rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Prawo miejscowe Uchwały 2023 Dzisiaj jest: Środa, 19.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2023

Znaleziono 35 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2023

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2023
URG_LXIV_98_23.pdf [] Uchwała Nr LXIV/98/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18.12.2023 r w/s określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 312 KB
URG_LXIV_97_23.pdf [312 KB] Uchwała Nr LXIV/97/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18.12.2023 r w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletn 313 KB
URG_LXIV_94_23.pdf [313 KB] Uchwała Nr LXIV/94/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18.12.2023 r w/s budżetu Gminy Krzyżanowice na 2024 rok 3.01 MB
URG_LXIII_91_23.pdf [3.01 MB] Uchwała Nr LXIII/91/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 07.12.2023 r w/s szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krzyżanowice na rzecz ich użytkowników wieczystych 335 KB
URG_LXIII_90_23.pdf [335 KB] Uchwała Nr LXIII/90/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 07 grudnia 2023 roku w/s zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich uży 317 KB
URG_LXII_85_23.pdf [317 KB] Uchwała Nr LXII/85/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.11.2023 r w/s określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdz 310 KB
URG_LXII_84_23.pdf [310 KB] Uchwała Nr LXII/84/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.11.2023 r w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 472 KB
URG_LXII_83_23.pdf [472 KB] Uchwała Nr LXII/83/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.11.2023 r w/s określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 313 KB
URG_LX_77_23.pdf [313 KB] Uchwała Nr LX/77/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.10.2023 r w/s zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze Gminy Krzyżanowice 321 KB
URG_LX_76_23.pdf [321 KB] Uchwała Nr LX/76/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.10.2023 r w/s zmiany uchwały Nr XXIII/61/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 września 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne u 316 KB
URG_LVIII_65_23.pdf [316 KB] Uchwała Nr LVIII/65/2023 Rady Gminy Krzyżanowice d dnia 29.08.2023 r w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieni 871 KB
URG_LVIII_64_23.pdf [871 KB] Uchwała Nr LVIII/64/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.08.2023 r w/s uchylenia uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXII.73.2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegaj 265 KB
URG_LVIII_63_23.pdf [265 KB] Uchwała Nr LVIII/63/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.082023 r w/s trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Krzyżanowice 254 KB
URG_LVII_60_23.pdf [254 KB] Uchwała Nr LVII/60/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 258 KB
URG_LVII_59_23.pdf [258 KB] Uchwała Nr LVII/59/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s opłaty targowej 287 KB
URG_LVII_58_23.pdf [287 KB] Uchwała Nr LVII/58/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Krzyżanowice 323 KB
URG_LVII_57_23.pdf [323 KB] Uchwała Nr LVII/57/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowan 315 KB
URG_LVII_56_23.pdf [315 KB] Uchwała Nr LVII/56/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pienię 727 KB
URG_LVII_55_23.pdf [727 KB] Uchwała Nr LVII/55/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023 r. 368 KB
URG_LVII_54_23.pdf [368 KB] Uchwała Nr LVII/54/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice 440 KB
URG_LVII_53_23.pdf [440 KB] Uchwała Nr LVII/53/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 269 KB
URG_LVII_52_23.pdf [269 KB] Uchwała Nr LVII/52/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w ins 333 KB
URG_LVII_48_23.pdf [333 KB] Uchwala Nr LVII/48/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.06.2023 r w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2.05 MB
URG_LIV_29_23.pdf [2.05 MB] Uchwała Nr LIV/29/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.04.2023 r w/s w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice przy ulicy Myśliwskiej 4.58 MB
URG_LIV_28_23.pdf [4.58 MB] Uchwała Nr LIV/28/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.04.2023 r w/s nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach 377 KB
URG_LIII_19_23.pdf [377 KB] Uchwała Nr LIII/19/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023 r. 364 KB
URG_LII_17_23.pdf [364 KB] Uchwała Nr LII/17/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 553 KB
URG_LII_13_23.pdf [553 KB] Uchwała Nr LII/13/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/3/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie po 266 KB
URG_LII_12_23.pdf [266 KB] Uchwała Nr LII/12/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/1/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wspa 264 KB
URG_LII_11_23.pdf [264 KB] Uchwała Nr LII/11/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 248 KB
URG_LI_5_23.pdf [248 KB] Uchwała Nr LI/5/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 261 KB
URG_LI_4_23.pdf [261 KB] Uchwała Nr LI/4/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s zmiany uchwały nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 264 KB
URG_LI_3_23.pdf [264 KB] Uchwała Nr LI/3/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 270 KB
URG_LI_2_23.pdf [270 KB] Uchwała Nr LI/2/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za ui 313 KB
URG_LI_1_23.pdf [313 KB] Uchwała Nr LI/1/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 434 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2023-01-03 10:10:42)
Odwiedzin na tej stronie: 584 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM