rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Prawo miejscowe Uchwały 2020 Dzisiaj jest: Środa, 24.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2020

Znaleziono 40 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2020

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2020
URG_XXVI_86_20.pdf [] Uchwała Nr XXVI/86/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 0007.IV.10.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz ustalenia stawki opłaty z 415 KB
URG_XXVI_83_20.pdf [415 KB] Uchwała Nr XXVI/83/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 r w/s budżetu Gminy Krzyżanowice na 2021 rok 2.56 MB
URG_XXV_77_20.pdf [2.56 MB] Uchwała Nr XXV/77/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej 534 KB
URG_XXV_76_20.pdf [534 KB] Uchwała Nr XXV/76/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1.35 MB
URG_XXV_75_20.pdf [1.35 MB] Uchwała Nr XXV/75/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020 r w/s zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowi 184 KB
URG_XXV_74_20.pdf [184 KB] Uchwała Nr XXV/74/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020 r w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospod 235 KB
URG_XXV_73_20.pdf [235 KB] Uchwała Nr XXV/73/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020 r w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 194 KB
URG_XXV_72_20.pdf [194 KB] Uchwała Nr XXV/72/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020 r w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 433 KB
URG_XXV_71_20.pdf [433 KB] Uchwała Nr XXV/71/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2020 r w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 197 KB
URG_XXIV_67_20.pdf [197 KB] UCHWAŁA Nr XXIV /67/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.10.2020 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 365 KB
URG_XXIII_62_20.pdf [365 KB] Uchwała Nr XXIII/62/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2020 r w/s ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasiłki okresowe i celowe 214 KB
URG_XXIII_61_20.pdf [214 KB] Uchwała Nr XXIII/61/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2020 w/s szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami ps 229 KB
URG_XXIII_60_20.pdf [229 KB] Uchwała Nr Nr XXIII/60/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2020 r w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-schroniskach dla bezdomnych 207 KB
URG_XXIII_59_20.pdf [207 KB] Uchwała Nr XXIII/59/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2020 r w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Krzyżanowice 209 KB
URG_XXIII_57_20.pdf [209 KB] Uchwała Nr XXIII/57/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2020 r w/s ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzyżanowice 206 KB
URG_XXII_55_20.pdf [206 KB] Uchwała Nr XXII/55/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2020 r w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2020/2021 90 KB
URG_XXII_54_20.pdf [90 KB] Uchwała Nr XXII/54/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dni9a 27.08.2020 r w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice 522 KB
URG_XX_37_20.pdf [522 KB] Uchwała Nr XX/37/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 w/s zmiany Uchwały Nr XI/79/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08. 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w 63 KB
URG_XX_31_20.pdf [63 KB] Uchwała Nr XX/31/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/106/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Chałupki. 311 KB
URG_XX_30_20.pdf [311 KB] Uchwała Nr XX/30/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/105/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Bolesław. 312 KB
URG_XX__29_20.pdf [312 KB] Uchwała Nr XX/29/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/109/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżanowice 314 KB
URG_XX_28_20.pdf [314 KB] Uchwała Nr XX/28/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/110/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Roszków. 312 KB
URG_XX_27_20.pdf [312 KB] Uchwała Nr XX/27/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/112/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Zabełków. 312 KB
URG_XX_26_20.pdf [312 KB] Uchwała Nr XX/26/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.05.2020r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/107/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Tworków. 314 KB
URG_XX_25_20.pdf [314 KB] Uchwała Nr XX/25/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/113/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wioska. 316 KB
URG_XX_24_20.pdf [316 KB] Uchwała Nr XX/24/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/111/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s Uchwalenia Statutu Sołectwa Rudyszwałd. 312 KB
URG_XX_23_20.pdf [312 KB] Uchwała NR XX/23/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.112004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Owsiszcze. 313 KB
URG_XX_22_20.pdf [313 KB] Uchwała Nr XX/22/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/95/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Bieńkowice. 313 KB
URG_XX_21_20.pdf [313 KB] Uchwała Nr XX/21/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2017 r w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wycho 169 KB
URG_XIX_20_20.pdf [169 KB] Uchwała Nr XIX/20/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2020 r w/s zmiany uchwały Nr XVIII/12/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 79 KB
URG_XIX_18_20.pdf [79 KB] Uchwała Nr XIX/18/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2020 r w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 2.29 MB
URG_XIX_17_20.pdf [2.29 MB] Uchwała Nr XIX/17/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2020r w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 453 KB
URG_XVIII_12_20.pdf [453 KB] Uchwała Nr XVIII/12/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r w/s ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Krzyżanowice 121 KB
URG_XVIII_9_20.pdf [121 KB] Uchwała Nr XVIII/9/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2020 r. 403 KB
URG_XVIII_8_20.pdf [403 KB] UCHWAŁA Nr XVIII/8/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 r w/s zmiany uchwały Nr 0007.XXII.50.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 64 KB
URG_XVIII_7_20.pdf [64 KB] UCHWAŁA Nr XVIII/7/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekrocze 820 KB
URG_XVII_5_20.pdf [820 KB] Uchwała Nr XVII/5/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 stycznia 2020 r w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych , z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia "Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dol 15.01 MB
URG_XVII_4_20.pdf [15.01 MB] Uchwała Nr XVII/4/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2020 r w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar w rejonie kościoła św. Urbana 16.1 MB
URG_XVII_3_20.pdf [16.1 MB] Uchwała Nr XVII/3/2020 rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2020 r w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2019/2020 79 KB
URG_XVII_1_20.pdf [79 KB] Uchwała Nr XVII/1/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 0007.XVIII.34.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 czerwca 2012 roku w spr 290 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2020-01-07 11:24:52)
Odwiedzin na tej stronie: 1393 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM