rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2009 Dzisiaj jest: Środa, 24.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2009

Znaleziono 91 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2009

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2009
URG_XXXVIII_90_09.pdf [] Uchwała Nr XXXVIII/90/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.12.2009r w/s zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Krzyżanowice. 96 KB
URG_XXXVIII_89_09.pdf [96 KB] Uchwała Nr XXXVIII/89/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.12.2009r w/s zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 52 KB
URG_XXXVIII_88_09.pdf [52 KB] Uchwała Nr XXXVIII/88/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.12.2009 r w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. 132 KB
URG_XXXVIII_87_09.pdf [132 KB] Uchwała Nr XXXVIII/87/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.12.2009 r w/s zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 356 KB
URG_XXXVIII_86_09.pdf [356 KB] Uchwała Nr XXXVIII/86/2009 z dnia 29.12.2009 r w/s budżetu Gminy Krzyżanowice na 2010 rok. 3.17 MB
URG_XXXVII_79_09.pdf [3.17 MB] Uchwała Nr XXXVII/79/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice. 4.03 MB
URG_XXXVII_85_09.pdf [4.03 MB] Uchwała Nr XXXVII/85/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 03.12.2009 roku w sprawie zmiany Uchwały NR XXI/121/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2004 roku dotyczącej uchwalenia opłat z obiektów użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy 52 KB
URG_XXXVII_84_09.pdf [52 KB] Uchwała Nr XXXVII/84/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 03.12.2009 roku w/s ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów na składowisku. odpadów w Tworkowie 69 KB
URG_XXXVII_83_09.pdf [69 KB] Uchwała Nr XXXVII/83/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 03.12.2009 roku w/s wyrażenia opinii dot. przekształcenia SPZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zd 50 KB
URG_XXXVII_82_09.pdf [50 KB] Uchwała Nr XXXVII/82/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 03.12.2009 roku w/s programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. 92 KB
URG_XXXVII_81_09.pdf [92 KB] Uchwała Nr XXXVII/81/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 03.12.2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 476 KB
URG_XXXVII_80_09.pdf [476 KB] Uchwała Nr XXXVII/ 80 /09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 03.12.2009 roku w/s przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanowice na 2010 rok 100 KB
URG_XXXVI_78_09.pdf [100 KB] Uchwała Nr XXXVI/78/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2009 r w/s rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie. 53 KB
URG_XXXVI_77_09.pdf [53 KB] Uchwała Nr XXXVI/77/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2009 w/s wyrażenia opinii dot. przekształcenia SPZOZ "Raciborskie Cenrtum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" poprzez ograniczenie rodzajów świadczeń pol. na likwid. Gabinetów Rehabilitacji. 50 KB
URG_XXXVI_76_09.pdf [50 KB] Uchwała Nr XXXVI/76/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2009 r w/s wyrażenia opinii dot.przekszt. SPZOZ "Racib. Cenrtum Osób Niepełnosprawnych" poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności pol. na likwidacji Poradni Rehabilitacyjnej. 50 KB
URG_XXXVI_75_09.pdf [50 KB] Uchwała Nr XXXVI/75/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2009 r w/s wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzyżanowice. 144 KB
URG_XXXVI_74_09.pdf [144 KB] Uchwała Nr XXXVI/74/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2009 r w/s procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. 133 KB
URG_XXXVI_73_09.pdf [133 KB] Uchwała Nr XXXVI/73/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2009r w/s zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 55 KB
URG_XXXVI_72_09.pdf [55 KB] Uchwała Nr XXXVI/72/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2009 r w/s zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 172 KB
URG_XXXVI_71_09.pdf [172 KB] Uchwała Nr XXXVI/71/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2009 r w/s zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 312 KB
URG_XXXVI_71_09.pdf [312 KB] Uchwała Nr XXXVI/71/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2009 r w/s zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 312 KB
URG_XXXVI_70_09.pdf [312 KB] Uchwała Nr XXXVI/70/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2009r w/s przekazania środków finansowych dla Policji. 59 KB
URG_XXXVI_69_09.pdf [59 KB] Uchwała Nr XXXVI/69/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2009r w/s przystąpienia do projektu "Ziemia Hulczyńska i polscy partnerzy prezentują" z POWT. 54 KB
URG_XXXVI_68_09.pdf [54 KB] Uchwała Nr XXXVI/68/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2009 r w/s przystąpienia do projektu "Lato w Krzyżanowicach(PL), zima w Śmiłowicach(CZ)-rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu Polsko-Czeskim z POWT. 54 KB
URG_XXXVI_67_09.pdf [54 KB] Uchwała Nr XXXVI/67/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2009 w/s przystąpienia do projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą-budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie" z POWT. 54 KB
URG_XXXVI_66_09.pdf [54 KB] Uchwała Nr XXXVI/66/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2009 r w/s opłaty targowej 71 KB
URG_XXXVI_65_09.pdf [71 KB] Uchwała Nr XXXVI/65/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2009 r w/s podatku od środków transportowych na 2010 rok. 64 KB
URG_XXXVI_64_09.pdf [64 KB] Uchwała Nr XXXVI/64/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.10.2009r w/s określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. 67 KB
URG_XXXV_63_09.pdf [67 KB] Uchwała Nr XXXV/63/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 29.09.2009 w/s przystąpienia do realizacji projektu"Wykwalifikowane kadry ratownicze w gminie Krzyżanowice" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 79 KB
URG_XXXV_62_09.pdf [79 KB] Uchwała Nr XXXV/62/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2009 r w/s określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz trzy lata. 64 KB
URG_XXXV_61_09.pdf [64 KB] Uchwała Nr XXXV/61/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2009 r w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 92 KB
URG_XXXV_60_09.pdf [92 KB] Uchwała Nr XXXV/60/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2009 r w/s wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy Krzyżanowice. 142 KB
URG_XXXV_59_09.pdf [142 KB] Uchwała Nr XXXV/59/2009 RG Krzyżanowice z dn.29.09.09 w/s zawarcia umowy o partn. w realizacji projektu"Przebudowa drogi gminnej na Urbanek łączącej drogi powiatowe w Owsiszczach i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie" pomiędzy Pow. Rac.a Gm.Krzyżanowic 71 KB
URG_XXXV_58_09.pdf [71 KB] Uchwała Nr XXXV/58/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2009 w/s zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 293 KB
URG_XXXIV_57_09.pdf [293 KB] Uchwała Nr XXXIV/57/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2009 r w sparwie wyrażenia opinii dot. likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2. 50 KB
URG_XXXIV_56_09.pdf [50 KB] Uchwała Nr XXXIV/56/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2009 r w sprawie skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedziba w Tworkowie. 52 KB
URG_XXXIV_55_09.pdf [52 KB] Uchwała Nr XXXIV/55/2009 z dnia 27.08.2009 w/s przystąpienia do realizacji projektu pt." Powiat raciborski to dobra inwestycja" ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. 86 KB
URG_XXXIV_54_09.pdf [86 KB] Uchwała Nr XXXIV/54/2009 r w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu ochrony środowiska na terenie Gminy Krzyżanowice". 4.74 MB
URG_XXXIV_53_09.pdf [4.74 MB] Uchwała Nr XXXIV/53/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2009 r w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu gospodarki odpadami na terenie Gminy Krzyżanowice na lata 2008-2011 z perspektywą na rok 2015". 2.56 MB
URG_XXXIV_52_09.pdf [2.56 MB] Uchwała Nr XXXIV/52/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2009 r w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzyżanowice przedłożonego przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Krzyżanowice. 1.31 MB
URG_XXXIV_51_09.pdf [1.31 MB] Uchwała Nr XXXIV/51/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2009 r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tworków. 118 KB
URG_XXXIV_50_09.pdf [118 KB] Uchwała Nr XXXIV/50/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2009 r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tworków. 109 KB
URG_XXXIV_49_09.pdf [109 KB] Uchwała Nr XXXIV/49/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 408 KB
URG_XXXIV_48_09.pdf [408 KB] Uchwała Nr XXXIV/48/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2009 r w sprawie przekazania środków finansowych dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. 62 KB
URG_XXXIV_47_09.pdf [62 KB] Uchwała Nr XXXIV/47/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2009r w/s zmiany UchwałyNr XXIX/11/09 RG Krzyżanowice z dnia 05.03.09 r dotyczacą zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku ZSO Krzyżanowi 53 KB
URG_XXXIV_46_09.pdf [53 KB] Uchwała Nr XXXIV/46/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2009 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą"Aktualizacja Gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji". 53 KB
URG_XXXIII_45_09.pdf.pdf [53 KB] Uchwała Nr XXXIII/45/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.06.2009 r w/s wyrażenia opinii dot. likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2. 49 KB
URG_XXXIII_44_09.pdf.pdf [49 KB] Uchwała Nr XXXIII/44/2009 RG Krzy-ce z 25.06.2009 w/s upoważnienia Wójta Gminy do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra" przez.do real. ze śr. POWT Cz-RP 2007-2013 338 KB
URG_XXXIII_43_09.pdf.pdf [338 KB] Uchwała Nr XXXIII/43/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z 25.06.2009 w/s "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Krzyżanowice, bedących w posiadaniu PWK "Górna Odra" sp. z o.o. w latach 2009-2013 486 KB
URG_XXXIII_42_09.pdf.pdf [486 KB] Uchwała Nr XXXIII/42/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.06.2009 r w/s rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Krzyżanowice na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki. 59 KB
URG_XXXIII_41_09.pdf.pdf [59 KB] Uchwała Nr XXXIII/41/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.06.2009 r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu. 51 KB
URG_XXXIII_40_09.pdf.pdf [51 KB] Uchwała Nr XXXIII/40/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.06.2009 r w/s zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 53 KB
URG_XXXIII_39_09.pdf.pdf [53 KB] Uchwała Nr XXXIII/39/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.06.2009r w/s zmiany Uchwały Nr XXI/121/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.12.2004 roku dotyczacej uchwalenia opłat z obiektów uzytecznosci publicznej stanowiacej własność Gminy Krzyżanowice. 51 KB
URG_XXXIII_38_09.pdf.pdf [51 KB] Uchwała Nr XXXIII/38/2009 Rady Gminy Krzyzanowice z dnia 25.06.2009 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2009 rok 302 KB
URG_XXXII_37_09.pdf [302 KB] Uchwała Nr XXXII/37/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2009 r. w/s zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XV/21/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. dot. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. 77 KB
URG_XXXII_36_09.pdf [77 KB] Uchwała Nr XXXII/36/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2009 r. w/s wyrażenia opinii dot. wydzielenia i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenerologicznej SP ZOZ Szpitala Rejonowego im.dr Józefa Rostka w Raciborzu. 51 KB
URG_XXXII_35_09.pdf [51 KB] Uchwała Nr XXXII/35/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2009 r. w/s uchylenia Uchwały Nr XV/20/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 kwietnia 2004 roku dotyczącej wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych-w stre 51 KB
URG_XXXII_34_09.pdf [51 KB] Uchwała Nr XXXII/34/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2009 r. w/s zmiany Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXX/20/2009 z dnia 02 kwietnia 2009 r w sprawie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż ins 102 KB
URG_XXXII_33_09.pdf [102 KB] Uchwała Nr XXXII/33/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2009 r. w/s przyjęcia "Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice na lata 2009-2011". 948 KB
URG_XXXII_32_09.pdf.pdf [948 KB] Uchwała Nr XXXII/32/2009 r. Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2009 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 211 KB
URG_XXXII_31_09.pdf.pdf [211 KB] Uchwała Nr XXXII/31/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2009 r. w/s zmiany Uchwały Nr XXIX/11/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 05 marca 2009 r.dotyczacą zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budy 52 KB
URG_XXXII_30_09.pdf [52 KB] Uchwała Nr XXXII/30/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2009 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 327 KB
URG_XXXI_29_09.pdf [327 KB] Uchwała Nr XXXI/29/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2009 roku w sprawie porozumienia o współpracy w dziedzinie zarządzania kryzysowego i systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami między Miastem Bohumin, Miastem Racibórz a Gminą Krzyżanowice. 0 KB
URG_XXXI_28_09.pdf [0 KB] Uchwała Nr XXXI/28/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2009 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2009. 301 KB
URG_XXXI_27_09.pdf [301 KB] Uchwała Nr XXXI/27/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. 49 KB
URG_XXXI_26_09.pdf [49 KB] Uchwała Nr XXXI/26/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2008. 50 KB
URG_XXXI_25_09.pdf [50 KB] Uchwała Nr XXXI/25/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2008 rok. 49 KB
URG_XXX_24_09.pdf [49 KB] Uchwała Nr XXX/24/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 02.04.2009 r w/s zmian w uchwale Rady Gminy Krzyżanowice Nr XV/14/08 z dnia 31.01.2008 roku dot. ustalenia składów osobowych stałych komisji rady. 52 KB
URG_XXX_23_09.pdf [52 KB] Uchwała Nr XXX/23/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 02.04.2009 r w/s wyrażenia opinii dot. wydzielenia i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej SP ZOZ Szpitala Rejonowego i. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 49 KB
URG_XXX_22_09.pdf [49 KB] Uchwała Nr XXX/22/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 02.04.2009 r w/s zatwierdzenia projektu systemowego pt."Twoja szansa"-programu aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzyżanowice, finansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 63 KB
URG_XXX_21_09.pdf [63 KB] Uchwała Nr XXX/21/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 02.04.2009 r w/s zatwierdzenia Regulaminu dotowania demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Krzyżanowice ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 73 KB
URG_XXX_20_09.pdf [73 KB] Uchwała Nr XXX/20/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 02.04.2009 r w/s dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Krzyżanowice. 128 KB
URG_XXX_19_09.pdf [128 KB] Uchwała Nr XXX/19/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 02.04.2009 r w/s zwolnień z podatku od nieruchomości 64 KB
URG_XXX_18_09.pdf [64 KB] Uchwała Nr XXX/18/2008 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 02.04.2009 r w/s wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Krzyżanowice wkładów pieniężnych do Przedsiebiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Górna Odra" Sp.z o.o. z siedzibą w Roszkowie 61 KB
URG_XXX_17_09.pdf [61 KB] Uchwała Nr XXX/17/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02.04.2009 r w/s zmian w budżecie gminy na 2009 rok 138 KB
URG_XXX_16_09.pdf [138 KB] Uchwała Nr XXX/16/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 02.04.2009 r w/s zmain w budżecie gminy na 2009 rok. 287 KB
URG_XXIX_15_09.pdf [287 KB] Uchwała Nr XXIX/15/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/92/2008 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2008 roku dot. wyrażenia zgody na zbycie samochodu strażackiego marki STAR A-29 47 KB
URG_XXIX_14_09.pdf [47 KB] Uchwała Nr XXIX/14/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie wyrażenie zgody na kupno nieruchomości 45 KB
URG_XXIX_13_09.pdf [45 KB] Uchwała Nr XXIX/13/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2008 90 KB
URG_XXIX_12_09.pdf [90 KB] Uchwała Nr XXIX/12/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 49 KB
URG_XXIX_11_09.pdf [49 KB] Uchwała Nr XXIX/11/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach" 58 KB
URG_XXIX_10_09.pdf [58 KB] Uchwała Nr XXIX/10/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 102 KB
URG_XXIX_9_09.pdf [102 KB] Uchwała Nr XXIX/9/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 144 KB
URG_XXIX_8_09.pdf [144 KB] Uchwała Nr XXIX/8/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 163 KB
URG_XXVIII_7_09.pdf [163 KB] Uchwała Nr XXVIII/7/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. "Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionaln 63 KB
URG_XXVIII_6_09.pdf [63 KB] Uchwała Nr XXVIII/6/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP z terenu Gminy Krzyżanowice 46 KB
URG_XXVIII_5_09.pdf [46 KB] Uchwała Nr XXVIII/5/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przedsięwzięć służących ochronie środowiska związanych z demontażem i utylizacją wyrobów 51 KB
URG_XXVIII_4_09.pdf [51 KB] Uchwała Nr XXVIII/4/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/48/2007 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie opłaty targowej 54 KB
URG_XXVIII_3_09.pdf [54 KB] Uchwała Nr XXVIII/3/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2009 w spr. zmian w budżecie gminy na 2009 rok 97 KB
URG_XXVIII_2_09.pdf [97 KB] Uchwała Nr XXVIII/2/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2009 w spr. ustalenia wartości punktu oraz najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania 47 KB
URG_XXVIII_1_09.pdf [47 KB] Uchwała Nr XXVIII/1/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2009 w spr. uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 129 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2009-02-19 13:19:13)
Odwiedzin na tej stronie: 5157 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM