rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2024 Dzisiaj jest: Wtorek, 18.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2024

Znaleziono 36 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2024

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2024
URG_I_6_24.pdf [] Uchwała Nr I/6/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 7.05.2024 r w/s ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krzyżanowice 41 KB
URG_I_5_24.pdf [41 KB] Uchwała Nr I/5/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 7.05.2024 r w/s wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy. 30 KB
URG_I_4_24.pdf [30 KB] Uchwała Nr I/4/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 7.05.2024 r w/s ustalenia liczby członków Komisji Rady oraz składów osobowych tych komisji 41 KB
URG_I_3_24.pdf [41 KB] Uchwała Nr I/3/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 7.05.2024 r w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzyżanowice 25 KB
URG_I_2_24.pdf [25 KB] Uchwała Nr I/2/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 7.05.2024 r w/s wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanowice 24 KB
URG_I_1_24.pdf [24 KB] Uchwała Nr I/1/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 7.05.2024 r w/s uchwalenia Regulaminu Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 59 KB
URG_LXVIII_134_24.pdf [59 KB] Uchwała Nr LXVIII/134/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.04.2024 r w/s zmian w budżecie gminy na 2024 rok 1.03 MB
URG_LXVIII_133_24.pdf [1.03 MB] Uchwała Nr LXVIII/133/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.04.2024 r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia l 767 KB
URG_LXVII_132_24.pdf [767 KB] Uchwała Nr LXVII/132/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r w/s zmian w budżecie gminy na 2024 rok 1.25 MB
URG_LXVII_131_24.pdf [1.25 MB] Uchwała Nr LXVII/131/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r w/s zmiany uchwały Nr LXIV/93/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 3.45 MB
URG_LXVII_130_24.pdf [3.45 MB] Uchwała Nr LXVII/130/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r w/s przejęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023 566 KB
URG_LXVII_129_24.pdf [566 KB] Uchwała Nr LXVII/129/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r w/s udzielenia dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Gminy Krzyżanowice w ramach pozyskanej dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 331 KB
URG_LXVII_128_24.pdf [331 KB] Uchwała Nr LXVII/128/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r w/s określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 526 KB
URG_LXVII_127_24.pdf [526 KB] Uchwała Nr LXVII/127/2024 Rady Gminy Krzyżanowice a dnia 26.03.2024 r w/s przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice na lata 2024-2026" 3.61 MB
URG_LXVII_126_24.pdf [3.61 MB] Uchwała Nr LXVII/126/2024 Rady Gminy Krzyżanowice a dnia 26.03.2024 r w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 303 KB
URG_LXVII_125_24.pdf [303 KB] Uchwała Nr LXVII/125/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r w/s wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu nieruchomości będącej we władaniu Gminy Krzyżanowice 305 KB
URG_LXVII_124_24.pdf [305 KB] Uchwała Nr LXVII/124/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 299 KB
URG_LXVI_123_24.pdf [299 KB] Uchwała Nr LXVI/123/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.02.2024 r w/s zmian w budżecie gminy na 2024 rok 755 KB
URG_LXVI_122_24.pdf [755 KB] Uchwała Nr LXVI/122/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.02.2024 r w/s zmiany uchwały Nr LXIV/93/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 3.39 MB
URG_LXVI_121_24.pdf [3.39 MB] Uchwała Nr LXVI/121/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.02.2024 r w/s przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 421 KB
URG_LXVI_120_24.pdf [421 KB] Uchwała Nr LXVI/120/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.02.2024 r w/s przystąpienia Gminy Krzyżanowice do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: "Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Po 320 KB
URG_LXVI_119_24.pdf [320 KB] Uchwała Nr LXVI/119/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.02.2024 r w/s przystąpienia Gminy Krzyżanowice do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminach Krzyżanowice, Krzanowice i Rudnik" w r 317 KB
URG_LXVI_118_24.pdf [317 KB] Uchwała Nr LXVI/118/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.02.2024 r w/s przystąpienia Gminy Krzyżanowice do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: "Zwiększenie potencjału turystycznego Zamku Piastowskiego w Raciborzu i Centrum Kultury w Tworkowi 322 KB
URG_LXVI_117_24.pdf [322 KB] Uchwała Nr LXVI/117/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.02.2024 r w/s przystąpienia Gminy Krzyżanowice do partnerstwa w celu realizacji projektu pt.: "Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik - Racibórz - Krzyżanowice - etap 1" współfinansowanego z 320 KB
URG_LXVI_116_24.pdf [320 KB] Uchwała Nr LXVI/116/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.02.2024 r w/s Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2024 roku 474 KB
URG_LXVI_115_24.pdf [474 KB] Uchwała Nr LXVI/115/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.02.2024 r w/s aktualizacji " Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2032" 5.57 MB
URG_LXV_114_24.pdf [5.57 MB] Uchwała Nr LXV/114/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2024 r w/s powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 309 KB
URG_LXV_113_24.pdf [309 KB] Uchwała Nr LXV/113/2043 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2024 r w/s zmian w budżecie gminy na 2024 rok 931 KB
URG_LXV_112_24.pdf [931 KB] Uchwała Nr LXV/112/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2024 r w/s zmiany uchwały Nr LXIV/93/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 3.39 MB
URG_LXV_111_24.pdf [3.39 MB] Uchwała Nr LXV/111/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2024 r w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice na okres dziesięciu lat 310 KB
URG_LXV_110_24.pdf [310 KB] Uchwała Nr LXV/110/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2024 r w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice na okres pięciu lat 300 KB
URG_LXV_109_24.pdf [300 KB] Uchwała Nr LXV/109/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2024 r w/s przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Krzyżanowice na lata 2024-2030 654 KB
URG_LXV_108_24.pdf [654 KB] Uchwała Nr LXV/108/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2024 r w/s przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice na lata 2024-2026" 1.86 MB
URG_LXV_107_24.pdf [1.86 MB] Uchwała Nr LXV/107/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2024 r w/s określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńc 715 KB
URG_LXV_106_24.pdf [715 KB] Uchwała Nr LXV/106/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2024 r. w/s zmiany Uchwały NR LXII/85/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli public 305 KB
URG_LXV_105_24.pdf [305 KB] Uchwała Nr LXV/105/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2024 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 28 obszarów położonych w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska, Rudyszwałd, Zabełków, Ch 30.95 MB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2024-01-10 09:12:02)
Odwiedzin na tej stronie: 600 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM