186944374bf5c0 12
38298f3cad250b58051bda2c11721e56 12
0acf03f408f90ea0dcba786d300620db 12
751d51528afe5e6f7fe95dece4ed32ba 12
840aae12cd1e21200e2b729b1e151323 12
b1f6c0ad82dc2859e28e9f78dd886f06 12
412604be30f701b1b1e3124c252065e6 12
148148d62be67e0916a833931bd32b26 12
05c7ac946880ad7eed28166b478c7277 12
8d749ea54f6657b0396c204d3148da60 12
f4ec6380c50a68a7c35d109bec48aebf 12
c24fe9f765a44048868b5a620f05678e 12
16c244e39517c1e577a0b778cb1ce568 12
7acba01022004f2ce03bf56ca56ec6f4 12
077fd57e57aab32087b0466fe6ebcca8 12
3f24bb08a5741e4197af64e1f93a5029 12
251c5ffd6b62cc21c446c963c76cf214 12
2a2107d1bcb556a30424faede85797a2 12
33686c2d8930be81c843ffb7d4312605 12
436db71e03605b5aea1e08078f29f7f2 12
2118d8a1b7004ed5baf5347a4f99f502 12
3e2500c59ab4ea1d914ac27cec5ae528 12
1662d1307aaa81230b651ecf00d27180 12
d36cad380b069785900bcfd258bdecea 12
1454ca2270599546dfcd2a3700e4d2f1 12
ed582716bfb4738ccd92405301122e66 12
25048eb6a33209cb5a815bff0cf6887c 12
2287c6b8641dd2d21ab050eb9ff795f3 12
05425f51eaeab268c26a5d42f2ccedaf 12
4e506257166306736b63d7e6c9f6d693 12
2719d3088a5fe4ee5163a6486db4e179 12
1b6171ff276542bd344c1600aaca6165 12
c77409b2f7dabc444a533b98d9381690 12
2c75cf2681788adaca63aa95ae028b22 12
533d2891bb1b332f3845f7bfd09b78ef 12
9877c66299c5b98d81fed12827d87e4b 12
a08bbfbdbb6a45b690539704cc4090f2 12
0bcd25b83e703478c74c9f575039f3f1 12
8fab6a38f0d73ed65a2ebba0c7d3a96e 12
2d0098b9484a341987c5b11e51d7b79f 12
536b08b12d4f3c719bb351eefcf1669f 12
43413ceafd2ea8d4a5e17d21c4840d9e 12
397d6b4c83c91021fe928a8c4220386b 12
2316788c9a61179830bbe49c5e767369 12
e97c864e8ac67f7aed5ce53ec28638f5 12
30f8f6b940d1073d8b6a5eebc46dd6e5 12
339a18def9898dd60a634b2ad8fbbd58 12
53c6de78244e9f528eb3e1cda69699bb 12
a431d70133ef6cf688bc4f6093922b48 12
92f54963fc39a9d87c2253186808ea61 12
17b3c7061788dbe82de5abe9f6fe22b3 12
0d7363894acdee742caf7fe4e97c4d49 12
4a1590df1d5968d41b855005bb8b67bf 12
4a8423d5e91fda00bb7e46540e2b0cf1 12
3baa271bc35fe054c86928f7016e8ae6 12
68d309812548887400e375eaa036d2f1 12
ce6c92303f38d297e263c7180f03d402 12
02e656adee09f8394b402d9958389b7d 12
4e62e752ae53fb6a6eebd0f6146aa702 12
2c758933af02c0b301906f2819ae1268 12
f4334c131c781e2a6f0a5e34814c8147 12
0d352b4d3a317e3eae221199fdb49651 12
2b45e8d6abf59038a975faeeb6dc0782 12
097e26b2ffb0339458b55da17425a71f 12
2ef3e50fd7c1091dda165f25be7f64fd 12
56c82ccd658e09e829f16bb99457bcbc 12
2650d6089a6d640c5e85b2b88265dc2b 12
46f76a4bda9a9579eab38a8f6eabcda1 12
21b5680d80f75a616096f2e791affac6 12
db9ad56c71619aeed9723314d1456037 12
31c0b36aef265d9221af80872ceb62f9 12
4da9d7b6d119db4d2d564a2197798380 12
f8f5161cf94df05793592f5fab95138b 12
fa8dbbcb682699544e4e8f2212115f73 12
f05f78cbeb9621b3e8c54bdf592be604 12
03227b950778ab86436ff79fe975b596 12
9d03333181fb0f6bd495e8b157259880 12
9718db12cae6be37f7349779007ee589 12
c7b4bb942f0b5d4860d4319772182765 12
e9470886ecab9743fb7ea59420c245d2 12
d80b7040b773199015de6d3b4293c8ff 12
39e98420b5e98bfbdc8a619bef7b8f61 12
c600b4b49faa3a2a165242e90ca21ac3 12
9f810ebd27f4dbcf1ccc9302e5125f08 12
0801a457294fafbd8fe3116176252636 12
b4edda67f0f57e218a8e766927e3e5c5 12
01b36d0eae3771391455661b45834805 12
a4b4a777d704346280fc18fc9ca1d6b1 12
b0b07fecb2354efcdfc9671484b6eaa9 12
b19d3c9e40467f65287c078ea8970b83 12
ff7a2112f8c3e3224ce8e3e26de1d932 12
cb7c403aa312160380010ee3dd4bfc53 12
a9cc6694dc40736d7a2ec018ea566113 12
88b057334964aecf7cc034c38011add0 12
a34c46916c53099c8038cff641c9b127 12
1437751a77305a0c4c8d44127bd8c285 12
229aeb9e2ae66f2fac1149e5240b2fdd 12
c0167d1ca6ea4be5f7907b98a20fc225 12
966eaa9527eb956f0dc8788132986707 12
e22c686bc771d5872150738b15f3e533 12
bc27acd4e787c0a32597d6e4b8254851 12
a1bcb47486d5abaeabf8fc1d64abe62b 12
c061abe12b79ffb077e88ecf5e4bcf01 12
7608de7a475c0c878f60960d72a92654 12
f6876a9f998f6472cc26708e27444456 12
46aac8e8ce9c68e9a1f4f5f56a5a3831 12
2fa6cb0776995363c2a2ae7d57ac3845 12
22456f4b545572855c766df5eefc9832 12
d148c06273c73ec0461b6f82575ef353 12
7b780be82755701ccc69c82a3e656375 12
3b13b1eb44b05f57735764786fab9c2c 12
3047ee053d45323e65192012176a2a1c 12
fb6e7c396949fea1f6f6bf144dbc7908 12
32609807394d8cca2b23a6d9a75ccedd 12
04458ea7b0026a1fac9b420ebeb2efa0 12
30b4a92517ace5825f5944c8a794ad3e 12
2bcb8d4c5956c9aa0345824df34c0d81 12
3d928258c4682216574bbd478ea5ad1b 12
43cf10a7ba626e330e4bacef823450a9 12
d5a24856959a183b69834f99fad86e5d 12
35d58f24d7a7701719c983a1ef1979b1 12
35e2dcdbea1950a7a290dd0c282da0a0 12
c305a250710e95cf6bad18c18a1c02f4 12
4bdb6179647296e518bd72e62d3bf5c1 12
a73d18446f20a30be28c26ab513da8d8 12
e1360bb1174a56e62f5a7d1194950342 12
c0eab2dce3fc614a18251fb483e71dee 12
e85f439bc16dc2341eb5957a1e9c2f5f 12
e9412ee564384b987d086df32d4ce6b7 12
b23975176653284f1f7356ba5539cfcb 12
2d969e2cee8cfa07ce7ca0bb13c7a36d 12
2b8eba3cb0d0f1d761cb74d94a5ace36 12
2a34abd6ebbd7fcf5a4421229c946c0a 12
c5658c711ba9170700fc7d3ee3f63e40 12
731309c4bb223491a9f67eac5214fb2e 12
24ec8468b67314c2013d215b77034476 12
8420d359404024567b5aefda1231af24 12
220a7f49d42406598587a66f02584ac3 12
1102a326d5f7c9e04fc3c89d0ede88c9 12
e0688d13958a19e087e123148555e4b4 12
38181d991caac98be8fb2ecb8bd0f166 12
75455e062929d32a333868084286bb68 12
4de81d9105c85bca6e6e4666e6dd536a 12
42fe880812925e520249e808937738d2 12
dda04f9d634145a9c68d5dfe53b21272 12
3f53d7190148675e3cd472fc826828c5 12
26505e0494662534f633586941b77d0c 12
3de568f8597b94bda53149c7d7f5958c 12
4cb811134b9d39fc3104bd06ce75abad 12
a87d27f712df362cd22c7a8ef823e987 12
4ad13f04ef4373992c9d3046200aa350 12
d77e68596c15c53c2a33ad143739902d 12
e25cfa90f04351958216f97e3efdabe9 12
e8bf0f27d70d480d3ab793bb7619aaa5 12
d9b1655c134b831076d6c45620a78c33 12
bd85282513da4089c441926e1975898c 12
6e82873a32b95af115de1c414a1849cb 12
b6617980ce90f637e68c3ebe8b9be745 12
bd1354624fbae3b2149878941c60df99 12
a226e450e214f350856e2980b6e55ac9 12
1264a061d82a2edae1574b07249800d6 12
aeefb050911334869a7a5d9e4d0e1689 12
1cd138d0499a68f4bb72bee04bbec2d7 12
35c5a2cb362c4d214156f930e7d13252 12
228b25587479f2fc7570428e8bcbabdc 12
15e122e839dfdaa7ce969536f94aecf6 12
285da2198b2b496c9d447cc4ac6b0734 12
d464b5ac99e74462f321c06ccacc4bff 12
b085c4fa543afe32970749f5e2bcdc6a 12
494c08f7a144d3cc4cfa661ed1244039 12
42c8938e4cf5777700700e642dc2a8cd 12
4ecb679fd35dcfd0f0894c399590be1a 12
e73fecc08ee9b0e1a876614ec3178bac 12
28d437661d95291767e7402dfe969962 12
201e5bacd665709851b77148e225b332 12
33ef701c8059391708f1c3ddbe9f1f81 12
49c0fa7f96aa0a5fb95c62909d5190a6 12
674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba 12
2fd5d41ec6cfab47e32164d5624269b1 12
4dc3ed26a29c9c3df3ec373524377a5b 12
6c35083f355f10ab32ebed269a58169e 12
a9c397afa342c368ba24e7620ee41a94 12
1f2b325dcdaf12a68ed498273206d263 12
e7a425c6ece20cbc9056f98699b53c6f 12
1e8eec0db325b87b0f57b5056efd8afb 12
538a50fb36b97123adc3627cbdb223bf 12
3eae62bba9ddf64f69d49dc48e2dd214 12
bc9c8c705927bf419147ab7491c54896 12
84fdbc3ac902561c00871c9b0c226756 12
5c645cc19a53ac1dfb155840d886050c 12
02ed812220b0705fabb868ddbf17ea20 11
c6f798b844366ccd65d99bc7f31e0e02 11
1bf0c59238dd24a7f09a889483a50e8f 11
12b1e42dc0746f22cf361267de07073f 11
26a95b3bf6c0fa4ba909250facfb5ae9 11
4853deb8a06838c502fc6cb6ce91f704 11
2959ced850c7261ff93292042fed7240 11
5a5fa2512d295bc18b5d557fb34a0888 11
d95935d7d6fbe4895b69f61eaebfc247 11
e9c8064bc8dac39bed69dd1d0158c1cd 11
8d12cf40aa0cf92405843c12a2d57f03 11
4392e631da381761421d5e1e0c3de25f 11
edcdaad57f7f4a4d3826728f009bcf24 11
e21cece511f43a5cb18d4932429915ed 11
dcd2f3f312b6705fb06f4f9f1b55b55c 11
29000b029c61328a948b1c7afa01cea3 11
916cb4b04f32e307ee2a5c32c8d4f7b7 11
1325cdae3b6f0f91a1b629307bf2d498 11
de4994a3a1ec0331d2c59d37631a4776 11
c6344b0ae32e496be8b1b701e540d566 11
4e4faae72b1c3cbd446a70e89e59d8fc 11
d00498d9f077780f5be58d0956ce0458 11
19ae449792fac7866a7d551fc38c08ed 11
1a16abf2a3149fc7cd6083687cce01c2 11
ffe4a40fecc90fa1120088e704712fb2 11
3fb2389e0e156b63d97272834132843c 11
1f490b64a7d1716e9952d627b9baa45e 11
65cf25ef90de99d93fa96dc49d0d8b3c 11
6ba0bf4c0fe33816952cd589611c4dbc 11
e9074df9d70cb6f30fa378e92edbb490 11
08b90c2ebcce5d7f46176eb7c05af0ea 11
a2a4586d331fbefea6da14912c234f59 11
0b7e4125b448b25fe94fded970aa057e 11
84c230a5b1bc3495046ef916957c7238 11
6412fe12d3b2f5591d7cc7f6121a8a01 11
43a7c24e2d1fe375ce60d84ac901819f 11
481d462e46c2ab976294271a175b8929 11
23f35020df135821bc9a1c51e3900047 11
21a8e1f481e73c7e7d9b8f154930b010 11
7a20fd764fa23d34b52bd85bf5cb49a6 11
85dca1d270f7f9aef00c9d372f114482 11
5d4a18500f626b6a8cb05c1b3c4d095a 11
7b9d31aa17b849b238ab79cef0733041 11
be6ad6f949eeb8ebb94ebc82f0fac2f2 11
26405399c51ad7b13b504e74eb7c696c 11
62b98e188905060143a433b1363b3266 11
8aa2c95dc0a6833d2d0cb944555739cc 11
7ecd070e606afbf07a07c32e7267051f 11
aa108f56a10e75c1f20f27723ecac85f 11
d0ac1ed0c5cb9ecbca3d2496ec1ad984 11
ab2481c9f93d0ed3033a3281d865ccb2 11
a58616464d14208b2677a084f5d7456f 11
a8badd37c221a3f19d9ad0ac2196849a 11
7d571e5c15bad5ef8c4352ce7a1d9e78 11
3083202a936b7d0ef8b680d7ae73fa1a 11
21c5bba1dd6aed9ab48c2b34c1a0adde 11
45f6a4a57549a5720dfdcdf643c78b83 11
b704ea2c39778f07c617f6b7ce480e9e 11
10fa5eb83300e5f592b9b35a0e07fc3f 11
b950ea26ca12daae142bd74dba4427c8 11
0589dd536fd043ff3865f8223fef3030 11
0561bc7ecba98e39ca7994f93311ba23 11
dcf531edc9b229acfe0f4b87e1e278dd 11
1a3c31f4aad8845d25e421c69b07610d 11
8e80aa8666161beb9f25f5bed48f06c7 11
8c3c27ac7d298331a1bdfd0a5e8703d3 11
afd208b1d98bc70e0aedc93bb4371c14 11
de872154ffbf91a5dcc0e539dd2d5106 11
1df146af0948a68b1342ce39907668fe 11
f2f9990bcda13be8771d656bf489dad5 11
186f8f4eba86cca7bdf06db31f155a15 11
7d288f69a0110ea0add97ae01491e752 11
77684c8fdb7c184134e96d5535715990 11
120705de7e61c5b322ad798b8ef225a7 11
a8ae104615cb4e966ddb435f3e575a02 11
1d388729fedebe69bea4a1c795f49026 11
e46be61f0050f9cc3a98d5d2192cb0eb 11
3722e31eaa9efae6938cc5c435365dfd 11
59c8004549652a8e0df44e0b19aea664 11
244143829010ed3436bb57d2b5eed048 11
fc84ad56f9f547eb89c72b9bac209312 11
524265e8b942930fbbe8a5d979d29205 11
3d8d871debc0dcfeb788f3fbf310f07f 11
62c1b075041300455ec2b54495d93c99 11
1dd5a4016c624ef51f0542d4ae60e281 11
f23775b54b9e62e2d15498c3b9418630 11
f1558e79c0736bcc9770373fdf03dccb 11
0fe500898e3183422bebc8325bfc9515 11
e614f646836aaed9f89ce58e837e2310 11
0d7f9017fbda691900187b22404b8a1f 11
fd0efcca272f704a760c3b61dcc70fd0 11
fc1f073fe91403f00d2219185fdea79b 11
05ae14d7ae387b93370d142d82220f1b 11
bee3d07327a21d8e7f02e10ba4b35c15 11
55a0ce8200cf39c3028ebc66f356bf7e 11
077b83af57538aa183971a2fe0971ec1 11
eb352bcf0192b4f307d42f4033208256 11
9e7a5230cbf7fe37e92974e2c2a3ac94 11
c3b7cab19af6d5c3b00428af950eef80 11
33bd1b801b3cf1b8eaf31d816bca2c95 11
a69ce85561d92b453d0d8ebae2e2cff6 11
15e69232b3bfbcce60261950230e734b 11
940392f5f32a7ade1cc201767cf83e31 11
beb22abb9ec56c0cf7ec7d811dd91a56 11
4b01078e96f65f2ad6573ce6fecc944d 11
32e0bd1497aa43e02a42f47d9d6515ad 11
631e9c01c190fc1515b9fe3865abbb15 11
8ae1da0fe37c98412768453f82490da2 11
380a2d63cef1d5d702278e2b561e2e51 11
219d0a315520ccbbb971bba8f5d455fe 11
4747f5ca63b8e8bd670b26e4b1573961 11
38f629170ac3ab74b9d6d2cc411c2f3c 11
64be20f6dd1dd46adf110cf871e3ed35 11
e6ff107459d435e38b54ad4c06202c33 11
4aee31b0ec9f7bb7885473d95961e9a6 11
3487596cf54cb393afddaa965714ab1f 11
1b141c19b8516ff9a26065d66ecd7146 11
106fac81e07001e1825eadbb39fcde11 11
cbbb18efb6e9789c7b1476058c231bd5 11
e6d76b26416ca5de309d8fd741894447 11
a979ca2444b34449a2c80b012749e9cd 11
018dbfb5fec8d864714ede49cef50343 11
ce128c3e8f0c0ae4b3e843dc7cbab0f7 11
154ff8944e6eac05d0675c95b5b8889d 11
841b60e20ff680b0d59aa9d6902fe289 11
3d773b5ce67533d1b5b52d9b57936860 11
f4beeba0dd6c190c6ac02f85e7b3691c 11
d1d5923fc822531bbfd9d87d4760914b 11
349f8e8088df63050757dd8be4356216 11
2342d8a616837cd6d79017fe68172b28 11
c0d8ec4888d56b0fabfe476c780e2cc4 11
8e5231f0eadafd174b670e838e42d97d 11
022898bbc7110244fd24b3e410597047 11
d69768b3da745b77e82cdbddcc8bac98 11
329d1ea6acb272924f991d523b2d2b80 11
670eca4ad5de0e0cfcc60ab3dd008095 11
4ef2f8259495563cb3a8ea4449ec4f9f 11
cb757ef40153ca7301d5333de1be4e06 11
79a9887268cef1276b3c9e33cc29580f 11
8de4aa6f66a39065b3fac4aa58feaccd 11
c42f76f3b235e177ed57983b6721d0f3 11
c5a3c867a3dfb776552dcfc804d4937e 11
44012e792781772d8795acf27fabed2f 11
7f9bcc33944cd0718a62665e934f7653 11
1354b84eca447ab194edadb895706bb0 11
42ba513c42a0fd6558aa44b1de658140 11
216f44e2d28d4e175a194492bde9148f 11
52aa16fc56779ac9b2ae91a8b47927ba 11
e7364a5abd2a860cf8e33b114369b92b 11
157792e4abb490f99dbd738483e0d2d4 11
2c45628967cbb49aba60cff3b368ed95 11
ab7a710458b8378b523e39143a6764d6 11
02d35f682ff59f1acc13065dec46fe25 11
e56eea9a45b153de634b23780365f976 11
ff12592a08c792faa97fd3d2dc40f1cd 11
197e342c9fbad962dbe6d3322f723ca6 11
ed45e77e699645c84f3f27b7b5ad1e2d 11
b282d1735283e8eea45bce393cefe265 11
712a67567ec10c52c2b966224cf94d1e 11
50cf0fe63e0ff857e1c9d01d827267ca 11
11b01bd09f8d22fecc14d3418f83caab 11
109f08ce8c30365b3040d1284390101e 11
7303a103c93fea0445384d6ff3f3d1b9 11
e946209592563be0f01c844ab2170f0c 11
2da6a99a5ce7553b10fb03803d4994a9 11
b2bb9671f6bda2005155a9078b6fcd07 11
89f8f214774c7ec55bdbf7912c9ee04a 11
9e197158c200ebaaca22dd182b6f2a1c 11
37e01843867c460c5db02b0e58a6f236 11
ded6533f55f0bc8f8d6110aeba1b878c 11
3a900dc34f5f470bc5b734222f657d7f 11
9bb9852b78e55603158ed65149db7dd6 11
c0410c653460d525550e95c900d6b644 11
0164681a5e7cab55bfaa89e9c524c9f0 11
c77704219ca3bd62e309f297b3c39fd9 11
486f06aa533267bed3c590b52db3d18d 11
b252e54edce965ac4408effd7ce41fb7 11
0bf04bee73b4f705123f3183a081ce28 11
1879d84e181b6262704e95372dc9f4dc 11
359f449e012b58f30cbc80ea8b9e794a 11
ae9ed3423e5d1c1fe8769d705207f040 11
a8345c3bb9e3896ea538ce77ffaf2c20 11
88fee0421317424e4469f33a48f50cb0 11
217e342fc01668b10cb1188d40d3370e 11
a3d06db1f8c85b2837b4603a51834425 11
6aed000af86a084f9cb0264161e29dd3 11
d756d3d2b9dac72449a6a6926534558a 11
880610aa9f9de9ea7c545169c716f477 11
6403675579f6114559c90de0014cd3d6 11
309a8e73b2cdb95fc1affa8845504e87 11
31c97cbb941d3e92d0e6f9925e9bc4d7 11
063e26c670d07bb7c4d30e6fc69fe056 11
1a68e5f4ade56ed1d4bf273e55510750 11
38651c4450f87348fcbe1f992746a954 11
13111c20aee51aeb480ecbd988cd8cc9 11
b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c 11
f3d9de86462c28781cbe5c47ef22c3e5 11
01894d6f048493d2cacde3c579c315a3 11
05a70454516ecd9194c293b0e415777f 11
fca0789e7891cbc0583298a238316122 11
14491b756b3a51daac41c24863285549 11
0655f117444fc1911ab9c6f6b0139051 11
f471223d1a1614b58a7dc45c9d01df19 11
7ba0691b7777b6581397456412a41390 11
a4fa7175d4757e45eac71a8487751f63 11
2be9bd7a3434f7038ca27d1918de58bd 11
f7cfdde9db36af8e0d9a6d123d5c385e 11
831b1ac54cc8db480e3babac5fa2256b 11
8ce5d989374d216a867cdc8871484b43 11
c46482dd5d39742f0bfd417b492d0e8e 11
f5c150afbfbcef941def203e85cf40bc 11
2227d753dc18505031869d44673728e2 11
b22b257ad0519d4500539da3c8bcf4dd 11
98c39996bf1543e974747a2549b3107c 11
019f8b946a256d9357eadc5ace2c8678 11
9edcc1391c208ba0b503fe9a22574251 11
e2c61965b5e23b47b77d7c51611b6d7f 11
8b3bac12926cc1d9fb5d68783376971d 11
1a99f6821980ac99136dcd2f1e9c8740 11
f499d34bd87b42948b3960b8f6b82e74 11
5e751896e527c862bf67251a474b3819 11
1192265fb31ab52a6332c561ee6e5258 11
d5ff135377d39f1de7372c95c74dd962 11
4607f7fff0dce694258e1c637512aa9d 11
587524833eaf98eb779a387e33768c6a 11
ab8df9f7733db5611fd53748f1db282e 11
34f9a343f945196b66f807e0eb6249fd 11
43d762ca733a839226415450b0dbf9d2 11
6f611188ad4a81ffc2edab83b0705d76 11
ac52c626afc10d4075708ac4c778ddfc 11
bf5cd8b2509011b9502a72296edc14a0 11
1340ccf24722f02bbc81b3822ce23d4c 11
4c2e5eaae9152079b9e95845750bb9ab 11
43a115cbd6f4788924537365be3d6012 11
2b1905b5d4641830901acf76c957cfb1 11
af1b5754061ebbd4412adfb34c8d3534 11
6c530aae768250b8d9c3c908a13ee287 11
f92586a25bb3145facd64ab20fd554ff 11
8abfe8ac9ec214d68541fcb888c0b4c3 11
d880067f879409df09ac50ba315707aa 11
c90e274d55309db944076afb3ff9c391 11
c5b270a763686e776039618cc709f3a6 11
820e694038fadbf9b60b834215b46fdb 11
77c493ec14246d748db3ee8fce0092db 11
1fffeb2192215ea34ce0aab63650534a 11
5cf68969fb67aa6082363a6d4e6468e2 11
b112ca4087d668785e947a57493d1740 11
1cc8a8ea51cd0adddf5dab504a285915 11
2912bbeedc16c67bd0529ab7d438c1ac 11
de905148259ea27fa49e2303ef2e0017 11
42778ef0b5805a96f9511e20b5611fce 11
a0205b87490c847182672e8d371e9948 11
a546203962b88771bb06faf8d6ec065e 11
672d30ab508237ac28b92c3472c56688 11
475d66314dc56a0df8fb8f7c5dbbaf78 11
d3e8fc83b3e886a0dc2aa9845a5215bf 11
31a262d6247f3513b19d1149102e116d 11
d290dc6cabaffa37f5473eb33611607e 11
7369f3c86bf3c0a354615432832d9e8f 11
fd272fe04b7d4e68effd01bddcc6bb34 11
331cc28f8747a032890d0429b5a5f0e5 11
6f67057b6a3671fe882f6d4f27d547be 11
2297607a5db8576d5ad6bbd83696ff60 11
27669f3f141da48bfe5e6b7aa37c38f9 11
d01eeca8b24321cd2fe89dd85b9beb51 11
a19883fca95d0e5ec7ee6c94c6c32028 11
5cb22b6ada9b860235e5e20975f23de3 11
eded0708dfe855304a50029fccf1a677 11
07ff46bb6597a4f81eed4f59360ff835 11
4275f89744278864da88c2fda68ec4e9 11
b9009beb804fa097c04d226a8ba5102e 11
c778a2d8bf30ef1d3c2d6bc5696defad 11
6b5ce5a5aa1b506c66ece16c4cd9138d 11
2ba61cc3a8f44143e1f2f13b2b729ab3 11
4fbe073f17f161810fdf3dab1307b30f 11
f4d0e2e7fc057a58f7ca4a391f01940a 11
a428bc20ca44f5d446cee54837b4fd6f 11
47698c15fb83a1e5bb1400accbb17f82 11
3b8c6dc0b282e4aa77ac2a109dbc83c8 11
2dfe1946b3003933b7f8ddd71f24dbb1 11
18a411989b47ed75a60ac69d9da05aa5 11
04fcc65450efcccdc9869442c3e36310 11
2654d1a3f16bf62d0dc4f91fa3ec9377 11
4aeae10ea1c6433c926cdfa558d31134 11
744878fbdd26871c594f57ca61733e09 11
8977ecbb8cb82d77fb091c7a7f186163 11
0af787945872196b42c9f73ead2565c8 11
b3848d61bbbc6207c6668a8a9e2730ed 11
66bf858e119401396053e04633d95637 11
1216a1bca4361c39d1d77965c5d95ee3 11
271f17707d8bfd2cd45f7e5182298703 11
53edebc543333dfbf7c5933af792c9c4 11
31a6b5568bbb9c350c1b296d9086acf0 11
0ec04cb3912c4f08874dd03716f80df1 11
bf1b2f4b901c21a1d8645018ea9aeb05 11
ba0a4d6ecea3e9e126dd3b6d77291c97 11
4a1c2f4dcf2bf76b6b278ae40875d536 11
609e9d4bcc8157c00808993f612f1acd 11
a2802cade04644083dcde1c8c483ed9a 11
a0d3973ad100ad83a64c304bb58677dd 11
b9ed18a301c9f3d183938c451fa183df 11
0e915db6326b6fb6a3c56546980a8c93 11
8e19a39c36b8e5e3afd2a3b2692aea96 11
94739e5a5164b4d2396e253a11d57044 11
b7f91ee1b94f1ed3dbb2959607f4b784 11
832353270aacb6e3322f493a66aaf5b9 11
a274315e1abede44d63005826249d1df 11
219c507b38ddfc07899fc1f01ff40c44 11
2107931de60c5a7c5d526bd1d6a8a34d 11
3c69ccff8acc065aa5618b36b74703de 11
caa145542f7333f6ebf99a72b87bdeba 11
2e3ae207832305b6a0bff2dbc8a18b90 11
21f4c3b5591da245af90a2fd52fa1a55 11
03924fb32bcc6248036e209a716e3339 11
82d0e1beec7c6f769b97b4420a384716 11
a0ae15571eb4a97ac1c34a114f1bb179 11
786f2d0acade1787dacb21cac85d099c 11
9f820adf84bf8a1c259f464ba89ea11f 11
230e41009413a5a96013ae108300afd2 11
12fb63ba1566cb03484e1e5e290a73f4 11
1e9b64527e41c7360750af533155aebd 11
e44e875c12109e4fa3716c05008048b2 11
19f01591b6ca3ba03f1aedc8db12cdb9 11
2f52dc78dbbc843b19cf2f260b04812f 11
3501672ebc68a5524629080e3ef60aef 11
1e9f65024cd764a33b94a14b0e79f42d 11
3bf29f38421bc1764e6f1d1545479f93 11
cc8090c4d2791cdd9cd2cb3c24296190 11
a7bf3f5462cc82062e41b3a2262e1a21 11
363ce3cd61389226b4a55b2aee2dacd7 11
65184321c340b4d56581ee59b58d9d56 11
62161512d8b1b5db826778917e974b21 11
cecd845e3577efdaaf24eea03af4c033 11
451ae86722d26a608c2e174b2b2773f1 11
427357dfbc5cc1967afeef00b8e6ec80 11
299dc35e747eb77177d9cea10a802da2 11
66cf21351023f60e092be950584699cb 11
9465ce9a7904ba9fa5a354804734cbc4 11
2b8501af7b64d1aaae7dd832805f0709 11
4d1a65f1c6d24c1f8f714fe7e31d29fc 11
78211247db84d96acf4e00092a7fba80 11
327204b057100a1b7c574c2691c9a378 11
fdff71fcab656abfbefaabecab1a7f6d 11
a62344a91db0bb372d136f651af0ac97 11
497d0b20f66cebdedc7935e3ffd46efa 11
bc45ee46080d94757d84677cd9fb7395 11
e2a89271adb634edc3e692846f9e0675 11
3d3103fc27ffaea9fcbaebd91c8fff07 11
f655e8f9339af2b629ebed05b585423a 11
d82d678e9583c1f5f283ec56fbf1abb7 11
cf9a063bb9be814a77a491171cca236d 11
1fa6269f58898f0e809575c9a48747ef 11
f9209b7866c9f69823201c1732cc8645 11
8d0eadf72c6ac3576d8abc9a2ff0b6ad 11
a1324603d9b1a22277809229934a36fd 11
45988a729df28f554d96a5b9932b17e1 11
c9bc734c0663a142b7bec265098f8dbf 11
4fc7e9c4df30aafd8b7e1ab324f27712 11
14319d9cfc6123106878dc20b94fbaf3 11
bd33f02c4e28615b5af2d24703e066d5 11
58c58f9c6366538eaa0dde3624592b81 11
d2ab2b971ff0dc34b54c0eaa664873f0 11
73741ea570def1d114a9ac9bb6726916 11
749a8e6c231831ef7756db230b4359c8 11
ffa4eb0e32349ae57f7a0ee8c7cd7c11 11
bec26f4a5bef41402f39699b991bca01 11
4511dccbea0a3350d8ff72c7648cd678 11
7985672db979303a6c765f40915b3d30 11
95a0810a93a87065bf7b28490817e9e3 11
f8ff8b2090632d9143be6107d37c6c52 11
66705064b387572428517e38ae23e019 11
acfe22eeddf82266e32f8f17912d59fe 11
b7b70189b9698f6213f2799fb12925e2 11
07dd4d5a72f5740ef0f035f201951476 11
93d9033636450402d67cd55e60b3f926 11
a133710cb2bedc27da8daaadb931553b 11
d58f36f7679f85784d8b010ff248f898 11
322a45a25fb119b2fac403e6a2cc011c 11
7b86f36d139d8581d4b5a4f155ba431c 11
db079083386e2e0885f278fbd1d8a476 11
f9afa97535cf7c8789a1c50a2cd83787 11
fbdd952178a0387b896822edb02dd34e 11
d7fd83eaf0a5593a190e8e9c8d7ece84 11
c9a8a89997dec2c49626cd70b7849142 11
e62111f5d7b0c67958f9acbdc0288154 11
45ececbb4fa848ad3a87f3ee17919755 11
b49b0133825194a67e0660a5557deb0a 11
73dc680c73e6a18c296d5889e67b6b55 11
df5192a28088ba286c78665fd53c8d40 11
40d32ab6b85a206c1d2ccf7309f1c638 11
f2a13eeae490ef805070086405e26087 11
55053683268957697aa39fba6f231c68 11
e99ce0cdd4f46110c2497ea4f5ead1f1 11
5e80048377635f2a67e0e5be24012f09 11
8be8d5f3dc20062b39732858ab504e2b 11
f1b77376e6da9ea8126410f9331886e8 11
dd4729902a3476b2bc9675e3530a852c 11
91afd735eb9677bbd3c7abbb175f6112 11
364c32263dd3f0df5095b65321f3cd79 11
caf14d79a71090573d8741986b4ae1a4 11
3181d59d19e76e902666df5c7821259a 11
45e7f4b7b70aea2ca2053b78bf65fd2c 11
e23330785f499c128030ab1b7281f37a 11
eeb358fcbf46e89566ad3fe0707820a0 11
be629262dfba85e4814b3e74dee4a724 11
2b1d520ee7fa77e7ff90488dcd7b3467 11
f2dff472839eb096b6afb9211d72bc0f 11
740c6faec4dc6f885b63c458995f6332 11
4b880d619bbbcbbea22b13bfa30a1ace 11
3a97a9a154f2f62638393446815456fd 11
0a656cc19f3f5b41530182a9e03982a4 11
7d9151910198dc0e9938f28d90b3723a 11
30a250583bc20cf070ab6c9189508fcc 11
673de96b04fa3adcae1aacda704217ef 11
b55796d2dc2cb0c9aff4cf90d42f5887 11
7a799f9c485e4b911fb1c78cb7e753e5 11
20cbb9b2641e10b0a2a103a85e066b89 11
9f1d5659d5880fb427f6e04ae500fc25 11
49c2694acd8a7b592f993d5ab39f932e 11
c11abfd29e4d9b4d4b566b01114d8486 11
e4d78a6b4d93e1d79241f7b282fa3413 11
ea3ed20b6b101a09085ef09c97da1597 11
76ba9f564ebbc35b1014ac498fafadd0 11
5a4e1f98b2c8560d0a4d8206f4fa2f09 11
74e1513cc2927e89575044e7d6dbc8e0 11
4cba8b40e26654975d5ed2256eeba2e2 11
a0715b3d3eeed8446fc3bf227c1e4b83 11
850a40f2ba21fec8567a3769263d1c5c 11
a01ef14cfea1aaacee576832f80ab8da 11
f6e8de88807006538cd9be5fd3ba51c1 11
30637ce29549ac951061fd211d43c3b0 11
84281e5e3728a8f8d1d8f85895895442 11
165fdc9623e63b94742e6dd07b81e45b 11
571ac6dcf08ffecf9796cb9706c75eec 11
b7cf1dbb51db462f3ad750d65d42a3a6 11
8e9cd191d3eaf58c4d262677292270e5 11
5fb37d5bbdbbae16dea2f3104d7f9439 11
b3ddbc502e307665f346cbd6e52cc10d 11
b750f74544cb00c138079607276995e9 11
38a8e18d75e95ca619af8df0da1417f2 11
2fc4a68635c26db1019047965180ce1b 11
8a2bd3e7515b99c88006a6956bc284e9 11
37160db944a57234ac9bf1ea9e99ae58 11
6d620ec78d3291c35fc5c59d91cf2548 11
db33fd3fae645e90637fd0d498958c41 11
ce80993289bf0e45c95ed6c95bfdd07d 11
43c5b26b6738782b9e45719d8a45db1b 11
ded081fcbbe6cda656e5bc51dfc6bbfa 11
3d7a8f67f51564c349478f7d52abee3b 11
57e249d780392f6757229ae62dc68318 11
2ff7b03aaa6645dd2263c569d0ff7f54 11
e9f4bcf9d56d5602c41b7ec6ab371bdc 11
a67210a0de5d667351146650318c2a2e 11
ec26dcdc2dd4deebfc38610ebe2ef318 11
c30ca4400db3c72274c8ad819f688c21 11
d869c99656ec60fc9de27338a87b2506 11
0ec5ba872f1179835987f9028c4cc4df 11
86e33d550dc162366a02003089ab9894 11
176d4cc26aefd148d136259a089d354a 11
ce758408f6ef98d7c7a7b786eca7b3a8 11
217c0e01c1828e7279051f1b6675745d 11
8bdb5058376143fa358981954e7626b8 11
2c3ddf4bf13852db711dd1901fb517fa 11
2dbf21633f03afcf882eaf10e4b5caca 11
8c1b6fa97c4288a4514365198566c6fa 11
d0921d442ee91b896ad95059d13df618 11
7884a9652e94555c70f96b6be63be216 11
3147da8ab4a0437c15ef51a5cc7f2dc4 11
0a87257e5308197df43230edf4ad1dae 11
a486cd07e4ac3d270571622f4f316ec5 11
c182f930a06317057d31c73bb2fedd4f 11
23c97e9cb93576e45d2feaf00d0e8502 11
97108695bd93b6be52fa0334874c8722 11
b848edae25876384476f8970b8491160 11
8a1d694707eb0fefe65871369074926d 11
8832ae39136fb470b3fbbf9f47b4570d 11
53a1320cb5d2f56130ad5222f93da374 11
58aaee7ae94b52697ad3b9275d46ec7f 11
e37b08dd3015330dcbb5d6663667b8b8 11
20479c788fb27378c2c99eadcf207e7f 11
5a45828dead8c065099cb653a2185df1 11
abdeb6f575ac5c6676b747bca8d09cc2 11
640258597cbc50037072712f964cf5d8 11
dcda54e29207294d8e7e1b537338b1c0 11
3bd4017318837e92a66298c7855f4427 11
5ac8bb8a7d745102a978c5f8ccdb61b8 11
f12f2b34a0c3174269c19e21c07dee68 11
8cff9bf6694dccfc3b6a613d05d51d16 11
f1748d6b0fd9d439f71450117eba2725 11
7876acb66640bad41f1e1371ef30c180 11
50abc3e730e36b387ca8e02c26dc0a22 11
1d94108e907bb8311d8802b48fd54b4a 11
283085d30e10513624c8cece7993f4de 11
83691715fdc5baf20ed0742b0b85785b 11
fc79250f8c5b804390e8da280b4cf06e 11
f83630579d055dc5843ae693e7cdafe0 11
e3ca0449fa2ea7701a7ac53fb719c51a 11
db9eeb7e678863649bce209842e0d164 11
7b4773c039d539af17c883eb9283dd14 11
40b5f25a228570053bc64a043c3f1833 11
3e6260b81898beacda3d16db379ed329 11
cd3afef9b8b89558cd56638c3631868a 11
4b4edc2630fe75800ddc29a7b4070add 11
7bc1ec1d9c3426357e69acd5bf320061 11
c3e4035af2a1cde9f21e1ae1951ac80b 11
ca793d8b79c1b6665cf109d6077a8277 11
d2cd33e9c0236a8c2d8bd3fa91ad3acf 11
0a2a51dac6138826127f093500461d91 11
bdd8817990ef209f0fb6b049f2d2ea0c 11
485843481a7edacbfce101ecb1e4d2a8 11
8deb8d1dd92840f975b6931ab3a3c61e 11
d3630410c51e60941a9001a46871070e 11
e8258e5140317ff36c7f8225a3bf9590 11
8051a3c40561002834e59d566b7430cf 11
2ecd2bd94734e5dd392d8678bc64cdab 11
1160453108d3e537255e9f7b931f4e90 11
b6e710870acb098e584277457ba89d68 11
639d79cc857a6c76c2723b7e014fccb0 11
177540c7bcb8db31697b601642eac8d4 11
7486cef2522ee03547cfb970a404a874 11
a0ba2648acd23dc7a5829968ce531a7d 11
e5522f7ac7cd76f19b396595c9c25b40 11
5da713a690c067105aeb2fae32403405 11
9cb9ed4f35cf7c2f295cc2bc6f732a84 11
e4a93f0332b2519177ed55741ea4e5e7 11
248024541dbda1d3fd75fe49d1a4df4d 11
42853a61b26fef79e2ae788d97356799 11
8fc687aa152e8199fe9e73304d407bca 11
7e0a0209b929d097bd3e8ef30567a5c1 11
3070e6addcd702cb58de5d7897bfdae1 11
42a6845a557bef704ad8ac9cb4461d43 11
3fc2c60b5782f641f76bcefc39fb2392 11
d210cf373cf002a04ec72ee395f66306 11
5be278a9e02bed9248a4674ff62fea2c 11
d58e2f077670f4de9cd7963c857f2534 11
9a11883317fde3aef2e2432a58c86779 11
2bc8ae25856bc2a6a1333d1331a3b7a6 11
64a08e5f1e6c39faeb90108c430eb120 11
362387494f6be6613daea643a7706a42 11
8d7628dd7a710c8638dbd22d4421ee46 11
285a25c17f351708754cdb6d56f3962e 11
354ac345fd8c6d7ef634d9a8e3d47b83 11
d3f5d4de09ea19461dab00590df91e4f 11
e366d105cfd734677897aaccf51e97a3 11
5d151d1059a6281335a10732fc49620e 11
abec16f483abb4f1810ca029aadf8446 11
adf8d7f8c53c8688e63a02bfb3055497 11
2e5c2cb8d13e8fba78d95211440ba326 11
3fa146219c48a4393aace23e8f353125 11
fb0650ff38f84d526883336ff5119dc0 11
7171e95248ff768e1ebee3edde01ea7a 11
cbfe5681369338a48e2d1b63998099d6 11
27b587bbe83aecf9a98c8fe6ab48cacc 11
9649dec6196d730c5e024f204477d8d1 11
5db60c98209913790e4fcce4597ee37c 11
fa6c94460e902005a0b660266190c8ba 11
cac8e13055d2e4f62b6322254203b293 11
deb74a85a4a68465b75c721d45db5d3b 11
1aa3d9c6ce672447e1e5d0f1b5207e85 11
2119b8d43eafcf353e07d7cb5554170b 11
4625d8e31dad7d1c4c83399a6eb62f0c 11
d74cb35426f3d808325876f45b69dbf1 11
3e195b0793297114c668f772c6e2d9ba 11
16738419b15b05e74e1ecb164430bfa8 11
0b105cf1504c4e241fcc6d519ea962fb 11
56db57b4db0a6fcb7f9e0c0b504f6472 11
0ee8b85a85a49346fdff9665312a5cc4 11
db68512896941514a089c37392f0683b 11
14678db82874f1456031fcc05a3afaf6 11
f95ec3de395b4bce25b39ef6138da871 11
8c53d30ad023ce50140181f713059ddf 11
50d2d2262762648589b1943078712aa6 11
02b5b45ce743bc3f285ec4d39b5968c3 11
3c565485bbd2c54bb0ebe05c7ec741fc 11
20cf775fa6b5dfe621ade096f5d85d52 11
f5e647292cc4e1064968ca62bebe7e47 11
2fe5a27cde066c0b65acb8f2c1717464 11
3e9f0fc9b2f89e043bc6233994dfcf76 11
e6cc48e3a8db9b618592a86a57960164 11
20546457187cf3d52ea86538403e47cc 11
c96ebeee051996333b6d70b2da6191b0 11
adf7ee2dcf142b0e11888e72b43fcb75 11
18a4e1366eb78af25ed5cfc306e8f873 11
5dedb42b34e50082065a783265ce28a8 11
ba9fab001f67381e56e410575874d967 11
3b9d6e5e779c8f46c5765c194a04b59a 11
72cad9e1f9ae79872b8d6ac34fc2851c 11
01259a0cb2431834302abe2df60a1327 11
1f187c8bc462403c4646ab271007edf4 11
bf56a1b37b94243486b2034f8479c475 11
46d0671dd4117ea366031f87f3aa0093 11
1f10c3650a3aa5912dccc5789fd515e8 10
d7dcd79b773dc85c89b84862cdedb6cf 10
c999d5b6b8bab8662faae7fafe463f04 10
d5346723901d967ccc167929e2ee94ad 10
657538ca3ad286a7b345fb515d41e14b 10
8c0f24a304f10044bcb756fd2ab2370f 10
c86038fe04bc7097e218b4fd6b767f4b 10
e5be35e61264ba3d5c63534a6a3656d7 10
14b75c2d38d88b747c19de8ea5509d16 10
5fd2524092de9576f7341dc9aa5a53ae 10
786ab8c4d7ee758f80d57e65582e609d 10
8d3b78d62523e16a1c95a545651db6bf 10
2af1e9eaa807096a11b32ed26ecc2cbb 10
f2b1b9275b094c26ff1998a09cd9412d 10
91cff01af640a24e7f9f7a5ab407889f 10
51624edfeb2ba95fe669e7b2d2b3be80 10
ebf9f48abbc1bf77558f22526b9a7238 10
0f6b1f657ac30ab76519ed4c677e9909 10
853573b5a907ed8b2f4fec25a92406a2 10
7c2c48a32443ad8f805e48520f3b26a4 10
50285433069b9faf53c900cd2642fa9d 10
db0513583c7b05237076d942baab7ce9 10
20125fd9b2d43e340a35fb0278da235d 10
734e6bfcd358e25ac1db0a4241b95651 10
1bda7493c968ded9800b3a754fc07e5c 10
d6d0f445ef4338aba648d1a13936743c 10
c0a0756dd0a93eb7c840fdeb3c65808e 10
554644c0cc70e64757bfdfe8512f90c6 10
7c9966afcc510cf5a40621d1d92bdaf1 10
04da717026605472461b05cf41f717ee 10
f8a85df7f5f429ca5f2ff9a695835da3 10
5dfd38837dc134b2fc764c102b29fc46 10
a3a8185b610d2c5e39015f64972c8705 10
f4b31bee138ff5f7b84ce1575a738f95 10
966b795bc7f3ccb35e3da08aebe98f18 10
f72a23858b9865a40479a3ce3f16649e 10
845c31a2fbc3d2e14ecb17d48dcc65a4 10
50de294b9d4987a3c89b4a5cc4bdea62 10
73d4d7b15bfefa13c4a035fa16bb99ed 10
55a51239dc6fe8cf8c09ec91f36f5250 10
015c11191cbf983956d7c19e3434c0cf 10
fb51aea2099d8fbdfe50a5cd69ff8e50 10
964d1775b722eff11b8ecd9e9ed5bd9e 10
8f87878fd33e07ea418c37fa7ac69b73 10
6e04df31f1bbb1c02666d0dfa3638f76 10
3bbca1d243b01b47c2bf42b29a8b265c 10
ab41f0c4ba80d7c019b0cd88058283c6 10
9578a63fbe545bd82cc5bbe749636af1 10
7866731eed67dc3be9693b33f50fdb48 10
296806f2f3f138794fccf685d8d691b9 10
9f2b49181d2539e79439f4c6a6716836 10
c1f22f4c38899f51f1ed3ce20120bbd9 10
deb91d78cfe64ef36d96460e01234147 10
9af1b63534609a9c0068fef43dfb87e9 10
9f067d8d6df2d4b8c64fb4c084d6c208 10
b4f8e5c5fb53f5ba81072451531d5460 10
e345fac6bc5c868f0222430c733fa26e 10
5e9d17e41f784ae361ada1d0817186f6 10
15a50c8ba6a0002a2fa7e5d8c0a40bd9 10
60131a2a3f223dc8f4753bcc5771660c 10
2a10665525774fa2501c2c8c4985ce61 10
f466e84e4d899dda09be2bf2d3d7ece3 10
ecd07f4483c92ba37b7aa92dd57d5f89 10
158388770a41292b277c199ca8d95ccf 10
004a68efcee088ddeaaca5c5a3afaa2f 10
005f91955ff9fc532184ba7566f088fd 10
9b2f00f37307f2c2f372acafe55843f3 10
d3614f463b2d42aba2700556d42740d0 10
5a29503a4909fcade36b1823e7cebcf5 10
21e4ef94f2a6b23597efabaec584b504 10
951124d4a093eeae83d9726a20295498 10
900ed5ed4aeef20ab790a57aeb7fc796 10
1d02e76acf9122a892c8143cd6cb6222 10
089234f71dea0ae931a029e8a3a45502 10
d0d80c2a8e1344d9026b2b1261a070f2 10
d44003cb6be8cff88c4f9ef9fd31b820 10
2853427cee00e06272cf17d4be94f7d0 10
7cff4ce87d7f2179d73e7959bf213529 10
54591b5c8d4291c395119bdbdb3a4ee9 10
e17343fd137bd00f14b47f1ea35ec3ca 10
237949cceaabe986ac5c1cd65cef13ff 10
adf854f418fc96fb01ad92a2ed2fc35c 10
d2a10b0bd670e442b1d3caa3fbf9e695 10
91ba4a4478a66bee9812b0804b6f9d1b 10
636efd4f9aeb5781e9ea815cdd633e52 10
8d3215ae97598264ad6529613774a038 10
edb446b67d69adbfe9a21068982000c2 10
c0356641f421b381e475776b602a5da8 10
e5ae7b1f180083e8a49e55e4d488bbec 10
94cb02feb750f20bad8a85dfe7e18d11 10
680390c55bbd9ce416d1d69a9ab4760d 10
baeabb8ff01160eec0b5db7da2805f57 10
9e05fb01c4c2aa78872ff38b73e69197 10
62e0973455fd26eb03e91d5741a4a3bb 10
05f17e3cfa5de42020eaa6df34fb4805 10
c8afe805c097dab1f1e5bdd57f8d2931 10
daad98225feffee70936b5e3b88658c9 10
6e4621af9a4da94a7c85d7ecd19b1271 10
e0b0f9051084fd476926501af19e1e96 10
0dfd8a39e2a5dd536c185e19a804a73b 10
28b805f5645425ce44eaf6bcba79a40c 10
dbea3d0e2a17c170c412c74273778159 10
6872937617af85db5a39a5243e858d1f 10
7fd29ee0cb4b910d96d0ef86f16c8854 10
ef1f4d925a67ffc924862f69f6bb120b 10
b91a76b0b2fa7ce160212f53f3d2edba 10
5a570102ff1655264e06f782078b5af0 10
6467c327eaf8940b4dd07a08c63c5e85 10
7180ee78abc8c4401d89f708582062e4 10
013c17ae3d8adf097f5ddd872096b8fe 10
e76d88aeab47da20d61b1b489af1a281 10
8b0bb3eff8c1e5bf7f206125959921d7 10
e6b738eca0e6792ba8a9cbcba6c1881d 10
a6a71cb59c7579f7039912b62d92e2f1 10
6120d42c7249acb7b2cfcf020bf7ab75 10
af94ed0d6f5acc95f97170e3685f16c0 10
c49e446a46fa27a6e18ffb6119461c3f 10
b97f138920c54acf5eb77d23bc318b12 10
9d86d83f925f2149e9edb0ac3b49229c 10
bf4334a2421c544eaa17629e52029ca1 10
c37a21223db1cda645af1264df751f7f 10
5c16b0d099fd16c49462fb3c951b3ebf 10
ff8c1a3bd0c441439a0a081e560c85fc 10
ec04e8ebba7e132043e5b4832e54f070 10
ebeb300882677f350ea818c8f333f5b9 10
03db60c2331018b18c4166c1787072fe 10
8eb4b4c01bf3375828c5494c2f6e7685 10
c629a1a0a891379024ac1a4e971baec1 10
fcc7fbed7c7c66964a52463e7498ad91 10
f6e06644c3fb17c52be6bd0421b599b9 10
7a06ad497a8fb70ea0a3cf08543fb1e4 10
5fcb7f9c321885a69a4f91cb553fa04d 10
6f221fcb5c504fe96789df252123770b 10
969ebecd17b888ab767fff8d3d894c2d 10
409bbd0d0f516a326f2080c26a10d530 10
5f0ad4db43d8723d18169b2e4817a160 10
d117dca133c64bf78a4b7696dd007189 10
70d85f35a1fdc0ab701ff78779306407 10
f3935d39e4ea04753b0061e1be62e192 10
e3f3064ac424a80e0abec999e9ac6d17 10
beda847edabdd461b87a0821a65cad5f 10
14c4f36143b4b09cbc320d7c95a50ee7 10
903cc7be42d6fae3ae8c8be791ceeb74 10
9a4d6e8685bd057e4f68930bd7c8ecc0 10
033522d9bdf796d13c4b594cbdf03184 10
0f79c3f3e971e1af245a3551b53a8737 10
f57bd0a58e953e5c43cd4a4e5af46138 10
c0f6fb5d3a389de216345e490469145e 10
65c89f5a9501a04c073b354f03791b1f 10
c3581d2150ff68f3b33b22634b8adaea 10
0868dbe2d591f3c1beb2f6dd50bdb72e 10
c0e0b7080b94f208328b48cbea738d86 10
78beb16526e99b8619b6349165556f65 10
f9d8bf6b7414e900118caa579ea1b7be 10
16a4d8f9442ec82c5d390079cad8f194 10
a56ee48e5c142c26cf645b2cc23d78fc 10
c589c3a8f99401b24b9380e86d939842 10
1fcee5e040cf2cb786883eb2afd6f47f 10
f5c59267dae7d123f54b741a76f28f84 10
f52a7b2610fb4d3f74b4106fb80b233d 10
7520fa31d14f45add6d61e52df5a03ff 10
e52ff15f1c6cff78c4e54fd19026256d 10
80ca4ee101d7cf153771824cc0b00098 10
9518dfaa68111174c238799ce9116e74 10
6595f3201568e5db6f3cac0a73bff243 10
94629eb2f9a4d7f9309239c4bcb96f0c 10
40a0f39c64ba33b9d04168d476f53407 10
e2e2fd34c1cfebdf431177db8e49fdd2 10
f4f4a06c589ea53edf4a9b18e70bbd40 10
71af59614c8b42af334933e9261e53be 10
dae21e619b67f958c716d3c779c941d2 10
0878e4a063af2c3c2191cf4fc560c094 10
cd7214aaa777172bb782f7d0efddab82 10
748c5881461367ab9eed5af82966a480 10
ab9bc301ed969f5fa62e9908d7fd80e7 10
95a6fc111fa11c3ab209a0ed1b9abeb6 10
aa0f9de3c3f38177051c3c8741dac037 10
4acd76878533a8105fce55da6da7dc76 10
c4525d4b0ad85bb7ed6e5f31fbe008ce 10
51a60f841b871cbc4d3cd33a0fbe59e7 10
ab28ad5cc818e94cad99e7f95055dd22 10
26c954646e21d70792e4db24a76a5fc0 10
953bd83cb0b9c9f9dc4b3ba0bfc1b236 10
7d1465fa9e3d1f2e8d9f310b400c614e 10
3f258712c3ba708ba78a60afde94352a 10
695553c0c5ba292284a3e1e64da6ed47 10
74890305f6e5581d18ccfdbc2dbd7939 10
646680a2406b2430bde8761a48e4a2ed 10
68da6e6e5325aa33287ff385b70df5d5 10
d0622bf20c3152d6c0d4335f537707ca 10
b1d3a8fba2c3b1a07da18922ec3d5664 10
4cbb466a35d3bb7304ea43cd687929f0 10
78c784cf4f1360d2c590de5146e67b4c 10
412bb949b10ebe6b9fe743385388f3cb 10
6445ba9df3c5462884f5c510426474ff 10
40e4e42fc620ace091854042c732894d 10
cc7d159d6ff3ea6f39b9419877dfc81f 10
67adf2b28a9bca8c22616cadac7b6b84 10
6fbb698655e6b0fdd299a543951c27ec 10
1bff3f64f354e35b89422273e74cab8f 10
9e411b2d0cbcc1d9cd8775e89e96774f 10
f5c135d79452867c4316ae8010004ee5 10
7d372e7ebdb02097c5a0e0cf18f745a1 10
d89a66c7c80a29b1bdbab0f2a1a94af8 10
a8aa681aaa4588a8dbd3b42b26d59a1a 10
908a6f6a6c131a850ecb0e3f11b08189 10
148260a1ce4fe4907df4cd475c442e28 10
d8bf84be3800d12f74d8b05e9b89836f 10
eb06b9db06012a7a4179b8f3cb5384d3 10
75e33da9b103b7b91dcd8da0abe1354b 10
5df07ecf4cea616e3eb384a9be3511bb 10
1175defd049d3301e047ce50d93e9c7a 10
321cf86b4c9f5ddd04881a44067c2a5a 10
8dc5983b8c4ef1d8fcd5f325f9a65511 10
d3fad7d3634dbfb61018813546edbccb 10
9457fc28ceb408103e13533e4a5b6bd1 10
74934548253bcab8490ebd74afed7031 10
82ca5dd156cc926b2992f73c2896f761 10
6be93f7a96fed60c477d30ae1de032fd 10
ba3e9b6a519cfddc560b5d53210df1bd 10
9407c826d8e3c07ad37cb2d13d1cb641 10
a6d259bfbfa2062843ef543e21d7ec8e 10
8b4224068a41c5d37f5e2d54f3995089 10
99f59c0842e83c808dd1813b48a37c6a 10
ea159dc9788ffac311592613b7f71fbb 10
d5e2fbef30a4eb668a203060ec8e5eef 10
149815eb972b3c370dee3b89d645ae14 10
a11f9e533f28593768ebf87075ab34f2 10
635440afdfc39fe37995fed127d7df4f 10
d5e2c0adad503c91f91df240d0cd4e49 10
598920e11d1eb2a49501d59fce5ecbb7 10
c902b497eb972281fb5b4e206db38ee6 10
f6e794a75c5d51de081dbefa224304f9 10
a869ccbcbd9568808b8497e28275c7c8 10
cd4bb35c75ba84b4f39e547b1416fd35 10
a012869311d64a44b5a0d567cd20de04 10
ef41d488755367316f04fc0e0e9dc9fc 10
acf06cdd9c744f969958e1f085554c8b 10
59a3adea76fadcb6dd9e54c96fc155d1 10
a4351b79d9ea3d842efa89fae5d02b24 10
62dad6e273d32235ae02b7d321578ee8 10
ac73001b1d44f4925449ce09d9f5d5ca 10
f0eaf559f89ca17022783964ebe9cdfd 10
c3d377d10b13f8b39bf1218a60fe77b1 10
c12706a7c6e8d6476c3d2b6ae0042a82 10
85ae750ad1dbdc5c2703bcfe97e77152 10
040a99f23e8960763e680041c601acab 10
df83971673de5c8e71ca1e2645718dad 10
55d99a37b2e1badba7c8df4ccd506a88 10
fdbd31f2027f20378b1a80125fc862db 10
9f8684e630c4c30cad7b1f0935cd62ab 10
a2d10d355cdebc879e4fc6ecc6f63dd7 10
a11ce019e96a4c60832eadd755a17a58 10
ee16fa83c0f151ef85e617f5aa3867a6 10
ac34ae1fda29b8fe781ac8d6d32a6bc7 10
801fd8c2a4e79c1d24a40dc735c051ae 10
85690f81aadc1749175c187784afc9ee 10
0172d289da48c48de8c5ebf3de9f7ee1 10
56cb94cb34617aeadff1e79b53f38354 10
eb9fc349601c69352c859c1faa287874 10
421b3ac5c24ee992edd6087611c60dbb 10
7fc63ff01769c4fa7d9279e97e307829 10
bd3ef5c19067fe179f71c8b86ea4b39b 10
b14680dec683e744ada1f2fe08614086 10
6693a7aacb8a2e74c6f5fe91bc39864b 10
f51238cd02c93b89d8fbee5667d077fc 10
24e01830d213d75deb99c22b9cd91ddd 10
806d926414ce19d907700e23177ab4ff 10
dc0439caeb74ffc2795571af07a7eab1 10
c563c2c394023a07d56ad6b3eb09537a 10
0a49e3c3a03ebde64f85c0bacd8a08e2 10
40dba662fae60cd3bcceaa76a82d2873 10
8068fee5f49946b3a8f85b1007cd40bb 10
38ef4b66cb25e92abe4d594acb841471 10
cd8d5260c8131ca7aeea5d41796d1a0a 10
5e7264477cf9b6b237a0d254cf0324e2 10
98cac9d33aad44bb31800130e8c50b5f 10
37968ad196a5085f5ed91e58df8c2cef 10
803ef56843860e4a48fc4cdb3065e8ce 10
39ea40e164f970c54b0530436d5a9f7a 10
6754e06e46dfa419d5afe3c9781cecad 10
5ee0070c40a7c781507b38c59c3eb8d4 10
4baf54f36935058bcc696fcef3f4689b 10
5481b2f34a74e427a2818014b8e103b0 10
4a533591763dfa743a13affab1a85793 10
471c50ad1a156d7256eddfd747d77931 10
f6d9e459b9fbf6dd26c4f7d621adec1d 10
63a7769efbcc83107e5e385ccc6429de 10
2fd0fd3efa7c4cfb034317b21f3c2d93 10
e4a86b0d7bf4c46d7d550a92b0b2fcae 10
86a2f353e1e6692c05fe83d6fc79cf9d 10
7aa685b3b1dc1d6780bf36f7340078c9 10
06f7c042b76e4b04f698c75b7b2777ea 10
b8a03c5c15fcfa8dae0b03351eb1742f 10
0c6b6f19684ed9b6ff07575fcf81c98d 10
812214fb8e7066bfa6e32c626c2c688b 10
a5bad363fc47f424ddf5091c8471480a 10
22f2729737ae3dc9702e4cee0eb3e900 10
01b6397888c09d84f3dc89d807aa1004 10
db9e6eef2eb4f0d8c55ecc7beaf2d78d 10
a5585a4d4b12277fee5cad0880611bc6 10
0f304eddb4ad6007a3093fd6d963a1d2 10
97788494d0cb9c4ad37af9a76290b361 10
ac4d17530106c3e3c2fb5e2dad0e51b7 10
82ba9d6eee3f026be339bb287651c3d8 10
ea6979872125d5acbac6068f186a0359 10
85203ae86f2de2662ca5b6d614fbe495 10
61f3a6dbc9120ea78ef75544826c814e 10
feade1d2047977cd0cefdafc40175a99 10
903356ae8ff820105d57f744c8a24396 10
f569c3d708a7558b3049d2896d2b6ce1 10
d93591bdf7860e1e4ee2fca799911215 10
e0640c93b05097a9380870aa06aa0df4 10
8e1ad7941398486f8cede7799b886b58 10
e546594ad40b116388b50d48c6955f2b 10
cd474f6341aeffd65f93084d0dae3453 10
fdeea652a89ec3e970d22a86698ac8c4 10
ab24cd2b811ee48a416fc7a833d736a9 10
b2b7c555125ecacf4bb7678d9dc39a21 10
5de8a36008b04a6167761fa19b61aa6c 10
73f715c6cc2b110fc67503ba813f7f0e 10
23e582ad8087f2c03a5a31c125123f9a 10
99b410aa504a6f67da128d333896ecd4 10
033daef61ea8721921fbbeebb6f87313 10
4b85256c4881edb6c0776df5d81f6236 10
b426b30042abbc15e363cb679bbc937d 10
2d1ef8f39d2c1590daf9a3737c8a931d 10
d63c4a5e9b600279c3da776f6113a400 10
543bec10c8325987595fcdc492a525f4 10
cf5530d9e441e0d78574353214373569 10
1e69276e3d5650de297e980aa4f59671 10
8073bd4ed0fe0c330290c58056a2cd5e 10
ba2f0015122a5955f8b3a50240fb91b2 10
6616758da438b02b8d360ad83a5b3d77 10
caa89215e67b35d504b99a0b22f1c56d 10
78daab4f4fce94374d8a53444c77c2c6 10
cbc462e27100dad71cdbf606d396ddad 10
2e6d9c6052e99fcdfa61d9b9da273ca2 10
94130ea17023c4837f0dcdda95034b65 10
fa7518562603d5c4a7ad69e2e5726f5f 10
ea06ed6e977637a81ea9d22b3090e28a 10
22508552d3fc22f867e33e6c56b30b16 10
0b96d81f0494fde5428c7aea243c9157 10
2cc73b24083105c3d488cc61b606d4f0 10
84d5711e9bf5547001b765878e7b0157 10
8452a95c40e2b232acd9b8a8712935d7 10
19d19f93a4200dca6148155b8ccc0afd 10
fb642b781020b2aaeb1a7cee29acc915 10
265eceb6d4d961057f1b483a558e2885 10
98c56bce74669e2e4e7a9fc1caa8c326 10
043c2ec6c6390dd0ac5519190a57c88c 10
be6ad8761fe4eb9bb85934a2d21686bb 10
747c1bcceb6109a4ef936bc70cfe67de 10
4424d2deec2f9468fb61e2db07ecd6b6 10
f0873a91b499e265ff6d78ff6e8985a0 10
0342c9a7b54450830e9727b98f8e3cb7 10
999028872cfff7ae8ee330a33cbd3874 10
351869bde8b9d6ad1e3090bd173f600d 10
401704ef750f5f2e9fc84ed2c5db8292 10
04992c5115a2c2fe6d12bdc21e16f64e 10
87ba276ebbe553ec05d2f5b37c20125f 10
4ae1e2b07ecf6c799b91ed45e95278b8 10
a569398d13eb87b14276380d2921ddbc 10
8767bccb1ff4231a9962e3914f4f1f8f 10
b20706935de35bbe643733f856d9e5d6 10
8a1276c25f5efe85f0fc4020fbf5b4f8 10
9cd78264cf2cd821ba651485c111a29a 10
f1b8b7b3ceb65c188dcdc0851634cadf 10
77ef24b42fcecae4ba74fa68137f3e43 10
55ed523b2ca4371a31d7dbd7a2877bea 10
a957aa96221d0b7cb99ab072eaed7bf9 10
06358599b7afb2506e063c1ea0a09fbd 10
11348e03e23b137d55d94464250a67a2 10
e6be4c22a5963ab00dfe8f3b695b5332 10
c0f52c6624ae1359e105c8a5d8cd956a 10
f78688fb6a5507413ade54a230355acd 10
c9e37c28ce5852218032aae6f5632b13 10
ddd993b2fef3fdff101872bb03cfded8 10
41f860e3b7f548abc1f8b812059137bf 10
b3f445b0ff5a783ec652cdf8e669a9bf 10
11e2ad6bf99300cd3808bb105b55d4b8 10
7c05147f3029c97ce26c0cb0b2469fca 10
f8b7aa3a0d349d9562b424160ad18612 10
d582ac40970f9885836a61d7b2c662e4 10
3198dfd0aef271d22f7bcddd6f12f5cb 10
9fc64354454711c97058db6110b3a369 10
38faae069a1371784081ea9ad9b279d0 10
310366dd6f1a67639b870efe6ca3613d 10
a667f4e7b0c8a3babe331569d3eac6bd 10
b14573b9273c38ba0f89bb63abc87973 10
c646a3b8b24cb64c1314c03292fff0fd 10
8a0cd50ecce34cfd150d3d512ccf42cf 10
9b7da66eb5bb0e80c82e88fd2bfde5ce 10
7297f44a1c4443049b235b59ac3ebadd 10
7695ea769f021803c508817dd374bb27 10
d2849eee3432ef804bfccac1a9cb24f0 10
4eab60e55fe4c7dd567a0be28016bff3 10
ad7ed5d47b9baceb12045a929e7e2f66 10
816a6db41f0e44644bc65808b6db5ca4 10
1fe46a07a9ba5f05129cab882582d907 10
b7ae8fecf15b8b6c3c69eceae636d203 10
c2073ffa77b5357a498057413bb09d3a 10
bcb7c13ff9746a60fa8c3e748acd054d 10
e6a4f65e7355bb8b7671c3a18003b146 10
d82a1853da4df5edcfc6f0e3159c23be 10
5446f217e9504bc593ad9dcf2ec88dda 10
d4b0a4ece86c42fe7c34d6eaa9aef588 10
ce5d75028d92047a9ec617acb9c34ce6 10
f12a6a7477077af66212ef0813bcf332 10
b8b6674d4052e35e4553ac6788eb30b5 10
3133f88cbe33bcd01a6ba439d75ae996 10
4efc9e02abdab6b6166251918570a307 10
a8acc28734d4fe90ea24353d901ae678 10
e4d2b6e6fdeca3e60e0f1a62fee3d9dd 10
6caf88727c2cacf39df54ecc2f53de65 10
4ab50afd6dcc95fcba76d0fe04295632 10
1bcef5d8bd566084523bf65b7e1a245d 10
cba2a355dc11678a805de3839a03e32d 10
021f6dd88a11ca489936ae770e4634ad 10
f6f154417c4665861583f9b9c4afafa2 10
11958dfee29b6709f48a9ba0387a2431 10
58ec998e5f04921d22afdd67759db6e4 10
2e7638c6f7667569fe469fec28c7405b 10
6c19e0a6da12dc02239312f151072ddd 10
57db7d68d5335b52d5153a4e01adaa6b 10
234e691320c0ad5b45ee3c96d0d7b8f8 10
dcc5c249e15c211f21e1da0f3ba66169 10
3e9f7c16bd1cdea78f8e2eea72dfdfbe 10
b80ba73857eed2a36dc7640e2310055a 10
e9a8f256f4904b06246375df06a8864b 10
ae3d525daf92cee0003a7f2d92c34ea3 10
118921efba23fc329e6560b27861f0c2 10
f9ab16852d455ce9203da64f4fc7f92d 10
2354c276f1c9156f4b97a11a7aa41254 10
37aa5dfc44dddd0d19d4311e2c7a0240 10
b44182379bf9fae976e6ae5996e13cd8 10
0b36809566dc0773c43715990c1c1ebf 10
1627164498da566c0eb500803f9b5f4a 10
1349b36b01e0e804a6c2909a6d0ec72a 10
7dd3ed2e12d7967b656d156d50308263 10
20d039f53b4a6786c21ee0dbcd2d2c5d 10
0dbd53751c00e0784799008b44471a77 10
413894b7e2c6dfc6e8a0e9f18287e3c4 10
5c96ab47cd8c08e27bb5e3e8e7cc72c4 10
782086acbe9f48126642e093bf6ba151 10
1def1713ebf17722cbe300cfc1c88558 10
7c39a5f991bef4a1e34187677a65871d 10
99f0e91e4f90ecc1c3bdee598eadca30 10
a424ded436368e3f9f10da14c23acc85 10
0d98b597aa732aea606bde680c3b57d8 10
54ee290e80589a2a1225c338a71839f5 10
5e34a2b4c23f4de585fb09a7f546f527 10
4fc41324cdfa35c1b9e2f8d59371eb20 10
93661c10ed346f9692f4d512319799b3 10
ec26fc2eb2b75aece19c70392dc744c2 10
b1adda14824f50ef24ff1c05bb66faf3 10
e8e5f71237c3b05761cda9e029a5b3d2 10
066d47ae0c1f736b76f1df86c0cc9205 10
10c72a9d42dd07a028ee910f7854da5d 10
29d74915e1b323676bfc28f91b3c4802 10
e85cc63b4f0f312f11e073fc68ccffd5 10
fd3ae753500ad06fd8fa224f28bcac59 10
37c9216b00a111ac0e1f81de25ddff77 10
e7db14e12fb49c1d78a573e6e5f542c2 10
42a85a0102b0a64d8737ffd2e00a57f4 10
c8ecfaea0b7e3aa83b017a786d53b9e8 10
b0d336331ae52d66769bb655c37032c6 10
4f6312fa44a894eab0d022fce42592bf 10
4b2944dfea61be814911110c21ddd974 10
45ab12afa05e563bb484781693dffc87 10
c404a5adbf90e09631678b13b05d9d7a 10
c3d96fbd5b1b45096ff04c04038fff5d 10
5934c1ec0cd31e12bd9084d106bc2e32 10
15c71b874531f45bba372bfc35e9b8cf 10
e1226495c14f1a62ae17aa76c1f0d457 10
bcff3f632fd16ff099a49c2f0932b47a 10
74627b65e6e6a4c21e06809b8e02114a 10
4f00921114932db3f8662a41b44ee68f 10
398024cb5e21d749d728926a28b19d00 10
1963bd5135521d623f6c29e6b1174975 10
aa85e45da94cb0d78853c50ba636a15a 10
76cf4ecb943fc5282061fffd96ff4df9 10
4b7f871c66be5ac7630c27bb5e21fe7f 10
991d912445bd396599bbb31f697005bc 10
36ad8b5f42db492827016448975cc22d 10
02709600f60cc5f733fd879be89f4b3b 10
350a7f5ee27d22dbe36698b10930ff96 10
601ac804ce8eac52499a1cde96bae911 10
107878346e1d8f8fe6af7a7a588aa807 10
d128a9569b806e3a93c91293aed3f40b 10
22cdb13a83f73ccd1f79ffaf607b0621 10
19d47109e3c9e2c1423eac228aff27d1 10
de8aa43e5d5fa8536cf23e54244476fa 10
2ec0274c1774841e6820ad9339b81dbf 10
e71ad22eed10d8f6f8242f67695b215f 10
e4d09d3f57c2c971c8b2bf8efb416a0a 10
f4db8537e9d75da46c4efc36a2d70956 10
a5909bff60540745d3da1ccda2f99bff 10
a18aa23ee676d7f5ffb34cf16df3e08c 10
af086cdab7954f11a518e3af68dc2fce 10
b977b532403e14d6681a00f78f95506e 10
a6640ad0aca7033809ffa7165c3040f9 10
97737a7937a18cf131d9e21eda811113 10
ca5150ff1c65880ded50f92ed067c95e 10
6c7de1f27f7de61a6daddfffbe05c058 10
d2e3e0c2ec10101c41b7f0a11ce93c57 10
254eb3b5df0f07a3c8c134624be3119b 10
c5c53759e4dd1bfe8b3dcfec37d0ea72 10
840c3eda3ea42ecd90aeb3434f3510b7 10
75ac2c91d93efba8651671f18ec013d0 10
9acf7769aeea55e2b2505c88710d4293 10
e572cc8a256bbf824c98a1278ffadc24 10
7467fc45e24ec8d8b9023385c2a6066d 10
9cd013fe250ebffc853b386569ab18c0 10
7648557e5c7f1ecd407347dde3bd9927 10
dc91d6e23d859879bbaf0a9d7f27fb77 10
d6f84c02e2a54908d96f410083beb6e0 10
c862b02975932127779faae44decffb4 10
7ab6acc5bbf252028d5ffa1b92e6beb1 10
da40657c9fece7e48d30af42d31d4350 10
9b1fc5df81cadf52164c02bf92678f95 10
c77331e51c5555f8f935d3344c964bd5 10
099fe6b0b444c23836c4a5d07346082b 10
f81e516d45f7143402e9482b47248e3b 10
ce840aa9583592e71f3db26ee6e41703 10
5c843bd82838f70b8321b95e2f1a84ef 10
17d187eaf6157b4e219552d6a187290a 10
7d1e6b02af59efefd53323255d6ded3d 10
c9f2f917078bd2db12f23c3b413d9cba 10
f892447540d0e840049183faa3109b1b 10
7fe3d16a83f683a0a7f1c029536bebe7 10
e64928412aae022e2c27456df62dda09 10
e8219d4c93f6c55c6b10fe6bfe997c6c 10
f5dffc111454b227fbcdf36178dfe6ac 10
b7a782741f667201b54880c925faec4b 10
fa246d0262c3925617b0c72bb20eeb1d 10
84fec9a8e45846340fdf5c7c9f7ed66c 10
2b9bd744f7c0d06123d9d9557310fa80 10
0bdf2c1f053650715e1f0c725d754b96 10
482b31eee22486b99cdbe0ab36e959fd 10
5d293363c4be77f134214bec786e2feb 10
5a16bce575f3ddce9c819de125ba0029 10
ec73a08511f0f15158c830720aee7588 10
0383314bf626052313b8275638fcccce 10
f5b2aa928f940f3f09a0d14f45a27875 10
a3fefe83288ecb0e40ebe40b2bde29fe 10
c2ed25e9f9b76909fc54491a253a5066 10
d5e39323dd0a7b8534af8a5043a05da2 10
0fbce6c74ff376d18cb352e7fdc6273b 10
ccc58dde99ac1c9f32531179b859bf46 10
e97a4f04ef1b914f6a1698caa364f693 10
41f6e8b589d6d47cc56937ff17c493f5 10
da52dbdb51e5c9b3fcacdc228065d5e0 10
f50fb34f27bd263e6be8ffcf8967ced0 10
9ad97add7f3d9f29cd262159d4540c96 10
19702ce80aa823cd508f85c0034a7e97 10
576e5effaa235485db53702d723976d7 10
960fe54b16d890a75e845fcd23afc32d 10
52569c045dc348f12dfc4c85000ad832 10
84a529a92de322be42dd3365afd54f91 10
fdc42b6b0ee16a2f866281508ef56730 10
d28a3097fa7cf63ad01c4f328314e2f2 10
68fc266c3090819707d3c4c6cdcc1ed5 10
1eaa260fddcc15e3c1f09453b8d5bd92 10
1b356667c9a682f8b0215d9d16d286fe 10
7241bd19bb709da0f46807bde88aed25 10
c3bfbc2fc89bd1dd71ad5fc5ac96ae69 10
f74412c3c1c8899f3c130bb30ed0e363 10
7dc8b441cf4e6fe9bc806679c4579e68 10
6f5216f8d89b086c18298e043bfe48ed 10
859bf1416b8b8761c5d588dee78dc65f 10
8e7991af8afa942dc572950e01177da5 10
49f85a9ed090b20c8bed85a5923c669f 10
96a0cc2f93365fadfcc06ba14e95fae1 10
62000dee5a05a6a71de3a6127a68778a 10
6ae948577c0bd7c07f4e74b4745f74a8 10
f0b8b6813306e6774a0512cde515d012 10
3eb46aa5d93b7a5939616af91addfa88 10
f18288b44fa19637ee5476ac4cdc77d8 10
5723ce74503ca035097ea19fd040e5bb 10
96337d2cb0f87a553196fd9ec2cc66a8 10
38840678620308eadd98d8632df3d6d4 10
9f173dfe8f89078ce25d06126842cef1 10
1eee58f7a5d6bd6df171b1d131acd79a 10
7366b7a89fc9d6c90e308d633d63884f 10
dac4a67bdc4a800113b0f1ad67ed696f 10
8b6cc3ee5ec407721ce3bf5ff4c0f56b 10
3f756c61a520507428e333d99b58c169 10
ac56f8fe9eea3e4a365f29f0f1957c55 10
2e7fc7cb9bf8baacf29f1b7286976f53 10
10ce75ac40fc149330ea64671feda328 10
01b7575c38dac42f3cfb7d500438b875 10
86c68e91153da429d0930c9ad13d1311 10
d530d454337fb09964237fecb4bea6ce 10
f6c2a0c4b566bc99d596e58638e342b0 10
f74e95cf0ef6ccd85c791b5d351aa327 10
f50d8aa7aa4204ac97b2ef3ed37476f6 10
b0eeffad438fd186126c11fecdceab44 10
35c5ce55d4c6015406e3f53558e5bed2 10
293835c2cc75b585649498ee74b395f5 10
6ce8d8f3b038f737cefcdafcf3752452 10
5d461a9f589b908d63d225c4859a0f1b 10
48abd1b3f5452995d995eb78a77013c8 10
ca5fbbbddd0c0ff6c01f782c60c9d1b5 10
3e53ca3d4e69bc938071715257cc62b9 10
ea67d66c5b01e5aa93fd5407f041b53d 10
6b8027f8d0ccac45349d84a80667a0bc 10
0913e2e6049a59306f85c213277a5253 10
6217b2f7e4634fa665d31d3b4df81b56 10
76309eaf4f00ff4400a28da671b8ff91 10
d85688fce613669775c5eef50f20386a 10
291dbc18539ba7e19b8abb7d85aa204e 10
30f21d8fae944d4353b36d59500d9eaa 10
7d9d329731cad1688ade8b557b74c68c 10
6c015f9b69e6a50c3d30b75ee796bc46 10
73a32464b3cb3ac9b59c7eb5b4356730 10
e17aeca56fab22ce30ac615e72cc64e5 10
46dfb1fd21d4e16401260f54d2b6a88a 10
b599e8250e4481aaa405a715419c8179 10
3a6c2c9231df58107434b942fa600b22 10
553a1099bf1a5568f3e6153e44dbd6c7 10
ac8645c4e666d447670bebf90cf8fbc2 10
0dceb0ffa039ab83600259310bccae25 10
67a365a363e759793d84a4868d22bb56 10
8f065320a0ae71bd72bb0b981849ccff 10
1d73570ddb3abfb514cb3119b8569063 10
646c9941d7fb1bc793a7929328ae3f2f 10
5bcbb819023630661a60ca318639c604 10
d6e4228a1ac71c06c3aa8c0fb9686bd6 10
ff70ea41bc4d78c076f1a002add81da6 10
67797f1f0f02ec5ccd5e3abd2d4e5b81 10
e99298b28ed320343949b7631bebe7e5 10
85ba4c9aa69f722ed73d37afa4ad75ca 10
4e116472d8d66d4a4122b279f7da37f6 10
89c0a463cc070b6c547ce09aa59abd5f 10
d974ad2631a2a6977d640ba9d4c98bdd 10
9d99197e2ebf03fc388d09f1e94af89b 10
fe50ae64d08d4f8245aaabc55d1baf79 10
ee89223a2b625b5152132ed77abbcc79 10
480eb54452f63abfa7f2eb0ffb1c62fe 10
0e105949d99a32ca1751703e94ece601 10
7e8dc0f571ac8e270a4a3ff986430e96 10
16f8e136ee5693823268874e58795216 10
4ceefb51ae9ec399a69540c895f4519f 10
7e19999864bb17b5cf10e68e3c7e6276 10
ad0efad9dd0abaec4b8f9aaa489ec2f1 10
9f8c36919400d501da7b9211735b71f2 10
d9de6a144a3cc26cb4b3c47b206a121a 10
ddd65013f9f3507850f6bd4b5a68f901 10
19a04d6ae3e382a86229740a17307c22 10
6aa21dd9979a2b2d07e367e25963ba1e 10
ff1f3e444a6ff6fe872f07716803ae18 10
48dd34fa4a5fc8e0045aba1952e1818e 10
9cbe38ee91368cef7c0f22de9c3461e3 10
0b115042dd978264d92d419b6c8a1450 10
57fab836f21e4a2a4a74ad5f8aa8f819 10
81e4fe932e45bbbc10cfce7ffb67162e 10
9910489e4ff310896dce21303a8e7fda 10
e39505ef839c38f61139ae78da3f7615 10
d70538d0bcd4bacb90ae29025815166f 10
9c9b9968f53b847802ec73df94b649c0 10
1e50b8b75ce32422bed8115d5da4fbaf 10
03bc8e45ce4903b86f933ebb1fedbc44 10
0c620bcfc2a979fe9f22acbe0019f276 10
a1a3e1728ecc9bfe4ca64599f0e661df 10
f7e0ef389ac6133c88aedbd66b44a4e1 10
0f19d4d93ea331b17b6156e8fcdc6e3c 10
7c097a5ed40a8d91afd49026dd3b1062 10
792b765aa995daf26cf6f17f519c949d 10
d6b6536a9a9352f17189a9dff2f569b6 10
b63c87b0a41016ad29313f0d7393cee8 10
b53086d558f1127993271e8c504ded45 10
c851a9fd59eb3a9185457daa22f95c96 10
7a6322d4cd522986abfc17e6f73ef4ab 10
e06db73b5702b904f41ccd406ac8f4ba 10
de56596363329673fab1b93be2210df7 10
723e8f97fde15f7a8d5ff8d558ea3f16 10
05751401fb782aa43ddf0bc31c121b7b 10
b87546c7a8c2532d1c07c4399786f5ac 10
6338b003419816b5997ca4ee479935f8 10
d42e579306a4869517f243e83a3eab4b 10
9ae5f16bbc85770e1dc3ef156762cec8 10
b06baa5b82cb371718756e2cc21de109 10
3c8f9a173f749710d6377d3150cf90da 10
afa806680e3179a764da5dc370cf9ee9 10
21ea3211c68284b0bb4cd9a2cedc524e 10
c740a1ff47c2ee2e7bd7530f4853cbf0 10
6b406fba78d7b12a242a3bff04399604 10
732586672f67e2d70dc6f03919651783 10
ebb1479b12e33aebadde5d35e3c5e3e4 10
c077c0cd415753c0f5f3aa9397d739e3 10
b344953b75615eb41588c6753a3899e9 10
03056aa23aa837b508c6b305aebe1e3e 10
a62567b46de3c8efcf74bdf8317532b3 10
c7bc77c261dc56714cf777b3e72cca43 10
167cacf79c851c2fb628a3706bcbc991 10
ec2f08ae409f4a81a531d63db671d55f 10
786e3e9f1f618f5e6dcdef631286543a 10
469410db93f46bc8d2eb3a0b9717d326 10
570ad3934c8f0b03f70f9481e7bd8b13 10
f61b215f9d7ee27ff88b8de694fee22e 10
bd8d8aaed497d204a9c3a92e55e4aeab 10
0f40c9bdd25fd8950dc1c7e66862e6d9 10
a48de938587144be6be3b95682b5b948 10
65ddf8fc40f919eba2239c13c19bead4 10
cc255b9a267faa3cc19c3293c5fd7c9a 10
5b61616b138596dfa7c219db523f73a6 10
186c9b923fc7eb4df8e7b4cfbeb234b7 10
45012e4d2d42c232d4d284754e19d9cf 10
f204aab71691a8e18c3f6f00872db63b 10
d8a3b2dde3181c8257e2e45efbd1e8ae 10
edf7f2f34f6b96fae76c68bc2268c128 10
195d221c982e47eb58347e5d06ce3180 10
0365aaecae1f149351d36fb06a31828f 10
0d9d154fb5b905d3f6d606f8b6cbb750 10
84adf1b967670705085ec0ca0cf48e31 10
8e68c3c7bf14ad0bcaba52babfa470bd 10
f2e43fa3400d826df4195a9ac70dca62 10
a7789ef88d599b8df86bbee632b2994d 10
7993e11204b215b27694b6f139e34ce8 10
300891a62162b960cf02ce3827bb363c 10
70fcb77e6349f4467edd7227baa73222 10
20c9f5700da1088260df60fcc5df2b53 10
778609db5dc7e1a8315717a9cdd8fd6f 10
88bfcf02e7f554f9e9ea350b699bc6a7 10
f7e0b956540676a129760a3eae309294 10
04ad5632029cbfbed8e136e5f6f7ddfa 10
90aef91f0d9e7c3be322bd7bae41617d 10
d6288499d0083cc34e60a077b7c4b3e1 10
efdf562ce2fb0ad460fd8e9d33e57f57 10
1c6a0198177bfcc9bd93f6aab94aad3c 10
e2ad76f2326fbc6b56a45a56c59fafdb 10
936a40b7e8eea0dc537e5f2edee1387a 10
7dc1c7653ac42a05642a667959c12239 10
5d6646aad9bcc0be55b2c82f69750387 10
5227b6aaf294f5f027273aebf16015f2 10
f9fe83f1ea3dd2108188fb7bf8aa5b3c 10
82b0639a82d0cc70b8f5830fd2b06868 10
b0ab42fcb7133122b38521d13da7120b 10
3cfbdf468f0a03187f6cee51a25e5e9a 10
16fc18d787294ad5171100e33d05d4e2 10
09060616068d2b9544dc33f2fbe4ce2d 10
36ed197b3f31618fdbadb3df86f804bd 10
d7aab42e6b85c49c0f1d3a115e939c74 10
b0169350cd35566c47ba83c6ec1d6f82 10
5d4ae76f053f8f2516ad12961ef7fe97 10
6fec24eac8f18ed793f5eaad3dd7977c 10
494ba9ff03bdad881378a6fd4092a6c7 10
0cdf61037d7053ca59347ab230818335 10
6788076842014c83cedadbe6b0ba0314 10
3b2d8f129ae2f408f2153cd9ce663043 10
b887d8d5e65ac4dec3934028fe23ad72 10
3e60e09c222f206c725385f53d7e567c 10
d1c373ab1570cfb9a7dbb53c186b37a2 10
73b817090081cef1bca77232f4532c5d 10
1397386b7a1507535c59764a15ee0c98 10
e27a949795bbe863f31c3b79a2686770 10
030e65da2b1c944090548d36b244b28d 10
fc192b0c0d270dbf41870a63a8c76c2f 10
d37b3ca37106b2bfdeaa12647e3bb1c9 10
1006ff12c465532f8c574aeaa4461b16 10
d790c9e6c0b5e02c87b375e782ac01bc 10
967990de5b3eac7b87d49a13c6834978 10
7c220a2091c26a7f5e9f1cfb099511e3 10
018dd1e07a2de4a08e6612341bf2323e 10
586f9b4035e5997f77635b13cc04984c 10
07c4b1fdd1ef8da2d7e9393071204b71 10
e727fa59ddefcefb5d39501167623132 10
9a5748a2fbaa6564d05d7f2ae29a9355 10
c60d870eaad6a3946ab3e8734466e532 10
8e065119c74efe3a47aec8796964cf8b 10
e354fd90b2d5c777bfec87a352a18976 10
6412fef87392ae8c987b0ecc79da1902 10
6b620aedfa4cf153467265629501dd61 10
5acdc9ca5d99ae66afdfe1eea0e3b26b 10
d7619beb6eb189509885fbc192d2874b 10
852c44ddce7e0c7e4c64d86147300831 10
e6acf4b0f69f6f6e60e9a815938aa1ff 10
70c445ee64b1ed0583367a12a79a9ef2 10
8c9f32e03aeb2e3000825c8c875c4edd 10
28b60a16b55fd531047c0c958ce14b95 10
e139c454239bfde741e893edb46a06cc 10
4a06d868d044c50af0cf9bc82d2fc19f 10
db60b95decdeed944b4cd8685417cfdc 10
b53477c2821c1bf0da5d40e57b870d35 10
03cf87174debaccd689c90c34577b82f 10
da4902cb0bc38210839714ebdcf0efc3 10
565030e1fce4e481f9823a7de3b8a047 10
d3b1fb02964aa64e257f9f26a31f72cf 10
4ebd440d99504722d80de606ea8507da 10
d69116f8b0140cdeb1f99a4d5096ffe4 10
d20be76a86c0d71c75035fced631f874 10
d254c8a084d4545bd80577481aa03076 10
92049debbe566ca5782a3045cf300a3c 10
ea204361fe7f024b130143eb3e189a18 10
7cc532d783a7461f227a5da8ea80bfe1 10
a3eb043e7bf775de87763e9f8121c953 10
7e3b7a5bafcb0fa8e8dfe3ea6aca9186 10
799de6d3dae4c924142cf245a1d7f703 10
0233f3bb964cf325a30f8b1c2ed2da93 10
bbaa9d6a1445eac881750bea6053f564 10
b0b79da57b95837f14be95aaa4d54cf8 10
e0f7a4d0ef9b84b83b693bbf3feb8e6e 10
2a8a812400df8963b2e2ac0ed01b07b8 10
1a3f91fead97497b1a96d6104ad339f6 10
23af4b45f1e166141a790d1a3126e77a 10
db116b39f7a3ac5366079b1d9fe249a5 10
4aecfbe5d21e3f7912bf8eb29124423a 10
fea9c11c4ad9a395a636ed944a28b51a 10
06d5ae105ea1bea4d800bc96491876e9 10
04048aeca2c0f5d84639358008ed2ae7 10
f12ee9734e1edf70ed02d9829018b3d9 10
2056d8c1dec3d12cbce646b348d189d1 10
d51b416788b6ee70eb0c381c06efc9f1 10
bb1662b7c5f22a0f905fd59e718ca05e 10
211c1e0b83b9c69fa9c4bdede203c1e3 10
d1a21da7bca4abff8b0b61b87597de73 10
9978b7063e297d84bb2ac8e46c1c845f 10
f8e59f4b2fe7c5705bf878bbd494ccdf 10
88a839f2f6f1427879fc33ee4acf4f66 10
41e7637e7b6a9f27a98b84d3a185c7c0 10
2596a54cdbb555cfd09cd5d991da0f55 10
39cd7b469beae7c617c73e0d008195ef 10
165a59f7cf3b5c4396ba65953d679f17 10
0987b8b338d6c90bbedd8631bc499221 10
936824c0191953647ec609b4f49bc964 10
e945de21a1bb5714a0bc8a897ed32e9f 10
c4b43ae017af4001c5193d310bf00942 10
6fab6e3aa34248ec1e34a4aeedecddc8 10
ca3ec598002d2e7662e2ef4bdd58278b 10
63bfd6e8f26d1d3537f4c5038264ef36 10
fa84632d742f2729dc32ce8cb5d49733 10
4ea83d951990d8bf07a68ec3e50f9156 10
2131f8ecf18db66a758f718dc729e00e 10
1e3b21cb226c39b6aa4634f820b372f3 10
e2eacaff46787bfeefcaa24cf35264c7 10
d54ce9de9df77c579775a7b6b1a4bdc0 10
1271a7029c9df08643b631b02cf9e116 10
31c0c178a9fc26ffecffd8670e6d746d 10
3f4366aeb9c157cf9a30c90693eafc55 10
39ae2ed11b14a4ccb41d35e9d1ba5d11 10
91378b331327b40e564390c43cd6b2be 10
ba95d78a7c942571185308775a97a3a0 10
59dfa2df42d9e3d41f5b02bfc32229dd 10
3eb414bf1c2a66a09c185d60553417b8 10
d9896106ca98d3d05b8cbdf4fd8b13a1 10
38ed162a0dbef7b3fe0f628aa08b90e7 10
a41b3bb3e6b050b6c9067c67f663b915 10
747d3443e319a22747fbb873e8b2f9f2 10
0afa92fc0f8a9cf051bf2961b06ac56b 10
86b20716fbd5b253d27cec43127089bc 10
42cd63cb189c30ed03e42ce2c069566c 10
a2186aa7c086b46ad4e8bf81e2a3a19b 10
bdb6920adcd0457aa17b53b22963dad9 10
cc431fd7ec4437de061c2577a4603995 10
3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa 10
2836be05e71a8f34902a6e6b37350134 10
f0b1d5879866f2c2eba77f39993d1184 10
8e489b4966fe8f703b5be647f1cbae63 10
975e6107778ce7a40b9878bfb96a16a7 10
2d95666e2649fcfc6e3af75e09f5adb9 10
b8af7d0fbf094517781e0382102d7b27 10
b922ede9c9eb9eabec1c1fecbdecb45d 10
c8862fc1a32725712838863fb1a260b9 10
a74c3bae3e13616104c1b25f9da1f11f 10
908c9a564a86426585b29f5335b619bc 10
e93028bdc1aacdfb3687181f2031765d 10
25766f01628f3d34b93a36a2301dffc9 10
9087b0efc7c7acd1ef7e153678809c77 10
4b21cf96d4cf612f239a6c322b10c8fe 10
6c990b7aca7bc7058f5e98ea909e924b 10
ec7f346604f518906d35ef0492709f78 10
a6db4ed04f1621a119799fd3d7545d3d 10
12a1d073d5ed3fa12169c67c4e2ce415 10
4f1f29888cabf5d45f866fe457737a23 10
894db62f7b7a6ed2f2a277dae56a017c 10
09b69adcd7cbae914c6204984097d2da 10
bf2fb7d1825a1df3ca308ad0bf48591e 10
d3aeec875c479e55d1cdeea161842ec6 10
ef67f7c2d86352c2c42e19d20f881f53 10
ad82140cafe816c41a9c9974e9240b7a 10
b19aa25ff58940d974234b48391b9549 10
60243f9b1ac2dba11ff8131c8f4431e0 10
ae587cfeea5ac21a8f1c1ea51027fef0 10
d47844673f2db74d78da8687d794523d 10
b1300291698eadedb559786c809cc592 10
b2ea5e977c5fc1ccfa74171a9723dd61 10
7f141cf8e7136ce8701dc6636c2a6fe4 10
22b1f2e0983160db6f7bb9f62f4dbb39 10
b1c00bcd4b5183705c134b3365f8c45e 10
a05d886123a54de3ca4b0985b718fb9b 10
c254e7753095807e1cca159e48eceb21 10
6a8018b3a00b69c008601b8becae392b 10
22b1cd168ec628442b3d4dc00fca434b 10
50cf0763d8eb871776d4f28b39deb564 10
7288251b27c8f0e73f4d7f483b06a785 10
0ffaca95e3e5242ba1097ad8a9a6e95d 10
e6ba70fc093b4ce912d769ede1ceeba8 10
a8166da05c5a094f7dc03724b41886e5 10
57f04bb2975420e3b4c73920c687cad7 10
384babc3e7faa44cf1ca671b74499c3b 10
5c80985bd40b8ce792f8c786bb23fe54 10
31ca0ca71184bbdb3de7b20a51e88e90 10
37d0b499fb84a552c17fcbb1442d7895 10
40cccad2ac57c29035a432356f3c978d 10
f2c3b258e9cd8ba16e18f319b3c88c66 10
c12d1f7cc7c4b41a125b5752d1238b03 10
dfbd282c18300fa0eccceea6c5fac41f 10
7612936dcc85282c6fa4dd9d4ffe57f1 10
f2e84d98d6dc0c7acd56b40509355666 10
bbbe7ef28a0018c4484eaa8b2d0a0328 10
89a4779d3836ea432f7ea074e522a17e 10
5901fe6483310c89c35b54455f2a5557 10
43e04dd08bb1305428b0c9c8d8a2660a 10
b928fec5932bf2fddd2cc88c038b8ccb 10
3f900db2608fb3eecb3ee77ba9ef5f60 10
6e2d5d50a943a0e0d738377f51011685 10
7f278ad602c7f47aa76d1bfc90f20263 10
29e1c59be16c852670e3be302e8c303b 10
e5afb0f2dbc6d39b312d7406054cb4c6 10
d90e5b6628b4291225cba0bdc643c295 10
394868456436dbe743e4380554c0493a 10
13e36f06c66134ad65f532e90d898545 10
5c8e07660e3000f141dda8b83107ed6e 10
e8d66338fab3727e34a9179ed8804f64 10
1be883eec3231f9fe43c35bd1b4b3bb5 10
7da18d0326a9f46a4817e19c805819ae 10
f550e0ba9e1c4e8bb4a5ed0ac23a952d 10
9eac167ec1efbe078138397fabba902e 10
4f5a97cf06cf69028997db51d8726d28 10
dfa037a53e121ecc9e0926800c3e814e 10
65b1e92c585fd4c2159d5f33b5030ff2 10
c157297d1a1ff043255bfb18530caaa2 10
f3175210f90bfc7ea82901db0ef7452f 10
690bb330e5e7e3e07867fafc4d32ec82 10
34306d99c63613fad5b2a140398c0420 10
73f104c9fba50050eea11d9d075247cc 10
7f6caf1f0ba788cd7953d817724c2b6e 10
91f9fec9b080c74297a55c392b5f40a4 10
211a7a84d3d5ce4d80347da11e0c85ed 10
20885c72ca35d75619d6a378edea9f76 10
e8542a04d734d0cae36d648b3f519e5c 10
56517f19aa289885c43e8db9137fb1b0 10
943aa0fcda4ee2901a7de9321663b114 10
ddf9029977a61241841edeae15e9b53f 10
e761813f83dfc86fa1c6e0da5510c3b8 10
a22d33b4a00c165507a61f3bed4b5149 10
1ea97de85eb634d580161c603422437f 10
9627c45df543c816a3ddf2d8ea686a99 10
5505712229fb1eb500efadddc0353264 10
6915849303a3fe93657587cb9c469f00 10
1305f6c705349316360c3ccfe7cfe847 10
3e524bf740dc8cfd3f49bd3e96daee6e 10
d87ca511e2a8593c8039ef732f5bffed 10
4cf33e18ede11b79827bc78b7f2075ae 10
d62bcf67cf8ef4536d0ff0204922214b 10
e36258b3c74f08054a974a5fe1703f9c 10
db8419f41d890df802dca330e6284952 10
aba22f748b1a6dff75bda4fd1ee9fe07 10
ee39e503b6bedf0c98c388b7e8589aca 10
f02208a057804ee16ac72ff4d3cec53b 10
6e616e79d491ba42638558caf0364003 10
fb09f481d40c4d3c0861a46bd2dc52c0 10
c133fb1bb634af68c5088f3438848bfd 10
d5036c64412973d610202be8dce2b82a 10
74249bfb363306265299ac4ec44d3cb6 10
4b0a0290ad7df100b77e86839989a75e 10
038d5463327addf90d282c35be4c5eb1 10
549406198764950208345d143aa67c7d 10
de3f712d1a02c5fb481a7a99b0da7fa3 10
f720ec3e5486f090fd382b68e230b435 10
ed519c02f134f2cdd836cba387b6a3c8 10
d6317f80523fdf2a7375da19c9a006b8 10
cede2d63a7c04ebd4cb55a2228c7141a 10
c4616f5a24a66668f11ca4fa80525dc4 10
1d0787d664c95f8c2adb1da311af3c78 10
40cb228987243c91b2dd0b7c9c4a0856 10
c678aec6e828c899b32a099c14ee882c 10
d80126524c1e9641333502c664fc6ca1 10
a3f61f3a8034cbfb5ecf0d785e750fb3 10
04c6906524cd877e833fe26ddaddc62f 10
700fdb2ba62d4554dc268c65add4b16e 10
c4414e538a5475ec0244673b7f2f7dbb 10
c80bcf42c220b8f5c41f85344242f1b0 10
1feb4cdda5aafe2a48cbe27544cd8e4b 10
dba1cdfcf6359389d170caadb3223ad2 10
a78e17c964d3593d89cde3fb678f6a14 10
9fd98f856d3ca2086168f264a117ed7c 10
ac4395adcb3da3b2af3d3972d7a10221 10
bd294168a234d75851d6f26f02723ab1 10
5265d33c184af566aeb7ef8afd0b9b03 10
4aaa76178f8567e05c8e8295c96171d8 10
f08b7ac8aa30a2a9ab34394e200e1a71 10
1068bceb19323fe72b2b344ccf85c254 10
59112692262234e3fad47fa8eabf03a4 10
1dfcb07c683107f038d8c886145d097e 10
3c3c139bd8467c1587a41081ad78045e 10
1d38dd921e15520709f86320185c5e1d 10
50a074e6a8da4662ae0a29edde722179 10
789a283923884fb1c9598f796581a39d 10
f06ae085fe74cd78ad5e89496b197fe1 10
e2f374c3418c50bc30d67d5f7454a5b4 10
961b27cff1f9ef4ee308bb33fe18a91a 10
38087d90fe0083a5d17fef54ed2b3220 10
217f5e7754c92d28fc6835d42f43548d 10
f816dc0acface7498e10496222e9db10 10
45e03f0f460f42940faebd081950bf57 9
859b755563f548d008f936906a959c8f 9
dff70232bcd2396f4a6c7bb57dab3e87 9
7ef6c2494e3925e414c7730d6455b50f 9
998f28b5baa9b34f23eaf2e08ed2d63c 9
7d787bb950167c81630d2f1256eec848 9
ccbb0d2d7248a094aac08e8ea02fc5b0 9
5ef893a3104ab0cc85519a2ad3fec050 9
775bc655c77d679c193f1982dac04668 9
c782079784c74ffdf81ee12ec6b74512 9
91db811b080f2bcfd928589f2414b7aa 9
edd47ba7fa1bbff38973841c9cd0733c 9
6605cf6f932aa6510d637af51c820a6a 9
c76e4b2fa54f8506719a5c0dc14c2eb9 9
7463afe23eae7efe3c72737a5d3d693f 9
6375f34725de10852675ac6ee7dc9e40 9
c3df9051227efe58d6562d25e6a13dc8 9
f5747f20029e7802e81c3352580ae422 9
8b48a57422b76904b5c3ecde9d4af512 9
a24bdc3e59a4c624eee8318a51bb55b9 9
fd9e2ae32b53addc06c63208be3aaa43 9
9b8c60725a0193e78368bf8b84c37fb2 9
dcd3f83c96576c0fd437286a1ff6f1f0 9
62306523b3c77c077b2938f0d6ab91f5 9
668560ec159ebc2ef751b5ca819d520b 9
d1eb4985123f83a3414f41fffe4dde42 9
ea2d131c2a2c1b6b2956919af13a76c5 9
db570f6a73a4d7e10ede827746ae992c 9
fcd4c889d516a54d5371f00e3fdd70dc 9
8c97dbeee3b0d40ced7f514b99a93d93 9
7240b65810859cbf2a8d9f76a638c0a3 9
837a7924b8c0aa866e41b2721f66135c 9
b16574c54c98b9512edbecb8fa4f47f2 9
881cb5534ac04cd691cdfa681afffb45 9
604616e4d592b744e14ec3ff33204dec 9
b4631d19343f260022ee73087c6e2eab 9
da60b579faebe684e2a2bf90d4e50c82 9
d91fb359652b5c9d9842b11d1c6fada5 9
952285b9b7e7a1be5aa7849f32ffff05 9
800de15c79c8d840f4e78d3af937d4d4 9
c974b58d1b0df79a20503c23e67cea69 9
7684e5225ab986f6b32ed950eec5621d 9
9acf1b76f369030270de8f98f84d6707 9
a952ddeda0b7e2c20744e52e728e5594 9
8fcd9e5482a62a5fa130468f4cf641ef 9
d85b63ef0ccb114d0a3bb7b7d808028f 9
79d37fb2893b428f7ea4ed3b07a84096 9
e2e14235335d2c0aa5f6855e339233d9 9
5ad2c993fa4f162c255867250267de48 9
aa495e18c7e3a21a4e48923b92048a61 9
66de6afdfb5fb3c21d0e3b5c3226bf00 9
d87d3902e1c4efdc9d79e94c4921bb40 9
b59c21a078fde074a6750e91ed19fb21 9
812649f8ed0e2e1d911298ec67ed9e61 9
668f33215f65faf17f6f7f1d7f4b5fc8 9
f52b43f6e0e444510cf55c5869d8d06b 9
de66dbc30377a1f7908db45298324aa3 9
5c53292c032b6cb8510041c54274e65f 9
5cfe9b8fb129f0fe3ffc7b209ac471ed 9
a41db61e2728ef963614a8c8755b9b9a 9
d958628e70134d9e1e17499a9d815a71 9
8f187f643090a53e52550571a8e92ad8 9
a88aeeec495b4cbe092b4bcfd15b9d9c 9
fa28c6cdf8dd6f41a657c3d7caa5c709 9
d062f3e278a1fbba2303ff5a22e8c75e 9
5f7039b1bb628805481cb58560a1208b 9
6cc6e45d2f9cf66facfacd3554b52577 9
58b7483ba899e0ce4d97ac5eecf6fa99 9
f9b9f0fef2274a6b7009b5d52f44a3b6 9
db261d4f615f0e982983be499e57ccda 9
5d69dc892ba6e79fda0c6a1e286f24c5 9
c7b711619071c92bef604c7ad68380dd 9
9bbb9a5df34c69244286195a1154bc36 9
e3050c2fe9297974cbf4328fa4f98d42 9
fb25b181bed28630afa6c026a6ed31fe 9
6aaa65bb3591df310b36d6318d6f4e0f 9
a3590023df66ac92ae35e3316026d17d 9
f1e03cc77d4bbd6bc2cf358dbcb7ed00 9
9f29450d2eb58feb555078bdefe28aa5 9
94f79e7c90b87514a07c47bdc5498262 9
8ad124e01f97c4cf812b49a875fc0965 9
f7bbcc6ef14fd79655f09efb14b99316 9
ee77f23899e911ace641794f89c19e1c 9
c97d0fb623809a739977f3cf12cba70c 9
9b2325e0e39703a0f619db7032e9d279 9
c4f796afbc6267501964b46427b3f6ba 9
5b168fdba5ee5ea262cc2d4c0b457697 9
ef1e491a766ce3127556063d49bc2f98 9
6ef80bb237adf4b6f77d0700e1255907 9
ee8fe9093fbbb687bef15a38facc44d2 9
7b66b4fd401a271a1c7224027ce111bc 9
a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82 9
c2ba1bc54b239208cb37b901c0d3b363 9
d2a27e83d429f0dcae6b937cf440aeb1 9
5938b4d054136e5d59ada6ec9c295d7a 9
9bb6dee73b8b0ca97466ccb24fff3139 9
9a49a25d845a483fae4be7e341368e36 9
f15d337c70078947cfe1b5d6f0ed3f13 9
bd5af7cd922fd2603be4ee3dc43b0b77 9
98bd65207ee83bfd17ebb0db971eddf9 9
aac61539fd1fb209b44b9f9d0d8d28ac 9
907edb0aa6986220dbffb79a788596ee 9
6dfe08eda761bd321f8a9b239f6f4ec3 9
687fd5c7e0142dfb2da70e5083b3c6a7 9
9aeade7beada35c83d3b344fbafe43b0 9
ca1d3153a1cf0ed998d4879fbb50d9ab 9
7c78335a8924215ea5c22fda1aac7b75 9
f231f2107df69eab0a3862d50018a9b2 9
b1b0432ceafb0ce714426e9114852ac7 9
9ff0525c64bf3d4c9957a1d4397f1b40 9
a209ca7b50dcaab2db7c2d4d1223d4d5 9
c61f571dbd2fb949d3fe5ae1608dd48b 9
c89ca36e4d0430e75ca2390470a59a59 9
aee92f16efd522b9326c25cc3237ac15 9
b7f1f29db7c23648f2bb8d6a8ee0469b 9
621c090c3a61c6809130675a63897a0f 9
cc8b6a16d74a2462a1be02e79a57fb95 9
aec851e565646f6835e915293381e20a 9
671d8d05d795091118b1344f715307c4 9
dd50e4d9c47cdf72d24e89d248edb35b 9
4fc28b7093b135c21c7183ac07e928a6 9
943b5fd1ef60d3a4db537af4a4d0c802 9
f269cb7796c3319c9aa4d146b52139e6 9
d58f855fdcc76daf232aee454c4e59f7 9
b9f35816f460ab999cbc168c4da26ff3 9
582967e09f1b30ca2539968da0a174fa 9
6e2eec9ca19c076736d19ac5426473af 9
781397bc0630d47ab531ea850bddcf63 9
dc727151e5d55dde1e950767cf861ca5 9
55a0df4b5a1786cd13a7a8de759859d4 9
43b52842663fa6e4100c72751d08de6f 9
dccab9bd9e0b69c49302025efdf19702 9
e846fb8a4f365ca8e84393d4f34e1b07 9
643de7cf7ba769c7466ccbc4adfd7fac 9
d594b1a945b5d645e59e21f88bd2d83b 9
30192e936ba11d0a202097fed8f44b2d 9
90f1f4972d133619a60c30f3559ec0c5 9
d1942a3ab01eb59220e2b3a46e7ef09d 9
76b7a3a5cf67f3c4fcde3a8b39dab7be 9
e7e8f8e5982b3298c8addedf6811d500 9
cf8d8c66b1212720e569b0bd67695451 9
f5e62af885293cf4d511ceef31e61c80 9
4fb8a7a22a82c80f2c26fe6c1e0dcbb3 9
aea94dc1e6d1dd330cbc2c4a480934d6 9
62459f4e225e2f4f196c9d42f4ad7111 9
810bf83c7adfd8a04ac1f11508bab9e0 9
f7dafc45da369f8581fdf3bd599075aa 9
a821a161aa4214f5ff5b8ca372960ebb 9
45c68484c6fc509cb25bdfca881e5cd8 9
137bdd55f159c4f5556391f53e608f2e 9
0c7119e3a6a2209da6a5b90e5b5b75bd 9
6c2e49911b68d315555d5b3eb0dd45bf 9
1f5795e7b93f423c397e6f7aaff80133 9
cfd66e741860718ddecf1f6eabd05fc6 9
583cf6a4542809a64ad14586ec00ebe0 9
ce016f59ecc2366a43e1c96a4774d167 9
3e6ad89fe36086fb79126e36c659f5df 9
9a86d531e19ec6f5937ad1373bb118bd 9
fe7ecc4de28b2c83c016b5c6c2acd826 9
28f7241796510e838db4a1384ae1279d 9
69295f5f6bd7d1a08da4919b5bb95bff 9
77cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf 9
09e7655fc1dc8fa7c9d6c4478313d5e6 9
64f07f012a35c83d7c556ba0b69ef64e 9
4ca9764c98c203d7bc747cbce9d9174f 9
ec0f40c389aeef789ce03eb814facc6c 9
853bb47a93581ead37b1bcd749d34787 9
d02e9bdc27a894e882fa0c9055c99722 9
4efb80f630ccecb2d3b9b2087b0f9c89 9
cffb6e2288a630c2a787a64ccc67097c 9
517f24c02e620d5a4dac1db388664a63 9
d4ec33c0c23ae3c91764fcc625108a5a 9
9ceee7501ba30946fab8728aec06a9f5 9
f50c7035e532c49a0f6993d988e2e843 9
9b523b0c92185f39a0da77a82c51b46a 9
eb30fa42eeb3bf429cb7e3a3d7061b3b 9
c6c61abda705fbc0728c076d60ed74b8 9
cb8a08a240f3ea7c99b220d24f54f477 9
12b668a1ada1828ba795332f419d4ef7 9
71e63ef5b7249cfc60852f0e0f5bf4c8 9
79a3308b13cd31f096d8a4a34f96b66b 9
64eec0c3fb6b12c43f51ec9e9c773fed 9
86b48b560a92d18429bcfca2c70ee733 9
e140dbab44e01e699491a59c9978b924 9
0e64a7b00c83e3d22ce6b3acf2c582b6 9
60ce36723c17bbac504f2ef4c8a46995 9
ab9ebd57177b5106ad7879f0896685d4 9
f19ec2b84181033bf4753a5a51d5d608 9
0db2e204010400f5c506620adcd1ae68 9
e2459ae2cf7921589685a6835ec08a7c 9
de58bfe3d33dada41a9398c30e21eeed 9
b6f97e6f0fd175613910d613d574d0cb 9
1a9dcba2349fef2bb823c39e45dd6c96 9
ad5ab36761669d6eadbaee691c4a1d22 9
7caf5e22ea3eb8175ab518429c8589a4 9
ae581798565c3b1c587905bff731b86a 9
f4e369c0a468d3aeeda0593ba90b5e55 9
92650b2e92217715fe312e6fa7b90d82 9
7298332f04ac004a0ca44cc69ecf6f6b 9
23edd566480c510a2d22eb3f2fb04a62 9
9a1335ef5ffebb0de9d089c4182e4868 9
c6862d63b17d713ee14f3a405d9fde77 9
bc1ad6e8f86c42a371aff945535baebb 9
7a7c6a5b2f18e21e23049634cec06c68 9
8a9c8ac001d3ef9e4ce39b1177295e03 9
c783eed3cfc1c978fe76e15af007e0d0 9
69dd2eff9b6a421d5ce262b093bdab23 9
62db9e3397c76207a687c360e0243317 9
1b84c4cee2b8b3d823b30e2d604b1878 9
d5da28d4865fb92720359db84e0dd0dd 9
aeecc5a9c646444f00978ed43e747a96 9
a1d2b0ef5b72772ee48ce14b993e225c 9
243f6a5292350cc163601aac9ad3e854 9
f8417d04a0a2d5e1fb5c5253a365643c 9
fdda6e957f1e5ee2f3b311fe4f145ae1 9
d11509055cea2caaa57bc2abe499b3e5 9
83dc55aeb13cc9f621dcbaa80304d506 9
8606f35ec6c77858dfb80a385d0d1151 9
a7b23e6eefbe6cf04b8e62a6f0915550 9
75da5036f659fe64b53f3d9b39412967 9
f862d13454fd267baa5fedfffb200567 9
44e215cfff0d2a4a66e595d3923cb843 9
5301c4d888f5204274439e6dcf5fdb54 9
f8e6ba1db0f3c4054afec1684ba8fb26 9
a57ecd54d4df7d999bd9c5e3b973ec75 9
f44ec26e2ac3f1ab8c2472d4b1c2ea86 9
7c93ebe873ef213123c8af4b188e7558 9
f3be5eb7ff15f2013a3b65fbca4bf864 9
6ea3f1874b188558fafbab78e8c3a968 9
6a783b626a6d892a132dc195e5504272 9
16437d40c29a1a7b1e78143c9c38f289 9
6d1e481bdcf159961818823e652a7725 9
35fa44c247164c5e1683d18000b0a236 9
95424358822e753eb993c97ee76a9076 9
b71f5aaf3371c2cdfb7a7c0497f569d4 9
83004190b1793d7aa15f8d0d49a13eba 9
1cf44d7975e6c86cffa70cae95b5fbb2 9
ac9815bef801f58de83804bce86984ad 9
33beffd09a1b020d1187c6b4b264014a 9
16bb35ba24bac33d95ee9f1f65a41b53 9
2051bd70fc110a2208bdbd4a743e7f79 9
83462e22a65e7e34975bbf2b639333ec 9
4fc66104f8ada6257fa55f29a2a567c7 9
8bcf57caa3ccb4c6c1a633674f4aaa84 9
c802ceaa43e6ad9ddc511cab5f34789c 9
3c0cd9bcd0686e8bc0a9047eae120cc5 9
d87aa42cd08ba8612664a73dbdb64221 9
8fc4bc380e6185d2f37a64f0c8f34a93 9
09853c7fb1d3f8ee67a61b6bf4a7f8e6 9
b8a6550662b363eb34145965d64d0cfb 9
671f0311e2754fcdd37f70a8550379bc 9
71ddb91e8fa0541e426a54e538075a5a 9
5a44a53b7d26bb1e54c05222f186dcfb 9
39016cfe079db1bfb359ca72fcba3fd8 9
92350dee085a781753d9301fea11d51c 9
2191b602b73b93ec19da67d1b7e349c6 9
7867d6557b82ed3b5d61e6591a2a2fd3 9
b367e525a7e574817c19ad24b7b35607 9
dff1749a367a95e75a84a6385df5dfa9 9
ddf354219aac374f1d40b7e760ee5bb7 9
f4d87ed3b0dbf9c79746d00cedbb5e78 9
89562dccfeb1d0394b9ae7e09544dc70 9
f7fa6aca028e7ff4ef62d75ed025fe76 9
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 9
89b9e0a6f6d1505fe13dea0f18a2dcfa 9
032abcd424b4312e7087f434ef1c0094 9
9fb2c3bda2393ae337242f405c93a010 9
687fe34a901a03abed262a62e22f90db 9
919d2356219c1fa0c0bd560246532c72 9
3d017ba05931017b15345e3ae2c73cd0 9
0996dd16b0020a17a26b94f4675fd3da 9
74de5f915765ea59816e770a8e686f38 9
92b78b60f9d00a0ac34898be97d15188 9
1763ea5a7e72dd7ee64073c2dda7a7a8 9
fa385fb5a8e79b41a0d37b12c9f95996 9
3e10f9cfe8030470e507965881025ab8 9
955fd82131e15e7b5199cbc8f983306a 9
41bacf567aefc61b3076c74d8925128f 9
4910fcdaedc2be5c5f05533b7a9cb8c2 9
e7ba053d8ba932b77348b3987ea0e40b 9
999df4ce78b966de17aee1dc87111044 9
3882c5a9869d86def6b7be879605522e 9
d783823cc6284b929c2cd8df2167d212 9
9103c8c82514f39d8360c7430c4ee557 9
2a8009525763356ad5e3bb48b7475b4d 9
66f8c9849717ee8f5bc1630f4d44d2cb 9
f228bda69952fa13fe74d09b34e4983b 9
9d12d071c18b535cda26f47f20e5c7ae 9
ad80947c9909dd9d70739ca2b8f3fd2d 9
4ba929900be728c9dc7d6007ecf00222 9
912e79cd13c64069d91da65d62fbb78c 9
d550216af6333c3ef7ccded988557b49 9
ecf9902e0f61677c8de25ae60b654669 9
5383c7318a3158b9bc261d0b6996f7c2 9
dccb1c3a558c50d389c24d69a9856730 9
b7b58836dc941cc4ba33d16dab6e3059 9
e369628fed6bf2eebe51b12efe570e6b 9
4572101f572c37f203cd8690fe6e4eeb 9
8c74b88f3daf0f4f918d501c1f90ac2f 9
fc322c6bd467dc6e4a70ece4ce0245f8 9
33cc2b872dfe481abef0f61af181dfcf 9
5d97f4dd7c44b2905c799db681b80ce0 9
500ee9106e0e4d8f769fadfdf9f2837e 9
0a66e17d3ccde15bdecb253e7e293294 9
68bc9477d0f2c908eed9498bf926d89e 9
649adc59afdef2a8b9e943f94a04b02f 9
ba825ea8a40c385c33407ebe566fa1bc 9
10eb6500bd1e4a3704818012a1593cc3 9
d4d8d1ac7e00e9105775a6b660dd3cbb 9
97f832f6f334d64de3e89769806e56b8 9
29a9f8c8460e5e2be4edde557fd83712 9
d9a5cf487c8317dba2cc8fafcf8a18a8 9
15d496c747570c7e50bdcd422bee5576 9
7392ea4ca76ad2fb4c9c3b6a5c6e31e3 9
a7968b4339a1b85b7dbdb362dc44f9c4 9
f42fff7bf91c9292a6a6dd4ee86eee6c 9
28d6abf291fdd1f27f7c5f75efc4ffb9 9
a0a40b610afc7e41298f3ebd55c60ded 9
ac90e5f00f7542d99231f63fb0dfeecf 9
cc0e1713aa0e2bcba6f5edf1436b81ef 9
a91e54caf4ae7dcf7a1f13640fa21079 9
9ec1994bb176cb0b7a2cec414fe8ffb2 9
ec0387f057705a013c09bc5508249ea7 9
77133be2e96a577bd4794928976d2ae2 9
65684369725be7c63a49221213a928e6 9
b61a560ed1b918340a0ddd00e08c990e 9
4d6ce445727ef59cc07abb95d3e4a1d4 9
87efe7b5fa21d969f4ca491ed04b0149 9
99701e768d9a09b314e43a1d9e3e9dfa 9
40c0cefb6fc4c2f2892648f76473bbda 9
ef2f8301bf2c3404552f1c3df84df9ec 9
236522d75c8164f90a85448456e1d1aa 9
5d9e4a04afb9f3608ccc76c1ffa7573e 9
0d5501edb21a59a43435efa67f200828 9
e32c6c0d76c602ec48a1ec030982eb85 9
890ff058169b5a1d1a7f07d467f1f57b 9
2f8ef33feb54e6e5ad1e11ebdb6d4d76 9
a7fd9fd835f54f0f28003c679fd44b39 9
529ec1f7ea830a51f00dafb5b06cf091 9
54d4c4f1a954fc25689522435f35fedf 9
5cc33dfe7e069a757ca0fcbe6b95c89e 9
6439f1811e3c2d3f8870ea979b91a5a3 9
e7e4a06cffd978919b99f0b17b10ad76 9
ede862db5ba2829c43eed59705e9bcdb 9
3ebc21c4e7f9d3d8c3e7bcbffcc3cad1 9
715e8ba46f8bc29c24f3fbfdb8d96d71 9
36bedb6eb7152f39b16328448942822b 9
ffa62ed6b346a531ee4dfb738cefe38f 9
88059058ba56daa4bf889eb6cdf2e6c1 9
dc4a4d9c5ac61e879d942ede9493c98f 9
5b0ac7cee98097ae86b00dec0ceef066 9
39f741b5c68796daab4fea3ee7122a81 9
f621f27661e5da0ee6019f6c7841bb47 9
cfd382c5eb817d52c7faf45a96f20b81 9
b55812911f2a27b05425d0692f19a039 9
8ce8ac3252f7a8981a64d5a473e48ea0 9
05d74c48b5b30514d8e9bd60320fc8f6 9
51efec699670c82f306c1b8251b8a6ae 9
a522fbd52ff0d8e2c9faf085e7ec0966 9
981fda867ad3a7693c11ec00d2835b86 9
f3848b78b70702300c576fcd56a9addd 9
09859012c567eb2b02d10dddf624e9d3 9
a7e272202d38f212dcdc3978bcb70a6f 9
83d3d4b6c9579515e1679aca8cbc8033 9
0c3dd1f58f7ef11b0eb09971760dfdbd 9
b20bd2a22c7f0aef29ab5a4cb1934f71 9
81f7acabd411274fcf65ce2070ed568a 9
47599716060306c09493e977bbbce22e 9
ca3f4ad48be4dc9ef210f96327e1331b 9
f06edc8ab534b2c7ecbd4c2051d9cb1e 9
0d2f28fbfb3c845930a1cba0672950b1 9
520bae6649b42ff5a3c8c58b7fcfc5a9 9
a65f0f2858823c52bede86fe8d115ff5 9
bcb74281f42b1d3a4c6790fa159876ba 9
52156f7194073f084237a48a1c2b7ea4 9
47c00b40b245c5389dfc3100ebb4b7a0 9
945a1b4276b1524763d2acc19dc8c475 9
8542516f8870173d7d1daba1daaaf0a1 9
ec42787cefadf6378e1fd7917aa05b5f 9
bdbd5ebfde4934142c8a88e7a3796cd5 9
e1ff36b97044a1c7c73c73e4d27aeba4 9
47a878d199b3fcb8447a9a1b3a78ee73 9
1b0251ccb8bd5f9ccf444e4bda7713e3 9
61b07251e835d37322b7460d2b88c05b 9
8b910e56415eb6bd1037b46e6e619c58 9
18c3714df31f8ad15df9a76f18179fc5 9
8b8f66308ee7c3ad5d1031a5721f0753 9
46da96a4b4f35c12c83baf86872ce7c3 9
b7c386cf600f4649ccbaf2136bf37a97 9
36930cfb272b0f4d89622048bba7d37d 9
9d18e7d8be75fc41e3ae14ac99e15064 9
20aa45d37b34428587d43bf5aa2d6db7 9
f0d48bde60d407c45af7ca00d1ef927b 9
327efb45357264e0d764058cad59bba0 9
56f140884852f96cb0fa2c247b378358 9
8ff717d6170a860a50f7f4fe1ab7921b 9
9edd04c32a175d1c87f8dbfebba55327 9
1a8207690ac54d845f7a57dd468970fa 9
3251b4976f4b163ea8a8eadc83115c49 9
ce18a8c5b7f2ae619db847f59eb49353 9
50a889faa543a3d86525f9325e47e593 9
c8713899f5d7bf79084d5550b0461b65 9
d79e8872a4088f54a84bc69df386e23e 9
c2be0c8ff27074343b8218c3b01bb3d0 9
5ca90602d3acd9a8f30b8a7cac1bdbb5 9
777faedf322f9cda62e87a9a1db76d24 9
7881f1e0495cfb89d108dae7db90f763 9
dc1f1e86d49bb24cdec5c39d3f59143b 9
ac5145d76cd82e2fb875e94ba0c5b4b4 9
5d5c18e4cd078a34b4db2ac85fbc1ed0 9
aba36cc3760e0b1c6a655f019a68b878 9
6a54289b29ceb58cb7609cc50e0dc1c8 9
ef0e27f5a8bf73583a680da7f20ef5e9 9
09ea221d3db11df1f369094ffb4bda7c 9
5eed2924bb4dd16357ee68f6c160befa 9
d46e6e59cb2e09d436f89c57efa23735 9
8cf40e328089249cf77075692aa0c09b 9
179db74797bde5f379b623ab73ee7c64 9
5a1106fcb6c23317695f2f619988ef41 9
6e361e90ca5f9bee5b36f3d413c51842 9
aa7d66ed4b1c618962d406535c4d282a 9
95653e801f64ca51dbadb7cbd02471ae 9
a896144046a1b5bd6e3e034d00b4f73a 9
b31f0c758bb498b5d56b5fea80f313a7 9
d7852cd2408d9d3205dc75b59a6ce22e 9
26d6e896db39edc7d7bdd357d6984c95 9
ca0226c1b273bb50a210ba4a8db4ce8c 9
abe6c9167b9dbf35afc623218eaefe13 9
6def9cdc404151fd9c44071edea3d735 9
d806ca13ca3449af72a1ea5aedbed26a 9
d37124c4c79f357cb02c655671a432fa 9
94aef38441efa3380a3bed3faf1f9d5d 9
dbd22ba3bd0df8f385bdac3e9f8be207 9
b139aeda1c2914e3b579aafd3ceeb1bd 9
8d09e4b85c783cbc30c9b8ae175f2d33 9
cb2c2041d9763d84d7d655e81178f444 9
b440509a0106086a67bc2ea9df0a1dab 9
9f44e956e3a2b7b5598c625fcc802c36 9
ce47be4abd80ac324c645fd57a27fc73 9
664dd858db942cad06f24ff25df56716 9
3ce6d3c8830d27ec2e6a1936ecbaa514 9
29539ed932d32f1c56324cded92c07c2 9
09d37c08f7b129e96277388757530c72 9
51be2fed6c55f5aa0c16ff14c140b187 9
ec8b57b0be908301f5748fb04b0714c7 9
ec1f850d934f440cfa8e4a18d2cf5463 9
895daa408f494ad58006c47a30f51c1f 9
a385d7d1e52d89d1a445faa37f5b5307 9
c2964caac096f26db222cb325aa267cb 9
774b0e07753b0b94d1a1c5b0543b5fe1 9
db98dc0dbafde48e8f74c0de001d35e4 9
900c563bfd2c48c16701acca83ad858a 9
dda99de58ff020cfb57fec1404c97003 9
fa2e8c4385712f9a1d24c363a2cbe5b8 9
f15eda31a2da646eea513b0f81a5414d 9
028ee724157b05d04e7bdcf237d12e60 9
7edccc661418aeb5761dbcdc06ad490c 9
daaaf13651380465fc284db6940d8478 9
7180cffd6a8e829dacfc2a31b3f72ece 9
09a5e2a11bea20817477e0b1dfe2cc21 9
06c284d3f757b15c02f47f3ff06dc275 9
b75bd27b5a48a1b48987a18d831f6336 9
fc03d48253286a798f5116ec00e99b2b 9
06fe1c234519f6812fc4c1baae25d6af 9
743c41a921516b04afde48bb48e28ce6 9
453fadbd8a1a3af50a9df4df899537b5 9
18bb68e2b38e4a8ce7cf4f6b2625768c 9
eaa52f3366768bca401dca9ea5b181dd 9
bd70364a8fcba02366697df66f50b4d4 9
8c59fd6fbe0e9793ec2b27971221cace 9
1680829293f2a8541efa2647a0290f88 9
85353d3b2f39b9c9b5ee3576578c04b7 9
48c3ec5c3a93a9e294a8a6392ccedeb4 9
8169e05e2a0debcb15458f2cc1eff0ea 9
1843e35d41ccf6e63273495ba42df3c1 9
30aaf34d6afd4b11cc3b3ac4704c7908 9
ac1ad983e08ad3304a97e147f522747e 9
af5d5ef24881f3c3049a7b9bfe74d58b 9
bc7f621451b4f5df308a8e098112185d 9
878d5691c824ee2aaf770f7d36c151d6 9
794288f252f45d35735a13853e605939 9
777669af68dbccabc30c3b6bcaa81825 9
b6cda17abb967ed28ec9610137aa45f7 9
806fec5af7f5b48b8a31a003e171f3fb 9
2d3acd3e240c61820625fff66a19938f 9
758a06618c69880a6cee5314ee42d52f 9
653ac11ca60b3e021a8c609c7198acfc 9
81b3833e2504647f9d794f7d7b9bf341 9
00a03ec6533ca7f5c644d198d815329c 9
71560ce98c8250ce57a6a970c9991a5f 9
d095a94d20dcaf7aa07301948549bede 9
100d9f30ca54b18d14821dc88fea0631 9
0234c510bc6d908b28c70ff313743079 9
bd0cc810b580b35884bd9df37c0e8b0f 9
32e05616c8ed659463f9af00b142dd6f 9
8929c70f8d710e412d38da624b21c3c8 9
8b9e7ab295e87570551db122a04c6f7c 9
0cd6a652ed1f7811192db1f700c8f0e7 9
a36b598abb934e4528412e5a2127b931 9
2996962656838a97af4c5f926fe6f1b0 9
ac8cd1808dc30460a81cab1b0e6652fa 9
0e9d935f7e3f2b502450c049ddbc7c92 9
d5d7f5bba709f5cbbe1f74977096feb3 9
8217bb4e7fa0541e0f5e04fea764ab91 9
cfcce0621b49c983991ead4c3d4d3b6b 9
7371364b3d72ac9a3ed8638e6f0be2c9 9
2067e2650cd701ae71c68080f9dbbdc1 9
2ef248c04979d6b3a7b283ec3dc32cca 9
211ed78fe91938b90f84a51944b08d5a 9
45c166d697d65080d54501403b433256 9
f4aa0dd960521e045ae2f20621fb4ee9 9
d87c68a56bc8eb803b44f25abb627786 9
8c9a14ffebb7677d033ffce847991293 9
663fd3c5144fd10bd5ca6611a9a5b92d 9
bb073f2855d769be5bf191f6378f7150 9
8b8388180314a337c9aa3c5aa8e2f37a 9
c1502ae5a4d514baec129f72948c266e 9
dc6e224a8d74ce03bf301152d6e33e97 9
ef72d53990bc4805684c9b61fa64a102 9
0ebf197205c00fc6e0aac7261a8c1bdc 9
77edbe5f897a5dbcde49d31bec1537b8 9
4110a1994471c595f7583ef1b74ba4cb 9
3a61ed715ee66c48bacf237fa7bb5289 9
6917ff2a7b53421ff4066020e2d89eec 9
9a96a2c73c0d477ff2a6da3bf538f4f4 9
60ad83801910ec976590f69f638e0d6d 9
c9efe5f26cd17ba6216bbe2a7d26d490 9
8e930496927757aac0dbd2438cb3f4f6 9
8d30aa96e72440759f74bd2306c1fa3d 9
779efbd24d5a7e37ce8dc93e7c04d572 9
f076073b2082f8741a9cd07b789c77a0 9
b91b1facf3b3a7890177f02ac188f14c 9
e6af401c28c1790eaef7d55c92ab6ab6 9
4491777b1aa8b5b32c2e8666dbe1a495 9
1a6727711b84fd1efbb87fc565199d13 9
d0bb8259d8fe3c7df4554dab9d7da3c9 9
c68c9c8258ea7d85472dd6fd0015f047 9
ec0bfd000f253eff3acb1043e1c06979 9
ccd45007df44dd0f12098f486e7e8a0f 9
78f7d96ea21ccae89a7b581295f34135 9
cdcb2f5c7b071143529ef7f2705dfbc4 9
74378afe5e8b20910cf1f939e57f0480 9
573eec40e4ef4f2089531dd5cbf629f8 9
b38e5ff5f816ac6e4169bce9314b2996 9
3db11d259a9db7fb8965bdf25ec850b9 9
62e7f2e090fe150ef8deb4466fdc81b3 9
c9f06bc7b46d0247a91c8fc665c13d0e 9
0141a8aedb1b53970fac7c81dac79fbe 9
7d2be41b1bde6ff8fe45150c37488ebb 9
0dbb3fb9a5cd1d5f8a9075b5bb8070aa 9
1a77befc3b608d6ed363567685f70e1e 9
3e3aa687770f55c704ca997c3be81634 9
8fb134f258b1f7865a6ab2d935a897c9 9
b837305e43f7e535a1506fc263eee3ed 9
1625abb8e458a79765c62009235e9d5b 9
da0b566359c3862f20b5072c3d49bd0f 9
ca4b33532855080dfa79cf8a925d146d 9
1cd73be1e256a7405516501e94e892ac 9
ee0e95249268b86ff2053bef214bfeda 9
9cf742e94f29f454ac42ff68f37d5cc4 9
74306eef5860833e2e47ff169a73b45b 9
0de5d1a081a3095d62b416e44e055e7a 9
3ce83f544dbe69bb4fb19211fc442c2f 9
1bd69c7df3112fb9a584fbd9edfc6c90 9
0cbed40c0d920b94126eaf5e707be1f5 9
b607ba543ad05417b8507ee86c54fcb7 9
70d5212dd052b2ef06e5e562f6f9ab9c 9
0f3c5d0c3666eec8cd311bec6d878915 9
6df182582740607da754e4515b70e32d 9
da4f21d00b1992e0b25f463b722dcc6a 9
71a8b2ffe0b594a5c1b3c28090384fd7 9
af8d9c4e238c63fb074b44eb6aed80ae 9
ec36e2ba64f11c9e910e0353e0836d81 9
bb702465f3c3141263ddd046c9585b27 9
c3810d4a9513b028fc0f2a83cb6d7b50 9
74c407e263578d03d02c1123aa730b52 9
70fc5f043205720a49d973d280eb83e7 9
1bf50aaf147b3b0ddd26a820d2ed394d 9
c2c2a04512b35d13102459f8784f1a2d 9
86098ef82c97fa789a47a8d2e8800794 9
97250eb3250c1fa40a321076d5be217d 9
a3048e47310d6efaa4b1eaf55227bc92 9
6236c78e73f52110ae39e588ba88de0b 9
1c66f4627f1b9679f8db47d1287d7e98 9
243be2818a23c980ad664f30f48e5d19 9
c6d6445d97e06d08b60853156601cf58 9
ea9268cb43f55d1d12380fb6ea5bf572 9
7fa215c9efebb3811a7ef58409907899 9
335d3d1cd7ef05ec77714a215134914c 9
e16e74a63567ecb44ade5c87002bb1d9 9
5c151c2a9b76f9ef26d7e0f0d00c9a89 9
83ddfbd1c4f871159c148d7a010e69be 9
79cae1be0fbae74dafbf8399ee2209cb 9
641d77dd5271fca28764612a028d9c8e 9
7ba6d33c373fea56b7258003b16c68e5 9
092cb13c22d51c22b9035a2b4fe76b00 9
6d3a2d24eb109dddf78374fe5d0ee067 9
0937fb5864ed06ffb59ae5f9b5ed67a9 9
95c9d994f8d75d4d60f8bb8f25902339 9
07845cd9aefa6cde3f8926d25138a3a2 9
e1228be46de6a0234ac22ded31417bc7 9
2b346a0aa375a07f5a90a344a61416c4 9
b67fb3360ae5597d85a005153451dd4e 9
b5a1d925221b37e2e399f7b319038ba0 9
dd7970532bfa1449085b8f43fc39a7d5 9
2bf283c05b601f21364d052ca0ec798d 9
c4fa7aecedac73641320d24d5bf3bf38 9
649a066d415bdda4ce2a7088292645e0 9
60a0575ee6ce460e1d86c0e9d281c4f1 9
b28d7c6b6aec04f5525b453411ff4336 9
b17c0907e67d868b4e0feb43dbbe6f11 9
b3746c4a274181d2bcc315ab1f7aa87d 9
b6e584419a62da6229cf347e5ccfa166 9
853c68de7253cdd55dc37be410a45c60 9
945e01e4dfc83449d9edc77e001e2c0c 9
c7d0e7e2922845f3e1185d246d01365d 9
769c3bce651ce5feaa01ce3b75986420 9
c348616cd8a86ee661c7c98800678fad 9
c6ede20e6f597abf4b3f6bb30cee16c7 9
7e712eefe0de44f5509b2329b9196827 9
022400dffec5b4477f760ca0e7449d73 9
05ee45de8d877c3949760a94fa691533 9
a7c628dced6a691f1fd31aebc647a0a8 9
84899ae725ba49884f4c85c086f1b340 9
8c5ebe834bb61a2e5ab8ef38f8d940f3 9
b7d35509ab19d0cd2256a219de0fe0ff 9
5034a5d62f91942d2a7aeaf527dfe111 9
007d4a1214289aea09b9759ae1324e96 9
b52340b4de4566b804c9880aa0b4af5f 9
db182d2552835bec774847e06406bfa2 9
daad8d509446c856e52d79f897232876