rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2019 Dzisiaj jest: Środa, 24.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2019

Znaleziono 119 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2019

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2019
URG_XVI_119_2019.pdf [] Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. 51 KB
URG_XVI_118_2019.pdf [51 KB] Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. 52 KB
URG_XVI_117_2019.pdf [52 KB] Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2019 roku. 83 KB
URG_XVI_116_2019.pdf [83 KB] Uchwała Nr XVI/116/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 83 KB
URG_XVI_115_19.pdf [83 KB] Uchwała Nr XVI/115/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2032. 11.91 MB
URG_XVI_114_2019.pdf [11.91 MB] Uchwała Nr XVI/114/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. 123 KB
URG_XVI_113_2019.pdf [123 KB] Uchwała Nr XVI/113/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanowice na 2020 rok. 61 KB
URG_XVI_112_19.pdf [61 KB] Uchwała Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2020 rok. 1.22 MB
URG_XVI_111_2019.pdf [1.22 MB] Uchwała Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2020-2027 1.01 MB
URG_XVI_110_2019.pdf [1.01 MB] Uchwała Nr XVI/110/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały NR II/12/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2019-2026 887 KB
URG_XV_109_19.pdf [887 KB] UCHWAŁA Nr XV/109/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 04.12.2019 r w/s przekazania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku, położonym na obszarze Gminy Krzyżanowice – odtworzenie ogrodzenia terenu przy pałacu w Krzyżanowicach, 62 KB
URG_XV_108_19.pdf [62 KB] UCHWAŁA Nr XV/108/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 04.12.20109 r w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 79 KB
URG_XIV_107_19.pdf [79 KB] Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzyżanowice a Powiatem Raciborskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ścieżki rowerowej mię 71 KB
URG_XIV_106_19.pdf [71 KB] Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2019 r w/s zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych pr 58 KB
URG_XIV_105_19.pdf [58 KB] Uchwała Nr XIV/105/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2019 r w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 522 KB
URG_XIV_104_19.pdf [522 KB] UCHWAŁA Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2019 w/s zmiany uchwały nr 0007.IV.10.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami kom 88 KB
URG_XIV_103_19.pdf [88 KB] Uchwała Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2019r w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 511 KB
URG_XIV_102_19.pdf [511 KB] Uchwała Nr XIV/102/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2019 r w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice. 59 KB
URG_XIV_101_19.pdf [59 KB] Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2019 r w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice. 59 KB
URG_XIV_100_19.pdf [59 KB] Uchwała Nr XIV/100/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2019 r w/s określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 116 KB
URG_XIII_99_19.pdf [116 KB] UCHWAŁA NR XIII/99/2019 Rady Gminy Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2019 r w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Krzyżanowice 346 KB
URG_XIII_98_19.pdf [346 KB] UCHWAŁA Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2019 roku w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 496 KB
URG_XIII_97_19.pdf [496 KB] UCHWAŁA Nr XIII/97/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2019 roku w/s zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2019 - 2026 844 KB
URG_XIII_96_19.pdf [844 KB] UCHWAŁA NR XIII/96/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29.10.2019 r w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzyżanowice 1.68 MB
URG_XIII_95_19.pdf [1.68 MB] Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2019 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 419 KB
URG_XIII_94_19.pdf [419 KB] Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2019 w/s wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 41/31 a.m. 10 położonej w Bieńkowicach 57 KB
URG_XIII_93_19.pdf [57 KB] UCHWAŁA Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2019 r w/s zmiany uchwały Nr 0007.XXII.50.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 133 KB
URG_XIII_92_19.pdf [133 KB] UCHWAŁA Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2019 r w/s zmiany uchwały Nr 0007.XXII.51.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów ko 158 KB
URG_XII_91_19.pdf [158 KB] Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 września 2019 r w/s zmiany uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 roku w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2019-2026 1.02 MB
URG_XII_90_10.pdf [1.02 MB] Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 444 KB
URG_XII_89_19.pdf [444 KB] Uchwała NR XII/89/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 września 2019 r w/s określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice 224 KB
URG_XII_88_19.pdf [224 KB] Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.09.2019 r w/s zmiany uchwały Nr IV/11/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 63 KB
URG_XII_87_19.pdf [63 KB] Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 48 KB
URG_XII_86_19.pdf [48 KB] Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 września 2019 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 43 KB
URG_XII_85_19.pdf [43 KB] Uchwała NR XII/85/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 września 2019 r w/s ustalenia Regulaminu głosowania wyboru ławników do sądów powszechnych 216 KB
URG_XI_84_19.pdf [216 KB] UCHWAŁA Nr XI/84/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 42 KB
URG_XI_83_19.pdf [42 KB] Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 r w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach 40 KB
URG_XI_82_19.pdf [40 KB] Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Krzyżanowice a dnia 27 sierpnia 2019 r w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 r Rady 862 KB
URG_XI_81_19.pdf [862 KB] Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 574 KB
URG_XI_80_19.pdf [574 KB] Uchwała NR XI/80/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanowice. 25 KB
URG_XI_79_19.pdf [25 KB] Uchwała NR XI/79/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie. 45 KB
URG_XI_78_19.pdf [45 KB] UCHWAŁA NR XI/78/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXIV.65.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Ze 57 KB
URG_XI_77_19.pdf [57 KB] Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice. 52 KB
URG_XI_76_19.pdf [52 KB] Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 57 KB
URG_XI_75_19.pdf [57 KB] Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy części ulicy w miejscowości Bieńkowice 218 KB
URG_XI_74_19.pdf [218 KB] UCHWAŁA Nr XI/74/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandyda 51 KB
URG_XI_73_19.pdf [51 KB] Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 50 KB
URG_X_72_19.pdf [50 KB] Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.07.2019 r w/s zawarcia umowy partnerskiej z rumuńską Gminą Beltiug 30 KB
URG_X_71_19.pdf [30 KB] Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.07.2019 r w/s zmiany uchwały Nr 0007.XXIV.65.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.11.2016 r w/s organizacji wspólnej obsługi przez GZOKSiT w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie dla jednostek organ 40 KB
URG_X_70_19.pdf [40 KB] Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.07.2019 r w/s nadania Statutu Żłobka w Tworkowie 199 KB
URG_X_69_19.pdf [199 KB] Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.07.2019 w/s utworzenia Żłobka w Tworkowie 41 KB
URG_IX_68_19.pdf [41 KB] Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.06.2019r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Krzyżanowice Nr VIII/52/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości do zasobu Gminy Krzyżanowice 72 KB
URG_IX_67_19.pdf [72 KB] UCHWAŁA Nr IX/67/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.06.2019 r w/s zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2019 - 2026 915 KB
URG_IX_66_19.pdf [915 KB] UCHWAŁA Nr IX/66/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.06.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 474 KB
URG_IX_65_19.pdf [474 KB] UCHWAŁA NR IX/65/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.06.2019 r w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krzyżanowice 40 KB
URG_IX_64_19.pdf [40 KB] UCHWAŁA NR IX/64/2019 RADY GMINY Krzyżanowice z dnia 19.06.2019 r. w sprawie: utworzenia Żłobka w Tworkowie i nadania mu statutu. 164 KB
URG_IX_63_19.pdf [164 KB] UCHWAŁA NR IX/63/2019 RADY GMINY Krzyżanowice z dnia 19.06.2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 79 KB
URG_IX_62_19.pdf [79 KB] Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.06.2019r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. 417 KB
URG_IX_61_19.pdf [417 KB] UCHWAŁA Nr IX/61/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.06.2019 roku w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 41 KB
URG_IX_60_19.pdf [41 KB] UCHWAŁA Nr IX/60/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.06.2019 roku w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2018 rok 868 KB
URG_IX_59_19.pdf [868 KB] Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.06.2019 roku w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice 65 KB
URG_IX_58_19.pdf [65 KB] UCHWAŁA Nr IX/58/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.06.2019 r. w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 1.12 MB
URG_IX_57_19.pdf [1.12 MB] Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.06.2019 r. w/s wotum zaufania dla Wójta Gminy Krzyżanowice 38 KB
URG_VIII_56_19.pdf [38 KB] UCHWAŁA NR VIII/56/2019 RADY GMINY Krzyżanowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Bolesławiu 92 KB
URG_VIII_55_19.pdf [92 KB] UCHWAŁA NR VIII/55/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krzyżanowice 51 KB
URG_VIII_54_19.pdf [51 KB] Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 maja 2019 r w/s zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2018 w w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 20119-2023 815 KB
URG_VIII_53_19.pdf [815 KB] UCHWAŁA Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 324 KB
URG_VIII_52_19.pdf [324 KB] Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 maja 2019 rokur. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości do zasobu Gminy Krzyżanowice 100 KB
URG_VII_51_19.pdf [100 KB] UCHWAŁA NR VII/51/2019 RADY GMINY Krzyżanowice z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie przy ul. Rymera 7, nadania aktu założycielskiego i statutu. 357 KB
URG_VI_50_19.pdf [357 KB] UCHWAŁA Nr VI/50/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 55 KB
URG_VI_49_19.pdf [55 KB] UCHWAŁA NR VI/49/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanowice Pana Grzegorza Utrackiego 54 KB
URG_VI_48_19.pdf [54 KB] UCHWAŁA Nr VI/48/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019r w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2019 - 2026 980 KB
URG_VI_47_19.pdf [980 KB] UCHWAŁA Nr VI/47/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 462 KB
URG_VI_46_19.pdf [462 KB] UCHWAŁA Nr VI/46/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019r w sprawie opłaty targowej 106 KB
URG_VI_45_19.pdf [106 KB] UCHWAŁA Nr VI/45/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019r w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 72 KB
URG_VI_44_19.pdf [72 KB] Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Wioska 57 KB
URG_VI_43_19.pdf [57 KB] Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zabełków 56 KB
URG_VI_42_19.pdf [56 KB] Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rudyszwałd 56 KB
URG_VI_41_19.pdf [56 KB] Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Roszków 56 KB
URG_VI_40_19.pdf [56 KB] Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krzyżanowice 56 KB
URG_VI_39_19.pdf [56 KB] Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Owsiszcze 58 KB
URG_VI_38_19.pdf [58 KB] Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tworków 57 KB
URG_VI_37_19.pdf [57 KB] Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chałupki 56 KB
URG_VI_36_19.pdf [56 KB] Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bolesław 55 KB
URG_VI_35_19.pdf [55 KB] Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bieńkowice 56 KB
URG_VI_34_19.pdf [56 KB] Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krzyżanowice 50 KB
URG_VI_33_19.pdf [50 KB] Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krzyżanowice 40 KB
URG_VI_32_19.pdf [40 KB] UCHWAŁA NR VI/32/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Bolesławiu 85 KB
URG_VI_31_19.pdf [85 KB] Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice 479 KB
URG_V_30_19.pdf [479 KB] UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 marca 2019 r. w/s zmiany uchwały nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2017r w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 82 KB
URG_V_29_19.pdf [82 KB] UCHWAŁA NR V/ 29 /2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanowice Pana Grzegorza Utrackiego 35 KB
URG_V_28_19.pdf [35 KB] Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2019 w sprawie wstępnej lokalizacji dodatkowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krzyżanowice 628 KB
URG_V_27_19.pdf [628 KB] UCHWAŁA NR V/27/2019 RADY Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2019 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanowice 74 KB
URG_V_26_19.pdf [74 KB] UCHWAŁA Nr V/26/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2019 r w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Krzyżanowicach 45 KB
URG_V_25_19.pdf [45 KB] Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2019 r w/s zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2108 r w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2019-2026 387 KB
URG_V_24_19.pdf [387 KB] UCHWAŁA Nr V/24/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 471 KB
URG_V_23_19.pdf [471 KB] Uchwała Nr V/23/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2019 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 38 KB
URG_V_22_19.pdf [38 KB] UCHWAŁA NR V/22/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26.03.2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, 86 KB
URG_V_21_19.pdf [86 KB] UCHWAŁA Nr V/21/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 marca 2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018. 418 KB
URG_IV_20_19.pdf [418 KB] Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzyżanowice a Powiatem Raciborskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic Rakowca, Głównej 54 KB
URG_IV_19_19.pdf [54 KB] Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Krzyżanowice 1.18 MB
URG_IV_18_19.pdf [1.18 MB] UCHWAŁA NR IV/18/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 r. w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 97 KB
URG_IV_17_19.pdf [97 KB] UCHWAŁA Nr IV/17/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2019 - 2026 844 KB
URG_IV_16_19.pdf [844 KB] UCHWAŁA Nr IV/16/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 443 KB
URG_IV_15_19.pdf [443 KB] Uchwała Nr IV/15/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 48 KB
URG_IV_14_19.pdf [48 KB] Uchwała Nr IV/14/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 52 KB
URG_IV_13_19.pdf [52 KB] Uchwała Nr IV/13/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 56 KB
URG_IV_12_19.pdf [56 KB] UCHWAŁA NR IV/12/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 r. w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 158 KB
URG_IV_11_19.pdf [158 KB] UCHWAŁA Nr IV/11/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26.02.2019 w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kszta 129 KB
URG_IV_10_19.pdf [129 KB] UCHWAŁA Nr IV/10/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lu 807 KB
URG_IV_9_19.pdf [807 KB] Uchwała Nr IV/9/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2019 r. 391 KB
URG_III_8_19.pdf [391 KB] Uchwała Nr III/8/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Bolesławiu 1.93 MB
URG_III_7_19.pdf [1.93 MB] Uchwała Nr III/7/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok 4.16 MB
URG_III_6_19.pdf [4.16 MB] Uchwała Nr III/6/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s opłaty targowej 2.36 MB
URG_III_5_19.pdf [2.36 MB] Uchwała Nr III/5/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie 2.51 MB
URG_III_4_19.pdf [2.51 MB] Uchwała Nr III/4/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s upoważnienia Kierownika OPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10. 1.77 MB
URG_III_3_19.pdf [1.77 MB] Uchwała Nr III/3/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "P 2.25 MB
URG_III_2_19.pdf [2.25 MB] Uchwała Nr III/2/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 3.5 MB
URG_III_1_19.pdf [3.5 MB] Uchwała Nr III/1/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019 r w/s podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 1.72 MB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2019-01-08 12:33:51)
Odwiedzin na tej stronie: 3856 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM