rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2022 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 15.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2022

Znaleziono 82 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2022

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2022
URG_L_82_22.pdf [] Uchwała Nr L/82/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2022 r w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 638 KB
URG_L_81_22.pdf [638 KB] Uchwała Nr L/81/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2022 r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 253 KB
URG_L_80_22.pdf [253 KB] Uchwała Nr L/80/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2022 r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 251 KB
URG_L_79_22.pdf [251 KB] Uchwała Nr L/79/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2022 r w/s wyrażania zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice 254 KB
URG_L_78_22.pdf [254 KB] Uchwała Nr L/78/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2022 r w/s zmiany Uchwały nr 0007.XXXVIII.11.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkol 259 KB
URG_L_77_22.pdf [259 KB] Uchwała Nr L/77/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2022 r w/s zmiany uchwały nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 264 KB
URG_L_76_22.pdf [264 KB] Uchwała Nr L/76/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2022 r w/s przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2023 rok 254 KB
URG_L_75_22.pdf [254 KB] Uchwała Nr L/75/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2022 r w/s budżetu Gminy Krzyżanowice na 2023 rok . 2.92 MB
URG_L_74_22.pdf [2.92 MB] Uchwała Nr L/74/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2022 r w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2023-2033 3.48 MB
URG_L_73_22.pdf [3.48 MB] Uchwała Nr L/73/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2022 r w/s zmiany uchwały Nr XXXIX/85/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 3.43 MB
URG_XLIX_72_22.pdf [3.43 MB] Uchwała Nr XLIX/72/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.11.2022 r w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 884 KB
URG_XLIX_71_22.pdf [884 KB] Uchwała Nr XLIX/71/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.11.2022 r w/s zmiany uchwały Nr XXXIX/85/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 3.33 MB
URG_XLIX_70_22.pdf [3.33 MB] Uchwała Nr XLIX/70/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.11.2022 r w/s uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice 16.82 MB
URG_XLIX_69_22.pdf [16.82 MB] Uchwała Nr XLIX/69/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.11.2022 r w/s pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 251 KB
URG_XLIX_68_22.pdf [251 KB] Uchwała Nr XLIX/68/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.11.2022 r w/s stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w Gminie Krzyżanowice 274 KB
URG_XLIX_67_22.pdf [274 KB] Uchwała Nr XLIX/67/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.11.2022 r w/s określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 267 KB
URG_XLVIII_66_22.pdf [267 KB] Uchwała Nr XLVIII/66/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.10.2022 r w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 386 KB
URG_XLVIII_65_22.pdf [386 KB] Uchwała Nr XLVIII/65/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.10.2022 r w/s zmiany uchwały Nr XXXIX/85/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 3.42 MB
URG_XLVIII_64_22.pdf [3.42 MB] Uchwała Nr XLVIII/64/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.10.2022 r w/s zmiany Uchwały XLI/7/2022 rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gm 256 KB
URG_XLVIII_63_22.pdf [256 KB] Uchwała Nr XLVIII/63/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.10.2022 r w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolont 502 KB
URG_XLVIII_62_22.pdf [502 KB] Uchwała Nr XLVIII/62/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.10.2022 r w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Zabełków 407 KB
URG_XLVIII_61_22.pdf [407 KB] Uchwała Nr XLVIII/61/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.10.2022 r w/s zmiany Uchwały nr 0007.XXVI.1.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wi 258 KB
URG_XLVIII_60_22.pdf [258 KB] Uchwała Nr XLVIII/60/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.10.2022 r w/s zmiany Uchwały nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 265 KB
URG_XLVII_59_22.pdf [265 KB] Uchwała Nr XLVII/59/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.09.2022 r w/s zmiany uchwały Nr XLII/15/2022 z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 250 KB
URG_XLVII_58_22.pdf [250 KB] Uchwała Nr XLVII/58/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.09.2022 r w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 774 KB
URG_XLVII_57_22.pdf [774 KB] Uchwała Nr XLVII/57/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.09.2022 r w/s zmiany uchwały Nr XXXIX/85/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 3.46 MB
URG_XLVII_56_22.pdf [3.46 MB] Uchwała Nr XLVII/56/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.09.2022 r w/s zmiany uchwały Nr XLIV/28/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 maja 2022 roku w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obsza 2.33 MB
URG_XLVI_55_22.pdf [2.33 MB] Uchwała XLVI/55/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.08.2022 r w/s przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzyżanowice na lata 2022-2027 617 KB
URG_XLVI_54_22.pdf [617 KB] Uchwała Nr XLVI/54/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.08.2022 r w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok 845 KB
URG_XLVI_53_22.pdf [845 KB] Uchwała Nr XLVI/53/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.08.2022 r w/s zmiany uchwały Nr XXXIX/85/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 3.44 MB
URG_XLVI_52_22.pdf [3.44 MB] Uchwała Nr XLVI/52/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.08.2022 r w/s dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Krzyżanowice instrumentem płatniczym 252 KB
URG_XLVI_51_22.pdf [252 KB] Uchwała Nr XLVI/51/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.08.2022 r w/s zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXII/52/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowic 264 KB
URG_XLVI_50_22.pdf [264 KB] Uchwała Nr XLVI/50/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.08.2022 r w/s zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXII/50/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 261 KB
URG_XLVI_49_22.pdf [261 KB] Uchwała Nr XLVI/49/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.08.2022 r w/s zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XVIII/13/2020 z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 261 KB
URG_XLVI_48_22.pdf [261 KB] Uchwała Nr XLVI/48/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.08.2022 r w/s zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XVIII/10/2020 z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 263 KB
URG_XLVI_47_22.pdf [263 KB] Uchwała Nr XLVI/47/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.08.2022 r w/s zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr IV/14/2019 z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 261 KB
URG_XLVI_46_22.pdf [261 KB] Uchwała Nr XLVI/46/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.08.2022 r w/s zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr IV/13/2019 z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 260 KB
URG_XLVI_45_22.pdf [260 KB] Uchwała Nr XLVI/45/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.08.2022 r w/s przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Gminy 257 KB
URG_XLVI_44_22.pdf [257 KB] Uchwała Nr XLVI/44/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.08.2022 r w /s zmiany Uchwały IX/63/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 279 KB
URG_XLVI_43_22.pdf [279 KB] Uchwała Nr XLVI/43/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.08.2022 r w/s zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodni 268 KB
URG_XLV_42_22.pdf [268 KB] Uchwała Nr XLV/42/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2022r w sprawie zmiany uchwały nr XLII/15/2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 255 KB
URG_XLV_41_22.pdf [255 KB] Uchwała Nr XLV/41/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2022 r w/s, zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 258 KB
URG_XLV_40_22.pdf [258 KB] Uchwała Nr XLV/40/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2022 r w/s zmiany uchwały Nr XLIV/30/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.05.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 261 KB
URG_XLV_39_22.pdf [261 KB] Uchwała Nr XLV/39/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2022 r w/s zmian w budżecie Gminy Krzyżanowice na 2022 rok 863 KB
URG_XLV_38_22.pdf [863 KB] Uchwała Nr XLV/38/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2022 r w/s zmiany uchwały Nr XXXIX/85/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 rok 3.43 MB
URG_XLV_37_22.pdf [3.43 MB] Uchwala Nr XLV/37/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2022 r w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2022/2023 267 KB
URG_XLV_36_22.pdf [267 KB] Uchwała Nr XLV/36/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.04.2022 r w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 256 KB
URG_XLV_35_22.pdf [256 KB] Uchwała Nr XLV/35/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2022 r w /s zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice 288 KB
URG_XLV_34_22.pdf [288 KB] Uchwała Nr XLV/34/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2022 r w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2021 rok 4.08 MB
URG_XLV_33_22.pdf [4.08 MB] Uchwała Nr XLV/33/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2022 r w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2021 rok 274 KB
URG_XLV_32_22.pdf [274 KB] Uchwała Nr XLV/32/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2022 r w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021 1.14 MB
URG_XLV_31_22.pdf [1.14 MB] Uchwała Nr XLV/31/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2022 r w/s wotum zaufania dla Wójta Gminy Krzyżanowice 251 KB
URG_XLIV_30_22.pdf [251 KB] Uchwała Nr XLIV/30/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.05.2022 r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 259 KB
URG_XLIV_29_22.pdf [259 KB] Uchwała Nr XLIV/29/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.05.2022 r w/s ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku w Tworkowie 351 KB
URG_XLIV_28_22.pdf [351 KB] Uchwała Nr XLIV/28/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.05.2022 r w sprawie w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, No 31.53 MB
URG_XLIV_27_22.pdf [31.53 MB] Uchwała Nr XLIV/27/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.05.2022 r w/s zmian w budżecie Gminy Krzyżanowice na 2022 rok 780 KB
URG_XLIV_26_22.pdf [780 KB] Uchwała Nr XLIV/26/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.05.2022 r w/s zmiany uchwały Nr XXXIX/85/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 rok 3.42 MB
URG_XLIV_25_22.pdf [3.42 MB] Uchwała Nr XLIV/25/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.05.2022 r w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za prz 761 KB
URG_XLIII_24_22.pdf [761 KB] Uchwała Nr XLIII/24/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.04.2022 r w/s zmiany uchwały nr XLII/15/2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 256 KB
URG_XLIII_23_22.pdf [256 KB] Uchwała Nr XLIII/23/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.04. 2022 r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 256 KB
URG_XLIII_22_22.pdf [256 KB] Uchwała Nr XLIII/22/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.04.2022 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanowice na 2022 rok 1001 KB
URG_XLIII_21_22.pdf [1001 KB] Uchwała Nr XLIII/21/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.04.2022 r w/s zmiany uchwały Nr XXXIX/85/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 rok 3.45 MB
URG_XLIII_20_22.pdf [3.45 MB] Uchwała Nr XLIII/20/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.04.2022 r w/s wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Krzyżanowice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Morawskie Wrota" z siedzib w Gorzycach 255 KB
URG_XLIII_19_22.pdf [255 KB] Uchwała Nr XLIII/19/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.04.2022 r w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 338 KB
URG_XLII_18_22.pdf [338 KB] Uchwała Nr XLII/18/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.03.2022 r w/s zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 248 KB
URG_XLII_17_22.pdf [248 KB] Uchwała Nr XLII/17/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.03.2022 r w/s upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie do realizacji zadań w sprawach świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 258 KB
URG_XLII_16_22.pdf [258 KB] Uchwała Nr XLII/16/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.03.2022 r w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 416 KB
URG_XLII_15_22.pdf [416 KB] Uchwała Nr XLII/15/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.03.2022 r w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego 253 KB
URG_XLII_14_22.pdf [253 KB] Uchwała Nr XLII/14/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.03.2022 r w/s zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" 266 KB
URG_XLII_13_22.pdf [266 KB] Uchwała Nr XLII/13/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.03.2022 r w/s zmian w budżecie Gminy Krzyżanowice na 2022 rok 1.03 MB
URG_XLII_12_22.pdf [1.03 MB] Uchwała Nr XLII/12/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.03.2022 r w/s zmiany uchwały Nr XXXIX/85/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 rok 3.47 MB
URG_XLII_11_22.pdf [3.47 MB] Uchwała Nr XLII/11/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.03.2022 r w/s przekazania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Gminy Krzyżanowice 259 KB
URG_XLII_10_22.pdf [259 KB] Uchwała Nr XLII/10/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.03.2022 r w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii za rok 2021 437 KB
URG_XLI_9_22.pdf [437 KB] Uchwała Nr XLI/9/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.02.2022 r w/s zmian w budżecie Gminy Krzyżanowice na 2022 rok 484 KB
URG_XLI_8_22.pdf [484 KB] Uchwała Nr XLI/8/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.02.2022 r w/s zmiany uchwały Nr XXXIX/85/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 rok 3.65 MB
URG_XLI_7_22.pdf [3.65 MB] Uchwała Nr XLI/7/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.02.2022 r w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzyżanowice 202 KB
URG_XLI_6_22.pdf [202 KB] Uchwała Nr XLI/6/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.02.2022 r w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2022 r 316 KB
URG_XLI_5_22.pdf [316 KB] Uchwała Nr XLI/5/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.02.2022 r w sprawie opłaty targowej 211 KB
URG_XLI_4_22.pdf [211 KB] Uchwała Nr XLI/4/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.02.2022 r w/s wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz "Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników 492 KB
URG_XL_3_22.pdf [492 KB] Uchwała Nr XL/3/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.01.2022 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/93/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejm 2.93 MB
URG_XL_2_22.pdf [2.93 MB] Uchwała Nr XL/2/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.01.2022 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanowice na 2022 rok 402 KB
URG_XL_1_22.pdf [402 KB] Uchwała Nr XL/1/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.01.2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/85/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 rok 3.45 MB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2022-01-11 00:19:26)
Odwiedzin na tej stronie: 2313 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM