rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy Rok 2018 Dzisiaj jest: Wtorek, 18.06.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2018

Znaleziono 226 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2018

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia ogłoszenia obwieszczenia Wójta 2018
ZWG_0050_223_2018.pdf [] Zarządzenie 0050.223.2018 z 31.12.2018 w/s zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2019 rok 40 KB
ZWG_0050_222_2018.pdf [40 KB] Zarządzenie 0050.222.2018 z 31.12.2018 w/s wprowadzenia na rok 2019 planu kontroli jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice 221 KB
ZWG_0050_221_2018.pdf [221 KB] Zarządzenie Nr 0050.221.2018 z 31.12.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 146 KB
ZWG_0050_220_2018.pdf [146 KB] Zarządzenie Nr 0050.220.2018 z 28.12.2018 w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzyżanowice 1.56 MB
ZWG_0050_219_2018.pdf [1.56 MB] Zarządzenie Nr 0050.219.2018 z 28.12.2018 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.01.2018 r. dot. Regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w UG Krzyżanowice 137 KB
ZWG_0050_218_2018.pdf [137 KB] Zarządzenie Nr 0050.218.2018 z 28.12.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 157 KB
ZWG_0050_217_2018.pdf [157 KB] Zarządzenie Nr 0050.217.2018 z 28.12.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 144 KB
ZWG_0050_216_2018.pdf [144 KB] Zarządzenie Nr 0050.216.2018 z 27.12.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 250 KB
ZWG_0050_215_2018.pdf [250 KB] Zarządzenie Nr 0050.215.2018 z 27.12.2018 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2018-2026 507 KB
ZWG_0050_214_2018.pdf [507 KB] Zarządzenie Nr 0050.214.2018 z 27.12.2018 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 137 KB
ZWG_0050_213_2018.pdf [137 KB] Zarządzenie Nr 0050.213.2018 z 27.12.2018 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 131 KB
ZWG_0050_212_2018.pdf [131 KB] Zarządzenie Nr 0050.212.2018 z 27.12.2018 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 131 KB
ZWG_0050_211_2018.pdf [131 KB] Zarządzenie Nr 0050.211.2018 z 27.12.2018 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 131 KB
ZWG_0050_210_2018.pdf [131 KB] Zarządzenie Nr 0050.210.2018 z 27.12.2018 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 132 KB
ZWG_0050_209_2018.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.209.2018 z 14.12.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 187 KB
ZWG_0050_208_2018.pdf [187 KB] Zarządzenie Nr 0050.208.2018 z 14.12.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 160 KB
ZWG_0050_207_2018.pdf [160 KB] Zarządzenie Nr 0050.207.2018 z 12.12.2018 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury w Referacie Gospodarki Przestrzennej 48 KB
ZWG_0050_206_2018.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.206.2018 z 12.12.2018 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów 45 KB
ZWG_0050_205_2018.pdf [45 KB] Zarządzenie Nr 0050.205.2018 z 10.12.2018 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 118 KB
ZWG_0050_204_2018.pdf [118 KB] Zarządzenie Nr 0050.204.2018 z 10.12.2018 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2019 roku w obszarze: "Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz 354 KB
ZWG_0050_203_2018.pdf [354 KB] Zarządzenie Nr 0050.203.2018 z 10.12.2018 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2019 roku w obszarze: "Wspierania i upowszechniania kultury fizyczne 351 KB
ZWG_0050_202_2018.pdf [351 KB] Zarządzenie Nr 0050.202.2018 z 10.12.2018 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2019 r w obszarze: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzict 360 KB
ZWG_0050_201_2018.pdf [360 KB] Zarządzenie Nr 0050.201.2018 z 06.12.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 186 KB
ZWG_0050_200_2018.pdf [186 KB] Zarządzenie Nr 0050.200.2018 z 06.12.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 395 KB
ZWG_0050_199_2018_dobry.pdf [395 KB] Zarządzenie Nr 0050.199.2018 z 06.12.2018 w/s nie wykonania prawa pierwokupu 122 KB
ZWG_0050_198_2018.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.198.2018 z 30.11.2018 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki 121 KB
ZWG_0050_197_2018.pdf [121 KB] Zarządzenie Nr 0050.197.2018 z 30.11.2018 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2018 r. 122 KB
ZWG_0050_196_2018.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.196.2018 z 30.11.2018 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki 122 KB
ZWG_0050_195_2018.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.195.2018 z 30.11.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 176 KB
ZWG_0050_194_2018.pdf [176 KB] Zarządzenie Nr 0050.194.2018 z 30.11.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 397 KB
Zarzadzenie_nr_0050.193.2018.pdf [397 KB] Zarządzenie Nr 0050.193.2018 z 29.11.2018 w/s wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzyżanowice" 745 KB
ZWG_0050_192_2018.pdf [745 KB] Zarządzenie Nr 0050.192.2018 z 28.11.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 145 KB
ZWG_0050_191_2018.pdf [145 KB] Zarządzenie Nr 0050.191.2018 z 28.11.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 145 KB
ZWG_0050_190_2018.pdf [145 KB] Zarządzenie Nr 0050.190.2018 z 23.11.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 230 KB
ZWG_0050_189_2018.pdf [230 KB] Zarządzenie Nr 0050.189.2018 z 23.11.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 411 KB
ZWG_0050_188_2018.pdf [411 KB] Zarządzenie Nr 0050.188.2018 z 20.11.2018 w/s oddania w dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod pojemniki na odzież używaną 238 KB
ZWG_0050_187_2018.pdf [238 KB] Zarządzenie Nr 0050.187.2018 z 20.11.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 190 KB
ZWG_0050_186_2018.pdf [190 KB] Zarządzenie Nr 0050.186.2018 z 20.11.2018 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2018-2026 551 KB
ZWG_0050_185_2018.pdf [551 KB] Zarządzenie Nr 0050.185.2018 z 20.11.2018 w/s powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Wolfgangowi Kroczek Zastępcy Wójta Gminy Krzyżanowice 113 KB
ZWG_0050_184_2018.pdf [113 KB] Zarządzenie Nr 0050.184.2018 z 20.11.2018 w/s powołania Zastępcy Wójta Gminy Krzyżanowice 21 KB
ZWG_0050_183_2018.pdf [21 KB] Zarządzenie Nr 0050.183.2018 z 19.11.2018 w/s przeznaczenia do użyczenia nieruchomości- budynku wielofunkcyjnego, zlokalizowanego w Rudyszwałdzie, stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 135 KB
ZWG_0050_182_2018.pdf [135 KB] Zarządzenie Nr 0050.182.2018 z 16.11.2018 w/s odwołania Zastępcy Wójta Gminy Krzyżanowice 19 KB
ZWG_0050_181_2018.pdf [19 KB] Zarządzenie Nr 0050.181.2018 z 13.11.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 223 KB
ZWG_0050_180_2018.pdf [223 KB] Zarządzenie Nr 0050.180.2018 z 13.11.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 403 KB
ZWG_0050_179_2018.pdf [403 KB] Zarządzenie Nr 0050.179.2018 z 09.11.2018 w/s przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 1.13 MB
ZWG_0050_178_2018.pdf [1.13 MB] Zarządzenie Nr 0050.178.2018 z 09.11.2018 w/s przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2019 rok 3.68 MB
ZWG_0050_177_2018.pdf [3.68 MB] Zarządzenie Nr 0050.177.2018 z 05.11.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 162 KB
ZWG_0050_176_2018.pdf [162 KB] Zarządzenie Nr 0050.176.2018 z 05.11.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 157 KB
ZWG_0050_175_2018.pdf [157 KB] Zarządzenie Nr 0050.175.2018 z 31.10.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 185 KB
ZWG_0050_174_2018.pdf [185 KB] Zarządzenie Nr 0050.174.2018 z 31.10.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 163 KB
ZWG_0050_173_2018.pdf [163 KB] Zarządzenie Nr 0050.173.2018 z 30.10.2018 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2018 roku 132 KB
ZWG_0050_171_2018.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.171.2018 z 19.10.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Budowa ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice-Bolesław (...) 188 KB
ZWG_0050_170_2018_dobre.pdf [188 KB] Zarządzenie Nr 0050.170.2018 z 19.10.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 193 KB
ZWG_0050_172_2018.pdf [193 KB] Zarządzenie Nr 0050.172.2018 z 19.10.2018 w/s wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie do realizacji zadania Klub Senior+ 29 KB
ZWG_0050_169_2018.pdf [29 KB] Zarządzenie Nr 0050.169.2018 z 19.10.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 183 KB
ZWG_0050_168_2018.pdf [183 KB] Zarządzenie Nr 0050.168.2018 z 18.10.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 258 KB
zWG_0050_167_2018.pdf [258 KB] Zarządzenie Nr 0050.167.2018 z 18.10.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 408 KB
ZWG_0050_166_2018.pdf [408 KB] Zarządzenie Nr 0050.166.2018 z 17.10.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 166 KB
ZWG_0050_165_2018.pdf [166 KB] Zarządzenie Nr 0050.165.2018 z 05.10.2018 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 132 KB
ZWG_0050_163_2018.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.163.2018 z 05.10.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 226 KB
ZWG_0050_162_2018.pdf [226 KB] Zarządzenie Nr 0050.162.2018 z 05.10.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 411 KB
ZWG_0050_161_2018.pdf [411 KB] Zarządzenie Nr 0050.161.2018 z 05.10.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o 539 KB
ZWG_0050_160_2018.pdf [539 KB] Zarządzenie Nr 0050.160.2018 z 01.10.2018 w/s przekazania w formie darowizny dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego w Raciborzu defibrylatora wraz z osprzętem z przeznaczeniem na doposażenie karetki pogotowia ratunkowe 42 KB
ZWG_0050_159_2018.pdf [42 KB] Zarządzenie Nr 0050.159.2018 z 27.09.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 195 KB
ZWG_0050_158_2018.pdf [195 KB] Zarządzenie Nr 0050.158.2018 z 27.09.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 391 KB
ZWG_0050_157_2018.pdf [391 KB] Zarządzenie Nr 0050.157.2018 z 25.09.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 221 KB
ZWG_0050_156_2018.pdf [221 KB] Zarządzenie Nr 0050.156.2018 z 19.09.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 80 KB
ZWG_0050_155_2018.pdf [80 KB] Zarządzenie Nr 0050.155.2018 z 19.09.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zamówienie pn: "Budowa ścieżki rowerowej między Krzyżanowicami a Tworkowem w ramach projektu Szlak Górnej Odr 187 KB
ZWG_0050_154_2018.pdf [187 KB] Zarządzenie Nr 0050.154.2018 z 19.09.2018 w/s udzielenia pełnomocnictwa 32 KB
ZWG_0050_153_2018_1.pdf [32 KB] Zarządzenie Nr 0050.153.2018 z 17.09.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. dokonania zmian Statutu Gminy Krzyżanowice 391 KB
ZWG_0050_152_2018.pdf [391 KB] Zarządzenie Nr 0050.152.2018 z 17.09.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 193 KB
ZWG_0050_151_2018.pdf [193 KB] Zarządzenie Nr 0050.151.2018 z 17.09.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 173 KB
ZWG_0050_150_2018.pdf [173 KB] Zarządzenie Nr 0050.150.2018 z 11.09.2018 w/s wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania podatku VAT za lata 2014-2015 50 KB
149_2018.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.149.2018 z 11.09.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 156 KB
ZWG_0050_148_2018.pdf [156 KB] Zarządzenie Nr 0050.148.2018 z 11.09.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 384 KB
ZWG_0050_147_2018.pdf [384 KB] Zarządzenie Nr 0050.147.2018 z 11.09.2018 w/s założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2019 rok 232 KB
ZWG_0050_146_2018.pdf [232 KB] Zarządzenie Nr 0050.146.2018 z 03.09.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 226 KB
ZWG_0050_145_2018.pdf [226 KB] Zarządzenie Nr 0050.145.2018 z 03.09.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 179 KB
ZWG_0050_144_2018.pdf [179 KB] Zarządzenie Nr 0050.144.2018 z 28.08.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 199 KB
ZWG_0050_143_2018.pdf [199 KB] Zarządzenie Nr 0050.143.2018 z 29.08.2018 w/s zasad odpłatności za pobyt dzieci oraz korzystanie z wyżywienia w Publicznych Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 41 KB
ZWG_0050_142_2018.pdf [41 KB] Zarządzenie Nr 0050.142.2018 z 28.08.2018 w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Krzyżanowice, Rady Powiatu Raciborskiego (...) 99 KB
ZWG_0050_141_2018.pdf [99 KB] Zarządzenie Nr 0050.141.2018 z 23.08.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 157 KB
ZWG_0050_140_2018.pdf [157 KB] Zarządzenie Nr 0050.140.2018 z 23.08.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 148 KB
ZWG_0050_139_2018.pdf [148 KB] Zarządzenie Nr 0050.139.2018 z 14.08.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji w postępowaniach o udzielenie zamówień finansowanych z budżetu gminy i realizowanych przez UG Krzyżanowice, których wartość wynosi od 3500 PLN do wartości 30 41 KB
ZWG_0050_138_2018.pdf [41 KB] Zarządzenie Nr 0050.138.2018 z 13.08.2018 w/s powierzenia Pani mgr Agnieszce Sedlaczek stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 23 KB
ZWG_0050_137A_2018.pdf [23 KB] Zarządzenie Nr 0050.137A.2018 z 13.08.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie Drogi Krajowej nr 187 KB
ZWG_0050_137_2018.pdf [187 KB] Zarządzenie Nr 0050.137.2018 z 13.08.2018 w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku 4.92 MB
ZWG_0050_135_2018.pdf [4.92 MB] Zarządzenie Nr 0050.135.2018 z 10.08.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 405 KB
ZWG_0050_134_2018.pdf [405 KB] Zarządzenie Nr 0050.134.2018 z 02.08.2018 w/s wyrażenia opinii dot. określenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego 90 KB
ZWG_0050_133_2018.pdf [90 KB] Zarządzenie Nr 0050.133.2018 z 31.07.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych 186 KB
ZWG_0050_132_2018.pdf [186 KB] Zarządzenie Nr 0050.132.2018 z 31.07.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: " Rozbiórka budynku handlowo-usługowego w Bieńkowicach" 187 KB
ZWG_0050_131_2018.pdf [187 KB] Zarządzenie Nr 0050.131.2018 z 31.07.2018 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2018 roku 137 KB
ZWG_0050_130_2018.pdf [137 KB] Zarządzenie Nr 0050.130.2018 z 30.07.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 193 KB
ZWG_0050_129_2018.pdf [193 KB] Zarządzenie Nr 0050.129.2018 z 30.07.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 393 KB
ZWG_0050_128_2018.pdf [393 KB] Zarządzenie Nr 0050.128.2018 z 26.07.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 145 KB
ZWG_0050_127_2018.pdf [145 KB] Zarządzenie Nr 0050.127.2018 z 26.07.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 384 KB
ZWG_0050_126_2018.pdf [384 KB] Zarządzenie Nr 0050.126.2018 z 23.07.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zmian w Zarządzeniu Nr 0050.107.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.06.2018 r w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 165 KB
ZWG_0050_125_2018.pdf [165 KB] Zarządzenie Nr 0050.125.2018 z 23.07.2018 w/s uchylenia Zarządzenia Nr 0050.122.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.07.2018 r. w/s zmian w Zarządzeniu Nr 0050.107.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.06.2018 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2018 r 121 KB
ZWG_0050_124_2018.pdf [121 KB] Zarządzenie Nr 0050.124.2018 z 11.07.2018 w/s powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprzętu komputerowego będącego na stanie Urzędu Gminy w Krzyżanowicach 124 KB
ZWG_0050_123_2018.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.123.2018 z 09.07.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 184 KB
ZWG_0050_122_2018.pdf [184 KB] Zarządzenie Nr 0050.122.2018 z 09.07.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 oraz zmian w zarządzeniu Nr 0050.107.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.06.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 396 KB
ZWG_0050_121_2018.pdf [396 KB] Zarządzenie Nr 0050.121.2018 z 09.07.2018 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania: "Doposażenie pomieszczeń w Budynku Centrum Aktywności i Integracji Społecznej" 124 KB
ZWG_0050_120_2018.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.120.2018 z 09.07.2018 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania "Budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie" 123 KB
ZWG_0050_119_2018.pdf [123 KB] Zarządzenie Nr 0050.119.2018 z 06.07.2018 w/s zatwierdzenia instrukcji kasowej dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 463 KB
ZWG_0050_118_2018.pdf [463 KB] Zarządzenie Nr 0050.118.2018 z 06.07.2018 w/s dopuszczenia realizacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminala POS w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 26 KB
ZWG_0050_117_2018.pdf [26 KB] Zarządzenie Nr 0050.117.2018 z 05.07.2018 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.01.2018 dot. Regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 42 KB
ZWG_0050_116_2018.pdf [42 KB] Zarządzenie Nr 0050.116.2018 z 05.07.2018 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Emilii Machowskiej nauczyciela bibliotekarza w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 131 KB
115_2018.pdf [131 KB] Zarządzenie Nr 0050.115.2018 z 05.07.2018 w/s wprowadzenia do stosowania Polityki Ochrony Danych Osobowych wraz z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych służącymi do zabezpieczenia danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 314 KB
ZWG_0050_114_2018.pdf [314 KB] Zarządzenie Nr 0050.114.2018 z 04.07.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 154 KB
ZWG_0050_113_2018.pdf [154 KB] Zarządzenie Nr 0050.113.2018 z 04.07.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 146 KB
ZWG_0050_112_2018.pdf [146 KB] Zarządzenie Nr 0050.112.2018 z 03.07.2018 w/s przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "Powiat-Gminy 2018" 96 KB
ZWG_0050_111_2018.pdf [96 KB] Zarządzenie Nr 0050.111.2018 z 04.07.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: " Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie DK nr 45 w miejscowości Zabełków oraz Budowa odcinka 266 KB
ZWG_0050_110_2018.pdf [266 KB] Zarządzenie Nr 0050.110.2018 z 02.07.2018 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Tworkowie 34 KB
ZWG_0050_109_2018.pdf [34 KB] Zarządzenie Nr 0050.109.2018 z 29.06.2018 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2018-2026 610 KB
ZWG_0050_109_2018.pdf [610 KB] Zarządzenie Nr 0050.109.2018 z 29.06.2018 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2018-2026 610 KB
ZWG_0050_108_2018.pdf [610 KB] Zarządzenie Nr 0050.108.2018 z 29.06.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 201 KB
ZWG_0050_107_2018.pdf [201 KB] Zarządzenie Nr 0050.107.2018 z 29.06.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 405 KB
ZWG_0050_106_2018.pdf [405 KB] Zarządzenie Nr 0050.106.2018 z 28.06.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 200 KB
ZWG_0050_105_2018.pdf [200 KB] Zarządzenie Nr 0050.105.2018 w/s udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Dastig- Pracownikowi socjalnemu Ośrodka Pomocy Społecznej w siedzibą w Tworkowie 31 KB
ZWG_0050_104_2018.pdf [31 KB] Zarządzenie Nr 0050.104.2018 z 25.06.2018 w/s powierzenia Pani mgr Aleksandrze Wawoczny stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 22 KB
ZWG_0050_103_2018.pdf [22 KB] Zarządzenie Nr 0050.103.2018 z 20.06.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. dokonania zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z/s w Krzyżanowicach 439 KB
ZWG_0050_102_2018.pdf [439 KB] Zarządzenie Nr 0050.102.2018 z 19.06.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 352 KB
ZWG_0050_101_2018.pdf [352 KB] Zarządzenie Nr 0050.101.2018 z 19.06.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 172 KB
ZWG_0050_100_2018.pdf [172 KB] Zarządzenie Nr 0050.100.2018 z 14.06.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: "Przebudowa drogi- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Rudyszwałd i Ros 186 KB
ZWG_0050_99_2018.pdf [186 KB] Zarządzenie Nr 0050.99.2018 z 13.06.2018 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia dla terenu Gminy Krzyżanowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (...) 105 KB
ZWG_0050_98_2018.pdf [105 KB] Zarządzenie Nr 0050.98.2018 z 13.06.2018 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzyżanowice 100 KB
ZWG_0050_97_2018.pdf [100 KB] Zarządzenie Nr 0050.97.2018 z 07.06.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 157 KB
ZWG_0050_96_2018.pdf [157 KB] Zarządzenie Nr 0050.96.2018 z 07.06.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 157 KB
ZWG_0050_95_2018.pdf [157 KB] Zarządzenie Nr 0050.95.2018 z 05.06.2018 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 133 KB
ZWG_0050_94_2018.pdf [133 KB] Zarządzenie Nr 0050.94.2018 z 05.06.2018 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Krzyżanowice od osoby fizycznej 126 KB
ZWG_0050_93_2018.pdf [126 KB] Zarządzenie Nr 0050.93.2018 z 04.06.2018 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 34 KB
ZWG_0050_92_2018.pdf [34 KB] Zarządzenie Nr 0050.92.2018 z 04.06.2018 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 34 KB
ZWG_0050_91_2018.pdf [34 KB] Zarządzenie Nr 0050.91.2018 z 04.06.2018 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 35 KB
ZWG_0050_90_2018.pdf [35 KB] Zarządzenie Nr 0050.90.2018 z 04.06.2018 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 34 KB
ZWG_0050_89_2018.pdf [34 KB] Zarządzenie Nr 0050.89.2018 z 04.06.2018 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 34 KB
ZWG_0050_88_2018.pdf [34 KB] Zarządzenie Nr 0050.88.2018 z 04.06.2018 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 34 KB
ZWG_0050_87_2018.pdf [34 KB] Zarządzenie Nr 0050.87.2018 z 04.06.2018 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 38 KB
ZWG_0050_86_2018.pdf [38 KB] Zarządzenie Nr 0050.86.2018 z 04.06.2018 w/s udzielenia upoważnienia pani Katarzynie Dastig - pracownikowi socjalnemu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie 103 KB
ZWG_0050_85_2018.pdf [103 KB] Zarządzenie Nr 0050.85.2018 z 04.06.2018 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie 51 KB
ZWG_0050_84_2018.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.84.2018 z 01.06.2018 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie plenerowego występu kabaretu podczas Dożynek Gminnych 2018 odbywających się w Roszkowie 36 KB
ZWG_0050_83A_2018.pdf [36 KB] Zarządzenie Nr 0050.83A.2018 z 30.05.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 165 KB
ZWG_0050_83_2018_d.pdf [165 KB] Zarządzenie Nr 0050.83.2018 z 30.05.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 343 KB
ZWG_0050_82A_2018.pdf [343 KB] Zarządzenie Nr 0050.82A.2018 z 29.05.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 217 KB
ZWG_0050_82_2018.pdf [217 KB] Zarządzenie Nr 0050.82.2018 z 17.05.2018 w/s konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 124 KB
ZWG_0050_80A_2018.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.80A.2018 z 17.05.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Roboty dodatkowe dla zadania: "Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic" 260 KB
ZWG_0050_81_2018.pdf [260 KB] Zarządzenie Nr 0050.81.2018 z 17.05.2018 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 126 KB
ZWG_0050_80_2018.pdf [126 KB] Zarządzenie Nr 0050.80.2018 z 16.05.2018 w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka w Krzyżanowicach za rok 2017 504 KB
ZWG_0050_79_2018.pdf [504 KB] Zarządzenie Nr 0050.79.2018 z 15.05.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 233 KB
ZWG_0050_78_2018.pdf [233 KB] Zarządzenie Nr 0050.78.2018 z 15.05.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 354 KB
ZWG_0050_77_2018.pdf [354 KB] Zarządzenie Nr 0050.77.2018 z 11.05.2018 w/s ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych i stawek czynszu wynajmowanego mienia ruchomego stanowiących własność Gminy Krzyżanowice, którymi gospodaruje Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjne 71 KB
ZWG_0050_76_2018.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0050.76.2018 z 08.05.2018 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2017 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 583 KB
ZWG_0050_75_2018.pdf [583 KB] Zarządzenie Nr 0050.75.2018 z 07.05.2018 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach 125 KB
ZWG_0050_74_2018.pdf [125 KB] Zarządzenie 0050.74.2018 z 07.05.2018 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 124 KB
ZWG_0050_73_2018.pdf [124 KB] Zarządzenie Nr 0050.73.2018 z 27.04.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie" 122 KB
ZWG_0050_72_2018.pdf [122 KB] Zarządzenie 0050.72.2018 z 26.04.2018 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 134 KB
ZWG_0050_71_2018.pdf [134 KB] Zarządzenie Nr 0050.71.2018 z 26.04.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 166 KB
ZWG_0050_70_2018.pdf [166 KB] Zarządzenie Nr 0050.70.2018 z 26.04.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 164 KB
ZWG_0050_69_2018.pdf [164 KB] Zarządzenie Nr 0050.69.2018 z 24.04.2018 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2018 roku 124 KB
ZWG_0050_68_2018.pdf [124 KB] Zarządzenie 0050.68.2018 z 24.04.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 202 KB
ZWG_0050_67_2018.pdf [202 KB] Zarządzenie Nr 0050.67.2018 z 20.04.2018 dot. powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 31 KB
ZWG_0050_66_2018.pdf [31 KB] Zarządzenie Nr 0050.66.2018 z 20.04.2018 w/s udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego 45 KB
ZWG_0050_65_2018.pdf [45 KB] Zarządzenie Nr 0050.65.2018 z 19.04.2018 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 161 KB
ZWG_0050_64_2018.pdf [161 KB] Zarządzenie Nr 0050.64.2018 z 19.04.2018 w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice 161 KB
ZWG_0050_63_2018.pdf [161 KB] Zarządzenie Nr 0050.63.2018 z 18.04.2018 w/s nie wykonania prawa pierwokupu 122 KB
ZWG_0050_62_2018.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.62.2018 z 18.04.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 162 KB
ZWG_0050_61_2018.pdf [162 KB] Zarządzenie Nr 0050.61.2018 z 18.04.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 147 KB
ZWG_0050_60_2018.pdf [147 KB] Zarządzenie Nr 0050.60.2018 z 12.04.2018 w/s wyłonienia wykonawcy na realizacje zadania: Kompleksowa usługa hotelowa oraz gastronomiczna w miejscowości Szymocice 281 KB
ZWG_0050_59_2018.pdf [281 KB] Zarządzenie Nr 0050.59.2018 z 12.04.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 158 KB
ZWG_0050_58_2018.pdf [158 KB] Zarządzenie Nr 0050.58.2018 z 12.04.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s podziału Gminy Krzyżanowice na stałe obwody głosowania 132 KB
ZWG_0050_57_2018.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.57.2018 z 11.04.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 191 KB
ZWG_0050_56_2018.pdf [191 KB] Zarządzenie Nr 0050.56.2018 z 11.04.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 168 KB
ZWG_0050_55_2018.pdf [168 KB] Zarządzenie 0050.55.2018 z 11.04.2018 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 132 KB
ZWG_0050_54_2018.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.54.2018 z 05.04.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 210 KB
ZWG_0050_53_2018.pdf [210 KB] Zarządzenie Nr 0050.53.2018 z 03.04.2018 w./s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 145 KB
ZWG_0050_52_2018.pdf [145 KB] Zarządzenie Nr 0050.52.2018 z 03.04.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 334 KB
ZWG_0050_51_2018.pdf [334 KB] Zarządzenie Nr 0050.51.2018 z 29.03.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 165 KB
ZWG_0050_50_2018.pdf [165 KB] Zarządzenie Nr 0050.50.2018 z 29.03.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 340 KB
ZWG_0050_49_2018.pdf [340 KB] Zarządzenie Nr 0050.49.2018 z 27.03.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 191 KB
ZWG_0050_48_2018.pdf [191 KB] Zarządzenie Nr 0050.48.2018 z 26.03.2018 w/s zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej 178 KB
zespol.pdf [178 KB] Zarządzenie Nr 0050.47.2018 z 26.03.2018 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.175.2015 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 9.11.2015 w/s powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Krzyżanowice 128 KB
ZWG_0050_46_2018.pdf [128 KB] Zarządzenie Nr 0050.46.2018 z 19.03.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: " Przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałup 186 KB
ZWG_0050_45_2018.pdf [186 KB] Zarządzenie Nr 0050.45.2018 z 19.03.2018 w/s sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 6.71 MB
ZWG_0050_44_2018.pdf [6.71 MB] Zarządzenie Nr 0050.44.2018 z 16.03.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 172 KB
ZWG_0050_43_2018.pdf [172 KB] Zarządzenie Nr 0050.43.2018 z 16.03.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 346 KB
ZWG_0050_41_2018.pdf [346 KB] Zarządzenie Nr 0050.41.2018 z 15.03.2018 w/s powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Owsiszczach w dniu 15.01.2018 r. 123 KB
ZWG_0050_40_2018.pdf [123 KB] Zarządzenie 0050.40.2018 z 15.03.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s podziału Gminy Krzyżanowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Krzyżanowice 200 KB
Zarzadzenie_0050_42_2018.pdf [200 KB] Zarządzenie Nr 0050.42.2018 z 15.03.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 162 KB
ZWG_0050_39_2018.pdf [162 KB] Zarządzenie Nr 0050.39.2018 z 15.03.2018 w/s udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego 55 KB
ZWG_0050_38_2018.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.38.2018 z 08.03.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (...) 427 KB
ZWG_0050_37_2018.pdf [427 KB] Zarządzenie Nr 0050.37.2018 z 06.03.2018 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 117 KB
ZWG_0050_36_2018.pdf [117 KB] Zarządzenie Nr 0050.36.2018 z 05.03.2018 w/s wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Krzyżanowice oraz powołania pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 157 KB
ZWG_0050_35_2018.pdf [157 KB] Zarządzenie Nr 0050.35.2018 z 28.02.2018 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Bieńkowice 125 KB
ZWG_0050_34_2018.pdf [125 KB] Zarządzenie Nr 0050.34.2018 z 28.02.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 172 KB
ZWG_0050_33_2018.pdf [172 KB] Zarządzenie Nr 0050.33.2018 z 28.02.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 165 KB
ZWG_0050_32_2018.pdf [165 KB] Zarządzenie Nr 0050.32.2018 z 27.02.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 167 KB
ZWG_0050_31_2018.pdf [167 KB] Zarządzenie Nr 0050.31.2018 z 27.02.2018 w/s stawek czynszu za dzierżawę lokali użytkowych oraz nieruchomości przeznaczonych na cele handlowo-usługowe 371 KB
ZWG_0050_30_2018.pdf [371 KB] Zarządzenie Nr 0050.30.2018 z 12.02.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Dostawa sprzętu ratowniczego i wyposażenia os 188 KB
ZWG_0050_29_2018.pdf [188 KB] Zarządzenie Nr 0050.29.2018 z 12.02.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie pn: "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zabełkowi 187 KB
ZWG_0050_28_2018.pdf [187 KB] Zarządzenie Nr 0050.28.2018 z 12.02.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 211 KB
ZWG_0050_27_2018.pdf [211 KB] Zarządzenie Nr 0050.27.2018 z 08.02.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zmiany uchwały o nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2017 r. w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych 215 KB
ZWG_0050_26_2018_1.pdf [215 KB] Zarządzenie Nr 0050.26.2018 z 08.02.2018 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. środków pomocowych i promocji gminy 36 KB
ZWG_0050_25_2018.pdf [36 KB] Zarządzenie Nr 0050.25.2018 z 05.02.2018 w/s udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego 53 KB
ZWG_0050_24_2018.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.24.2018 z 31.01.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 200 KB
ZWG_0050_23_2018.pdf [200 KB] Zarządzenie Nr 0050.23.2018 z 31.01.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 346 KB
ZWG_0050_22_2018.pdf [346 KB] Zarządzenie Nr 0050.22.2018 z 25.01.2018 w/s wyłonienia wykonawców na przeprowadzenie działań merytorycznych w ramach projektu CZ.11.4.120.0.0/16_013/0000662 pn: "Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach" (...) 125 KB
ZWG_0050_21_2018.pdf [125 KB] Zarządzenie Nr 0050.21.2018 z 25.01.2018 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2018-2024 570 KB
ZWG_0050_20_2018.pdf [570 KB] Zarządzenie Nr 0050.20.2018 z 25.01.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 171 KB
ZWG_0050_19_2018.pdf [171 KB] Zarządzenie Nr 0050.19.2018 z 18.01.2018 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 136 KB
ZWG_0050_18_2018.pdf [136 KB] Zarządzenie Nr 0050.18.2018 z 18.01.2018 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 130 KB
ZWG_0050_17_2018.pdf [130 KB] Zarządzenie Nr 0050.17.2018 z 17.01.2018 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.175.2015 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.11.2015 w/s powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzyżanowice 128 KB
ZWG_0050_16_2018.pdf [128 KB] Zarządzenie Nr 0050.16.2018 z 15.01.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok 174 KB
ZWG_0050_15_2018.pdf [174 KB] Zarządzenie Nr 0050.15.2018 z 15.01.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok 334 KB
ZWG_0050_14_2018.pdf [334 KB] Zarządzenie Nr 0050.14.2018 z 15.01.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowa 222 KB
ZWG_0050_13_2018.pdf [222 KB] Zarządzenie Nr 0050.13.2018 z 11.01.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów ni 218 KB
ZWG_0050_12_2018.pdf [218 KB] Zarządzenie Nr 0050.12.2018 z 11.01.2018 w/s nie wykonania prawa pierwokupu 121 KB
ZWG_0050_11_2018.pdf [121 KB] Zarządzenie Nr 0050.11.2018 z 10.01.2018 w/s zasad dofinansowania wyjazdów dzieci z Gminy Krzyżanowice na tzw. "zielone szkoły" w 2018 roku 144 KB
ZWG_0050_10_2018.pdf [144 KB] Zarządzenie Nr 0050.10.2018 z 08.01.2018 w/s ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice 128 KB
ZWG_0050_9_2018.pdf [128 KB] Zarządzenie Nr 0050.9.2018 z 08.01.2018 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 153 KB
ZWG_0050_8_2018.pdf [153 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2018 z 08.01.2018 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 132 KB
ZWG_0050_7_2018.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0050.7.2018 z 03.01.2018 w/s wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 448 KB
ZWG_0050_6_2018.pdf [448 KB] Zarządzenie Nr 0050.6.2018 z 03.01.2018 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację dwunastu radiowych audycji informacyjnych o czasie trwania 9 minut każda, z zakresu działalności oraz poszczególnych spraw realizowanych przez Gminę Krzyżanowice 122 KB
ZWG_0050_5_2018.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.5.2018 z 03.01.2018 w/s wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług informacyjnych i promocyjnych w formie 36 newsów po 2,5 minuty o łącznym czasie ekranowym 90 minut 122 KB
ZWG_0050_4_2018.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.4.2018 z 03.01.2018 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach 88 KB
ZWG_0050_3_2018.pdf [88 KB] Zarządzenie Nr 0050.3.2018 z 03.01.2018 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2018 rok 75 KB
ZWG_0050_2_2018.pdf [75 KB] Zarządzenie Nr 0050.2.2018 z 03.01.2018 w/s opracowania planów finansowych na 2018 oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2018 rok 1.06 MB
ZWG_0050_1_2018.pdf [1.06 MB] Zarządzenie Nr 0050.1.2018 z 03.01.2018 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2018 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice 27 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2018-01-11 22:57:07)
Odwiedzin na tej stronie: 3377 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM